Re: gnome-control-center

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-05 22:07:12

Christian Rose writes:
> > >   # SUN NEW TRANSLATION
> > >   #: capplets/mime-type/mime-data.c:493
> > >   msgid "You must enter a mime-type"
> > > G msgstr ""
> > > N msgstr "Du måste ange en mime-typ"
> > 
> > Här blev det plötsligt UTF 8!
> 
> Varför vet jag inte. Jag kan inte hitta att samma problem finns i den
> fil jag har här. Kan du titta på filen över webben och se om du får
> samma problem (länk sist i brevet)? Annars är det något fel i
> e-postmagin.

När jag hämtar
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-control-center.sv.po så är den
helt i UTF-8.  (Däremot finns felet i
http://www.softwolves.pp.se/misc/arkiv/sv/12/6333.html, så det var
inte bara lokalt hos mig.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.