Re: gnome-control-center

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-05 02:17:48

tis 2002-06-04 klockan 11.58 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: capplets/background/background-properties.glade.h:13
> > N msgid "The background picture's file name."
> > N msgstr "Filnamnet för bakgrundsbilden."
> 
> Smaksak: jag skulle föredragit orginalets ordföljd: Bakgrundsbildens
> filnamn.

Jag tycker det är hugget som stucket, men jag ändrar.


> >  #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:12
> >  msgid "Use category _defaults"
> > G msgstr "Använd kategoristandardvärden"
> > N msgstr "Använd _kategoristandardvärden"
> 
> Blir det inte bättre med "standard kategorivärden"?

Nej (enligt tidigare diskussion).


> >  # Sun vill ha:
> >  # "<b>Tips:</b> Du kan konfigurera tangentbordets ///accessibility "
> >  # "features//hjälpmedelsfunktioner/// genom att öppna egenskapsdialogfönstret "
> >  # "'Inställningar för åtkomlighet' eller genom att trycka på knappen till höger."
> >  #
> >  # Jag vill ha:
> >  # "Du kan konfigurera tangentbordets hjälpmedelsfunktioner genom att öppna "
> >  # "egenskapsdialogfönstret \"Inställningar för åtkomlighet\" eller genom att "
> >  # "trycka på knappen till höger."
> 
> Suns översättning förefaller ju vara längre ifrån orginalet. Det vore
> intressant att höra översättarens motivering.

En hel del av Suns ändrade meddelanden har hunnit ändras igen. Detta
meddelande var luddigt, så man bör ha det i åtanke när man undrar varför
Suns förslag ser ut som det gör. Detta borde jag ha meddelat.


> >  # SUN NEW TRANSLATION
> >  #: capplets/mime-type/mime-data.c:493
> >  msgid "You must enter a mime-type"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "Du måste ange en mime-typ"
> 
> Här blev det plötsligt UTF 8!

Varför vet jag inte. Jag kan inte hitta att samma problem finns i den
fil jag har här. Kan du titta på filen över webben och se om du får
samma problem (länk sist i brevet)? Annars är det något fel i
e-postmagin.


> >  # Sun vill ha dubbelt blanksteg mellan meningarna
> >  # Jag vill ha enkelt
> 
> :-) Heja Sun! :-)

Njae... ;-)


> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:1
> >  msgid ""
> > G "<b>Note:</b> You will need to logout and log back in for this "
> > G "setting to take effect."
> > N "<b>Note:</b> You will need to logout and log back in for this setting to "
> > N "take effect."
> >  msgstr ""
> > G "&lt;b&gt;Observera:&lt;/b&gt;\n"
> > G "\t\t\t  Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att denna "
> > G "inställning ska börja gälla."
> > N "<b>Observera:</b> Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att "
> > N "denna inställning ska börja gälla."
> 
> Här blev det ISO-8859-1 igen.

Som ovan.


> >  #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:2
> > N msgid "Gtk+ Theme Preferences"
> > N msgstr "Gtk+temainställningar"
> 
> Skall du inte ha ett bindestreck mellan "gtk+" och "tema..."?

Jo. Tack!


> >  # SUN NEW TRANSLATION
> >  #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:232
> >  #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:206
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> >  "Starting %s\n"
> > N "(%d seconds left before operation times out)"
> > N msgstr ""
> > N "Startar %s\n"
> > N "(%d sekunder kvar innan åtgärden når tidsgränsen)"
> 
> Här blev det UTF 8 igen.

Jaja. Som ovan.


> >  # Sun vill använda ''
> >  # Jag vill använda \"\" som i alla andra GNOME-översättningar
> 
> I det fallet håller tycker jag Sun har direkt fel.

:-)


> >  #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:533
> >  #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:537
> >  msgid ""
> >  "Could not start fallback window manager.\n"
> >  "Please run a window manager manually. You can\n"
> >  "do this by selecting \"Run Program\" in the\n"
> >  "foot menu\n"
> >  msgstr ""
> > N "Det gick inte att återgå till fönsterhanteraren.\n"
> > N "Kör en fönsterhanterare manuellt. Det gör du\n"
> > N "genom att välja \"Kör\" i menyn längst ned i\n"
> > N "fotmenyn\n"
> 
> De säger inte "återgå till fönsterhanteraren", utan "start fallback
> windowmanager". "Fallback" är här något mitt emellan
> "standardfönsterhanterare" och "reserv-/nödfönsterhanterare".

Jag tror jag ändrar till "starta den alternativa fönsterhanteraren". Vad
sägs om det?


> Sedan blev det visst både "menyn längs ned" och "fotmenyn".

Okej, jag fixar.


> >  # Sun vill ha "Upplysning"
> >  # Jag vill ha "Enlightenment" (det är namnet på fönsterhanteraren!)
> 
> Ja, sådana namn bör inte översättas.

Definitivt inte! :)


> >  #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:370
> >  #, c-format
> > N msgid "Run Configuration Tool for %s"
> > N msgstr "Kör konfigurationsverktyg för %s"
> 
> Och här har du övergått till ISO-8859-1 igen!

Som ovan.
Du ska ha tack för granskningen. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-control-center.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.