gnome-control-center

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-02 01:59:32

Här är uppdateringen av gnome-control-center. Även här har Sun gjort en
del tillägg och ändringar. En del av dem gillar jag inte, medan andra
var bra. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-control-center.sv.po.


Christian # Swedish messages for gnome-control-center.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998, 1999.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.87 2002/06/01 23:54:27 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-05-06 17:01-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-04-01 22:39+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-06-02 01:54+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-02 01:54+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:262
 msgid "_Enable keyboard accessibility"
G msgstr "_Använd tangentbordsåtkomst"
N msgstr "_Använd tangentbordshjälpmedel"
 
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.desktop.in.h:2
 msgid "Keyboard Accessibility Properties"
G msgstr "Inställningar för tangentbordsåtkomst"
N msgstr "Egenskaper för tangentbordshjälpmedel"
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:1
G msgid "&lt;b&gt;Test&lt;/b&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Testa&lt;/i&gt;"
N msgid "<b>Test</b>"
N msgstr "<b>Test</b>"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:3
 msgid "Beep when an LED is turned on and two beeps when one is turned off."
 msgstr ""
N "Avge en ljudsignal när en lysdiod sätts på och två ljudsignaler när en "
N "stängs av."
 
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:10
 msgid ""
 "Ignore all subsequent presses of the SAME key if they happen within a user "
 "selectable period of time."
 msgstr ""
G "Studstangenter kan vara till fördel för användare som ibland skakar då de "
G "släpper en tangent. Studstangenter talar om för systemet att ignorera alla "
G "efterföljande nedtryckningar av SAMMA tangent om de sker inom en "
G "användardefinierbar tidsperiod."
N "Ignorera alla efterföljande nedtryckningar av SAMMA tangent om de sker inom "
N "en användardefinierbar tidsperiod."
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:11
 msgid "Keyboard Accessibility Configuration (AccessX)"
G msgstr "Konfiguration av tangentbordsåtkomst"
N msgstr "Konfiguration av tangentbordshjälpmedel (AccessX)"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:14
 msgid ""
 "Perform multiple simultaneous key press operations by pressing modifier keys "
 "in sequence."
 msgstr ""
N "Tryck ned flera modifierare i följd i stället för att trycka ned flera "
N "tangenter samtidigt."
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:17
 msgid "Turn the numeric keypad into a mouse control pad."
G msgstr ""
N msgstr "Får det numeriska tangentbordet att fungera som en musstyrningsenhet."
 
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:18
 msgid "_Beep when enabling/disabling keyboard accessibility features"
G msgstr "_Använd tangentbordsåtkomst"
N msgstr "_Pip vid aktivering/inaktivering av tangentbordshjälpmedel"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "_Övrigt"
 # Jag vill ha "_Diverse"
 #
 #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:23
 msgid "_Misc"
G msgstr ""
N msgstr "_Diverse"
 
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:1
N msgid "A preview of the background picture."
N msgstr "En förhandsvisning av bakgrundsbilden."
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:3
N msgid "Background Preview"
N msgstr "Bakgrundsförhandsvisning"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:4
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:9
 #: libbackground/preview-file-selection.c:198
N msgid "Preview"
N msgstr "Förhandsgranska"
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:10
 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:13
N msgid "The background picture's file name."
N msgstr "Filnamnet för bakgrundsbilden."
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:14
N msgid "To set the background picture, drop an image or click to browse."
N msgstr ""
N "Dra en bild eller klicka för att bläddra för att ställa in bakgrundsbilden."
N 
 #: capplets/background/background-properties.glade.h:15
 
 #: capplets/background/background.desktop.in.h:1
N msgid "Background"
N msgstr "Bakgrund"
N 
 #: capplets/background/background.desktop.in.h:2
N msgid "Change the desktop background"
N msgstr "Ändra skrivbordsbakgrunden"
N 
 #: capplets/common/activate-settings-daemon.c:18
 msgid ""
 "Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
 "Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
 "effect. This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME (e.g. KDE) "
 "settings manager may already be active and conflicting with the GNOME "
 "settings manager."
 msgstr ""
G "Kan inte starta inställningshanteraren \"gnome2-settings-daemon'.\n"
N "Kan inte starta inställningshanteraren \"gnome-settings-daemon'.\n"
 "Om inte GNOME-inställningshanteraren körs kan en del inställningar inte "
 "verkställas. Detta kan tyda på ett problem med Bonobo eller att en "
 "inställningshanterare från något annat än GNOME (t.ex. KDE) redan kör och är "
 "i konflikt med GNOME-inställningshanteraren."
 
 
 #: capplets/common/capplet-util.c:315
 #, c-format
N msgid "There was an error displaying help: %s"
N msgstr "Ett fel inträffade vid visande av hjälp: %s"
N 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:95
 #, c-format
 msgid "%i of %i"
G msgstr ""
N msgstr "%i av %i"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:119
 #, c-format
 msgid "Transferring: %s"
G msgstr ""
N msgstr "Överför: %s"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:126
 #, c-format
 msgid "From: %s"
G msgstr ""
N msgstr "Från: %s"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:134
 #, c-format
 msgid "To: %s"
G msgstr ""
N msgstr "Till: %s"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:185
 msgid "From URI"
G msgstr ""
N msgstr "Från-URI"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:186
 msgid "URI currently transferring from"
G msgstr ""
N msgstr "URI som för tillfället överförs från"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:193
 msgid "To URI"
G msgstr ""
N msgstr "Till-URI"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:194
 msgid "URI currently transferring to"
G msgstr ""
N msgstr "URI som för tillfället överförs till"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:201
 msgid "Fraction completed"
G msgstr ""
N msgstr "Del färdig"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:202
 msgid "Fraction of transfer currently completed"
G msgstr "Varaktigheten av aktuell form."
N msgstr "Del av överföringen som för tillfället är färdig"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:209
 msgid "Current URI index"
G msgstr "Aktuell tid"
N msgstr "Aktuellt URI-index"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:210
 msgid "Current URI index - starts from 1"
G msgstr ""
N msgstr "Aktuellt URI-index - börjar med 1"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:217
 msgid "Total URIs"
G msgstr ""
N msgstr "Totala URI:er"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:218
 msgid "Total number of URIs"
G msgstr "antal myror"
N msgstr "Totala antalet URI:er"
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:372
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:374
 msgid "Connecting..."
G msgstr " Konfigurera..."
N msgstr "Ansluter..."
 
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:379
 #: capplets/common/file-transfer-dialog.c:381
 msgid "Downloading..."
G msgstr ""
N msgstr "Hämtar..."
 
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:105
N msgid "Please specify a name and a command for this editor."
N msgstr "Ange ett namn och ett kommando för att denna textredigerare."
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:1
G msgid "Acce_pts URLs"
G msgstr "Acce_pterar URL:er"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:1
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:1
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:1
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:2
G msgid "Accepts Line _Number"
G msgstr "Accepterar _radnummer"
N msgid "Acce_pts URLs"
N msgstr "Acce_pterar URL:er"
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:3
G msgid "C_ustom Editor:"
G msgstr "_Anpassad redigerare:"
 #: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:93
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1151
N msgid "Add..."
N msgstr "Lägg till..."
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:4
N msgid "C_ustom Editor"
N msgstr "_Anpassad textredigerare:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:5
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:9
N msgid "Custom Editor Properties"
N msgstr "Egenskaper för anpassad textredigerare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:10
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:15
 #: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:83
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1161
N msgid "Delete"
N msgstr "Ta bort"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:16
 
G msgid "He_lp Browser"
G msgstr "_Hjälpläsare"
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:17
 #: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:97
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1156
N msgid "Edit..."
N msgstr "Redigera...."
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:18
N msgid "Help Browser"
N msgstr "Hjälpläsare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:20
 
G msgid "Te_rminal"
G msgstr "Te_rminal"
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:22
N msgid "Terminal"
N msgstr "Terminal"
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:23
N msgid "Text Editor"
N msgstr "Textredigerare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:24
N msgid "This application can open _URIs"
N msgstr "Detta program kan öppna _URI:er"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:25
N msgid "This application can open _multiple files"
N msgstr "Detta program kan öppna _flera filer"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:26
N msgid "This application needs to be run in a _shell"
N msgstr "Detta program måste köras i ett _skal"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:27
 
G msgid "Web _Browser"
G msgstr "_Webbläsare"
G 
G msgid "_Add..."
G msgstr "_Lägg till..."
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:28
N msgid "Use this _editor to open text files in the file manager"
N msgstr "Använd denna _textredigerare för att öppna textfiler i filhanteraren"
 
G msgid "_Delete"
G msgstr "_Ta bort"
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:29
N msgid "Web Browser"
N msgstr "Webbläsare"
 
G msgid "_Edit..."
G msgstr "_Redigera..."
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:30
N msgid "Window Manager"
N msgstr "Fönsterhanterare"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:31
N msgid "_Name:"
N msgstr "_Namn:"
N 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:32
N msgid "_Properties..."
N msgstr "_Egenskaper..."
 
 
 #: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:36
 msgid "_Select an Editor:"
G msgstr "_Välj en redigerare:"
G 
G msgid "_Text Editor"
G msgstr "_Textredigerare"
G 
G msgid "_Window Manager"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
N msgstr "_Välj en textredigerare:"
 
 
G msgid "CD Properties"
G msgstr "CD-egenskaper"
G 
G msgid "Configure handling of CD devices"
G msgstr "Konfigurera hantering av cd-enheter"
G 
G msgid "Legacy Applications"
G msgstr "Gamla program"
G 
G msgid "Legacy applications settings (grdb)"
G msgstr "Inställningar för gamla program (grdb)"
G 
G msgid "Global panel properties"
G msgstr "Typsnittsegenskaper"
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/Sawfish.directory.in.in.h:1
N msgid "Control Center Menu"
N msgstr "Kontrollpanelsmeny"
 
G msgid "Panel"
G msgstr "Panel"
 #: capplets/desktop-links/Sawfish/Sawfish.directory.in.in.h:2
N msgid "Sawfish window manager"
N msgstr "Fönsterhanteraren Sawfish"
 
 
 #: capplets/desktop-links/cd.desktop.in.in.h:1
N msgid "CD Properties"
N msgstr "CD-egenskaper"
N 
 #: capplets/desktop-links/cd.desktop.in.in.h:2
N msgid "Configure handling of CD devices"
N msgstr "Konfigurera hantering av cd-enheter"
N 
 #: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:1
N msgid "Legacy Applications"
N msgstr "Gamla program"
N 
 #: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:2
N msgid "Legacy applications settings (grdb)"
N msgstr "Inställningar för gamla program (grdb)"
N 
 #: capplets/desktop-links/panel.desktop.in.in.h:1
N msgid "Global panel properties"
N msgstr "Globala panelegenskaper"
N 
 #: capplets/desktop-links/panel.desktop.in.in.h:2
N msgid "Panel"
N msgstr "Panel"
N 
 #: capplets/desktop-links/session.desktop.in.in.h:1
 
 #: capplets/desktop-links/session.desktop.in.in.h:2
 msgid "Startup Programs"
G msgstr "Program"
N msgstr "Uppstartsprogram"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:2
 msgid "Add _file type..."
G msgstr "Lägg till filtyp..."
N msgstr "Lägg till _filtyp..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:3
 msgid "Add _service..."
G msgstr "Lägg till tjänst..."
N msgstr "Lägg till _tjänst..."
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:9
 msgid "Needs _terminal"
G msgstr "Behöver terminal"
N msgstr "Behöver _terminal"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:12
 msgid "Use category _defaults"
G msgstr "Använd kategoristandardvärden"
N msgstr "Använd _kategoristandardvärden"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:13
 msgid "Use parent category _defaults"
G msgstr "Använd kategoristandardvärden för förälder"
N msgstr "Använd _kategoristandardvärden för förälder"
 
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:15
 msgid "_Add"
G msgstr "Lägg till"
N msgstr "_Lägg till"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:16
 msgid "_Category"
G msgstr "Kategori"
N msgstr "_Kategori"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:17
 msgid "_Choose..."
G msgstr "Välj..."
N msgstr "_Välj..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:18
 msgid "_Description"
G msgstr "Beskrivning"
N msgstr "_Beskrivning"
N 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:19
N msgid "_Edit..."
N msgstr "_Redigera..."
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:20
 msgid "_MIME Type"
G msgstr "MIME-typ"
N msgstr "_MIME-typ"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:21
 msgid "_Name"
G msgstr "Namn"
N msgstr "_Namn"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:22
 msgid "_Program"
G msgstr "Program"
N msgstr "_Program"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:23
 msgid "_Program to run"
G msgstr "Program att köra"
N msgstr "_Program att köra"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:24
 msgid "_Protocol name"
G msgstr "Protokollnamn"
N msgstr "_Protokollnamn"
 
 #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:25
 msgid "_Remove"
G msgstr "Ta bort"
N msgstr "_Ta bort"
 
 
 #: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:268
 msgid "Add file type"
G msgstr "Lägg till filtyp..."
N msgstr "Lägg till filtyp"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "_Övrigt" här
 # Jag vill ha "Diverse"
 #
 #: capplets/file-types/mime-type-info.c:726
N msgid "Misc"
N msgstr "Diverse"
N 
 #: capplets/file-types/mime-types-model.c:167
 #: capplets/file-types/mime-types-model.c:168
 
 #: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:225
 msgid "Add service"
G msgstr "Lägg till tjänst..."
N msgstr "Lägg till tjänst"
 
 
 #: capplets/font/font-properties.desktop.in.h:1
 msgid "Change the default fonts used by the desktop and applications"
G msgstr ""
N msgstr "Ställ in de standardtypsnitt som används av skrivbordet och program"
 
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:1
G msgid "File Manager Font"
G msgstr "Filhanterartypsnitt"
N msgid "Font Preferences"
N msgstr "Typsnittsinställningar"
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:2
G msgid "Font Properties"
G msgstr "Typsnittsegenskaper"
N msgid "Set the font for applications"
N msgstr "Ställ in typsnitt för program"
 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:3
G msgid "Standard Desktop Font"
G msgstr ""
N msgid "Set the font for the icons on the desktop"
N msgstr "Ställ in typsnitt för ikonerna på skrivbordet"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:4
N msgid "Standard _application font:"
N msgstr "Standard_typsnitt för program:"
N 
 #: capplets/font/font-properties.glade.h:5
N msgid "_Desktop font:"
N msgstr "_Skrivbordstypsnitt:"
 
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:598
 msgid "Desktop"
G msgstr ""
N msgstr "Skrivbord"
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:602
 msgid "Window Management"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
N msgstr "Fönsterhantering"
N 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:699
 #, c-format
N msgid "Error setting new accelerator in configuration database: %s\n"
N msgstr "Fel vid inställning av ny snabbtangent i konfigurationsdatabasen: %s\n"
 
 
G msgid "_Action"
G msgstr "_Åtgärd"
G 
G msgid "_Shortcut"
G msgstr "_Genväg"
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:876
N msgid "Action"
N msgstr "Åtgärd"
N 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:888
N msgid "Shortcut"
N msgstr "Genväg"
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:1
G msgid "Desktop Shortcuts:"
G msgstr "Skrivbordsgenvägar:"
N msgid "Click for a list of keyboard navigation schemes."
N msgstr "Klicka för en lista på tangentbordsnavigeringsscheman."
 
 
 #: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:5
N msgid "_Desktop shortcuts:"
N msgstr "_Skrivbordsgenvägar:"
N 
 #: capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.h:1
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:2
G msgid "&lt;i&gt;fast&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;snabb&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>fast</i>"
N msgstr "<i>snabb</i>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:3
G msgid "&lt;i&gt;loud&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;ljudlig&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>loud</i>"
N msgstr "<i>ljudlig</i>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:4
G msgid "&lt;i&gt;quiet&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;tyst&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>quiet</i>"
N msgstr "<i>tyst</i>"
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:5
G msgid "&lt;i&gt;slow&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;långsam&lt;/i&gt;"
G 
G msgid "*"
G msgstr ""
N msgid "<i>slow</i>"
N msgstr "<i>långsam</i>"
 
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:8
N msgid "Cursor _blinks in text fields"
N msgstr "Markören _blinkar i textfält"
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:9
 
G msgid "Keyboard Properties"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:13
N msgid "Keyboard Preferences"
 msgstr "Tangentbordsinställningar"
 
 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:27
 msgid ""
G "The keyboard bell is the &lt;i&gt;beep&lt;/i&gt; sound heard when the system "
G "wants to get your attention. You can select a custom sound file to play "
G "instead of the traditional beeping noise."
G msgstr ""
G "Tangentbordssignalen är &lt;i&gt;pipljudet&lt;/i&gt; som hörs då systemet "
G "vill påkalla din uppmärksamhet. Du kan välja en egen ljudfil att spela "
G "istället för det traditionella pipljudet."
N "The keyboard bell is the <i>beep</i> sound heard when the system wants to "
N "get your attention."
N msgstr ""
N "Tangentbordssignalen är <i>pipljudet</i> som hörs då systemet vill påkalla "
N "din uppmärksamhet."
 
G msgid "Very fast"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:28
N msgid "Very Fast"
 msgstr "Mycket snabb"
 
G msgid "Very long"
G msgstr "Mycket långsam"
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:29
N msgid "Very Short"
N msgstr "Mycket kort"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha:
 # "&lt;b&gt;Tips:&lt;/b&gt; Du kan konfigurera tangentbordets ///accessibility "
 # "features//hjälpmedelsfunktioner/// genom att öppna egenskapsdialogfönstret "
 # "'Inställningar för åtkomlighet' eller genom att trycka på knappen till höger."
 #
 # Jag vill ha:
 # "Du kan konfigurera tangentbordets hjälpmedelsfunktioner genom att öppna "
 # "egenskapsdialogfönstret \"Inställningar för åtkomlighet\" eller genom att "
 # "trycka på knappen till höger."
 #
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:30
N msgid ""
N "You can configure the keyboards accessibility features by bringing up the "
N "'Accessibility Settings' property dialog, or pressing the button on the "
N "right."
N msgstr ""
N "Du kan konfigurera tangentbordets hjälpmedelsfunktioner genom att öppna "
N "egenskapsdialogfönstret \"Inställningar för åtkomlighet\" eller genom att "
N "trycka på knappen till höger."
N 
 #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:31
 msgid "_Accessibility..."
G msgstr "_Åtkomlighet"
N msgstr "_Åtkomlighet..."
 
 
 #: capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.h:2
N msgid "Keyboard Properties"
N msgstr "Tangentbordsinställningar"
N 
 #. icon box
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:266
 msgid "Select an icon..."
G msgstr "_Välj en redigerare:"
N msgstr "Välj en ikon..."
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:276
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:31
 msgid "Mime Type: "
G msgstr "MIME-typ"
N msgstr "Mime-typ: "
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #. gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (table), GNOME_PAD_SMALL);
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:341
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:69
 msgid "First Regular Expression: "
G msgstr ""
N msgstr "Första reguljära uttryck: "
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:349
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:80
 msgid "Second Regular Expression: "
G msgstr ""
N msgstr "Andra reguljära uttryck: "
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Åtgärder av mime-typ"
 # Jag vill ha "Åtgärder för mime-typ"
 #
 #. Actions box
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:356
 msgid "Mime Type Actions"
G msgstr ""
N msgstr "Åtgärder för mime-typ"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:363
 #, c-format
 msgid "Example: emacs %f"
G msgstr ""
N msgstr "Exempel: emacs %f"
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:368
 msgid "Open"
G msgstr "Öppna fil"
N msgstr "Öppna"
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:374 capplets/mime-type/edit-window.c:390
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:405
 msgid "Select a file..."
G msgstr "Välj en ljudfil"
N msgstr "Välj en fil..."
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:383
 msgid "View"
G msgstr "Viner"
N msgstr "Visa"
 
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:399
 msgid "Edit"
G msgstr "Redigera...."
N msgstr "Redigera"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #. we initialize everything
 #: capplets/mime-type/edit-window.c:448
 #, c-format
 msgid "Set actions for %s"
G msgstr ""
N msgstr "Ange åtgärder för %s"
 
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:384
 msgid "Mime Type"
G msgstr "MIME-typ"
N msgstr "Mime-typ"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:493
 msgid "You must enter a mime-type"
G msgstr ""
N msgstr "Du måste ange en mime-typ"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:498
 msgid ""
 "You must add either a regular-expression or\n"
 "a file-name extension"
 msgstr ""
N "Du måste ange antingen ett reguljärt uttryck eller\n"
N "ett filsnamstillägg"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:502
 msgid ""
 "Please put your mime-type in the format:\n"
 "CATEGORY/TYPE\n"
 "\n"
 "For Example:\n"
 "image/png"
 msgstr ""
N "Ange mime-typen i formatet:\n"
N "KATEGORI/TYP\n"
N "\n"
N "Till exempel:\n"
N "image/png"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:507
 msgid "This mime-type already exists"
G msgstr ""
N msgstr "Den här mime-typen finns redan"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:588 capplets/mime-type/mime-info.c:427
 msgid ""
 "We are unable to create the directory\n"
 "~/.gnome/mime-info\n"
 "\n"
 "We will not be able to save the state."
 msgstr ""
N "Det går inte att skapa katalogen\n"
N "˜/.gnome/mime-info\n"
N "\n"
N "Tillståndet kommer inte att kunna sparas."
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:594 capplets/mime-type/mime-info.c:433
 msgid ""
 "We are unable to access the directory\n"
 "~/.gnome/mime-info\n"
 "\n"
 "We will not be able to save the state."
 msgstr ""
N "Det går inte att komma åt katalogen\n"
N "˜/.gnome/mime-info\n"
N "\n"
N "Tillståndet kommer inte att kunna sparas."
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-data.c:605
 msgid ""
 "Cannot create the file\n"
 "~/.gnome/mime-info/user.mime\n"
 "\n"
 "We will not be able to save the state"
 msgstr ""
N "Det går inte att skapa filen\n"
N "˜/.gnome/mime-info/ user.mime\n"
N "\n"
N "Tillståndet kommer inte att kunna sparas"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/mime-info.c:444
 msgid ""
 "Cannot create the file\n"
 "~/.gnome/mime-info/user.keys.\n"
 "\n"
 "We will not be able to save the state"
 msgstr ""
G 
G msgid "Delete"
G msgstr "_Ta bort"
G 
G msgid "Add..."
G msgstr "_Lägg till..."
G 
G msgid "Edit..."
G msgstr "Redigera...."
N "Det går inte att skapa filen\n"
N "˜/.gnome/mime-info/ user.keys\n"
N "\n"
N "Tillståndet kommer inte att kunna sparas"
 
 #: capplets/mime-type/mime-type.desktop.in.in.h:1
 msgid "Configure how files are associated and started"
G msgstr "Konfigurera vilka sessionsomedvetna program som startas upp"
N msgstr "Konfigurera hur filer associeras och startas"
 
 #: capplets/mime-type/mime-type.desktop.in.in.h:2
 msgid "Mime Types"
G msgstr "MIME-typ"
N msgstr "Mime-typer"
 
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:25
 msgid "Add Mime Type"
G msgstr "Lägg till filtyp..."
N msgstr "Lägg till mime-typ"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:26
 msgid ""
 "Add a new Mime Type\n"
 "For example: image/tiff; text/x-scheme"
 msgstr ""
N "Lägg till en ny mime-typ\n"
N "Till exempel: image/tiff; text/x-scheme"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:43
 msgid ""
 "Type in the extensions for this mime-type.\n"
 "For example: .html, .htm"
 msgstr ""
N "Skriv in filnamnstilläggen för den här mime-typen.\n"
N "Till exempel: .html, .htm"
 
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:50
 msgid "Extension:"
G msgstr "Tillägg"
N msgstr "Tillägg:"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:55
 msgid "Regular Expressions"
G msgstr ""
N msgstr "Reguljära uttryck"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha dubbelt blanksteg mellan meningarna
 # Jag vill ha enkelt
 #
 #: capplets/mime-type/new-mime-window.c:59
 msgid ""
 "You can set up two regular expressions here to identify the Mime Type\n"
 "by. These fields are optional."
 msgstr ""
N "Här kan du ange två reguljära uttryck som mime-typen ska identifieras\n"
N "genom. De här fälten är valfria."
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:1
 msgid ""
G "&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; You will need to logout and log back in for this "
G "setting to take effect."
N "<b>Note:</b> You will need to logout and log back in for this setting to "
N "take effect."
 msgstr ""
G "&lt;b&gt;Observera:&lt;/b&gt;\n"
G "\t\t\t  Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att denna "
G "inställning ska börja gälla."
N "<b>Observera:</b> Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att "
N "denna inställning ska börja gälla."
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:2
G msgid "&lt;i&gt;Fast&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Snabb&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Fast</i>"
N msgstr "<i>Snabb</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:3
G msgid "&lt;i&gt;High&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Hög&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>High</i>"
N msgstr "<i>Hög</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:4
G msgid "&lt;i&gt;Large&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Stor&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Large</i>"
N msgstr "<i>Stor</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:5
G msgid "&lt;i&gt;Low&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Låg&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Low</i>"
N msgstr "<i>Låg</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:6
G msgid "&lt;i&gt;Slow&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Långsam&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Slow</i>"
N msgstr "<i>Långsam</i>"
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:7
G msgid "&lt;i&gt;Small&lt;/i&gt;"
G msgstr "&lt;i&gt;Liten&lt;/i&gt;"
N msgid "<i>Small</i>"
N msgstr "<i>Liten</i>"
 
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:9
G msgid "C_ursors"
G msgstr "_Muspekare"
N msgid "Buttons"
N msgstr "Knappar"
 
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:11
N msgid "Cursors"
N msgstr "Muspekare"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:12
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:17
N msgid "Motion"
N msgstr "Rörelse"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:18
 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:19
N msgid "Mouse Preferences"
N msgstr "Musinställningar"
N 
 #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:20
 
G msgid "Configure GNOME's use of sound"
G msgstr "Konfigurera GNOME:s användning av ljud"
 #: capplets/mouse/mouse.desktop.in.h:2
N msgid "Mouse Properties"
N msgstr "Egenskaper för mus"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.desktop.in.h:1
N msgid "Network"
N msgstr "Nätverk"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.desktop.in.h:2
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:3
N msgid "Network Preferences"
N msgstr "Nätverksinställningar"
 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:2
N msgid "HTTP Proxy Settings"
N msgstr "HTTP-proxyinställningar"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:4
N msgid "P_ort:"
N msgstr "P_ort:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:5
N msgid "Pass_word:"
N msgstr "L_ösenord:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:6
N msgid "Pro_xy requires a username and password"
N msgstr "Pro_xyservern kräver ett användarnamn och lösenord"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:7
N msgid "User_name:"
N msgstr "Användar_namn:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:8
N msgid "_Location:"
N msgstr "_Plats:"
N 
 #: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:9
N msgid "_Use HTTP proxy"
N msgstr "_Använd HTTP-proxy"
N 
 #: capplets/sound/sound-properties-capplet.c:180
 
 #: capplets/sound/sound.desktop.in.h:1
N msgid "Configure GNOME's use of sound"
N msgstr "Konfigurera GNOME:s användning av ljud"
N 
 #: capplets/theme-switcher/control/control.c:18
 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.desktop.in.h:1
 msgid "Change the appearance of buttons, scrollbars, etc"
G msgstr ""
N msgstr "Ändra utseendet på knappar, rullningslister m.m."
 
 #: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.desktop.in.h:2
 msgid "Theme"
G msgstr "Gtk+-tema"
N msgstr "Tema"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:2
G msgid "Install new theme"
G msgstr "Installera nytt tema..."
N msgid "Gtk+ Theme Preferences"
N msgstr "Gtk+temainställningar"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:3
G msgid "Installed Themes"
G msgstr "Installera nytt tema..."
N msgid "Install new theme"
N msgstr "Installera nytt tema"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:4
G msgid "New themes can also be installed by dragging them into the window."
G msgstr ""
N msgid "Installed Themes"
N msgstr "Installerade teman"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:5
G msgid "Theme Properties"
G msgstr "CD-egenskaper"
N msgid "List of available GTK+ themes"
N msgstr "Lista med tillgängliga GTK+-teman"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:6
G msgid "_Go to theme folder..."
G msgstr ""
N msgid "New themes can also be installed by dragging them into the window."
N msgstr "Nya teman kan också installeras genom att de dras till fönstret."
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:7
G msgid "_Install"
G msgstr ""
N msgid "_Go to theme folder"
N msgstr "_Gå till temamappen"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:8
G msgid "_Install new theme..."
G msgstr "Installera nytt tema..."
N msgid "_Install"
N msgstr "_Installera"
 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:9
N msgid "_Install new theme..."
N msgstr "_Installera nytt tema..."
N 
 #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:10
 msgid "_Location of new theme:"
G msgstr "_Åtgärd"
N msgstr "_Plats för nytt tema:"
 
 #: capplets/ui-properties/behavior.desktop.in.h:1
 msgid "Change how toolbars and menus are displayed"
G msgstr ""
N msgstr "Ändra hur verktygsrader och menyer visas"
 
 
G msgid "Icons and Text"
G msgstr "Ikoner och text"
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:1
N msgid "A preview of what a menubar looks like with these settings."
N msgstr "En förhandsvisning av hur en menyrad ser ut med dessa inställningar."
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:2
N msgid "A preview of what a toolbar looks like with these settings."
N msgstr ""
N "En förhandsvisning av hur en verktygsrad ser ut med dessa inställningar."
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:3
N msgid "Icons Only"
N msgstr "Endast ikoner"
 
 
G msgid "Menu items have _icons"
G msgstr "Menyobjekt har _ikoner"
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:12
N msgid "Menu items can have _icons"
N msgstr "Menyobjekt kan ha _ikoner"
 
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:16
N msgid "Priority Text Beside Icons"
N msgstr "Prioritetstext bredvid ikoner"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:17
 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:20
N msgid "Text Below Icons"
N msgstr "Text under ikoner"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:21
N msgid "Text Only"
N msgstr "Endast text"
N 
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:22
 
G msgid "Toolbar and Menu Properties"
G msgstr "Egenskaper för verktygsrader och menyer"
 #: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:23
N msgid "Toolbar and Menu Preferences"
N msgstr "Inställningar för verktygsrader och menyer"
 
 
G msgid "At the center of the screen"
G msgstr "Hastighet för tömning av skärmen"
G 
G msgid "At the mouse pointer"
G msgstr ""
G 
G msgid "Bottom"
G msgstr "_Nedre färg"
G 
G msgid "Default (Spread out - big)"
G msgstr ""
G 
G msgid "Dialog Buttons"
G msgstr "Exempelknapp"
G 
G msgid "Dialog buttons have icons"
G msgstr "Menyobjekt har _ikoner"
G 
G msgid "Dialogs"
G msgstr ""
G 
G msgid "Dialogs are treated"
G msgstr ""
G 
G msgid "Dialogs open"
G msgstr ""
G 
G msgid "Interface"
G msgstr ""
G 
G msgid "Left"
G msgstr "Längd"
G 
G msgid "Left aligned"
G msgstr ""
G 
G msgid "Like any other window"
G msgstr ""
G 
G msgid "Menu bars are detachable"
G msgstr ""
G 
G msgid "Menu bars have a border"
G msgstr ""
G 
G msgid "Menu items have icons"
G msgstr "Menyobjekt har _ikoner"
G 
G msgid "Menus can be torn off"
G msgstr ""
G 
G msgid "Multiple Documents"
G msgstr "Dokument"
G 
G msgid "Notebook tabs"
G msgstr ""
G 
G msgid "Place dialogs over application window when possible"
G msgstr ""
G 
G msgid "Progress bar is on the left"
G msgstr ""
G 
G msgid "Progress bar is on the right"
G msgstr ""
G 
G msgid "Right"
G msgstr "Hög"
G 
G msgid "Right aligned"
G msgstr "Högerhänt"
G 
G msgid "Seperate windows"
G msgstr "Matchade fönster"
G 
G msgid "Settings will not take effect until applications restart"
G msgstr ""
G 
G msgid "Specially by the window manager"
G msgstr "Fönsterhanteraren Sawfish"
G 
G msgid "Spread out"
G msgstr "Kalkylblad"
G 
G msgid "Spread out (big)"
G msgstr ""
G 
G msgid "Status Bar"
G msgstr ""
G 
G msgid "Status bar is interactive when possible"
G msgstr ""
G 
G msgid "The same window"
G msgstr ""
G 
G msgid "Tool Bars"
G msgstr "Verktygsrad"
G 
G msgid "Tool bar buttons are icons only"
G msgstr ""
G 
G msgid "Tool bar buttons are text below icons"
G msgstr ""
G 
G msgid "Tool bar buttons pop up on mouse over"
G msgstr ""
G 
G msgid "Tool bars are detachable"
G msgstr "Verktygsrader kan _tas loss och flyttas runt"
G 
G msgid "Tool bars have a border"
G msgstr "_Verktygsrader har: "
G 
G msgid "Tool bars have line separators"
G msgstr "_Verktygsrader har: "
G 
G msgid "Top"
G msgstr "Två"
G 
G msgid "Use status bar instead of dialog when possible"
G msgstr ""
G 
G msgid "When opening Multiple documents, use"
G msgstr ""
G 
G msgid "When using Notebook tabs, place the tabs on the"
G msgstr ""
G 
G msgid "Wherever the Window Manager places them"
G msgstr ""
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:64
N msgid "Protocol"
N msgstr "Protokoll"
 
G msgid "Configure which programs are used to display URLs"
G msgstr "Konfigurera vilka sessionsomedvetna program som startas upp"
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:64
N msgid "Command"
N msgstr "Kommando"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:66
 #: capplets/url-properties/url-properties.desktop.in.h:2
 #: capplets/url-properties/url.desktop.in.in.h:2
 msgid "URL Handlers"
G msgstr ""
G 
G msgid "Protocol"
G msgstr "Protokollnamn"
G 
G msgid "Command"
G msgstr "Ko_mmando:"
N msgstr "URL-hanterare"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:89
 msgid "handler:"
G msgstr ""
N msgstr "hanterare:"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #. set some commonly used handlers
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:99
 msgid "Netscape"
G msgstr ""
N msgstr "Netscape"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:104
 msgid "Netscape (new window)"
G msgstr ""
N msgstr "Netscape (nytt fönster)"
 
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:110
 msgid "Help browser"
G msgstr "_Hjälpläsare"
N msgstr "Hjälpläsare"
 
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:115
 msgid "Help browser (new window)"
G msgstr "Bläddra med endast ett fönster"
N msgstr "Hjälpläsare (nytt fönster)"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/url-properties/url-properties.c:127
 msgid "Set"
G msgstr ""
N msgstr "Ange"
 
G msgid "Enlightenment"
G msgstr ""
G 
G msgid "Ice WM"
G msgstr ""
G 
G msgid "Scwm"
G msgstr ""
G 
G msgid "twm"
G msgstr ""
G 
G msgid "Window Maker"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
 #: capplets/url-properties/url-properties.desktop.in.h:1
 #: capplets/url-properties/url.desktop.in.in.h:1
N msgid "Configure which programs are used to display URLs"
N msgstr "Konfigurera vilka program som används för att visa URL:er"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:232
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:206
 #, c-format
 msgid ""
 "Starting %s\n"
G "(%d seconds left before operation times out)"
G msgstr ""
G 
G msgid "%s (Current)"
G msgstr ""
G 
G msgid "Run Configuration Tool for %s"
G msgstr "Konfiguration"
N "(%d seconds left before operation times out)"
N msgstr ""
N "Startar %s\n"
N "(%d sekunder kvar innan åtgärden når tidsgränsen)"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:393
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:381
 msgid " (Not found)"
G msgstr ""
N msgstr " (Hittades inte)"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:416
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:420
 msgid ""
 "wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
 "\tAnother window manager is already running and could not be killed\n"
 msgstr ""
N "wm-egenskaper-capplet: Det går inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
N "\tEn annan fönsterhanterare körs redan och den kan inte stängas\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill använda ''
 # Jag vill använda \"\" som i alla andra GNOME-översättningar
 #
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:420
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:424
 #, c-format
 msgid ""
 "wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
 "\t'%s' didn't start\n"
 msgstr ""
N "wm-egenskaper-capplet: Det går inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
N "\t\"%s\" startade inte\n"
 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:469
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:473
 msgid "Previous window manager did not die\n"
G msgstr "Använd fönsterhanterarens ljudhändelser"
N msgstr "Föregående fönsterhanterare dog inte\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill använda ''
 # Jag vill använda \"\" som i alla andra GNOME-översättningar
 #
 # Sun vill ha "fönsterhanterare'%s'\n"
 # Jag vill ha "fönsterhanteraren \"%s\"\n"
 #
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:502
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:506
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not start '%s'.\n"
 "Falling back to previous window manager '%s'\n"
 msgstr ""
N "Det gick inte att starta \"%s\".\n"
N "Återgår till tidigare fönsterhanteraren \"%s\"\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "markera\"Kör…\""
 # Jag vill ha "välja \"Kör\""
 #
 # Jag vill också ha med "i fotmenyn"
 #
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:533
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:537
 msgid ""
 "Could not start fallback window manager.\n"
 "Please run a window manager manually. You can\n"
 "do this by selecting \"Run Program\" in the\n"
 "foot menu\n"
 msgstr ""
N "Det gick inte att återgå till fönsterhanteraren.\n"
N "Kör en fönsterhanterare manuellt. Det gör du\n"
N "genom att välja \"Kör\" i menyn längst ned i\n"
N "fotmenyn\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:558
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:562
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:812
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:921
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:928
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1070
 msgid "OK"
G msgstr ""
N msgstr "OK"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:798
N msgid "Window Preferences"
N msgstr "Fönsterinställningar"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:1
N msgid "Apply Now"
N msgstr "Verkställ nu"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:2
N msgid "Select windows when the mouse moves over them"
N msgstr "Markera fönster när muspekaren rör sig över dem"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:3
N msgid "Titlebar Font"
N msgstr "Titelradstypsnitt"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:4
N msgid "Window Border Appearance"
N msgstr "Fönsterramsutseende"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:5
N msgid "Window Manager:"
N msgstr "Fönsterhanterare:"
N 
 #: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:6
 #: capplets/windows/window-properties.desktop.in.h:1
N msgid "Window Properties"
N msgstr "Fönsteregenskaper"
N 
 #: capplets/windows/window-properties.desktop.in.h:2
N msgid "Windows"
N msgstr "Fönster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Upplysning"
 # Jag vill ha "Enlightenment" (det är namnet på fönsterhanteraren!)
 #
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/Enlightenment.desktop.in.in.h:1
N msgid "Enlightenment"
N msgstr "Enlightenment"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/IceWM.desktop.in.in.h:1
N msgid "Ice WM"
N msgstr "Ice WM"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/Scwm.desktop.in.in.h:1
N msgid "Scwm"
N msgstr "Scwm"
N 
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/WindowMaker.desktop.in.in.h:1
N msgid "Window Maker"
N msgstr "Window Maker"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-desktops/twm.desktop.in.in.h:1
N msgid "twm"
N msgstr "twm"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:367
 #, c-format
N msgid "%s (Current)"
N msgstr "%s (aktuell)"
N 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:370
 #, c-format
N msgid "Run Configuration Tool for %s"
N msgstr "Kör konfigurationsverktyg för %s"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
 # "den här ändringen måste du spara den aktuella\n"
 # "sessionen. Det kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session\n"
 # "nu\" nedan eller spara sessionen senare. Det kan du\n"
 # "göra genom att antingen markera\"///Save Current Session//Spara aktuell "
 # "session///\" under \"Inställningar\"\n"
 # "på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"///Save Current Setup//Spara "
 # "aktuell inställning///\" när\n"
 # "du loggar ut.\n"
 #
 # Jag vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
 # "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
 # "kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
 # "nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
 # "antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"Inställningar\"\n"
 # "på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"Spara aktuella\n"
 # "inställningar\" när du loggar ut.\n"
 #
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:580
 msgid ""
 "Your current window manager has been changed. In order for\n"
 "this change to be saved, you will need to save your current\n"
 "session. You can do so immediately by selecting the \"Save session\n"
 "now\" below, or you can save your session later. This can be\n"
 "done either selecting \"Save Current Session\" under \"Settings\"\n"
 "in the main menu, or by turning on \"Save Current Setup\" when\n"
 "you log out.\n"
 msgstr ""
N "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
N "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
N "kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
N "nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
N "antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"Inställningar\"\n"
N "på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"Spara aktuella\n"
N "inställningar\" när du loggar ut.\n"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:587
 msgid "Save Session Later"
G msgstr ""
N msgstr "Spara session senare"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:587
 msgid "Save Session Now"
G msgstr ""
N msgstr "Spara session nu"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
 # "den här ändringen måste du spara den aktuella\n"
 # "sessionen. Det kan du\n"
 # "göra genom att antingen markera\"\n"
 # "///Save Current Session//Spara aktuell session///\n"
 # "\" under \"Inställningar\"på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"///Save "
 # "Current Setup//Spara aktuell inställning///\" när\n"
 # "du loggar ut.\n"
 #
 # Jag vill ha
 # "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
 # "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
 # "kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
 # "under \"Inställningar\" på huvudmenyn, eller genom att sätta på\n"
 # "\"Spara aktuell inställning\" när du loggar ut.\n"
 #
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:590
 msgid ""
 "Your current window manager has been changed. In order for\n"
 "this change to be saved, you will need to save your current\n"
 "session. This can be done by either selecting \"Save Current Session\"\n"
 "under \"Settings\" in the main menu, or by turning on\n"
 "\"Save Current Setup\" when you log out.\n"
 msgstr ""
N "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
N "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
N "kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
N "under \"Inställningar\" på huvudmenyn, eller genom att sätta på\n"
N "\"Spara aktuell inställning\" när du loggar ut.\n"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:811
 msgid "Add New Window Manager"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
N msgstr "Lägg till ny fönsterhanterare"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:812
 msgid "Cancel"
G msgstr "Panel"
N msgstr "Avbryt"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:824
 msgid "Name:"
G msgstr "Namn"
N msgstr "Namn:"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:837
 msgid "Command:"
G msgstr "Ko_mmando:"
N msgstr "Kommando:"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:850
 msgid "Configuration Command:"
G msgstr "Konfiguration"
N msgstr "Konfigurationskommando:"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Fönsterhanterare är sessionshanterade"
 # Jag vill ha "Fönsterhanterare är sessionshanterad"
 #
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:869
 msgid "Window manager is session managed"
G msgstr ""
N msgstr "Fönsterhanterare är sessionshanterad"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:919
 msgid "Name cannot be empty"
G msgstr ""
N msgstr "Namn kan inte vara tomt"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:926
 msgid "Command cannot be empty"
G msgstr ""
N msgstr "Kommando kan inte vara tomt"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:974
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1012
 msgid "Edit Window Manager"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
N msgstr "Redigera fönsterhanterare"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1069
 msgid "You cannot delete the current Window Manager"
G msgstr ""
N msgstr "Du kan inte ta bort den aktuella fönsterhanteraren"
 
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1111
 #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1123
 msgid "Window Manager Selector"
G msgstr "_Fönsterhanterare"
G 
G msgid "HTTP Proxy Settings"
G msgstr ""
G 
G msgid "Network Preferences"
G msgstr "Ljudegenskaper"
N msgstr "Fönsterhanterarväljare"
 
G msgid "P_ort:"
G msgstr "Punkter:"
G 
G msgid "Pass_word:"
G msgstr ""
G 
G msgid "Pro_xy requires a username and password"
G msgstr ""
G 
G msgid "User_name:"
G msgstr ""
G 
G msgid "_Location:"
G msgstr "_Åtgärd"
G 
G msgid "_Use HTTP proxy"
G msgstr ""
G 
G msgid "Network"
G msgstr ""
 #: control-center/capplet-dir-view-list.c:324
 #, c-format
N msgid "GNOME Control Center: %s"
N msgstr "GNOME-kontrollpanelen: %s"
 
 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:335
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Martin Wahlén\n"
N "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"
N 
 #: control-center/capplet-dir-view.c:344 control-center/gnomecc.desktop.in.h:1
 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:2
N msgid "Overview of the control center"
N msgstr "Översikt av kontrollpanelen"
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:3
 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:4
N msgid "_Contents..."
N msgstr "_Innehåll..."
N 
 #: control-center/gnomecc-ui.xml.h:5
 
 #: control-center/gnomecc.desktop.in.h:2
N msgid "The GNOME configuration tool"
N msgstr "Konfigurationsverktyget för GNOME"
N 
 #: control-center/main.c:43
 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-font.c:74
 #, c-format
N msgid ""
N "Cannot create the directory \"%s\".\n"
N "This is needed to allow changing cursors."
N msgstr ""
N "Kan inte skapa katalogen \"%s\".\n"
N "Detta krävs för att möjliggöra ändring av muspekare."
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:92
 #, c-format
N msgid ""
N "There was an error starting up the screensaver:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N "Screensaver functionality will not work in this session."
N msgstr ""
N "Det inträffade ett fel vid uppstart av skärmsläckaren:\n"
N "\n"
N "%s\n"
N "\n"
N "Skärmsläckarfunktionen kommer inte att fungera under denna session."
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:102
N msgid "_Do not show this message again"
N msgstr "_Visa inte detta meddelande igen"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-sound.c:125
 #, c-format
N msgid "Couldn't load sound file %s as sample %s"
N msgstr "Kunde inte läsa in ljudfilen %s som prov %s"
N 
 #: gnome-settings-daemon/gnome-settings-xsettings.c:150
 #, c-format
N msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
N msgstr ""
N "GConf-nyckeln %s är satt till typen %s men dess förväntade typ var %s\n"
N 
 #: libbackground/applier.c:239
 
G msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
G msgstr ""
 #~ msgid "Accepts Line _Number"
 #~ msgstr "Accepterar _radnummer"
N 
 #~ msgid "_Add..."
 #~ msgstr "_Lägg till..."
N 
 #~ msgid "_Delete"
 #~ msgstr "_Ta bort"
N 
 #~ msgid "_Action"
 #~ msgstr "_Åtgärd"
N 
 #~ msgid "_Shortcut"
 #~ msgstr "_Genväg"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;fast&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;snabb&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;loud&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;ljudlig&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;quiet&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;tyst&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;slow&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;långsam&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "Very long"
 #~ msgstr "Mycket långsam"
N 
 #~ msgid "_Sound"
 #~ msgstr "_Ljud"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Fast&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Snabb&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;High&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Hög&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Large&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Stor&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Low&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Låg&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Slow&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Långsam&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "&lt;i&gt;Small&lt;/i&gt;"
 #~ msgstr "&lt;i&gt;Liten&lt;/i&gt;"
N 
 #~ msgid "Theme Properties"
 #~ msgstr "Temaegenskaper"
N 
 #~ msgid "Icons and Text"
 #~ msgstr "Ikoner och text"
N 
 #~ msgid "Only Icons"
 #~ msgstr "Endast ikoner"
N 
 #~ msgid "Only Text"
 #~ msgstr "Endast text"
N 
 #~ msgid "At the center of the screen"
 #~ msgstr "Vid mitten på skärmen"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "At the mouse pointer"
 #~ msgstr "Vid muspekaren"
N 
 #~ msgid "Bottom"
 #~ msgstr "Nederkant"
N 
 #~ msgid "Dialog Buttons"
 #~ msgstr "Dialogknappar"
N 
 #~ msgid "Dialog buttons have icons"
 #~ msgstr "Dialogknappar har ikoner"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Dialogs"
 #~ msgstr "Dialogfönster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Dialogs are treated"
 #~ msgstr "Dialogfönster hanteras"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Dialogs open"
 #~ msgstr "Dialogfönster öppnas"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Interface"
 #~ msgstr "Gränssnitt"
N 
 #~ msgid "Left"
 #~ msgstr "Vänster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Like any other window"
 #~ msgstr "som alla andra fönster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Menu bars are detachable"
 #~ msgstr "Det går att lossa menyraderna"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Menu bars have a border"
 #~ msgstr "Menyraderna har ram"
N 
 #~ msgid "Menu items have icons"
 #~ msgstr "Menyobjekt har ikoner"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Menyerna kan tas bort"
 # Jag vill ha "Menyerna kan tas loss"
 #
 #~ msgid "Menus can be torn off"
 #~ msgstr "Menyerna kan tas loss"
N 
 #~ msgid "Multiple Documents"
 #~ msgstr "Flera dokument"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Notebook tabs"
 #~ msgstr "Anteckningsblocksflikar"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Place dialogs over application window when possible"
 #~ msgstr "Placera dialogfönster framför programfönster om det går"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Progress bar is on the left"
 #~ msgstr "Förloppsindikatorn finns till vänster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Progress bar is on the right"
 #~ msgstr "Förloppsindikatorn finns till höger"
N 
 #~ msgid "Right"
 #~ msgstr "Höger"
N 
 #~ msgid "Right aligned"
 #~ msgstr "Högerjusterad"
N 
 #~ msgid "Seperate windows"
 #~ msgstr "Seperata fönster"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Settings will not take effect until applications restart"
 #~ msgstr "Inställningarna börjar inte gälla förrän programmen har startats om"
N 
 #~ msgid "Specially by the window manager"
 #~ msgstr "Speciellt av fönsterhanteraren"
N 
 #~ msgid "Spread out"
 #~ msgstr "Sprid ut"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Status Bar"
 #~ msgstr "Statusrad"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Status bar is interactive when possible"
 #~ msgstr "Statusraden är interaktiv om det är möjligt"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "The same window"
 #~ msgstr "Samma fönster"
N 
 #~ msgid "Tool Bars"
 #~ msgstr "Verktygsrader"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Tool bar buttons are icons only"
 #~ msgstr "Verktygsradsknappar är endast ikoner"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "Verktygsradsknappar är text under ikonerna"
 # Jag vill ha "Verktygsradsknappar är text under ikoner"
 #
 #~ msgid "Tool bar buttons are text below icons"
 #~ msgstr "Verktygsradsknappar är text under ikoner"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Tool bar buttons pop up on mouse over"
 #~ msgstr "Verktygsradsknappar visas om du drar muspekaren över"
N 
 #~ msgid "Tool bars are detachable"
 #~ msgstr "Verktygsrader kan tas loss"
N 
 #~ msgid "Tool bars have a border"
 #~ msgstr "Verktygsrader har en ram"
N 
 #~ msgid "Tool bars have line separators"
 #~ msgstr "Verktygsrader har radavskiljare"
N 
 #~ msgid "Top"
 #~ msgstr "Överkant"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Use status bar instead of dialog when possible"
 #~ msgstr "Använd statusraden i stället för dialogfönster om det går"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha "När du öppnar flera dokument använder du"
 # jag vill ha "När flera dokument öppnas används"
 #
 #~ msgid "When opening Multiple documents, use"
 #~ msgstr "När flera dokument öppnas används"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #
 # Sun vill ha
 # "När du använder anteckningsblocksflikar placerar du flikarna på"
 #
 # Jag vill ha
 # "När anteckningsblocksflikar används placeras flikarna till"
 #
 #~ msgid "When using Notebook tabs, place the tabs on the"
 #~ msgstr "När anteckningsblocksflikar används placeras flikarna till"
N 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #~ msgid "Wherever the Window Manager places them"
 #~ msgstr "där fönsterhanteraren placerar dem"
N 
 #~ msgid "Could not load pixbuf \"%s\"; disabling wallpaper."
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in bilden \"%s\"; slår av bakgrundsbild."
N 
 #~ msgid "Starting esd\n"
 #~ msgstr "Startar esd\n"
N 
 #~ msgid "Stopping esd\n"
 #~ msgstr "Stoppar esd\n"

# Swedish messages for gnome-control-center.
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998, 1999.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.87 2002/06/01 23:54:27 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-02 01:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-02 01:54+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:262
msgid "_Enable keyboard accessibility"
msgstr "_Använd tangentbordshjälpmedel"

#: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:329
#, c-format
msgid "Unable to import AccessX settings from file '%s'"
msgstr "Kan inte importera AccessX-inställningar från filen \"%s\""

#: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.c:441
msgid "Select CDE AccessX file"
msgstr "Välj CDE AccessX-fil"

#: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.desktop.in.h:1
#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:11
#: capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.h:1
msgid "Keyboard"
msgstr "Tangentbord"

#: capplets/accessibility/keyboard/accessibility-keyboard.desktop.in.h:2
msgid "Keyboard Accessibility Properties"
msgstr "Egenskaper för tangentbordshjälpmedel"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:1
msgid "<b>Test</b>"
msgstr "<b>Test</b>"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:2
msgid "B_eep when modifier is pressed"
msgstr "_Pip då modifieraren trycks ned"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:3
msgid "Beep when an LED is turned on and two beeps when one is turned off."
msgstr ""
"Avge en ljudsignal när en lysdiod sätts på och två ljudsignaler när en "
"stängs av."

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:4
msgid "Beep when:"
msgstr "Pip då:"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:5
msgid "Enable Slo_w Keys"
msgstr "Använd l_ångsamma tangenter"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:6
msgid "Enable _Bounce Keys"
msgstr "Använd s_tudsande tangenter"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:7
msgid "Enable _Mouse Keys"
msgstr "Använd _mustangenter"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:8
msgid "Enable _Sticky Keys"
msgstr "Använd _klistriga tangenter"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:9
msgid "Enable _Toggle Keys"
msgstr "Använd _växlingsknappar"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:10
msgid ""
"Ignore all subsequent presses of the SAME key if they happen within a user "
"selectable period of time."
msgstr ""
"Ignorera alla efterföljande nedtryckningar av SAMMA tangent om de sker inom "
"en användardefinierbar tidsperiod."

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:11
msgid "Keyboard Accessibility Configuration (AccessX)"
msgstr "Konfiguration av tangentbordshjälpmedel (AccessX)"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:12
msgid "Ma_ximum pointer speed :"
msgstr "Ma_ximal pekarhastighet:"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:13
msgid ""
"Only accept keys after they have been pressed and held for a user adjustable "
"amount of time."
msgstr ""
"Godtag endast tangenter då de har tryckts ned och hållits nedtryckta under "
"en användardefinierad tid."

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:14
msgid ""
"Perform multiple simultaneous key press operations by pressing modifier keys "
"in sequence."
msgstr ""
"Tryck ned flera modifierare i följd i stället för att trycka ned flera "
"tangenter samtidigt."

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:15
msgid "Start mo_ving this long after keypress :"
msgstr "Börja flytta så här lång tid efter tangentnedtryckning:"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:16
msgid "Time to _accelerate to max speed :"
msgstr "Tid att a_ccelerera till maximal hastighet:"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:17
msgid "Turn the numeric keypad into a mouse control pad."
msgstr "Får det numeriska tangentbordet att fungera som en musstyrningsenhet."

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:18
msgid "_Beep when enabling/disabling keyboard accessibility features"
msgstr "_Pip vid aktivering/inaktivering av tangentbordshjälpmedel"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:19
msgid "_Disable if unused for "
msgstr "I_naktivera om oanvänd i "

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:20
msgid "_Ignore keypresses within :"
msgstr "_Ignorera tangenttryckningar inom:"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:21
msgid "_Import CDE AccessX file"
msgstr "_Importera CDE AccessX-fil"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:22
msgid "_Keyboard"
msgstr "_Tangentbord"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "_Övrigt"
# Jag vill ha "_Diverse"
#
#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:23
msgid "_Misc"
msgstr "_Diverse"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:24
msgid "_Only accept keypress after :"
msgstr "_Godtag endast tangenttryckningar efter:"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:25
msgid ""
"_Turn off Sticky Keys when\n"
"two keys pressed simultaneously"
msgstr ""
"_Slå av klistriga tangenter då\n"
"två tangenter trycks ned samtidigt"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:27
msgid "key is _accepted"
msgstr "tangenten är _godtagen"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:28
msgid "key is _pressed"
msgstr "tangenten är _nedtryckt"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:29
msgid "key is _rejected"
msgstr "tangenten är _förkastad"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:30
msgid "key is re_jected"
msgstr "tangenten är för_kastad"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:31
msgid "msecs"
msgstr "millisekunder"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:32
msgid "pixels/sec"
msgstr "bildpunkter/sekund"

#: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade2.h:33
msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

#. solid
#: capplets/background/background-properties-capplet.c:228
msgid "C_olor"
msgstr "F_ärg"

#. horiz
#: capplets/background/background-properties-capplet.c:232
msgid "_Left Color"
msgstr "_Vänster färg"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:233
msgid "_Right Color"
msgstr "_Höger färg"

#. vert
#: capplets/background/background-properties-capplet.c:236
msgid "_Top Color"
msgstr "_Övre färg"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:237
msgid "_Bottom Color"
msgstr "_Nedre färg"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:398
msgid "_Wallpaper"
msgstr "Bak_grundsbild"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:398
msgid "C_entered"
msgstr "_Centrerad"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:398
msgid "_Scaled"
msgstr "_Skalad"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:398
msgid "Stretc_hed"
msgstr "Utsträc_kt"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:398
msgid "_No Picture"
msgstr "I_ngen bild"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:433
msgid "_Picture"
msgstr "_Bild"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:558
#: capplets/common/capplet-util.c:243
#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:712
#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:359
#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:727
#: capplets/sound/sound-properties-capplet.c:149
msgid "Retrieve and store legacy settings"
msgstr "Hämta och lagra föråldrade inställningar"

#: capplets/background/background-properties-capplet.c:584
#: capplets/background/background-properties.glade.h:2
msgid "Background Preferences"
msgstr "Bakgrundsinställningar"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:1
msgid "A preview of the background picture."
msgstr "En förhandsvisning av bakgrundsbilden."

#: capplets/background/background-properties.glade.h:3
msgid "Background Preview"
msgstr "Bakgrundsförhandsvisning"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:4
msgid "Bor_der the picture with a:"
msgstr "Gör _ram runt bilden med en:"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:5
msgid "E-Mail"
msgstr "E-post"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:6
msgid "Horizontal gradient"
msgstr "Vågrät toning"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:7
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:8
msgid "Picture Options:"
msgstr "Bildalternativ:"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:9
#: libbackground/preview-file-selection.c:198
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:10
msgid "Primary Color"
msgstr "Huvudfärg"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:11
msgid "Secondary Color"
msgstr "Andrafärg"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:12
msgid "Solid color"
msgstr "Enfärgad"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:13
msgid "The background picture's file name."
msgstr "Filnamnet för bakgrundsbilden."

#: capplets/background/background-properties.glade.h:14
msgid "To set the background picture, drop an image or click to browse."
msgstr ""
"Dra en bild eller klicka för att bläddra för att ställa in bakgrundsbilden."

#: capplets/background/background-properties.glade.h:15
msgid "Vertical gradient"
msgstr "Lodrät toning"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:16
msgid ""
"You can drag image files\n"
"into the window to set the \n"
"background picture."
msgstr ""
"Du kan dra bildfiler till\n"
"fönstret för att ställa in\n"
"bakgrundsbilden."

#: capplets/background/background-properties.glade.h:19
msgid "radiobutton1"
msgstr "radioknapp1"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:20
msgid "radiobutton2"
msgstr "radioknapp2"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:21
msgid "radiobutton3"
msgstr "radioknapp3"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:22
msgid "radiobutton4"
msgstr "radioknapp4"

#: capplets/background/background-properties.glade.h:23
msgid "radiobutton5"
msgstr "radioknapp5"

#: capplets/background/background.desktop.in.h:1
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"

#: capplets/background/background.desktop.in.h:2
msgid "Change the desktop background"
msgstr "Ändra skrivbordsbakgrunden"

#: capplets/common/activate-settings-daemon.c:18
msgid ""
"Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
"Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
"effect. This could indicate a problem with Bonobo, or a non-GNOME (e.g. KDE) "
"settings manager may already be active and conflicting with the GNOME "
"settings manager."
msgstr ""
"Kan inte starta inställningshanteraren \"gnome-settings-daemon'.\n"
"Om inte GNOME-inställningshanteraren körs kan en del inställningar inte "
"verkställas. Detta kan tyda på ett problem med Bonobo eller att en "
"inställningshanterare från något annat än GNOME (t.ex. KDE) redan kör och är "
"i konflikt med GNOME-inställningshanteraren."

#: capplets/common/capplet-util.c:239 capplets/common/capplet-util.c:241
msgid "Just apply settings and quit"
msgstr "Verkställ ändringarna och avsluta"

#: capplets/common/capplet-util.c:315
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Ett fel inträffade vid visande av hjälp: %s"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:95
#, c-format
msgid "%i of %i"
msgstr "%i av %i"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:119
#, c-format
msgid "Transferring: %s"
msgstr "Överför: %s"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:126
#, c-format
msgid "From: %s"
msgstr "Från: %s"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:134
#, c-format
msgid "To: %s"
msgstr "Till: %s"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:185
msgid "From URI"
msgstr "Från-URI"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:186
msgid "URI currently transferring from"
msgstr "URI som för tillfället överförs från"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:193
msgid "To URI"
msgstr "Till-URI"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:194
msgid "URI currently transferring to"
msgstr "URI som för tillfället överförs till"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:201
msgid "Fraction completed"
msgstr "Del färdig"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:202
msgid "Fraction of transfer currently completed"
msgstr "Del av överföringen som för tillfället är färdig"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:209
msgid "Current URI index"
msgstr "Aktuellt URI-index"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:210
msgid "Current URI index - starts from 1"
msgstr "Aktuellt URI-index - börjar med 1"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:217
msgid "Total URIs"
msgstr "Totala URI:er"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:218
msgid "Total number of URIs"
msgstr "Totala antalet URI:er"

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:372
#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:374
msgid "Connecting..."
msgstr "Ansluter..."

#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:379
#: capplets/common/file-transfer-dialog.c:381
msgid "Downloading..."
msgstr "Hämtar..."

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:172
msgid "Key"
msgstr "Nyckel"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:173
msgid "GConf key to which this property editor is attached"
msgstr "GConf-nyckel till vilken denna egenskapsredigerare är ansluten"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:179
msgid "Callback"
msgstr "Återanrop"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:180
msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
msgstr ""
"Gör detta återanrop då värdet som är associerat med denna nyckel ändras"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:185
msgid "Change set"
msgstr "Ändra grupp"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:186
msgid ""
"GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
msgstr ""
"GConf-ändringssamling som innehåller data att vidarebefordras till gconf-"
"klienten vid verkställande"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:191
msgid "Conversion to widget callback"
msgstr "Konvertering till widgetåteranrop"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:192
msgid ""
"Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget"
msgstr "Återanrop att utföras då data konverteras från GConf till widgeten"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:197
msgid "Conversion from widget callback"
msgstr "Konvertering från widgetåteranrop"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:198
msgid ""
"Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget"
msgstr "Återanrop att utföras då data konverteras till GConf från widgeten"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:203
msgid "UI Control"
msgstr "Användargränssnittsstyrning"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:204
msgid "Object that controls the property (normally a widget)"
msgstr "Objekt som styr egenskapen (normalt en widget)"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:219
msgid "Property editor object data"
msgstr "Objektdata för egenskapsredigerare"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:220
msgid "Custom data required by the specific property editor"
msgstr "Anpassad data som krävs av den specifika egenskapsredigeraren"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:226
msgid "Property editor data freeing callback"
msgstr "Återanrop som frigör egenskapsredigerardata"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:227
msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
msgstr "Återanrop att utföras då objektdata från egenskapsdata frigörs"

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:1484
#, c-format
msgid ""
"Couldn't find the file '%s'.\n"
"\n"
"Please make sure it exists and try again, or choose a different background "
"picture."
msgstr ""
"Kunde inte hitta filen \"%s\".\n"
"\n"
"Försäkra dig om att den finns och försök igen, eller välj en annan "
"bakgrundsbild."

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:1492
#, c-format
msgid ""
"I don't know how to open the file '%s'.\n"
"Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported.\n"
"\n"
"Please select a different picture instead."
msgstr ""
"Jag vet inte hur filen \"%s\" ska öppnas.\n"
"Det kanske är en bildtyp som inte stöds än.\n"
"\n"
"Välj en annan bild istället."

#: capplets/common/gconf-property-editor.c:1583
msgid "Please select an image."
msgstr "Välj en bild."

#: capplets/default-applications/default-applications.desktop.in.h:1
msgid "Choose the applications used by default"
msgstr "Välj de program som används som standard"

#: capplets/default-applications/default-applications.desktop.in.h:2
#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:19
msgid "Preferred Applications"
msgstr "Föredragna program"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.c:105
msgid "Please specify a name and a command for this editor."
msgstr "Ange ett namn och ett kommando för att denna textredigerare."

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:1
#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:1
#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:1
#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:2
msgid "Acce_pts URLs"
msgstr "Acce_pterar URL:er"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:3
#: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:93
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1151
msgid "Add..."
msgstr "Lägg till..."

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:4
msgid "C_ustom Editor"
msgstr "_Anpassad textredigerare:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:5
msgid "C_ustom Help Browser:"
msgstr "_Anpassad hjälpläsare:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:6
msgid "C_ustom Terminal:"
msgstr "_Anpassad terminal:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:7
msgid "C_ustom Web Browser:"
msgstr "_Anpassad webbläsare:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:8
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:9
msgid "Custom Editor Properties"
msgstr "Egenskaper för anpassad textredigerare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:10
msgid "Default Help Browser"
msgstr "Standardhjälpläsare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:11
msgid "Default Terminal"
msgstr "Standardterminal"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:12
msgid "Default Text Editor"
msgstr "Standardtextredigerare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:13
msgid "Default Web Browser"
msgstr "Standardwebbläsare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:14
msgid "Default Window Manager"
msgstr "Standardfönsterhanterare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:15
#: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:83
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1161
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:16
msgid "E_xec Flag:"
msgstr "E_xec-flagga:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:17
#: capplets/mime-type/mime-type-capplet.c:97
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1156
msgid "Edit..."
msgstr "Redigera...."

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:18
msgid "Help Browser"
msgstr "Hjälpläsare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:20
msgid ""
"Select the window manager you want. You will need to hit apply, wave the "
"magic wand, and do a magic dance for it to work."
msgstr ""
"Välj den fönsterhanterare du vill ha. Du kommer att behöva klicka på "
"verkställ, vifta med trollstaven, och göra en magisk dans för att det ska "
"fungera."

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:21
msgid "Start in T_erminal"
msgstr "Starta i t_erminal"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:22
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:23
msgid "Text Editor"
msgstr "Textredigerare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:24
msgid "This application can open _URIs"
msgstr "Detta program kan öppna _URI:er"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:25
msgid "This application can open _multiple files"
msgstr "Detta program kan öppna _flera filer"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:26
msgid "This application needs to be run in a _shell"
msgstr "Detta program måste köras i ett _skal"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:27
msgid "Understands _Netscape Remote Control"
msgstr "Förstår _Netscape-fjärrstyrning"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:28
msgid "Use this _editor to open text files in the file manager"
msgstr "Använd denna _textredigerare för att öppna textfiler i filhanteraren"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:29
msgid "Web Browser"
msgstr "Webbläsare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:30
msgid "Window Manager"
msgstr "Fönsterhanterare"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:31
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:32
msgid "_Properties..."
msgstr "_Egenskaper..."

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:33
msgid "_Select a Help Browser:"
msgstr "_Välj en hjälpläsare:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:34
msgid "_Select a Terminal:"
msgstr "_Välj en terminal:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:35
msgid "_Select a Web Browser:"
msgstr "_Välj en webbläsare:"

#: capplets/default-applications/gnome-default-applications-properties.glade.h:36
msgid "_Select an Editor:"
msgstr "_Välj en textredigerare:"

#: capplets/desktop-links/Accessibility.directory.in.in.h:1
#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:6
msgid "Accessibility"
msgstr "Åtkomlighet"

#: capplets/desktop-links/Accessibility.directory.in.in.h:2
msgid "Accessibility Settings"
msgstr "Inställningar för åtkomlighet"

#: capplets/desktop-links/Advanced.directory.in.in.h:1
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"

#: capplets/desktop-links/Advanced.directory.in.in.h:2
msgid "Advanced Settings"
msgstr "Avancerade inställningar"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/Sawfish.directory.in.in.h:1
msgid "Control Center Menu"
msgstr "Kontrollpanelsmeny"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/Sawfish.directory.in.in.h:2
msgid "Sawfish window manager"
msgstr "Fönsterhanteraren Sawfish"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/appearance-properties.desktop.in.h:1
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/appearance-properties.desktop.in.h:2
msgid "Configure window appearance"
msgstr "Konfigurera fönsterutseende"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/bindings-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure key shortcuts"
msgstr "Konfigurera snabbtangenter"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/bindings-properties.desktop.in.h:2
msgid "Shortcuts"
msgstr "Snabbtangenter"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/focus-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure window focusing"
msgstr "Konfigurera fönsterfokusering"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/focus-properties.desktop.in.h:2
msgid "Focus behavior"
msgstr "Fokusbeteende"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/match-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure window properties"
msgstr "Konfigurera fönsteregenskaper"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/match-properties.desktop.in.h:2
msgid "Matched Windows"
msgstr "Matchade fönster"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/maximize-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure window minimization and maximization"
msgstr "Konfigurera minimering och maximering av fönster"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/maximize-properties.desktop.in.h:2
msgid "Minimizing and Maximizing"
msgstr "Minimering och maximering"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/meta-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure window manager configuration properties"
msgstr "Konfigurera fönsterhanterarens konfigurationsegenskaper"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/meta-properties.desktop.in.h:2
msgid "Meta"
msgstr "Meta"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/misc-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure miscellaneous window features"
msgstr "Konfigurera diverse fönsterfunktioner"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/misc-properties.desktop.in.h:2
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/move-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure window move/resize"
msgstr "Konfigurera flyttning och storleksförändring av fönster"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/move-properties.desktop.in.h:2
msgid "Moving and Resizing"
msgstr "Flyttning och storleksförändring"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/placement-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure window placement"
msgstr "Konfigurera fönsterplacering"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/placement-properties.desktop.in.h:2
msgid "Placement"
msgstr "Placering"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/sound-properties.desktop.in.h:1
msgid "Enable window manager sound events"
msgstr "Använd fönsterhanterarens ljudhändelser"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/sound-properties.desktop.in.h:2
#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:26
#: capplets/sound/sound.desktop.in.h:2
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/workspace-properties.desktop.in.h:1
msgid "Configure workspaces"
msgstr "Konfigurera arbetsytor"

#: capplets/desktop-links/Sawfish/workspace-properties.desktop.in.h:2
msgid "Workspaces"
msgstr "Arbetsytor"

#: capplets/desktop-links/cd.desktop.in.in.h:1
msgid "CD Properties"
msgstr "CD-egenskaper"

#: capplets/desktop-links/cd.desktop.in.in.h:2
msgid "Configure handling of CD devices"
msgstr "Konfigurera hantering av cd-enheter"

#: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:1
msgid "Legacy Applications"
msgstr "Gamla program"

#: capplets/desktop-links/legacy-applications.desktop.in.in.h:2
msgid "Legacy applications settings (grdb)"
msgstr "Inställningar för gamla program (grdb)"

#: capplets/desktop-links/panel.desktop.in.in.h:1
msgid "Global panel properties"
msgstr "Globala panelegenskaper"

#: capplets/desktop-links/panel.desktop.in.in.h:2
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#: capplets/desktop-links/session.desktop.in.in.h:1
msgid "Configure which non-session aware programs are started up"
msgstr "Konfigurera vilka sessionsomedvetna program som startas upp"

#: capplets/desktop-links/session.desktop.in.in.h:2
msgid "Startup Programs"
msgstr "Uppstartsprogram"

#.
#. * Translatable strings file
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: capplets/file-types/category-names.h:7
msgid "Documents"
msgstr "Dokument"

#: capplets/file-types/category-names.h:8
msgid "Word Processor"
msgstr "Ordbehandlare"

#: capplets/file-types/category-names.h:9
msgid "Published Materials"
msgstr "Publicerade material"

#: capplets/file-types/category-names.h:10
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Kalkylblad"

#: capplets/file-types/category-names.h:11
msgid "Presentation"
msgstr "Presentation"

#: capplets/file-types/category-names.h:12
msgid "Diagram"
msgstr "Diagram"

#: capplets/file-types/category-names.h:13
msgid "TeX"
msgstr "TeX"

#: capplets/file-types/category-names.h:14
msgid "Vector Graphics"
msgstr "Vektorgrafik"

#: capplets/file-types/category-names.h:15
msgid "World Wide Web"
msgstr "World Wide Web (WWW)"

#: capplets/file-types/category-names.h:16
msgid "Plain Text"
msgstr "Vanlig text"

#: capplets/file-types/category-names.h:17
msgid "Extended Markup Language (XML)"
msgstr "Extended Markup Language (XML)"

#: capplets/file-types/category-names.h:18
msgid "Information"
msgstr "Information"

#: capplets/file-types/category-names.h:19
msgid "Financial"
msgstr "Ekonomi"

#: capplets/file-types/category-names.h:20
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"

#: capplets/file-types/category-names.h:21
msgid "Contacts"
msgstr "Kontakter"

#: capplets/file-types/category-names.h:22
msgid "Packages"
msgstr "Paket"

#: capplets/file-types/category-names.h:23
msgid "Software Development"
msgstr "Programvaruutveckling"

#: capplets/file-types/category-names.h:24
msgid "Source Code"
msgstr "Källkod"

#: capplets/file-types/category-names.h:25
#: capplets/file-types/mime-type-info.c:724
msgid "Audio"
msgstr "Ljud"

#: capplets/file-types/category-names.h:26
#: capplets/file-types/mime-type-info.c:720
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

#: capplets/file-types/category-names.h:27
#: capplets/file-types/mime-type-info.c:722
msgid "Video"
msgstr "Grafik"

#: capplets/file-types/file-types-capplet.c:222
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: capplets/file-types/file-types-capplet.c:229
#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:39
msgid "Extensions"
msgstr "Tillägg"

#: capplets/file-types/file-types-capplet.desktop.in.h:1
#: capplets/file-types/file-types.desktop.in.h:1
msgid "File Types and Programs"
msgstr "Filtyper och program"

#: capplets/file-types/file-types-capplet.desktop.in.h:2
#: capplets/file-types/file-types.desktop.in.h:2
msgid "Specify which programs are used to open or view each file type"
msgstr "Ange vilka program som används för att öppna eller visa varje filtyp"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:1
msgid "Actions"
msgstr "Åtgärder"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:2
msgid "Add _file type..."
msgstr "Lägg till _filtyp..."

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:3
msgid "Add _service..."
msgstr "Lägg till _tjänst..."

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:4
msgid "Default action"
msgstr "Standardåtgärd"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:5
#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:167
msgid "Edit file type"
msgstr "Redigera filtyp"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:6
msgid "File types and Internet Services"
msgstr "Filtyper och Internettjänster"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:7
msgid "Filename extensions"
msgstr "Filnamnstillägg"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:8
msgid "Look at content"
msgstr "Titta på innehåll"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:9
msgid "Needs _terminal"
msgstr "Behöver _terminal"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:10
msgid "Program to run"
msgstr "Program att köra"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:11
msgid "Run a program"
msgstr "Kör ett program"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:12
msgid "Use category _defaults"
msgstr "Använd _kategoristandardvärden"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:13
msgid "Use parent category _defaults"
msgstr "Använd _kategoristandardvärden för förälder"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:14
msgid "Viewing component"
msgstr "Visningskomponent"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:15
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:16
msgid "_Category"
msgstr "_Kategori"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:17
msgid "_Choose..."
msgstr "_Välj..."

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:18
msgid "_Description"
msgstr "_Beskrivning"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:19
msgid "_Edit..."
msgstr "_Redigera..."

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:20
msgid "_MIME Type"
msgstr "_MIME-typ"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:21
msgid "_Name"
msgstr "_Namn"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:22
msgid "_Program"
msgstr "_Program"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:23
msgid "_Program to run"
msgstr "_Program att köra"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:24
msgid "_Protocol name"
msgstr "_Protokollnamn"

#: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:25
msgid "_Remove"
msgstr "_Ta bort"

#: capplets/file-types/mime-category-edit-dialog.c:137
msgid "Edit file category"
msgstr "Redigera filkategori"

#: capplets/file-types/mime-category-edit-dialog.c:171
#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:204
#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:170
#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:171
msgid "Model"
msgstr "Modell"

#: capplets/file-types/mime-category-edit-dialog.c:172
msgid "GtkTreeModel that contains the category data"
msgstr "GtkTreeModel som innehåller kategoridata"

#: capplets/file-types/mime-category-edit-dialog.c:177
msgid "MIME category info"
msgstr "Information om MIME-kategori"

#: capplets/file-types/mime-category-edit-dialog.c:178
msgid "Structure containing information on the MIME category"
msgstr "Struktur som innehåller information om MIME-kategorin"

#: capplets/file-types/mime-category-edit-dialog.c:343
#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:411
#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:515
#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:358
#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:407
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:164
#: capplets/mime-type/mime-data.c:385
msgid "Extension"
msgstr "Tillägg"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:205
msgid "Underlying model to notify when Ok is clicked"
msgstr "Underliggande modell att notifiera då Ok klickas"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:212
msgid "MIME type information"
msgstr "Information om MIME-typ"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:213
msgid "Structure with data on the MIME type"
msgstr "Struktur med data på MIME-typ"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:219
msgid "Is add dialog"
msgstr "Är tilläggningsdialog"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:220
msgid "True if this dialog is for adding a MIME type"
msgstr "Sant om denna dialog är till för tillägg av en MIME-typ"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:268
msgid "Add file type"
msgstr "Lägg till filtyp"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:406
#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:465
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:695
msgid ""
"Invalid MIME type. Please enter a valid MIME type, or leave the field blank "
"to have one generated for you."
msgstr ""
"Ogiltig MIME-typ. Ange en giltig MIME-typ, eller lämna detta fält tomt för "
"att få en genererad åt dig."

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:699
msgid "There already exists a MIME type of that name."
msgstr "Det finns redan en MIME-typ med det namnet."

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:769
msgid "Category"
msgstr "Kategori"

#: capplets/file-types/mime-edit-dialog.c:774
msgid "Choose a file category"
msgstr "Välj en filkategori"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "_Övrigt" här
# Jag vill ha "Diverse"
#
#: capplets/file-types/mime-type-info.c:726
msgid "Misc"
msgstr "Diverse"

#: capplets/file-types/mime-types-model.c:167
#: capplets/file-types/mime-types-model.c:168
msgid "Model for categories only"
msgstr "Modellera endast för kategorier"

#: capplets/file-types/mime-types-model.c:421
msgid "Internet Services"
msgstr "Internettjänster"

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:135
msgid "Edit service information"
msgstr "Redigera tjänsteinformation"

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:178
msgid "Service info"
msgstr "Tjänsteinformation"

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:179
msgid "Structure containing service information"
msgstr "Struktur som innehåller tjänsteinformation"

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:185
msgid "Is add"
msgstr "Är tillägg"

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:186
msgid "TRUE if this is an add service dialog"
msgstr "SANT om detta är en tilläggsdialog"

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:225
msgid "Add service"
msgstr "Lägg till tjänst"

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:497
msgid "Please enter a protocol name."
msgstr "Ange ett protokollnamn."

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:509
msgid ""
"Invalid protocol name. Please enter a protocol name without any spaces or "
"punctuation."
msgstr ""
"Ogiltigt protokollnamn. Ange ett protokollnamn utan några blanksteg eller "
"kommatering."

#: capplets/file-types/service-edit-dialog.c:523
msgid "There is already a protocol by that name."
msgstr "Det finns redan ett protokoll med det namnet."

#: capplets/file-types/service-info.c:44
msgid "Unknown service types"
msgstr "Okända tjänstetyper"

#: capplets/file-types/service-info.c:45
msgid "World wide web"
msgstr "WWW"

#: capplets/file-types/service-info.c:46
msgid "File transfer protocol"
msgstr "FTP"

#: capplets/file-types/service-info.c:47
msgid "Detailed documentation"
msgstr "Detaljerad dokumentation"

#: capplets/file-types/service-info.c:48
msgid "Manual pages"
msgstr "Manualsidor"

#: capplets/file-types/service-info.c:49
msgid "Electronic mail transmission"
msgstr "Elektronisk e-postöverföring"

#: capplets/file-types/service-info.c:50
msgid "Gnome documentation"
msgstr "Gnome-dokumentation"

#: capplets/font/font-properties.desktop.in.h:1
msgid "Change the default fonts used by the desktop and applications"
msgstr "Ställ in de standardtypsnitt som används av skrivbordet och program"

#: capplets/font/font-properties.desktop.in.h:2
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: capplets/font/font-properties.glade.h:1
msgid "Font Preferences"
msgstr "Typsnittsinställningar"

#: capplets/font/font-properties.glade.h:2
msgid "Set the font for applications"
msgstr "Ställ in typsnitt för program"

#: capplets/font/font-properties.glade.h:3
msgid "Set the font for the icons on the desktop"
msgstr "Ställ in typsnitt för ikonerna på skrivbordet"

#: capplets/font/font-properties.glade.h:4
msgid "Standard _application font:"
msgstr "Standard_typsnitt för program:"

#: capplets/font/font-properties.glade.h:5
msgid "_Desktop font:"
msgstr "_Skrivbordstypsnitt:"

#: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:158
#: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:159
msgid "Accelerator modifiers"
msgstr "Snabbtangentsmodifierare"

#: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:167
#: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:168
msgid "Accelerator key"
msgstr "Snabbtangent"

#: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:206
#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:306
#: libbackground/applier.c:521
msgid "Disabled"
msgstr "Avslagen"

#: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:309
#: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:506
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Tryck en ny snabbtangent, eller tryck backsteg för att tömma"

#: capplets/keybindings/eggcellrendererkeys.c:509
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Tryck en ny snabbtangent"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:573
msgid "<Unknown Action>"
msgstr "<Okänd åtgärd>"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:598
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:602
msgid "Window Management"
msgstr "Fönsterhantering"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:699
#, c-format
msgid "Error setting new accelerator in configuration database: %s\n"
msgstr "Fel vid inställning av ny snabbtangent i konfigurationsdatabasen: %s\n"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:851
msgid ""
"Unable to find any keyboard themes. This means your GTK+ installation has "
"been incompletely installed."
msgstr ""
"Kan inte hitta några tangentbordsteman. Detta betyder att din GTK+-"
"installation inte har installerats korrekt."

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:876
msgid "Action"
msgstr "Åtgärd"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:888
msgid "Shortcut"
msgstr "Genväg"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:1
msgid "Click for a list of keyboard navigation schemes."
msgstr "Klicka för en lista på tangentbordsnavigeringsscheman."

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:2
#: capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.h:2
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:3
msgid "Keyboard _Navigation scheme for use in applications:"
msgstr "Tangentbords_navigeringsschema att använda i program:"

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:4
msgid ""
"To assign a shortcut to an action, click in the shortcut column and press "
"the key combination you want to associate with it."
msgstr ""
"För att tilldela en genväg till en åtgärd klickar du i genvägskolumnen och "
"trycker tangentkombinationen du vill associera med den."

#: capplets/keybindings/gnome-keybinding-properties.glade.h:5
msgid "_Desktop shortcuts:"
msgstr "_Skrivbordsgenvägar:"

#: capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.h:1
msgid "Associate keyboard shortcuts with panel actions"
msgstr "Associera tangentborsgenvägar med panelåtgärder"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:338
msgid "_Accessibility"
msgstr "_Åtkomlighet"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:355
#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:357
#: capplets/sound/sound-properties-capplet.c:145
#: capplets/sound/sound-properties-capplet.c:147
msgid ""
"Just apply settings and quit (compatibility only; now handled by daemon)"
msgstr ""
"Verkställ bara ändringar och avsluta (endast kompatibilitet; hanteras nu av "
"demon)"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:2
msgid "<i>fast</i>"
msgstr "<i>snabb</i>"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:3
msgid "<i>loud</i>"
msgstr "<i>ljudlig</i>"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:4
msgid "<i>quiet</i>"
msgstr "<i>tyst</i>"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:5
msgid "<i>slow</i>"
msgstr "<i>långsam</i>"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:7
msgid "Cursor"
msgstr "Markör"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:8
msgid "Cursor _blinks in text fields"
msgstr "Markören _blinkar i textfält"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:9
msgid "Fast"
msgstr "Snabb"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:10
msgid "Key_press makes sound"
msgstr "Tangenttryck ger ljud"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:12
msgid "Keyboard Bell"
msgstr "Tangentbordssignal"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:13
msgid "Keyboard Preferences"
msgstr "Tangentbordsinställningar"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:14
msgid "Keyboard _repeats when key is held down"
msgstr "Tangentbordet _upprepar då tangent hålls ned"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:15
msgid "Keyboard bell _enabled"
msgstr "Använd tangentbordssignal"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:16
msgid "Keyboard bell _off"
msgstr "Tangentbordssignal _av"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:17
msgid "Keyclick Volume"
msgstr "Tangentklicksvolym"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:18
msgid "Long"
msgstr "Lång"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:19
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:20
msgid "Repeat Rate"
msgstr "Repeteringshastighet"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:21
msgid "Repeat s_peed:"
msgstr "Repeterings_hastighet:"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:22
msgid "Set the speed the cursor blinks in text fields."
msgstr "Ställ in den hastighet med vilken markören blinkar i textfält."

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:23
msgid "Set the volume of the clicking sound made when pressing a key"
msgstr "Ställ in volymen på klickljudet som görs då en tangent trycks ned"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:24
msgid "Short"
msgstr "Kort"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:25
msgid "Slow"
msgstr "Långsam"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:27
msgid ""
"The keyboard bell is the <i>beep</i> sound heard when the system wants to "
"get your attention."
msgstr ""
"Tangentbordssignalen är <i>pipljudet</i> som hörs då systemet vill påkalla "
"din uppmärksamhet."

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:28
msgid "Very Fast"
msgstr "Mycket snabb"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:29
msgid "Very Short"
msgstr "Mycket kort"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha:
# "&lt;b&gt;Tips:&lt;/b&gt; Du kan konfigurera tangentbordets ///accessibility "
# "features//hjälpmedelsfunktioner/// genom att öppna egenskapsdialogfönstret "
# "'Inställningar för åtkomlighet' eller genom att trycka på knappen till höger."
#
# Jag vill ha:
# "Du kan konfigurera tangentbordets hjälpmedelsfunktioner genom att öppna "
# "egenskapsdialogfönstret \"Inställningar för åtkomlighet\" eller genom att "
# "trycka på knappen till höger."
#
#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:30
msgid ""
"You can configure the keyboards accessibility features by bringing up the "
"'Accessibility Settings' property dialog, or pressing the button on the "
"right."
msgstr ""
"Du kan konfigurera tangentbordets hjälpmedelsfunktioner genom att öppna "
"egenskapsdialogfönstret \"Inställningar för åtkomlighet\" eller genom att "
"trycka på knappen till höger."

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:31
msgid "_Accessibility..."
msgstr "_Åtkomlighet..."

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:32
msgid "_Blink speed:"
msgstr "_Blinkningshastighet:"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:33
msgid "_Custom keyboard bell:"
msgstr "_Egen tangentbordssignal:"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:34
msgid "_Delay before repeating:"
msgstr "_Fördröjning innan upprepning:"

#: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.glade.h:35
msgid "_Volume:"
msgstr "_Volym:"

#: capplets/keyboard/keyboard.desktop.in.h:2
msgid "Keyboard Properties"
msgstr "Tangentbordsinställningar"

#. icon box
#: capplets/mime-type/edit-window.c:266
msgid "Select an icon..."
msgstr "Välj en ikon..."

#: capplets/mime-type/edit-window.c:276
#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:31
msgid "Mime Type: "
msgstr "Mime-typ: "

#: capplets/mime-type/edit-window.c:306
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: capplets/mime-type/edit-window.c:314
#: capplets/url-properties/url-properties.c:135
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

# SUN NEW TRANSLATION
#. gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (table), GNOME_PAD_SMALL);
#: capplets/mime-type/edit-window.c:341
#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:69
msgid "First Regular Expression: "
msgstr "Första reguljära uttryck: "

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/edit-window.c:349
#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:80
msgid "Second Regular Expression: "
msgstr "Andra reguljära uttryck: "

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "Åtgärder av mime-typ"
# Jag vill ha "Åtgärder för mime-typ"
#
#. Actions box
#: capplets/mime-type/edit-window.c:356
msgid "Mime Type Actions"
msgstr "Åtgärder för mime-typ"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/edit-window.c:363
#, c-format
msgid "Example: emacs %f"
msgstr "Exempel: emacs %f"

#: capplets/mime-type/edit-window.c:368
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: capplets/mime-type/edit-window.c:374 capplets/mime-type/edit-window.c:390
#: capplets/mime-type/edit-window.c:405
msgid "Select a file..."
msgstr "Välj en fil..."

#: capplets/mime-type/edit-window.c:383
msgid "View"
msgstr "Visa"

#: capplets/mime-type/edit-window.c:399
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

# SUN NEW TRANSLATION
#. we initialize everything
#: capplets/mime-type/edit-window.c:448
#, c-format
msgid "Set actions for %s"
msgstr "Ange åtgärder för %s"

#: capplets/mime-type/mime-data.c:384
msgid "Mime Type"
msgstr "Mime-typ"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/mime-data.c:493
msgid "You must enter a mime-type"
msgstr "Du måste ange en mime-typ"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/mime-data.c:498
msgid ""
"You must add either a regular-expression or\n"
"a file-name extension"
msgstr ""
"Du måste ange antingen ett reguljärt uttryck eller\n"
"ett filsnamstillägg"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/mime-data.c:502
msgid ""
"Please put your mime-type in the format:\n"
"CATEGORY/TYPE\n"
"\n"
"For Example:\n"
"image/png"
msgstr ""
"Ange mime-typen i formatet:\n"
"KATEGORI/TYP\n"
"\n"
"Till exempel:\n"
"image/png"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/mime-data.c:507
msgid "This mime-type already exists"
msgstr "Den här mime-typen finns redan"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/mime-data.c:588 capplets/mime-type/mime-info.c:427
msgid ""
"We are unable to create the directory\n"
"~/.gnome/mime-info\n"
"\n"
"We will not be able to save the state."
msgstr ""
"Det går inte att skapa katalogen\n"
"˜/.gnome/mime-info\n"
"\n"
"Tillståndet kommer inte att kunna sparas."

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/mime-data.c:594 capplets/mime-type/mime-info.c:433
msgid ""
"We are unable to access the directory\n"
"~/.gnome/mime-info\n"
"\n"
"We will not be able to save the state."
msgstr ""
"Det går inte att komma åt katalogen\n"
"˜/.gnome/mime-info\n"
"\n"
"Tillståndet kommer inte att kunna sparas."

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/mime-data.c:605
msgid ""
"Cannot create the file\n"
"~/.gnome/mime-info/user.mime\n"
"\n"
"We will not be able to save the state"
msgstr ""
"Det går inte att skapa filen\n"
"˜/.gnome/mime-info/ user.mime\n"
"\n"
"Tillståndet kommer inte att kunna sparas"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/mime-info.c:444
msgid ""
"Cannot create the file\n"
"~/.gnome/mime-info/user.keys.\n"
"\n"
"We will not be able to save the state"
msgstr ""
"Det går inte att skapa filen\n"
"˜/.gnome/mime-info/ user.keys\n"
"\n"
"Tillståndet kommer inte att kunna sparas"

#: capplets/mime-type/mime-type.desktop.in.in.h:1
msgid "Configure how files are associated and started"
msgstr "Konfigurera hur filer associeras och startas"

#: capplets/mime-type/mime-type.desktop.in.in.h:2
msgid "Mime Types"
msgstr "Mime-typer"

#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:25
msgid "Add Mime Type"
msgstr "Lägg till mime-typ"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:26
msgid ""
"Add a new Mime Type\n"
"For example: image/tiff; text/x-scheme"
msgstr ""
"Lägg till en ny mime-typ\n"
"Till exempel: image/tiff; text/x-scheme"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:43
msgid ""
"Type in the extensions for this mime-type.\n"
"For example: .html, .htm"
msgstr ""
"Skriv in filnamnstilläggen för den här mime-typen.\n"
"Till exempel: .html, .htm"

#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:50
msgid "Extension:"
msgstr "Tillägg:"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:55
msgid "Regular Expressions"
msgstr "Reguljära uttryck"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha dubbelt blanksteg mellan meningarna
# Jag vill ha enkelt
#
#: capplets/mime-type/new-mime-window.c:59
msgid ""
"You can set up two regular expressions here to identify the Mime Type\n"
"by. These fields are optional."
msgstr ""
"Här kan du ange två reguljära uttryck som mime-typen ska identifieras\n"
"genom. De här fälten är valfria."

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:455
#, c-format
msgid ""
"<b>Unknown Cursor</b>\n"
"%s"
msgstr ""
"<b>Okänd muspekare</b>\n"
"%s"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:556
msgid ""
"<b>Default Cursor - Current</b>\n"
"The default cursor that ships with X"
msgstr ""
"<b>Standardmuspekare - Aktuell</b>\n"
"Standardmuspekaren som kommer med X"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:559
msgid ""
"<b>Default Cursor</b>\n"
"The default cursor that ships with X"
msgstr ""
"<b>Standardmuspekare</b>\n"
"Standardmuspekaren som kommer med X"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:577
msgid ""
"<b>White Cursor - Current</b>\n"
"The default cursor inverted"
msgstr ""
"<b>Vit muspekare - Aktuell</b>\n"
"Inverterad standardmuspekare"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:580
msgid ""
"<b>White Cursor</b>\n"
"The default cursor inverted"
msgstr ""
"<b>Vit muspekare</b>\n"
"Inverterad standardmuspekare"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:598
msgid ""
"<b>Large Cursor - Current</b>\n"
"Large version of normal cursor"
msgstr ""
"<b>Stor muspekare - Aktuell</b>\n"
"Stor version av den vanliga muspekaren"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:601
msgid ""
"<b>Large Cursor</b>\n"
"Large version of normal cursor"
msgstr ""
"<b>Stor muspekare</b>\n"
"Stor version av den vanliga muspekaren"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:619
msgid ""
"<b>Large White Cursor - Current</b>\n"
"Large version of white cursor"
msgstr ""
"<b>Stor vit muspekare - Aktuell</b>\n"
"Stor version av den vita muspekaren"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.c:622
msgid ""
"<b>Large White Cursor</b>\n"
"Large version of white cursor"
msgstr ""
"<b>Stor vit muspekare</b>\n"
"Stor version av den vita muspekaren"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:1
msgid ""
"<b>Note:</b> You will need to logout and log back in for this setting to "
"take effect."
msgstr ""
"<b>Observera:</b> Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att "
"denna inställning ska börja gälla."

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:2
msgid "<i>Fast</i>"
msgstr "<i>Snabb</i>"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:3
msgid "<i>High</i>"
msgstr "<i>Hög</i>"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:4
msgid "<i>Large</i>"
msgstr "<i>Stor</i>"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:5
msgid "<i>Low</i>"
msgstr "<i>Låg</i>"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:6
msgid "<i>Slow</i>"
msgstr "<i>Långsam</i>"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:7
msgid "<i>Small</i>"
msgstr "<i>Liten</i>"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:8
msgid ""
"Animates a quick marker around the cursor when the Control key has been "
"pressed and released."
msgstr ""
"Animerar en snabbmarkör runt muspekaren då Control-tangenten har tryckts ned "
"och släppts."

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:9
msgid "Buttons"
msgstr "Knappar"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:10
msgid "Cursor Theme"
msgstr "Muspekartema"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:11
msgid "Cursors"
msgstr "Muspekare"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:12
msgid "Double-click Delay"
msgstr "Dubbelklicksfördröjning"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:13
msgid "Drag and Drop"
msgstr "Dra och släpp"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:14
msgid ""
"Left-handed mouse mode switches the left and right buttons on the mouse."
msgstr "Vänsterhänt musläge växlar vänster och höger knapp på musen."

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:15
msgid "Locate Pointer"
msgstr "Lokalisera muspekare"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:16
msgid ""
"Maximum time allowed between clicks when double-clicking.  Use the box on "
"the right to test."
msgstr ""
"Maximal tid som är tillåten mellan klick vid dubbelklick. Använd rutan till "
"höger för att testa."

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:17
msgid "Motion"
msgstr "Rörelse"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:18
msgid "Mouse Orientation"
msgstr "Musorientering"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:19
msgid "Mouse Preferences"
msgstr "Musinställningar"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:20
msgid "Set the distance you need to move your cursor before dragging an item."
msgstr ""
"Ställ in avståndet som du måste flytta din muspekare innan ett objekt "
"flyttas."

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:21
msgid "Set the speed of your pointing device."
msgstr "Ställ in hastigheten på ditt pekdon."

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:22
msgid "Speed"
msgstr "Hastighet"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:23
msgid "_Acceleration:"
msgstr "_Acceleration:"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:24
msgid "_Delay (sec):"
msgstr "_Fördröjning (sekunder):"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:25
msgid "_Left-handed mouse"
msgstr "_Vänsterhänt mus"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:26
msgid "_Sensitivity:"
msgstr "_Känslighet:"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:27
msgid "_Show position of cursor when the Control key is pressed"
msgstr "_Visa muspekarens position då Control-tangenten trycks ned"

#: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:28
msgid "_Threshold:"
msgstr "_Tröskel:"

#: capplets/mouse/mouse.desktop.in.h:1
msgid "Mouse"
msgstr "Mus"

#: capplets/mouse/mouse.desktop.in.h:2
msgid "Mouse Properties"
msgstr "Egenskaper för mus"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.desktop.in.h:1
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.desktop.in.h:2
#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:3
msgid "Network Preferences"
msgstr "Nätverksinställningar"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:2
msgid "HTTP Proxy Settings"
msgstr "HTTP-proxyinställningar"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:4
msgid "P_ort:"
msgstr "P_ort:"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:5
msgid "Pass_word:"
msgstr "L_ösenord:"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:6
msgid "Pro_xy requires a username and password"
msgstr "Pro_xyservern kräver ett användarnamn och lösenord"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:7
msgid "User_name:"
msgstr "Användar_namn:"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:8
msgid "_Location:"
msgstr "_Plats:"

#: capplets/network/gnome-network-preferences.glade.h:9
msgid "_Use HTTP proxy"
msgstr "_Använd HTTP-proxy"

#: capplets/sound/sound-properties-capplet.c:180
msgid "Sound preferences"
msgstr "Ljudegenskaper"

#: capplets/sound/sound-properties.glade.h:1
msgid "E_nable sound server startup"
msgstr "A_ktivera uppstart av ljudserver"

#: capplets/sound/sound-properties.glade.h:2
msgid "Sound _Events"
msgstr "Ljud_händelser"

#: capplets/sound/sound-properties.glade.h:3
msgid "_General"
msgstr "_Allmänt"

#: capplets/sound/sound-properties.glade.h:4
msgid "_Sounds for events"
msgstr "_Ljud för händelser"

#: capplets/sound/sound.desktop.in.h:1
msgid "Configure GNOME's use of sound"
msgstr "Konfigurera GNOME:s användning av ljud"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:18
msgid "Eenie Meenie Mynie Moe Catcha Tiger By Its Toe"
msgstr "Ett två tre fyra Alla byxor äro dyra"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:43
msgid "Selected themes from above will be tested by previewing here."
msgstr "Teman som är valda ovan kan testas med förhandsgranskning här."

#. column one
#: capplets/theme-switcher/control/control.c:48
msgid "Sample Button"
msgstr "Exempelknapp"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:52
msgid "Sample Check Button"
msgstr "Exempelkryssknapp"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:58
msgid "Sample Text Entry Field"
msgstr "Exempeltextinmatningsfält"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:69
msgid "Submenu"
msgstr "Undermeny"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:74
#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:4
msgid "Item 1"
msgstr "Objekt 1"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:76
msgid "Another item"
msgstr "Ett annat objekt"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:80
msgid "Radio Button 1"
msgstr "Radioknapp 1"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:86
msgid "Radio Button 2"
msgstr "Radioknapp 2"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:107
msgid "One"
msgstr "Ett"

#: capplets/theme-switcher/control/control.c:113
msgid "Two"
msgstr "Två"

#: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.desktop.in.h:1
msgid "Change the appearance of buttons, scrollbars, etc"
msgstr "Ändra utseendet på knappar, rullningslister m.m."

#: capplets/theme-switcher/gtk-theme-selector.desktop.in.h:2
msgid "Theme"
msgstr "Tema"

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:2
msgid "Gtk+ Theme Preferences"
msgstr "Gtk+temainställningar"

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:3
msgid "Install new theme"
msgstr "Installera nytt tema"

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:4
msgid "Installed Themes"
msgstr "Installerade teman"

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:5
msgid "List of available GTK+ themes"
msgstr "Lista med tillgängliga GTK+-teman"

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:6
msgid "New themes can also be installed by dragging them into the window."
msgstr "Nya teman kan också installeras genom att de dras till fönstret."

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:7
msgid "_Go to theme folder"
msgstr "_Gå till temamappen"

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:8
msgid "_Install"
msgstr "_Installera"

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:9
msgid "_Install new theme..."
msgstr "_Installera nytt tema..."

#: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:10
msgid "_Location of new theme:"
msgstr "_Plats för nytt tema:"

#: capplets/ui-properties/behavior.desktop.in.h:1
msgid "Change how toolbars and menus are displayed"
msgstr "Ändra hur verktygsrader och menyer visas"

#: capplets/ui-properties/behavior.desktop.in.h:2
msgid "Toolbars & Menus"
msgstr "Verktygsrader och menyer"

#: capplets/ui-properties/behavior.desktop.in.in.h:1
msgid "Behavior"
msgstr "Beteende"

#: capplets/ui-properties/behavior.desktop.in.in.h:2
msgid "Sets the default behavior of GNOME applications"
msgstr "Ställ in standardbeteende för GNOME-program"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:1
msgid "A preview of what a menubar looks like with these settings."
msgstr "En förhandsvisning av hur en menyrad ser ut med dessa inställningar."

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:2
msgid "A preview of what a toolbar looks like with these settings."
msgstr ""
"En förhandsvisning av hur en verktygsrad ser ut med dessa inställningar."

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:3
msgid "Icons Only"
msgstr "Endast ikoner"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:5
msgid "Item 2"
msgstr "Objekt 2"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:6
msgid "Item 3"
msgstr "Objekt 3"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:7
msgid "Menu Item 1"
msgstr "Menyobjekt 1"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:8
msgid "Menu Item 2"
msgstr "Menyobjekt 2"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:9
msgid "Menu Item 3"
msgstr "Menyobjekt 3"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:10
msgid "Menu Item 4"
msgstr "Menyobjekt 4"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:11
msgid "Menu Item 5"
msgstr "Menyobjekt 5"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:12
msgid "Menu items can have _icons"
msgstr "Menyobjekt kan ha _ikoner"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:13
msgid "Menus"
msgstr "Menyer"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:14
msgid "New File"
msgstr "Ny fil"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:15
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:16
msgid "Priority Text Beside Icons"
msgstr "Prioritetstext bredvid ikoner"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:17
msgid "Sample Menubar"
msgstr "Exempelmenyrad"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:18
msgid "Sample Toolbar"
msgstr "Exempelverktygsrad"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:19
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:20
msgid "Text Below Icons"
msgstr "Text under ikoner"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:21
msgid "Text Only"
msgstr "Endast text"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:22
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktygsrad"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:23
msgid "Toolbar and Menu Preferences"
msgstr "Inställningar för verktygsrader och menyer"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:24
msgid "Toolbars can be _detached and moved around"
msgstr "Verktygsrader kan _tas loss och flyttas runt"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:25
msgid "_Menu"
msgstr "_Meny"

#: capplets/ui-properties/gnome-ui-properties.glade.h:26
msgid "_Toolbars have: "
msgstr "_Verktygsrader har: "

#: capplets/url-properties/url-properties.c:64
msgid "Protocol"
msgstr "Protokoll"

#: capplets/url-properties/url-properties.c:64
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/url-properties/url-properties.c:66
#: capplets/url-properties/url-properties.desktop.in.h:2
#: capplets/url-properties/url.desktop.in.in.h:2
msgid "URL Handlers"
msgstr "URL-hanterare"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/url-properties/url-properties.c:89
msgid "handler:"
msgstr "hanterare:"

# SUN NEW TRANSLATION
#. set some commonly used handlers
#: capplets/url-properties/url-properties.c:99
msgid "Netscape"
msgstr "Netscape"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/url-properties/url-properties.c:104
msgid "Netscape (new window)"
msgstr "Netscape (nytt fönster)"

#: capplets/url-properties/url-properties.c:110
msgid "Help browser"
msgstr "Hjälpläsare"

#: capplets/url-properties/url-properties.c:115
msgid "Help browser (new window)"
msgstr "Hjälpläsare (nytt fönster)"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/url-properties/url-properties.c:127
msgid "Set"
msgstr "Ange"

#: capplets/url-properties/url-properties.desktop.in.h:1
#: capplets/url-properties/url.desktop.in.in.h:1
msgid "Configure which programs are used to display URLs"
msgstr "Konfigurera vilka program som används för att visa URL:er"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:133
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:135
msgid "Initialize session settings"
msgstr "Initiera sessionsinställningar"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:232
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:206
#, c-format
msgid ""
"Starting %s\n"
"(%d seconds left before operation times out)"
msgstr ""
"Startar %s\n"
"(%d sekunder kvar innan åtgärden når tidsgränsen)"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:393
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:381
msgid " (Not found)"
msgstr " (Hittades inte)"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:416
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:420
msgid ""
"wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
"\tAnother window manager is already running and could not be killed\n"
msgstr ""
"wm-egenskaper-capplet: Det går inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
"\tEn annan fönsterhanterare körs redan och den kan inte stängas\n"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill använda ''
# Jag vill använda \"\" som i alla andra GNOME-översättningar
#
#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:420
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:424
#, c-format
msgid ""
"wm-properties-capplet: Unable to initialize window manager.\n"
"\t'%s' didn't start\n"
msgstr ""
"wm-egenskaper-capplet: Det går inte att initiera fönsterhanteraren.\n"
"\t\"%s\" startade inte\n"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:469
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:473
msgid "Previous window manager did not die\n"
msgstr "Föregående fönsterhanterare dog inte\n"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill använda ''
# Jag vill använda \"\" som i alla andra GNOME-översättningar
#
# Sun vill ha "fönsterhanterare'%s'\n"
# Jag vill ha "fönsterhanteraren \"%s\"\n"
#
#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:502
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:506
#, c-format
msgid ""
"Could not start '%s'.\n"
"Falling back to previous window manager '%s'\n"
msgstr ""
"Det gick inte att starta \"%s\".\n"
"Återgår till tidigare fönsterhanteraren \"%s\"\n"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "markera\"Kör…\""
# Jag vill ha "välja \"Kör\""
#
# Jag vill också ha med "i fotmenyn"
#
#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:533
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:537
msgid ""
"Could not start fallback window manager.\n"
"Please run a window manager manually. You can\n"
"do this by selecting \"Run Program\" in the\n"
"foot menu\n"
msgstr ""
"Det gick inte att återgå till fönsterhanteraren.\n"
"Kör en fönsterhanterare manuellt. Det gör du\n"
"genom att välja \"Kör\" i menyn längst ned i\n"
"fotmenyn\n"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:558
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:562
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:812
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:921
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:928
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1070
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.c:798
msgid "Window Preferences"
msgstr "Fönsterinställningar"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:1
msgid "Apply Now"
msgstr "Verkställ nu"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:2
msgid "Select windows when the mouse moves over them"
msgstr "Markera fönster när muspekaren rör sig över dem"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:3
msgid "Titlebar Font"
msgstr "Titelradstypsnitt"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:4
msgid "Window Border Appearance"
msgstr "Fönsterramsutseende"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:5
msgid "Window Manager:"
msgstr "Fönsterhanterare:"

#: capplets/windows/gnome-window-properties.glade.h:6
#: capplets/windows/window-properties.desktop.in.h:1
msgid "Window Properties"
msgstr "Fönsteregenskaper"

#: capplets/windows/window-properties.desktop.in.h:2
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "Upplysning"
# Jag vill ha "Enlightenment" (det är namnet på fönsterhanteraren!)
#
#: capplets/wm-properties/wm-desktops/Enlightenment.desktop.in.in.h:1
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlightenment"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-desktops/IceWM.desktop.in.in.h:1
msgid "Ice WM"
msgstr "Ice WM"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-desktops/Scwm.desktop.in.in.h:1
msgid "Scwm"
msgstr "Scwm"

#: capplets/wm-properties/wm-desktops/WindowMaker.desktop.in.in.h:1
msgid "Window Maker"
msgstr "Window Maker"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-desktops/twm.desktop.in.in.h:1
msgid "twm"
msgstr "twm"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:367
#, c-format
msgid "%s (Current)"
msgstr "%s (aktuell)"

#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:370
#, c-format
msgid "Run Configuration Tool for %s"
msgstr "Kör konfigurationsverktyg för %s"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha
# "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
# "den här ändringen måste du spara den aktuella\n"
# "sessionen. Det kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session\n"
# "nu\" nedan eller spara sessionen senare. Det kan du\n"
# "göra genom att antingen markera\"///Save Current Session//Spara aktuell "
# "session///\" under \"Inställningar\"\n"
# "på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"///Save Current Setup//Spara "
# "aktuell inställning///\" när\n"
# "du loggar ut.\n"
#
# Jag vill ha
# "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
# "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
# "kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
# "nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
# "antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"Inställningar\"\n"
# "på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"Spara aktuella\n"
# "inställningar\" när du loggar ut.\n"
#
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:580
msgid ""
"Your current window manager has been changed. In order for\n"
"this change to be saved, you will need to save your current\n"
"session. You can do so immediately by selecting the \"Save session\n"
"now\" below, or you can save your session later. This can be\n"
"done either selecting \"Save Current Session\" under \"Settings\"\n"
"in the main menu, or by turning on \"Save Current Setup\" when\n"
"you log out.\n"
msgstr ""
"Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
"den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
"kan du göra genom att omedelbart markera \"Spara session nu\"\n"
"nedan eller spara sessionen senare. Det kan du göra genom att\n"
"antingen markera \"Spara aktuell session\" under \"Inställningar\"\n"
"på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"Spara aktuella\n"
"inställningar\" när du loggar ut.\n"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:587
msgid "Save Session Later"
msgstr "Spara session senare"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:587
msgid "Save Session Now"
msgstr "Spara session nu"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha
# "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
# "den här ändringen måste du spara den aktuella\n"
# "sessionen. Det kan du\n"
# "göra genom att antingen markera\"\n"
# "///Save Current Session//Spara aktuell session///\n"
# "\" under \"Inställningar\"på huvudmenyn, eller genom att sätta på \"///Save "
# "Current Setup//Spara aktuell inställning///\" när\n"
# "du loggar ut.\n"
#
# Jag vill ha
# "Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
# "den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
# "kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
# "under \"Inställningar\" på huvudmenyn, eller genom att sätta på\n"
# "\"Spara aktuell inställning\" när du loggar ut.\n"
#
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:590
msgid ""
"Your current window manager has been changed. In order for\n"
"this change to be saved, you will need to save your current\n"
"session. This can be done by either selecting \"Save Current Session\"\n"
"under \"Settings\" in the main menu, or by turning on\n"
"\"Save Current Setup\" when you log out.\n"
msgstr ""
"Den aktuella fönsterhanteraren har ändrats. För att spara\n"
"den här ändringen måste du spara den aktuella sessionen. Det\n"
"kan du göra genom att antingen markera \"Spara aktuell session\"\n"
"under \"Inställningar\" på huvudmenyn, eller genom att sätta på\n"
"\"Spara aktuell inställning\" när du loggar ut.\n"

#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:811
msgid "Add New Window Manager"
msgstr "Lägg till ny fönsterhanterare"

#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:812
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:824
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:837
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"

#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:850
msgid "Configuration Command:"
msgstr "Konfigurationskommando:"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "Fönsterhanterare är sessionshanterade"
# Jag vill ha "Fönsterhanterare är sessionshanterad"
#
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:869
msgid "Window manager is session managed"
msgstr "Fönsterhanterare är sessionshanterad"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:919
msgid "Name cannot be empty"
msgstr "Namn kan inte vara tomt"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:926
msgid "Command cannot be empty"
msgstr "Kommando kan inte vara tomt"

#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:974
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1012
msgid "Edit Window Manager"
msgstr "Redigera fönsterhanterare"

# SUN NEW TRANSLATION
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1069
msgid "You cannot delete the current Window Manager"
msgstr "Du kan inte ta bort den aktuella fönsterhanteraren"

#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1111
#: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:1123
msgid "Window Manager Selector"
msgstr "Fönsterhanterarväljare"

#: control-center/capplet-dir-view-list.c:324
#, c-format
msgid "GNOME Control Center: %s"
msgstr "GNOME-kontrollpanelen: %s"

#: control-center/capplet-dir-view.c:158
msgid "Layout"
msgstr "Layout"

#: control-center/capplet-dir-view.c:159
msgid "Layout to use for this view of the capplets"
msgstr "Layout att använda för denna vy av kontrollpanelprogrammen"

#: control-center/capplet-dir-view.c:165
msgid "Capplet directory object"
msgstr "Objekt i kontrollpanelprogramkatalog"

#: control-center/capplet-dir-view.c:166
msgid "Capplet directory that this view is viewing"
msgstr "Kontrolpanelprogramkatalog som denna vy visar"

#: control-center/capplet-dir-view.c:335
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Martin Wahlén\n"
"Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"

#: control-center/capplet-dir-view.c:344 control-center/gnomecc.desktop.in.h:1
msgid "GNOME Control Center"
msgstr "GNOME-kontrollpanelen"

#: control-center/capplet-dir-view.c:347
msgid "Desktop properties manager."
msgstr "Hanteraren av skrivbordsegenskaper."

#: control-center/capplet-dir-view.c:485
#, c-format
msgid "Gnome Control Center : %s"
msgstr "Gnome-kontrollpanelen: %s"

#: control-center/gnomecc-ui.xml.h:1
msgid "About this application"
msgstr "Om detta program"

#: control-center/gnomecc-ui.xml.h:2
msgid "Overview of the control center"
msgstr "Översikt av kontrollpanelen"

#: control-center/gnomecc-ui.xml.h:3
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: control-center/gnomecc-ui.xml.h:4
msgid "_Contents..."
msgstr "_Innehåll..."

#: control-center/gnomecc-ui.xml.h:5
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: control-center/gnomecc-ui.xml.h:6
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: control-center/gnomecc.desktop.in.h:2
msgid "The GNOME configuration tool"
msgstr "Konfigurationsverktyget för GNOME"

#: control-center/main.c:43
msgid "Use shell even if nautilus is running."
msgstr "Använd skal även om nautilus kör."

#: gnome-settings-daemon/factory.c:29
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"

#: gnome-settings-daemon/gnome-settings-font.c:74
#, c-format
msgid ""
"Cannot create the directory \"%s\".\n"
"This is needed to allow changing cursors."
msgstr ""
"Kan inte skapa katalogen \"%s\".\n"
"Detta krävs för att möjliggöra ändring av muspekare."

#: gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:92
#, c-format
msgid ""
"There was an error starting up the screensaver:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Screensaver functionality will not work in this session."
msgstr ""
"Det inträffade ett fel vid uppstart av skärmsläckaren:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Skärmsläckarfunktionen kommer inte att fungera under denna session."

#: gnome-settings-daemon/gnome-settings-screensaver.c:102
msgid "_Do not show this message again"
msgstr "_Visa inte detta meddelande igen"

#: gnome-settings-daemon/gnome-settings-sound.c:125
#, c-format
msgid "Couldn't load sound file %s as sample %s"
msgstr "Kunde inte läsa in ljudfilen %s som prov %s"

#: gnome-settings-daemon/gnome-settings-xsettings.c:150
#, c-format
msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
msgstr ""
"GConf-nyckeln %s är satt till typen %s men dess förväntade typ var %s\n"

#: libbackground/applier.c:239
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: libbackground/applier.c:240
msgid ""
"Type of bg_applier: BG_APPLIER_ROOT for root window or BG_APPLIER_PREVIEW "
"for preview"
msgstr ""
"Typ av bg_applier: BG_APPLIER_ROOT för rotfönstret eller BG_APPLIER_PREVIEW "
"för förhandsgranskning"

#: libbackground/applier.c:247
msgid "Preview Width"
msgstr "Förhandsvisningsbredd"

#: libbackground/applier.c:248
msgid "Width if applier is a preview: Defaults to 64."
msgstr "Bredd om verkställaren är en förhandsgranskning: Som standard 64."

#: libbackground/applier.c:255
msgid "Preview Height"
msgstr "Förhandsvisningshöjd"

#: libbackground/applier.c:256
msgid "Height if applier is a preview: Defaults to 48."
msgstr "Höjd om verkställaren är en förhandsvisning: Som standard 48."

#: libbackground/preview-file-selection.c:193
msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
msgstr "Kan inte hitta en hbox, använder normal filmarkering"

#: libsounds/sound-view.c:122
msgid "The sound file for this event does not exist."
msgstr "Ljudfilen för denna händelse finns inte."

#: libsounds/sound-view.c:124
msgid ""
"The sound file for this event does not exist.\n"
"You may want to install the gnome-audio package\n"
"for a set of default sounds."
msgstr ""
"Ljudfilen för denna händelse finns inte.\n"
"Du kanske vill installera paketet gnome-audio\n"
"för att få en samling med standardljud."

#: libsounds/sound-view.c:216
msgid "Event"
msgstr "Händelse"

#: libsounds/sound-view.c:223
msgid "File to play"
msgstr "Fil att spela"

#: libsounds/sound-view.c:238
msgid "_Sounds"
msgstr "_Ljud"

#: libsounds/sound-view.c:251
msgid "_Play"
msgstr "_Spela"

#: libsounds/sound-view.c:257
msgid "Select sound file"
msgstr "Välj en ljudfil"

#~ msgid "fast"
#~ msgstr "snabb"

#~ msgid "loud"
#~ msgstr "ljudlig"

#~ msgid "quiet"
#~ msgstr "tyst"

#~ msgid "slow"
#~ msgstr "långsam"

#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Innehåll"

#~ msgid "&lt;b&gt;Test&lt;/b&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;Testa&lt;/i&gt;"

#~ msgid "Accepts Line _Number"
#~ msgstr "Accepterar _radnummer"

#~ msgid "_Add..."
#~ msgstr "_Lägg till..."

#~ msgid "_Delete"
#~ msgstr "_Ta bort"

#~ msgid "_Action"
#~ msgstr "_Åtgärd"

#~ msgid "_Shortcut"
#~ msgstr "_Genväg"

#~ msgid "&lt;i&gt;fast&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;snabb&lt;/i&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;loud&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;ljudlig&lt;/i&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;quiet&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;tyst&lt;/i&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;slow&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;långsam&lt;/i&gt;"

#~ msgid "Very long"
#~ msgstr "Mycket långsam"

#~ msgid "_Sound"
#~ msgstr "_Ljud"

#~ msgid "&lt;i&gt;Fast&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;Snabb&lt;/i&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;High&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;Hög&lt;/i&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;Large&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;Stor&lt;/i&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;Low&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;Låg&lt;/i&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;Slow&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;Långsam&lt;/i&gt;"

#~ msgid "&lt;i&gt;Small&lt;/i&gt;"
#~ msgstr "&lt;i&gt;Liten&lt;/i&gt;"

#~ msgid "Theme Properties"
#~ msgstr "Temaegenskaper"

#~ msgid "Icons and Text"
#~ msgstr "Ikoner och text"

#~ msgid "Only Icons"
#~ msgstr "Endast ikoner"

#~ msgid "Only Text"
#~ msgstr "Endast text"

#~ msgid "At the center of the screen"
#~ msgstr "Vid mitten på skärmen"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "At the mouse pointer"
#~ msgstr "Vid muspekaren"

#~ msgid "Bottom"
#~ msgstr "Nederkant"

#~ msgid "Dialog Buttons"
#~ msgstr "Dialogknappar"

#~ msgid "Dialog buttons have icons"
#~ msgstr "Dialogknappar har ikoner"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Dialogs"
#~ msgstr "Dialogfönster"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Dialogs are treated"
#~ msgstr "Dialogfönster hanteras"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Dialogs open"
#~ msgstr "Dialogfönster öppnas"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Interface"
#~ msgstr "Gränssnitt"

#~ msgid "Left"
#~ msgstr "Vänster"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Like any other window"
#~ msgstr "som alla andra fönster"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Menu bars are detachable"
#~ msgstr "Det går att lossa menyraderna"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Menu bars have a border"
#~ msgstr "Menyraderna har ram"

#~ msgid "Menu items have icons"
#~ msgstr "Menyobjekt har ikoner"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "Menyerna kan tas bort"
# Jag vill ha "Menyerna kan tas loss"
#
#~ msgid "Menus can be torn off"
#~ msgstr "Menyerna kan tas loss"

#~ msgid "Multiple Documents"
#~ msgstr "Flera dokument"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Notebook tabs"
#~ msgstr "Anteckningsblocksflikar"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Place dialogs over application window when possible"
#~ msgstr "Placera dialogfönster framför programfönster om det går"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Progress bar is on the left"
#~ msgstr "Förloppsindikatorn finns till vänster"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Progress bar is on the right"
#~ msgstr "Förloppsindikatorn finns till höger"

#~ msgid "Right"
#~ msgstr "Höger"

#~ msgid "Right aligned"
#~ msgstr "Högerjusterad"

#~ msgid "Seperate windows"
#~ msgstr "Seperata fönster"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Settings will not take effect until applications restart"
#~ msgstr "Inställningarna börjar inte gälla förrän programmen har startats om"

#~ msgid "Specially by the window manager"
#~ msgstr "Speciellt av fönsterhanteraren"

#~ msgid "Spread out"
#~ msgstr "Sprid ut"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Status Bar"
#~ msgstr "Statusrad"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Status bar is interactive when possible"
#~ msgstr "Statusraden är interaktiv om det är möjligt"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "The same window"
#~ msgstr "Samma fönster"

#~ msgid "Tool Bars"
#~ msgstr "Verktygsrader"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Tool bar buttons are icons only"
#~ msgstr "Verktygsradsknappar är endast ikoner"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "Verktygsradsknappar är text under ikonerna"
# Jag vill ha "Verktygsradsknappar är text under ikoner"
#
#~ msgid "Tool bar buttons are text below icons"
#~ msgstr "Verktygsradsknappar är text under ikoner"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Tool bar buttons pop up on mouse over"
#~ msgstr "Verktygsradsknappar visas om du drar muspekaren över"

#~ msgid "Tool bars are detachable"
#~ msgstr "Verktygsrader kan tas loss"

#~ msgid "Tool bars have a border"
#~ msgstr "Verktygsrader har en ram"

#~ msgid "Tool bars have line separators"
#~ msgstr "Verktygsrader har radavskiljare"

#~ msgid "Top"
#~ msgstr "Överkant"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Use status bar instead of dialog when possible"
#~ msgstr "Använd statusraden i stället för dialogfönster om det går"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha "När du öppnar flera dokument använder du"
# jag vill ha "När flera dokument öppnas används"
#
#~ msgid "When opening Multiple documents, use"
#~ msgstr "När flera dokument öppnas används"

# SUN NEW TRANSLATION
#
# Sun vill ha
# "När du använder anteckningsblocksflikar placerar du flikarna på"
#
# Jag vill ha
# "När anteckningsblocksflikar används placeras flikarna till"
#
#~ msgid "When using Notebook tabs, place the tabs on the"
#~ msgstr "När anteckningsblocksflikar används placeras flikarna till"

# SUN NEW TRANSLATION
#~ msgid "Wherever the Window Manager places them"
#~ msgstr "där fönsterhanteraren placerar dem"

#~ msgid "Could not load pixbuf \"%s\"; disabling wallpaper."
#~ msgstr "Kunde inte läsa in bilden \"%s\"; slår av bakgrundsbild."

#~ msgid "Starting esd\n"
#~ msgstr "Startar esd\n"

#~ msgid "Stopping esd\n"
#~ msgstr "Stoppar esd\n"

#~ msgid "Themes"
#~ msgstr "Teman"

#~ msgid "_Program to execute"
#~ msgstr "_Program att köra"

#~ msgid "Select which font to use"
#~ msgstr "Välj vilket typsnitt som ska användas"

#~ msgid "Font settings only apply to new programs."
#~ msgstr "Typsnittsegenskaper gäller endast nya program."

#~ msgid "Use a custom font."
#~ msgstr "Använd ett eget typsnitt."

#~ msgid "Gtk+ Theme Selector"
#~ msgstr "Gtk+-temaväljare"

#~ msgid "Select which gtk+ theme to use"
#~ msgstr "Välj vilket gtk+-tema som ska användas"

#~ msgid "Select a theme to install"
#~ msgstr "Välj ett tema att installera"

#~ msgid ""
#~ "MouseKeys can benefit StickyKey users or anyone unable to use the "
#~ "pointing device or in need of 'pixel by pixel' position control of the "
#~ "pointer. When activated, MouseKeys turns the numeric keypad into a mouse "
#~ "control pad."
#~ msgstr ""
#~ "Mustangenter kan vara till fördel för användare av klistriga tangenter "
#~ "eller andra som inte kan använda pekdonet eller som behöver "
#~ "bildpunktsprecis styrning av muspekaren. När mustangenter är aktiverat "
#~ "blir det numeriska tangentbordet en musstyrplatta."

#~ msgid ""
#~ "StickyKeys can benefit users who type with only one finger or who might "
#~ "use a mouth or head mounted-stick. StickyKeys allows users to perform "
#~ "multiple simultaneous key press operations by pressing the keys in "
#~ "sequence. For example, if an application requires a user to "
#~ "simultaneously press the 'Ctrl' and 'Tab' key, a StickyKeys user can "
#~ "press the 'Ctrl' key, release it, and then press the 'Tab' key and "
#~ "release it, achieving the same result."
#~ msgstr ""
#~ "Klistriga tangenter kan vara till fördel för användare som endast skriver "
#~ "med ett finger eller som kanske använder en mun- eller huvudmonterad "
#~ "pinne. Klistriga tangenter låter användare trycka tangenterna flera "
#~ "gånger samtidigt genom att trycka tangenterna efter varandra. Till "
#~ "exempel kan en användare som använder ett program som kräver att "
#~ "tangenterna \"Ctrl\" och \"Tab\" trycks ned samtidigt istället först "
#~ "trycka ned tangenten \"Ctrl\", släppa den, och sedan trycka tangenten "
#~ "\"Tab\" och släppa den, och uppnå samma resultat."

#~ msgid ""
#~ "ToggleKeys can benefit the visually impaired user who has difficulty "
#~ "seeing the small LED keyboard indicators. ToggleKeys provides one beep "
#~ "when an LED (e.g., the Caps Lock LED) is turned on and two beeps when it "
#~ "is turned off."
#~ msgstr ""
#~ "Växlingstangenter kan vara till fördel för synskadade användare som har "
#~ "problem med att se de små lysdiodslamporna på tangentbordet. "
#~ "Växlingstangenter gör ett pip då en lampa (till exempel Caps Lock-lampan) "
#~ "tänds och två pip då den släcks."

#~ msgid "_Beep on state change"
#~ msgstr "_Pip vid tillståndsändring"

#~ msgid "AccessX"
#~ msgstr "AccessX"

#~ msgid "Default Applications"
#~ msgstr "Standardprogram"

#~ msgid "Pick a Font"
#~ msgstr "Välj ett typsnitt"

#~ msgid "Select the desktop font"
#~ msgstr "Välj skrivbordstypsnittet"

#~ msgid "Set to Default"
#~ msgstr "Ställ in till standardvärde"

#~ msgid "Configure the settings of the screensaver"
#~ msgstr "Ändra inställningar för skärmsläckare"

#~ msgid "Screensaver"
#~ msgstr "Skärmsläckare"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "Allmänt"

#~ msgid "Background colors"
#~ msgstr "Bakgrundsfärger"

#~ msgid "Image:"
#~ msgstr "Bild:"

#~ msgid "Scaled (keep aspect ratio)"
#~ msgstr "Skalad (behåll proportioner)"

#~ msgid "Style:"
#~ msgstr "Stil:"

#~ msgid "Tiled"
#~ msgstr "Sida-vid-sida"

#~ msgid "Use a picture for the background"
#~ msgstr "Använd en bild som bakgrund"

#~ msgid ""
#~ "No help is available/installed. Please make sure you\n"
#~ "have the GNOME User's Guide installed on your system."
#~ msgstr ""
#~ "Ingen hjälp finns tillgänglig/installerad. Var vänlig och\n"
#~ "kontrollera att du har användarmanualen för GNOME installerad på\n"
#~ "ditt system."

#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Stäng"

#~ msgid "Browse with multiple windows"
#~ msgstr "Bläddra med flera fönster"

#~ msgid "Display control panels as HTML"
#~ msgstr "Visa kontrollpaneler som HTML"

#~ msgid "Display control panels as a set of icons"
#~ msgstr "Visa kontrollpaneler som en samling ikoner"

#~ msgid "Display control panels as a tree"
#~ msgstr "Visa kontrollpaneler som ett träd"

#~ msgid "Launch control panels in separate windows"
#~ msgstr "Visa kontrollpaneler i seperata fönster"

#~ msgid "Put control panels in the control center's window"
#~ msgstr "Visa kontrollpaneler i Kontrollpanelens huvudfönster"

#~ msgid "Auto Preview"
#~ msgstr "Automatisk förhandsgranskning"

#~ msgid "Main Settings"
#~ msgstr "Huvudinställningar"

#~ msgid ""
#~ "Invalid MIME type. Please enter a valid MIME type, orleave the field "
#~ "blank to have one generated for you."
#~ msgstr ""
#~ "Ogiltig MIME-typ. Ange en giltig MIME-typ, eller lämna detta fält tomt "
#~ "för att få en genererad åt dig."

#~ msgid "World Wide Web Page (HTML)"
#~ msgstr "Webbsida (HTML)"

#~ msgid "Store XML data in the archive"
#~ msgstr "Lagra XML-data i arkivet"

#~ msgid "Roll back the configuration to a given point"
#~ msgstr "Återställ konfigurationen till en given tidpunkt"

#~ msgid "Change the location profile to the given one"
#~ msgstr "Ändra platsprofilen till den angivna"

#~ msgid "Push configuration data out to client machines (UNIMPLEMENTED)"
#~ msgstr "Sprid konfigurationsdata till klientmaskiner (INTE IMPLEMENTERAT)"

#~ msgid "Rename a location to a new name"
#~ msgstr "Byt namn på en plats"

#~ msgid "Add a new location to the archive"
#~ msgstr "Lägg till en ny plats till arkivet"

#~ msgid "Remove a location from the archive"
#~ msgstr "Ta bort en plats från arkivet"

#~ msgid "Add a given backend to the given location"
#~ msgstr "Lägg till en angiven backend till den angivna platsen"

#~ msgid "Remove the given backend from the given location"
#~ msgstr "Ta bort angiven backend från den angivna platsen"

#~ msgid "Perform garbage collection on the given location"
#~ msgstr "Utför sophantering på den angivna platsen"

#~ msgid "Use the global repository"
#~ msgstr "Använd det globala lagret"

#~ msgid "Identifier of location profile on which to operate"
#~ msgstr "Identifierare till platsprofilen som ska användas"

#~ msgid "LOCATION"
#~ msgstr "PLATS"

#~ msgid "Backend being used for this operation"
#~ msgstr "Backend som används för denna åtgärd"

#~ msgid "BACKEND_ID"
#~ msgstr "BACKEND-ID"

#~ msgid "Store only the differences with the parent location's config"
#~ msgstr "Lagra endast ändringarna gentemot förälderplatsens konfiguration"

#~ msgid "Store only those settings set in the previous config"
#~ msgstr ""
#~ "Lagra endast de inställningar som gjorts i den föregående konfigurationen"

#~ msgid "Date to which to roll back"
#~ msgstr "Datum att återställa till"

#~ msgid "DATE"
#~ msgstr "DATUM"

#~ msgid "Roll back all configuration items"
#~ msgstr "Återställ alla konfigurationsobjekt"

#~ msgid "Roll back to the revision REVISION_ID"
#~ msgstr "Återställ till revisionen REVISIONSID"

#~ msgid "REVISION_ID"
#~ msgstr "REVISIONSID"

#~ msgid "Roll back to the last known revision"
#~ msgstr "Återställ till den senast kända revisionen"

#~ msgid "Roll back by STEPS revisions"
#~ msgstr "Återställ STEG revisioner tillbaka"

#~ msgid "STEPS"
#~ msgstr "STEG"

#~ msgid "Don't run the backend, just dump the output"
#~ msgstr "Kör inte backend, dumpa bara utdata"

#~ msgid "Parent location for the new location"
#~ msgstr "Förälderplats för den nya platsen"

#~ msgid "PARENT"
#~ msgstr "FÖRÄLDER"

#~ msgid "New name to assign to the location"
#~ msgstr "Nytt namn att ge platsen"

#~ msgid "NEW_NAME"
#~ msgstr "NYTT_NAMN"

#~ msgid "Add/remove this backend to/from the master backend list"
#~ msgstr "Lägg till/ta bort denna backend till/från huvudbackendlistan"

#~ msgid "Full containment"
#~ msgstr "Fullständig inneslutning"

#~ msgid "Partial containment"
#~ msgstr "Delvis innesluten"

#~ msgid "Archiver commands"
#~ msgstr "Arkiveringskommandon"

#~ msgid "Options for storing data"
#~ msgstr "Flaggor för datalagring"

#~ msgid "Options for rolling back"
#~ msgstr "Flaggor för återställning"

#~ msgid "Options for adding or renaming locations"
#~ msgstr "Flaggor för tillägg eller namnbyte av platser"

#~ msgid "Options for adding and removing backends"
#~ msgstr "Flaggor för tillägg och borttagande av backend"

#~ msgid "Gnome Default Editor"
#~ msgstr "Standardtextredigerare i Gnome"

#~ msgid "With this option, you can select a predefined Editor as your default"
#~ msgstr ""
#~ "Med detta alternativ kan du välja en fördefinierad textredigerare som "
#~ "ditt standardalternativ"

#~ msgid "With this option you can create your own default editor"
#~ msgstr "Med detta alternativ kan du välja din egen standardtextredigerare"

#~ msgid "Does this editor need to start in an xterm?"
#~ msgstr "Behöver denna textredigerare starta i en xterm?"

#~ msgid "Does this editor accept line numbers from the command line?"
#~ msgstr "Godtar denna textredigerare radnummer från kommandoraden?"

#~ msgid ""
#~ "With this option, you can select a predefined Web Browser as your default"
#~ msgstr ""
#~ "Med detta alternativ kan du välja en fördefinierad webbläsare som ditt "
#~ "standardalternativ"

#~ msgid "With this option you can create your own default web browser"
#~ msgstr "Med detta alternativ kan du skapa din egen standardwebbläsare"

#~ msgid "Does this web browser need to display in an xterm?"
#~ msgstr "Måste denna webbläsare visa i en xterm?"

#~ msgid ""
#~ "Does this web browser support the netscape remote control protocol? If "
#~ "in doubt, and this web browser isn't Netscape or Mozilla, it probably "
#~ "doesn't."
#~ msgstr ""
#~ "Förstår denna webbläsare Netscapes fjärrstyrningsprotokoll? Om du är "
#~ "osäker, och webbläsaren inte är Netscape eller Mozilla, är det troligtvis "
#~ "inte så."

#~ msgid "Please enter the command line used to start this web browser"
#~ msgstr "Ange kommandot för att starta denna webbläsare"

#~ msgid "Select a Viewer"
#~ msgstr "Välj en visare"

#~ msgid "With this option you can select a predefined help viewer."
#~ msgstr "Med detta alternativ kan du välja en fördefinierad hjälpläsare."

#~ msgid "Custom Help Viewer"
#~ msgstr "Anpassad hjälpläsare"

#~ msgid "With this option you can create your own help viewer"
#~ msgstr "Med detta alternativ kan du skapa din egen hjälpläsare"

#~ msgid "Does this help viewer need an xterm for display?"
#~ msgstr "Behöver denna hjälpvisare en xterm för att visa?"

#~ msgid "Does this help viewer allow URLs for help?"
#~ msgstr "Tillåter denna hjälpläsare hjälp-URL:er?"

#~ msgid "Please enter the command line used to start this help viewer"
#~ msgstr "Ange kommandot för att starta denna hjälpläsare"

#~ msgid "Help Viewer"
#~ msgstr "Hjälpläsare"

#~ msgid "With this option you can select a predefined terminal."
#~ msgstr "Med detta alternativ kan du välja en fördefinierad terminal."

#~ msgid "With this option you can create your own terminal"
#~ msgstr "Med detta alternativ kan du skapa din egen terminal"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the flag used by this terminal to specify the command to run "
#~ "on startup. For example, in 'xterm' this would be '-e'."
#~ msgstr ""
#~ "Ange den flagga som används av denna terminal för att ange det kommando "
#~ "som ska köras vid start. I \"xterm\" är det till exempel \"-e\"."

#~ msgid "Please enter the command line used to start this terminal"
#~ msgstr "Ange kommandot för att starta denna terminal"

#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
#~ msgstr "Kunde inte htta bildfil: %s"

#~ msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
#~ msgstr "Kunde inte skapa bild från fil: %s"

#~ msgid "Rollback the capplet given"
#~ msgstr "Återställ det angivna kontrollpanelsprogrammet"

#~ msgid "Operate on global backends"
#~ msgstr "Verka på globala backender"

#~ msgid "Options for the rollback GUI"
#~ msgstr "Flaggor för återställnings-GUI:t"

#~ msgid "1 year ago"
#~ msgstr "1 år sedan"

#~ msgid "6 months ago"
#~ msgstr "6 månader sedan"

#~ msgid "1 month ago"
#~ msgstr "1 månad sedan"

#~ msgid "1 week ago"
#~ msgstr "1 vecka sedan"

#~ msgid "3 days ago"
#~ msgstr "3 dagar sedan"

#~ msgid "1 day ago"
#~ msgstr "1 dag sedan"

#~ msgid "1 hour ago"
#~ msgstr "1 timme sedan"

#~ msgid "30 minutes ago"
#~ msgstr "30 minuter sedan"

#~ msgid "10 minutes ago"
#~ msgstr "10 minuter sedan"

#~ msgid "5 minutes ago"
#~ msgstr "5 minuter sedan"

#~ msgid "1 minute ago"
#~ msgstr "1 minut sedan"

#~ msgid "Rollback"
#~ msgstr "Återställ"

#~ msgid "Custom screensaver. No description available"
#~ msgstr "Anpassad skärmsläckare. Ingen beskrivning finns tillgänglig"

#~ msgid "About %s\n"
#~ msgstr "Om %s\n"

#~ msgid "label1"
#~ msgstr "label1"

#~ msgid "Demo"
#~ msgstr "Demo"

#~ msgid "There are no configurable settings for this screensaver."
#~ msgstr ""
#~ "Det finns inga anpassningsbara inställningar för denna skärmsläckare."

#~ msgid ""
#~ "Cannot find the data to configure this screensaver. Please edit the "
#~ "command line below."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte hitta informationen som krävs för att konfigurera den här "
#~ "skärmsläckaren. Redigera kommandoraden nedan."

#~ msgid "Visual:"
#~ msgstr "Synlig:"

#~ msgid "Any"
#~ msgstr "Vilken som helst"

#~ msgid "3d clock"
#~ msgstr "3d-klocka"

#~ msgid "Large"
#~ msgstr "Stor"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Låg"

#~ msgid "Size:"
#~ msgstr "Storlek:"

#~ msgid "Small"
#~ msgstr "Liten"

#~ msgid "Twist:"
#~ msgstr "Vrid:"

#~ msgid "Wobble:"
#~ msgstr "Vackla:"

#~ msgid ""
#~ "A cellular automaton that is really a two-dimensional Turing machine: as "
#~ "the heads (``ants'') walk along the screen, they change pixel values in "
#~ "their path. Then, as they pass over changed pixels, their behavior is "
#~ "influenced. Written by David Bagley."
#~ msgstr ""
#~ "En cellautomation som egentligen är en tvådimensionell Turingmaskin: när "
#~ "huvudena (\"myrorna\") vandrar över skärmen ändrar de bildpunktsvärden på "
#~ "deras väg. När de sedan passerar ändrade bildpunkter ändras även deras "
#~ "beteende. Skriven av David Bagley."

#~ msgid "Ant"
#~ msgstr "Myra"

#~ msgid "Four Sided cells"
#~ msgstr "Fyrsidiga celler"

#~ msgid "Many"
#~ msgstr "Många"

#~ msgid "Monochrome"
#~ msgstr "Enfärgad"

#~ msgid "Nine Sided cells"
#~ msgstr "Niosidiga celler"

#~ msgid "Number of colours"
#~ msgstr "Antal färger"

#~ msgid "Random"
#~ msgstr "Slumpvis"

#~ msgid "Random size upto"
#~ msgstr "Slumpvis storlek upp till"

#~ msgid "Randomize"
#~ msgstr "Slumpa"

#~ msgid "Sharp turns"
#~ msgstr "Skarpa svängar"

#~ msgid "Six Sided cells"
#~ msgstr "Sexsidiga celler"

#~ msgid "Specific"
#~ msgstr "Specifikt"

#~ msgid "Specific size of"
#~ msgstr "Specifik storlek"

#~ msgid "Three Sided cells"
#~ msgstr "Tresidiga celler"

#~ msgid "Timeout"
#~ msgstr "Tidsgräns"

#~ msgid "Truchet lines"
#~ msgstr "Truchet-linjer"

#~ msgid "Twelve Sided cells"
#~ msgstr "Tolvsidiga celler"

#~ msgid "Atlantis"
#~ msgstr "Atlantis"

#~ msgid ""
#~ "This is xfishtank writ large: a GL animation of a number of sharks, "
#~ "dolphins, and whales. The swimming motions are great. Originally written "
#~ "by Mark Kilgard."
#~ msgstr ""
#~ "Det här är en stor variant av xfishtank: en GL-animation av ett antal "
#~ "hajar, delfiner och valar. Simrörelserna är underbara. Ursprungligen "
#~ "skriven av Mark Kilgard."

#~ msgid "Attraction (balls)"
#~ msgstr "Sammandragning (bollar)"

#~ msgid "Balls"
#~ msgstr "Bollar"

#~ msgid "Color Contrast"
#~ msgstr "Färgkontrast"

#~ msgid "Length of Trail"
#~ msgstr "Spårlängd"

#~ msgid "Lines"
#~ msgstr "Linjer"

#~ msgid "Number of Colors"
#~ msgstr "Antal färger"

#~ msgid "Polygons"
#~ msgstr "Polygoner"

#~ msgid "Splines"
#~ msgstr "Spliner"

#~ msgid "Tails"
#~ msgstr "Svansar"

#~ msgid "Threshold of repulsion"
#~ msgstr "Repulsionströskelvärde"

#~ msgid "Blaster"
#~ msgstr "Blåsare"

#~ msgid ""
#~ "Draws a simulation of flying space-combat robots (cleverly disguised as "
#~ "colored circles) doing battle in front of a moving star field. Written by "
#~ "Jonathan Lin."
#~ msgstr ""
#~ "Visar en simulering av flygande rymdstridsrobotar (finurligt maskerade "
#~ "som färgade cirklar) som strider framför en rörlig stjärnbakgrund. "
#~ "Skriven av Jonathan Lin."

#~ msgid "BlitSpin"
#~ msgstr "BlitSpinn"

#~ msgid "Display screensaver in monochrome."
#~ msgstr "Visa skärmsläckaren monokromt."

#~ msgid "Faster"
#~ msgstr "Snabbare"

#~ msgid "Slower"
#~ msgstr "Långsammare"

#~ msgid "Speed of rotation."
#~ msgstr "Rotationshastighet."

#~ msgid "Speed of the 90 degree rotation."
#~ msgstr "Hastighet för 90-gradersvridningen."

#~ msgid "Bouboule"
#~ msgstr "Bouboule"

#~ msgid "Count:"
#~ msgstr "Antal:"

#~ msgid "Number of Colors."
#~ msgstr "Antal färger."

#~ msgid "Number of bubbles to use."
#~ msgstr "Antal bubblor att använda."

#~ msgid "Speed of Motion."
#~ msgstr "Rörelsehastighet."

#~ msgid ""
#~ "This draws what looks like a spinning, deforming baloon with varying-"
#~ "sized spots painted on its invisible surface. Written by Jeremie Petit."
#~ msgstr ""
#~ "Detta ritar vad som liknar en roterande balong som ändrar form med "
#~ "fläckar av varierande storlek ritade på dess osynliga yta. Skriven av "
#~ "Jeramie Petit."

#~ msgid "Use red/blue 3d seperation."
#~ msgstr "Använd röd/blå 3d-separation."

#~ msgid "Braid"
#~ msgstr "Garnering"

#~ msgid ""
#~ "Draws random color-cycling inter-braided concentric circles. Written by "
#~ "John Neil."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar slumpmässiga färgcyklande garnerade koncentriska cirklar. Skriven "
#~ "av John Neil."

#~ msgid "BSOD"
#~ msgstr "BSOD"

#~ msgid ""
#~ "BSOD stands for ``Blue Screen of Death.'' The finest in personal computer "
#~ "emulation, this hack simulates popular screen savers from a number of "
#~ "less robust operating systems. Written by Jamie Zawinski."
#~ msgstr ""
#~ "BSOD står för \"Blue Screen of Death\". Detta är ett exempel på det allra "
#~ "mest avancerade i datoremulering. Detta hack simulerar populära "
#~ "skärmsläckare från ett antal mindre stabila operativsystem. Skriven av "
#~ "Jamie Zawinski."

#~ msgid "Bubble3D"
#~ msgstr "3D-bubblor"

#~ msgid ""
#~ "Draws a stream of rising, undulating 3D bubbles, rising toward the top of "
#~ "the screen, with nice specular reflections. Written by Richard Jones."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar en ström av stigande, böljande 3D-bubblor, som stiger mot toppen av "
#~ "skärmen, med trevliga spekulära speglingar. Skriven av RIchard Jones."

#~ msgid "Bubbles"
#~ msgstr "Bubblor"

#~ msgid "Bubbles exist in three dimensions."
#~ msgstr "Bubblor är tredimensionella."

#~ msgid "Don't hide bubbles when they pop."
#~ msgstr "Göm inte bubblor när de spricker."

#~ msgid "Draw circles instead of pixmap bubbles."
#~ msgstr "Rita cirklar i stället för bildbubblor."

#~ msgid ""
#~ "This simulates the kind of bubble formation that happens when water boils:"
#~ "small bubbles appear, and as they get closer to each other, they combine "
#~ "to form larger bubbles, which eventually pop. Written by James Macnicol."
#~ msgstr ""
#~ "Detta simulerar den typ av bubbelformation som inträffar då vatten kokar: "
#~ "små bubblor uppstår, och när de kommer närmare varandra, slås de samman "
#~ "för att bilda större bubblor, som till slut spricker. Skriven av James "
#~ "Macnicol."

#~ msgid ""
#~ "A bit like `Spotlight', except that instead of merely exposing part of "
#~ "your desktop, it creates a bump map from it. Basically, it 3D-izes a "
#~ "roaming section of your desktop, based on color intensity. Written by "
#~ "Shane Smit."
#~ msgstr ""
#~ "Lite som \"Spotlight\", förutom att det inte bara visar en del av ditt "
#~ "skrivbord, det skapar en bumpkarta från den. I princip gör den en "
#~ "flyttande del av ditt skrivbord trredimensionell, baserat på "
#~ "färgintensitet. Skriven av Shane Smit."

#~ msgid "Bumps"
#~ msgstr "Bump"

#~ msgid "Cage"
#~ msgstr "Bur"

#~ msgid ""
#~ "This draws Escher's ``Impossible Cage,'' a 3d analog of a moebius strip, "
#~ "and rotates it in three dimensions. Written by Marcelo Vianna."
#~ msgstr ""
#~ "Detta ritar Eschers \"omöjliga bur\", en 3d-motsvarighet till en moebius-"
#~ "remsa, och roterar den i tre dimensioner. Skriven av Marcelo Vianna."

#~ msgid "C Curve"
#~ msgstr "C-kurva"

#~ msgid ""
#~ "Generates self-similar linear fractals, including the classic ``C "
#~ "Curve.'' Written by Rick Campbell."
#~ msgstr ""
#~ "Genererar självliknande linjära fraktaler, inklusive den klassiska \"C-"
#~ "kurvan\". Skriven av Rick Campbell."

#~ msgid "Compass"
#~ msgstr "Kompass"

#~ msgid "Don't use double bufferinge"
#~ msgstr "Använd inte dubbelbuffring"

#~ msgid ""
#~ "This draws a compass, with all elements spinning about randomly, for that "
#~ "``lost and nauseous'' feeling. Written by Jamie Zawinski."
#~ msgstr ""
#~ "Detta ritar en kompass, där alla delar roterar runt slumpvis, för att få "
#~ "den där äkta \"vilse och illamående\"-känslan. Skriven av Jamie Zawinski."

#~ msgid "Use double buffering"
#~ msgstr "Använd dubbelbuffring"

#~ msgid "Coral"
#~ msgstr "Korall"

#~ msgid "Denser"
#~ msgstr "Tätare"

#~ msgid "Density"
#~ msgstr "Täthet"

#~ msgid "Number of seeds"
#~ msgstr "Antal frön"

#~ msgid "Seeds"
#~ msgstr "Frön"

#~ msgid ""
#~ "Simulates coral growth, albeit somewhat slowly. This image doesn't really "
#~ "do it justice. Written by Frederick Roeber."
#~ msgstr ""
#~ "Simulerar tillväxt av koraller, även om det är långsamt. Denna bild gör "
#~ "det egentligen ingen rättvisa. Skriven av Frederick Roeber."

#~ msgid "Cosmos"
#~ msgstr "Kosmos"

#~ msgid ""
#~ "Draws fireworks and zooming, fading flares. By Tom Campbell. You can find "
#~ "it at <http://www.mindspring.com/~campbell/cosmos/>."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar fyrverkerier och inzoomande, borttonande blixtar. Av Tom Campbell. "
#~ "Du kan hitta den på <http://www.mindspring.com/~campbell/cosmos/>."

#~ msgid "Critical"
#~ msgstr "Kritisk"

#~ msgid ""
#~ "Draws a system of self-organizing lines. It starts out as random "
#~ "squiggles, but after a few iterations, order begins to appear. Written by "
#~ "Martin Pool."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar ett system med självsorterande linjer. Det börjar med slumpmässiga "
#~ "streck, men efter ett fåtal iterationer börjar ett mönster bli synligt. "
#~ "Skriven av Martin Pool."

#~ msgid "Cell"
#~ msgstr "Cell"

#~ msgid "Center image."
#~ msgstr "Centrera bild."

#~ msgid "Crystal"
#~ msgstr "Kristall"

#~ msgid "Have at maximum size"
#~ msgstr "Behåll vid maxstorlek"

#~ msgid ""
#~ "Moving polygons, similar to a kaleidescope (more like a kaleidescope than "
#~ "the hack called `kaleid,' actually.) This one by Jouk Jansen."
#~ msgstr ""
#~ "Rörliga polygoner, liknande ett kalejdoskop (egentligen mer likt ett "
#~ "kalejdoskop än hacket vid namn \"keleid\"). Denna är av Jouk Jansen."

#~ msgid "Number of polygons to use."
#~ msgstr "Antal polygoner att använda."

#~ msgid ""
#~ "A hack similar to `greynetic', but less frenetic. The first "
#~ "implementation was by Stephen Linhart; then Ozymandias G. Desiderata "
#~ "wrote a Java applet clone. That clone was discovered by Jamie Zawinski, "
#~ "and ported to C for inclusion here."
#~ msgstr ""
#~ "Ett hack liknande \"greynetic\", men inte lika frenetiskt. Den första "
#~ "implementationen var av Stephen Linhart, sedan skrev Ozymandias G. "
#~ "Desiderata en klon i form av en Javaapplet. Denna klon hittades av Jamie "
#~ "Zawinski, och portades till C så att den kunde tas med här."

#~ msgid "Cynosure"
#~ msgstr "Lilla björnen"

#~ msgid "Less"
#~ msgstr "Färre"

#~ msgid "Number of iterations."
#~ msgstr "Antal iterationer."

#~ msgid "DangerBall"
#~ msgstr "FarligBoll"

#~ msgid ""
#~ "Draws a ball that periodically extrudes many random spikes. Ouch! Written "
#~ "by Jamie Zawinski."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar en boll som periodiskt fäller ut många slumpmässiga spikar. "
#~ "Hoppsan! Skriven av Jamie Zawinski."

#~ msgid "Cycle through colors."
#~ msgstr "Byt färger."

#~ msgid "Deco"
#~ msgstr "Deco"

#~ msgid ""
#~ "This one subdivides and colors rectangles randomly. It looks kind of like "
#~ "Brady-Bunch-era rec-room wall paneling. (Raven says: ``this screensaver "
#~ "is ugly enough to peel paint.'') Written by Jamie Zawinski, inspired by "
#~ "Java code by Michael Bayne."
#~ msgstr ""
#~ "Denna delar och färglägger rektanglar slumpvis. Den liknar en väggpanel "
#~ "från ett rekreationsrum från Brady-Bunch-eran (Raven säger: \"denna "
#~ "skärmsläckare är ful nog att få färg att lossna\"). Skriven av Jamie "
#~ "Zawinski, inspirerad av Michael Bayne."

#~ msgid "Time between redraws:"
#~ msgstr "Tid mellan omritningar:"

#~ msgid "Use color when drawing."
#~ msgstr "Använd färg vid ritning."

#~ msgid ""
#~ "This draws a pulsing sequence of stars, circles, and lines. It would look "
#~ "better if it was faster, but as far as I can tell, there is no way to "
#~ "make this be both: fast, and flicker-free. Yet another reason X sucks. "
#~ "Written by Jamie Zawinski."
#~ msgstr ""
#~ "Denna ritar en pulserande sekvens av stjärnor, cirklar och linjer. Den "
#~ "hade sett bättre ut om den hade varit snabbare, men såvitt jag vet finns "
#~ "det inget sätt att få den både snabb och flimmerfri. Ännu en orsak till "
#~ "att X suger. Skriven av Jamie Zawinski."

#~ msgid ""
#~ "A cellular automaton that starts with a random field, and organizes it "
#~ "into stripes and spirals. Written by David Bagley."
#~ msgstr ""
#~ "En cellulär automation som börjar med ett slumpmässigt fält och sorterar "
#~ "det i ränder och spiraler. Skriven av David Bagley."

#~ msgid "Demon"
#~ msgstr "Demon"

#~ msgid "Discrete"
#~ msgstr "Diskret"

#~ msgid ""
#~ "More ``discrete map'' systems, including new variants of Hopalong and "
#~ "Julia, and a few others. Written by Tim Auckland."
#~ msgstr ""
#~ "Fler \"diskret karta\"-system, inklusive nya varianter av Hopalong och "
#~ "Julia, och en del andra. Skriven av Tim Auckland."

#~ msgid "Number to use."
#~ msgstr "Antal att använda."

#~ msgid "Distort"
#~ msgstr "Förvräng"

#~ msgid ""
#~ "This hack grabs an image of the screen, and then lets a transparent lens "
#~ "wander around the screen, magnifying whatever is underneath. Written by "
#~ "Jonas Munsin."
#~ msgstr ""
#~ "Detta hack fångar en bild av skärmen, och låter sedan en genomskinlig "
#~ "lins vandra runt på skärmen, samtidigt förstorandes det som finns under. "
#~ "Skriven av Jonas Munsin."

#~ msgid "Drift"
#~ msgstr "Drift"

#~ msgid "Fractals should grow."
#~ msgstr "Fraktaler ska växa."

#~ msgid ""
#~ "How could one possibly describe this except as ``drifting recursive "
#~ "fractal cosmic flames?'' Another fine hack from the Scott Draves "
#~ "collection of fine hacks."
#~ msgstr ""
#~ "hur kan man beskriva detta annat än \"drivande rekursiva kosmiska "
#~ "fraktalflammor\"? Ytterligare ett fint hack från Scott Daves samling med "
#~ "fina hack."

#~ msgid "Number of pixels to use."
#~ msgstr "Antal pixlar att använda."

#~ msgid "Use lissajous figures to get points."
#~ msgstr "Använd lissajous-figurer för att få punkter."

#~ msgid "ElectricSheep"
#~ msgstr "ElektrisktFår"

#~ msgid ""
#~ "ElectricSheep is an xscreensaver module that displays mpeg video of an "
#~ "animated fractal flame. In the background, it contributes render cycles "
#~ "to the next animation. Periodically it uploades completed frames to the "
#~ "server, where they are compressed for distribution to all clients. This "
#~ "program is recommended only if you have a high bandwidth connection to "
#~ "the Internet. By Scott Draves. You can find it at <http://www."
#~ "electricsheep.org/>. See that web site for configuration information."
#~ msgstr ""
#~ "ElektrisktFår är en xscreensaver-modul som visar mpeg-video med en "
#~ "animerad fraktalflamma. I bakgrunden bidrar den med renderingscykler till "
#~ "nästa animation. Den skickar färdiga ramar periodvis till servern, där de "
#~ "komprimeras för distribution till alla klienter. Detta program "
#~ "rekommenderas endast om du har en snabb anslutning till Internet. Av "
#~ "Scott Daves. Du kan hitta det på <http://www.electricsheep.org/>. För "
#~ "konfigurationsinformation hänvisas till den webbplatsen."

#~ msgid "Epicycle"
#~ msgstr "Epicykel"

#~ msgid "Seconds"
#~ msgstr "Sekunder"

#~ msgid ""
#~ "This program draws the path traced out by a point on the edge of a "
#~ "circle. That circle rotates around a point on the rim of another circle, "
#~ "and so on, several times. These were the basis for the pre-heliocentric "
#~ "model of planetary motion. Written by James Youngman."
#~ msgstr ""
#~ "Detta program ritar vägen som spåras av en punkt på kanten av en cirkel. "
#~ "Denna cirkel roterar runt en punkt på kanten av en annan cirkel, och så "
#~ "vidare, åtskilliga gånger. Detta var grunden till den första "
#~ "preheliocentriska modellen av planeternas rörelser. Skriven av James "
#~ "Youngman."

#~ msgid "Time finished product is shown."
#~ msgstr "Slutresultatet visas."

#~ msgid ""
#~ "Draws various rotating extruded shapes that twist around, lengthen, and "
#~ "turn inside out. Created by David Konerding from the samples that come "
#~ "with the GL Extrusion library by Linas Vepstas."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar diverse roterande utdrivna former som flyger omkring, sträcks, och "
#~ "vänds ut-och-in. Skapad av David Konerding från de prover som kommer med "
#~ "GL Extrusion-biblioteket av Linas Vepstas."

#~ msgid ""
#~ "Draws what looks like a waving ribbon following a sinusoidal path. "
#~ "Written by Bas van Gaalen and Charles Vidal."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar vad som liknar ett vinkande band som följer en sinusoidväg. Skriven "
#~ "av Bas van Gaalen och Charles Vidal."

#~ msgid "FadePlot"
#~ msgstr "Skuggraf"

#~ msgid "Number"
#~ msgstr "Antal"

#~ msgid "Number of cycles"
#~ msgstr "Antal cykler"

#~ msgid "Speed of Motion"
#~ msgstr "Rörelsehastighet"

#~ msgid "Bitmap for flag"
#~ msgstr "Flaggbitmappsbild"

#~ msgid "Flag"
#~ msgstr "Flagga"

#~ msgid "Random size up to"
#~ msgstr "Slumpvis storlek upp till"

#~ msgid "Text for flag"
#~ msgstr "Flaggtext"

#~ msgid "Another iterative fractal generator. Written by Scott Draves."
#~ msgstr "Ytterligare en iterativ fraktalgenerator. Skriven av Scott Draves."

#~ msgid "Flame"
#~ msgstr "Flamma"

#~ msgid "Number of fractals to generate."
#~ msgstr "Antal fraktaler att generera."

#~ msgid "Pixels per fractal."
#~ msgstr "Pixlar per fraktal."

#~ msgid ""
#~ "Another series of strange attractors: a flowing series of points, making "
#~ "strange rotational shapes. Written by Jeff Butterworth."
#~ msgstr ""
#~ "Ytterligare en serie med konstiga blickfång: en flödande serie med "
#~ "punkter, som bildar konstiga roterande former. Skriven av Jeff "
#~ "Bufferworth."

#~ msgid "Flow"
#~ msgstr "Flöde"

#~ msgid "Delay between redraws."
#~ msgstr "Fördröjning mellan omritningar."

#~ msgid "Number of trees to use."
#~ msgstr "Antal träd att använda."

#~ msgid ""
#~ "This draws fractal trees. Written by Peter Baumung. Everybody loves "
#~ "fractals, right?"
#~ msgstr ""
#~ "Denna ritar fraktalträd. Skriven av Peter Baumung. Visst älskar alla "
#~ "fraktaler?"

#~ msgid "Galaxy"
#~ msgstr "Galax"

#~ msgid ""
#~ "This draws spinning galaxies, which then collide and scatter their stars "
#~ "to the, uh, four winds or something. Originally an Amiga program by Uli "
#~ "Siegmund."
#~ msgstr ""
#~ "Denna ritar roterande galaxer, som senda kolliderar och sprider ut deras "
#~ "stjärnor med alla fyra vindar, eller, hmm, något. Ursprungligen ett Amiga-"
#~ "program av Uli Siegmund."

#~ msgid "Gears"
#~ msgstr "Kugghjul"

#~ msgid ""
#~ "This draws sets of turning, interlocking gears, rotating in three "
#~ "dimensions. Another GL hack, by Danny Sung, Brian Paul, Ed Mackey, and "
#~ "Jamie Zawinski."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar en samlling med roterande, i varandra gripende kugghjul, som "
#~ "roterar i tre dimensioner. Ytterligare ett GL-hack av Danny Sung, Brian "
#~ "Paul, Ed Mackey och Jamie Zawinski."

#~ msgid "GFlux"
#~ msgstr "GFlux"

#~ msgid "GLText"
#~ msgstr "GLText"

#~ msgid "Goban"
#~ msgstr "Goban"

#~ msgid "Goop"
#~ msgstr "Goop"

#~ msgid "Have transparent bubbles."
#~ msgstr "Ha genomskinliga bubblor."

#~ msgid "Use additive color model."
#~ msgstr "Använd additiv färgmodell."

#~ msgid "Grav"
#~ msgstr "Grav"

#~ msgid "Number of planets to use."
#~ msgstr "Antal planeter att använda."

#~ msgid "Objects should leave trails behind them."
#~ msgstr "Objekt ska lämna spår efter sig."

#~ msgid "Orbit should decay."
#~ msgstr "Omloppsbana ska avtyna."

#~ msgid "Animate circles."
#~ msgstr "Animera cirklar."

#~ msgid "Cycle through colormap."
#~ msgstr "Byt mellan färger i färgkartan."

#~ msgid "Halo"
#~ msgstr "Gloria"

#~ msgid "Number of circles to use."
#~ msgstr "Antal cirklar att använda."

#~ msgid "Use a gradient of colors between circles."
#~ msgstr "Använd en färgtoning mellan cirklar."

#~ msgid ""
#~ "This repeatedly generates spirally string-art-ish patterns. Written by "
#~ "Jamie Zawinski."
#~ msgstr ""
#~ "Detta genererar upprepade spiraliserande strängkonstlade mönster. Skriven "
#~ "av Jamie Zawinski."

#~ msgid "Time between redraws."
#~ msgstr "Tid mellan omritningar."

#~ msgid "Hopalong"
#~ msgstr "Hoppalång"

#~ msgid "Number of pixels before a color change."
#~ msgstr "Antal pixlar innan en färgändring."

#~ msgid "Hyperball"
#~ msgstr "Hyperboll"

#~ msgid "Closer"
#~ msgstr "Närmare"

#~ msgid "Distance from center of cube"
#~ msgstr "Avstånd från kubens mittpunkt"

#~ msgid "Farther"
#~ msgstr "Längre bort"

#~ msgid "Hypercube"
#~ msgstr "Hyperkub"

#~ msgid "IFS"
#~ msgstr "IFS"

#~ msgid "IMSmap"
#~ msgstr "IMSkarta"

#~ msgid "Kaleidescope"
#~ msgstr "Kalejdoskop"

#~ msgid "Number of segments."
#~ msgstr "Antal segment."

#~ msgid "Number of trails."
#~ msgstr "Antal spår."

#~ msgid "Segments"
#~ msgstr "Segment"

#~ msgid "Kumppa"
#~ msgstr "Kumppa"

#~ msgid "Duration of laser burst."
#~ msgstr "Varaktighet för laserstråle."

#~ msgid "Laser"
#~ msgstr "Laser"

#~ msgid "Longer"
#~ msgstr "Längre"

#~ msgid "Segments:"
#~ msgstr "Segment:"

#~ msgid "Shorter"
#~ msgstr "Kortare"

#~ msgid "Size of burst."
#~ msgstr "Strålens storlek."

#~ msgid "Lightning"
#~ msgstr "Blixt"

#~ msgid "Larger"
#~ msgstr "Större"

#~ msgid "Lisa"
#~ msgstr "Lisa"

#~ msgid "Size of object."
#~ msgstr "Objektets storlek."

#~ msgid "Smaller"
#~ msgstr "Mindre"

#~ msgid "Lissie"
#~ msgstr "Lissie"

#~ msgid "LMorph"
#~ msgstr "LMorf"

#~ msgid "Number of interpolation steps."
#~ msgstr "Antal interpolationssteg."

#~ msgid "Number of points."
#~ msgstr "Antal punkter."

#~ msgid "Loop"
#~ msgstr "Slinga"

#~ msgid "Delay between drawing the maze and starting the solution."
#~ msgstr "Fördröjning mellan labyrinten och startandet av lösningen."

#~ msgid "Delay between each step in the maze."
#~ msgstr "Fördröjning mellan varje steg i labyrinten."

#~ msgid "Delay between finishing the maze and starting a new one."
#~ msgstr "Fördröjning mellan avslutande av labyrinten och start av en ny."

#~ msgid "Less Delay"
#~ msgstr "Mindre fördröjning"

#~ msgid "Maze"
#~ msgstr "Labyrint"

#~ msgid "More Delay"
#~ msgstr "Mer fördröjning"

#~ msgid "Put a bridge over the logo?"
#~ msgstr "Visa en bro över logotypen?"

#~ msgid "Maximum radius increment"
#~ msgstr "Maximal radieökning"

#~ msgid "Moire2"
#~ msgstr "Moiré2"

#~ msgid "Molecule"
#~ msgstr "Molekyl"

#~ msgid "Morph3D"
#~ msgstr "Morf3D"

#~ msgid "Draw square at weird starting points."
#~ msgstr "Rita fyrkant vid konstiga startpunkter."

#~ msgid "Munch"
#~ msgstr "Munch"

#~ msgid "Use XOR drawing function."
#~ msgstr "Använd XOR-ritningsfunktion."

#~ msgid ""
#~ "A little man with a big nose wanders around your screen saying things. "
#~ "The things which he says can come from a file, or from an external "
#~ "program like `zippy' or `fortune'. This was extracted from `xnlock' by "
#~ "Dan Heller. Colorized by Jamie Zawinski."
#~ msgstr ""
#~ "En liten man med stor näsa som går runt på din skärm och säger saker. De "
#~ "saker han säger kan komma från en fil, eller från ett externt program som "
#~ "\"zippy\" eller \"fortune\". Detta extraherades från \"xnlock\" av Dan "
#~ "Heller. Färglagd av Jamie Zawinski."

#~ msgid "Noseguy"
#~ msgstr "Näsnisse"

#~ msgid "Maximum number of lines."
#~ msgstr "Maximala antalet linjer."

#~ msgid "Pedal"
#~ msgstr "Pedal"

#~ msgid "Time to fade away."
#~ msgstr "Tid att tyna bort."

#~ msgid "Time to show each picture."
#~ msgstr "Tid att visa varje bild."

# Hjälp behövs!
#~ msgid ""
#~ "Draws quasiperiodic tilings; think of the implications on modern formica "
#~ "technology. Written by Timo Korvola. In April 1997, Sir Roger Penrose, a "
#~ "British math professor who has worked with Stephen Hawking on such topics "
#~ "as relativity, black holes, and whether time has a beginning, filed a "
#~ "copyright-infringement lawsuit against the Kimberly-Clark Corporation, "
#~ "which Penrose said copied a pattern he created (a pattern demonstrating "
#~ "that ``a nonrepeating pattern could exist in nature'') for its Kleenex "
#~ "quilted toilet paper. Penrose said he doesn't like litigation but, ``When "
#~ "it comes to the population of Great Britain being invited by a "
#~ "multinational to wipe their bottoms on what appears to be the work of a "
#~ "Knight of the Realm, then a last stand must be taken.'' As reported by "
#~ "News of the Weird #491, 4-jul-1997."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar kvasiperiodiska rutor; tänk på implikationerna i modern formica-"
#~ "teknik. Skrivet av Timo Korvola. I april 1997 anmälde Sir Roger Penrose, "
#~ "en brittisk matematikprofessor som har arbetat tillsammans med Stephen "
#~ "Hawking inom områden som relativitetsteori, svarta hål och huruvida tiden "
#~ "har en begynnelse, företaget Kimberly-Clark för brott mot upphovsrätten. "
#~ "Penrose anklagade Kimberly-Clark för att ha kopierat ett mönster han hade "
#~ "skapat (ett mönster som visade \"att ett ickerepeterande mönster kan "
#~ "finnas naturligt\") i dess Kleenex-toalettpappersprodukter. Penrose sa "
#~ "att han inte gillade rättstvister men att \"när det är så att "
#~ "befolkningen i Storbritannien bjuds in av ett multinationellt företag att "
#~ "torka ändorna med vad som verkar vara ett verk av en riddare, då måste "
#~ "något göras.\" Rapporterat av \"News of the Weird\" nummer 491, 4 juli "
#~ "1997."

#~ msgid ""
#~ "If you've ever been in the same room with a Windows NT machine, you've "
#~ "probably seen this GL hack. This version is by Marcelo Vianna."
#~ msgstr ""
#~ "Om du har varit i samma rum som en Windows NT-maskin har du troligtvis "
#~ "sett detta GL-hack. Denna version är gjord av Marcelo Vianna."

#~ msgid "Pipes"
#~ msgstr "Rör"

#~ msgid "Frequency of missile launch"
#~ msgstr "Missiluppskjutningsfrekvens"

#~ msgid "Number of particles"
#~ msgstr "Antal partiklar"

#~ msgid "Particles on screen"
#~ msgstr "Partiklar på skärmen"

#~ msgid "Color contrast"
#~ msgstr "Färgkontrast"

#~ msgid "Discrete Lines"
#~ msgstr "Diskreta linjer"

#~ msgid "Narrow"
#~ msgstr "Smal"

#~ msgid "Number of points:"
#~ msgstr "Antal punkter:"

#~ msgid "Number of trails:"
#~ msgstr "Antal spår:"

#~ msgid "Solid Trails"
#~ msgstr "Solida spår"

#~ msgid "Spread between lines"
#~ msgstr "Sprid mellan linjer"

#~ msgid "Trails attract each other"
#~ msgstr "Spåren drar till varandra"

#~ msgid "Transparent Trails"
#~ msgstr "Transparenta spår"

#~ msgid "Width"
#~ msgstr "Bredd"

#~ msgid "XOR Trails"
#~ msgstr "XOR-spår"

#~ msgid "Delay before next redraw"
#~ msgstr "Fördröjning innan nästa omritning"

#~ msgid "Number of Iterations"
#~ msgstr "Antal iterationer"

#~ msgid "Offset"
#~ msgstr "Förskjutning"

#~ msgid "Rorschach"
#~ msgstr "Rorschach"

#~ msgid "With X-axis Symmetry"
#~ msgstr "Med symmetri längs X-axeln"

#~ msgid "With Y-axis Symmetry"
#~ msgstr "Med symmetri längs Y-axeln"

#~ msgid "Sonar"
#~ msgstr "Ekolod"

#~ msgid "SpeedMine"
#~ msgstr "SpeedMine"

#~ msgid "Sphere"
#~ msgstr "Sfär"

#~ msgid "Spiral"
#~ msgstr "Spiral"

#~ msgid "Change to display in monochrome."
#~ msgstr "Byt till monokrom visning."

#~ msgid "Quickness of rotation at each step (0 = Random)"
#~ msgstr "Snabbhet för rotationen vid varje steg (0 = slumpmässigt värde)"

#~ msgid "Speed of animation."
#~ msgstr "Animeringshastighet."

#~ msgid "Thickness of color bands (0 = Random)"
#~ msgstr "Tjocklek på färgband (0 = slumpmässigt värde)"

#~ msgid "Use raw shapes "
#~ msgstr "Använd råa former "

#~ msgid "Triangle"
#~ msgstr "Triangel"

#~ msgid "Truchet"
#~ msgstr "Truchet"

#~ msgid ""
#~ "Draws falling snow and the occasional tiny Santa. By Rick Jansen. You can "
#~ "find it at <http://www.euronet.nl/~rja/Xsnow/>."
#~ msgstr ""
#~ "Ritar fallande snö och ibland en liten jultomte. Av Rick Jansen. Du kan "
#~ "hitta den på <http://www.euronet.nl/~rja/Xsnow/>."

#~ msgid "Xsnow"
#~ msgstr "Xsnö"

#~ msgid "Add a new screensaver"
#~ msgstr "Lägg till en ny skärmsläckare"

#~ msgid "Select the screensaver to run from the list below:"
#~ msgstr "Välj skärmsläckaren som ska köras från listan nedan:"

#~ msgid "New screensaver"
#~ msgstr "Ny skärmsläckare"

#~ msgid "GNOME Control Center:"
#~ msgstr "GNOME-kontrollpanelen:"

#~ msgid "Keyboard properties"
#~ msgstr "Tangentbordsegenskaper"

#~ msgid "Options for the startup hint dialog"
#~ msgstr "Inställningar för uppstartstipsdialogfönstret"

#~ msgid "Startup Hint"
#~ msgstr "Uppstartstips"

#~ msgid "Bell"
#~ msgstr "Signal"

#~ msgid "Duration (ms)"
#~ msgstr "Längd (ms)"

#~ msgid "Enable Keyboard Repeat"
#~ msgstr "Aktivera tangentrepetering"

#~ msgid "Pitch (Hz)"
#~ msgstr "Tonläge (Hz)"

#~ msgid "Test"
#~ msgstr "Test"

#~ msgid "Mouse speed:"
#~ msgstr "Mushastighet:"

#~ msgid "My mouse is:"
#~ msgstr "Min mus är:"

#~ msgid "Run the capplet CAPPLET"
#~ msgstr "Kör kontrollpanelsprogrammet KONTROLLPANELSPROGRAM"

#~ msgid "CAPPLET"
#~ msgstr "KONTROLLPANELSPROGRAM"

#~ msgid "Opacity (percent):"
#~ msgstr "Opacitet (procent):"

#~ msgid "About \"<Screensaver name>\""
#~ msgstr "Om \"<skärmsläckarnamn>\""

#~ msgid "Black screen only"
#~ msgstr "Endast tom skärm"

#~ msgid "Configure Power Management"
#~ msgstr "Konfigurera strömsparfunktioner"

#~ msgid "Disable screensaver"
#~ msgstr "Inaktivera skärmsläckare"

# Hjälp behövs!
#~ msgid ""
#~ "Draws quasiperiodic tilings; think of the implications on modern formica "
#~ "technology. Written by Time Korlove. In April 1997, Sir Roger Penrose, a "
#~ "British math professor who has worked with Stephen Hawking on such topics "
#~ "as relatvity, black holes, and whether time has a beginning, files a "
#~ "copyright-infringement lawsuit against Kimberly-Clark Corporation, wchih "
#~ "Penrose said copied a pattern he created ( apattern demonstrating that "
#~ "\"a nonrepeating pattern could exist in nature\") for its Kleenex quilted "
#~ "toilet paper. "
#~ msgstr ""
#~ "Ritar kvasiperiodiska rutor; tänk på implikationerna i modern formica-"
#~ "teknik. Skrivet av Time Korlove. I april 1997 anmälde Sir Roger Penrose, "
#~ "en brittisk matematikprofessor som har arbetat tillsammans med Stephen "
#~ "Hawking inom områden som relativitetsteori, svarta hål och huruvida tiden "
#~ "har en begynnelse, företaget Kimberly-Clark för brott mot upphovsrätten. "
#~ "Penrose anklagade Kimberly-Clark för att ha kopierat ett mönster han hade "
#~ "skapat (ett mönster som visade \"att ett ickerepeterande mönster kan "
#~ "finnas naturligt\") i dess Kleenex-toalettpappersprodukter. "

#~ msgid "Enable _power management"
#~ msgstr "Använd _strömsparfunktioner"

#~ msgid "Go to suspend mode after"
#~ msgstr "Gå i suspend-läge efter"

#~ msgid "One screensaver all the time"
#~ msgstr "En skärmsläckare hela tiden"

#~ msgid "R_equire password to unlock screen"
#~ msgstr "_Kräv lösenord för att låsa upp skärmen"

#~ msgid "Random (all screensavers)"
#~ msgstr "Slumpmässigt (alla skärmsläckare)"

#~ msgid "Random (checked screensavers)"
#~ msgstr "Slumpmässigt (markerade skärmsläckare)"

#~ msgid "S_tart screensaver after "
#~ msgstr "S_tarta skärmsläckaren efter "

#~ msgid "S_witch screensavers after "
#~ msgstr "_Byt skärmsläckare efter "

#~ msgid "Settings for \"<Screensaver name>\""
#~ msgstr "Inställningar för \"<skärmsläckarnamn>\""

#~ msgid "Shut down monitor after"
#~ msgstr "Stäng av skärm efter"

#~ msgid ""
#~ "There are no configurable settings for this\n"
#~ "screensaver. "
#~ msgstr ""
#~ "Det finns inga anpassningsbara inställningar\n"
#~ "för denna skärmsläckare. "

#~ msgid "_About this screensaver..."
#~ msgstr "_Om denna skärmsläckare..."

#~ msgid "_Settings"
#~ msgstr "_Inställningar"

#~ msgid "IMAGE-FILE"
#~ msgstr "BILDFIL"

#~ msgid "Capplet options"
#~ msgstr "Alternativ för kontrollpanelsprogram"

#~ msgid "GNOME Control Center options"
#~ msgstr "Alternativ för GNOME-kontrollpanelen"

#~ msgid "Use"
#~ msgstr "Använd"

#~ msgid "Delay until repeat:"
#~ msgstr "Fördröjning innan repetering:"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.