Re: glade

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-05 02:29:40

tis 2002-06-04 klockan 12.26 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: glade-2.desktop.in.h:1
> >  msgid "GTK+ 2.0 GUI builder"
> > G msgstr "GUI-byggare för GTK+ 2.0"
> > N msgstr "Program för att bygga grafiska gränssnitt för GTK+ 2.0"
> 
> Den blev visst lite längre. Men det gör kanske inget?

Nej, det här är kommentaren som visas i verktygstipset i menyn. Så där
får det plats.


> >  #: glade/glade_clipboard.c:418
> >  msgid "Only buttons can be pasted into a dialog action area."
> > G msgstr "Bara knappar kan klistras in i en GnomeDialogs händelseområde."
> > N msgstr "Endast knappar kan klistras in i ett dialoghändelseområde."
> 
> "dialogåtgärdsområde" väl?

Kanske det. Jag ändrar.


> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  #: glade/glade_menu_editor.c:523
> >  msgid "The stock item to use."
> > N msgstr "Vilket standardmenyval som ska användas."
> 
> Är det verkligen det som det betyder? Det är ju inte ordagrannt samma
> sak.

Jag antar att Sun vet var de har gjort här. Johan?


> >  #: glade/gbwidgets/gblabel.c:138
> >  msgid "If the text includes pango markup"
> > G msgstr "Om texten ska inkludera pango-markup"
> > N msgstr "Om texten innehåller pango-markup"
> 
> "pango-märkning"? (Vad är det för något?)

Pango, som har hand om den mesta renderingen av text i gtk2, har någon
form av markup, dvs taggar som man kan använda för att formatera text.
Det har jag för mig i alla fall.


> >  # Sun vill ha "rullisten"
> >  # Jag vill ha "rullningslisten"
> 
> Du har Svenska Datatermgruppen på din sida:
> http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a69

Ah, det tänkte jag inte på, tänkte mest på att vi hade "rullningslist" i
vår ordlista. Men det känns bra med stöd. :)


> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  #
> >  # Sun vill ha "lokala inställningar"
> >  # Jag vill ha "lokalinställningarna" (det är inställningarna i lokalen det
> >  #                   rör sig om)
> >  #
> >  #: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:97
> >  msgid ""
> >  "If any value entered should be converted according to the locale settings"
> >  msgstr ""
> > G "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokala inställningar"
> > N "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokalinställningarna"
> 
> Det lilla "e:et" i "locale" skvallrar om att du har rätt igen.

Jo. Fast det är lätt att missa.


> >  #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:87
> >  msgid "Rules Hint:"
> > G msgstr "Linjaltips:"
> > N msgstr "Regeltips:"
> 
> Det skulle kunna handla om någon slags linjaler också. Vet du vad det
> är?

Det är det nog. Det efterföljande meddelandet förklarar vad det är. Det
anger om rader ska ritas i alternerande färger, och då blir det ju likt
vissa typer av linjaler. Tror jag. Jag ändrar i alla fall till
"linjaltips".

Du ska ha stort tack för din granskning. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/glade.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.