glade

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 12:26:13

>  #: glade-2.desktop.in.h:1
>  msgid "GTK+ 2.0 GUI builder"
> G msgstr "GUI-byggare för GTK+ 2.0"
> N msgstr "Program för att bygga grafiska gränssnitt för GTK+ 2.0"

Den blev visst lite längre. Men det gör kanske inget?

>  #: glade/glade_clipboard.c:418
>  msgid "Only buttons can be pasted into a dialog action area."
> G msgstr "Bara knappar kan klistras in i en GnomeDialogs händelseområde."
> N msgstr "Endast knappar kan klistras in i ett dialoghändelseområde."

"dialogåtgärdsområde" väl?

>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  #: glade/glade_menu_editor.c:523
>  msgid "The stock item to use."
> N msgstr "Vilket standardmenyval som ska användas."

Är det verkligen det som det betyder? Det är ju inte ordagrannt samma
sak.

>  #: glade/gbwidgets/gblabel.c:138
>  msgid "If the text includes pango markup"
> G msgstr "Om texten ska inkludera pango-markup"
> N msgstr "Om texten innehåller pango-markup"

"pango-märkning"? (Vad är det för något?)

>  # Sun vill ha "rullisten"
>  # Jag vill ha "rullningslisten"

Du har Svenska Datatermgruppen på din sida:
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a69

>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  #
>  # Sun vill ha "lokala inställningar"
>  # Jag vill ha "lokalinställningarna" (det är inställningarna i lokalen det
>  #                   rör sig om)
>  #
>  #: glade/gbwidgets/gbspinbutton.c:97
>  msgid ""
>  "If any value entered should be converted according to the locale settings"
>  msgstr ""
> G "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokala inställningar"
> N "Om ett inmatat värde ska konverteras i enlighet med lokalinställningarna"

Det lilla "e:et" i "locale" skvallrar om att du har rätt igen.

>  #: glade/gbwidgets/gbtreeview.c:87
>  msgid "Rules Hint:"
> G msgstr "Linjaltips:"
> N msgstr "Regeltips:"

Det skulle kunna handla om någon slags linjaler också. Vet du vad det
är?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.