gnome-control-center

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 11:58:52

>  #: capplets/background/background-properties.glade.h:13
> N msgid "The background picture's file name."
> N msgstr "Filnamnet för bakgrundsbilden."

Smaksak: jag skulle föredragit orginalets ordföljd: Bakgrundsbildens
filnamn.

>  #: capplets/file-types/file-types-properties.glade.h:12
>  msgid "Use category _defaults"
> G msgstr "Använd kategoristandardvärden"
> N msgstr "Använd _kategoristandardvärden"

Blir det inte bättre med "standard kategorivärden"?

>  # Sun vill ha:
>  # "<b>Tips:</b> Du kan konfigurera tangentbordets ///accessibility "
>  # "features//hjälpmedelsfunktioner/// genom att öppna egenskapsdialogfönstret "
>  # "'Inställningar för åtkomlighet' eller genom att trycka på knappen till höger."
>  #
>  # Jag vill ha:
>  # "Du kan konfigurera tangentbordets hjälpmedelsfunktioner genom att öppna "
>  # "egenskapsdialogfönstret \"Inställningar för åtkomlighet\" eller genom att "
>  # "trycka på knappen till höger."

Suns översättning förefaller ju vara längre ifrån orginalet. Det vore
intressant att höra översättarens motivering.

>  # SUN NEW TRANSLATION
>  #: capplets/mime-type/mime-data.c:493
>  msgid "You must enter a mime-type"
> G msgstr ""
> N msgstr "Du måste ange en mime-typ"

Här blev det plötsligt UTF 8!

>  # Sun vill ha dubbelt blanksteg mellan meningarna
>  # Jag vill ha enkelt

:-) Heja Sun! :-)

>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:1
>  msgid ""
> G "<b>Note:</b> You will need to logout and log back in for this "
> G "setting to take effect."
> N "<b>Note:</b> You will need to logout and log back in for this setting to "
> N "take effect."
>  msgstr ""
> G "&lt;b&gt;Observera:&lt;/b&gt;\n"
> G "\t\t\t  Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att denna "
> G "inställning ska börja gälla."
> N "<b>Observera:</b> Du kommer att behöva logga ut och logga in igen för att "
> N "denna inställning ska börja gälla."

Här blev det ISO-8859-1 igen.

>  #: capplets/theme-switcher/theme-properties.glade.h:2
> N msgid "Gtk+ Theme Preferences"
> N msgstr "Gtk+temainställningar"

Skall du inte ha ett bindestreck mellan "gtk+" och "tema..."?

>  # SUN NEW TRANSLATION
>  #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:232
>  #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:206
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "Starting %s\n"
> N "(%d seconds left before operation times out)"
> N msgstr ""
> N "Startar %s\n"
> N "(%d sekunder kvar innan åtgärden når tidsgränsen)"

Här blev det UTF 8 igen.

>  # Sun vill använda ''
>  # Jag vill använda \"\" som i alla andra GNOME-översättningar

I det fallet håller tycker jag Sun har direkt fel.

>  #: capplets/windows/gnome-window-properties.c:533
>  #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:537
>  msgid ""
>  "Could not start fallback window manager.\n"
>  "Please run a window manager manually. You can\n"
>  "do this by selecting \"Run Program\" in the\n"
>  "foot menu\n"
>  msgstr ""
> N "Det gick inte att återgå till fönsterhanteraren.\n"
> N "Kör en fönsterhanterare manuellt. Det gör du\n"
> N "genom att välja \"Kör\" i menyn längst ned i\n"
> N "fotmenyn\n"

De säger inte "återgå till fönsterhanteraren", utan "start fallback
windowmanager". "Fallback" är här något mitt emellan
"standardfönsterhanterare" och "reserv-/nödfönsterhanterare".

Sedan blev det visst både "menyn längs ned" och "fotmenyn".

>  # Sun vill ha "Upplysning"
>  # Jag vill ha "Enlightenment" (det är namnet på fönsterhanteraren!)

Ja, sådana namn bör inte översättas.

>  #: capplets/wm-properties/wm-properties-capplet.c:370
>  #, c-format
> N msgid "Run Configuration Tool for %s"
> N msgstr "Kör konfigurationsverktyg för %s"

Och här har du övergått till ISO-8859-1 igen!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.