Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-03 00:05:43

sön 2002-06-02 klockan 22.34 skrev Tommy Pettersson:
> (Jag bröt om i citatet av ditt mejl, för en del rader var
> så långa.)

Jasså? Måste ha stängt av radbrytningen av misstag.


> > #: addr2line.c:80 ar.c:289 nlmconv.c:1121 objcopy.c:423 objcopy.c:455 readelf.c:2181 size.c:91 strings.c:655 windres.c:737
> > #, c-format
> > msgid "Report bugs to %s\n"
> > msgstr ""
> > "Rapportera fel till %s\n"
> > "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org\n"
> > 
> > Eller kanske "Skicka synpunkter på översättningen..."
> 
> Då blir det inkonsekvent med ld-2.12-pre020121.sv.po, för där
> står det "Rapportera fel i [...]". Är det ena eller andra
> någon standard som vi ska försöka följa? Det kanske vore något
> för ordlistan på hemsidan, även om det inte är en översättning?

Det är svårt att ha någon standard, originalmeddelandet ser ju inte
alltid likadant ut heller.
Men jag tycker att "Skicka synpunkter" låter bättre när det gäller
översättningarna än "Rapportera fel", eftersom
1) Det ger inte sken av att det finns fel i översättningarna
2) Det uppmanar folk att även alternativa förslag är välkomna, och inte
bara rena felrapporter


> > #: ar.c:259
> > msgid " d      - delete file(s) from the archive\n"
> > msgstr " d      - radera fil(er) i arkivet\n"
> > 
> > I GNOME brukar vi använda "ta bort" istället för "radera". Om
> > du vill kan du ju fundera på om du vill använda samma stil.
> 
> Jag tänkte 'remove'=>'ta bort' och 'delete'=>'radera'.
> När man gör 'delete' på ett tecken i ordbehandlaren så känns
> 'radera' mer rätt, men i det här fallet är nog 'ta bort'
> semantiskt mer riktigt, så jag ändrar.

I de allra flesta fall upplever jag att "ta bort" fungerar helt utmärkt.


> > #: ar.c:278
> > msgid " [v]     - be verbose\n"
> > msgstr " [v]     - beskriv utförligt\n"
> > 
> > Eller kanske "var utförlig"
> 
> Det tycker jag blir fel. När man är utförlig är man noggrann,
> eller till och med omständlig, men det finns ingen automatisk
> koppling till 'verbal' som i 'verbose'. Hmmm... "var verbal"
> kanske skulle vara en bra översättning?

Kanske "var mångordig" (allt detta finns i ordlistan)


> > #: ar.c:612
> > msgid "no operation specified"
> > msgstr "ingen kommandoflagga gavs"
> > 
> > Var kommer flagga ifrån?
> 
> De har relaxerat den i originalet, men jag är symmetrifascist.
> Jag funderar lite på om det finns någon anledning till
> att den är utelämnad i originalet, och kommer då på att
> 'ingen kommandoflagga' eventuellt kan vara aningen tvetydigt
> och tolkas som att man skulle slängt på en extra flagga på
> kommandot (som är en flagga i sig). Det får nog bli 'inget
> kommando gavs'.

Om du är symmetrifascist bör du i min mening utnyttja detta till att
felrapportera asymmetrierna till författarna, så kommer det alla
användare tillgodo.


> > #: ar.c:1278
> > #, c-format
> > msgid "no entry %s in archive %s!"
> > msgstr "ingen %s i arkiv %s!"
> > 
> > "ingen %s-post"? Vad blir %s här?
> 
> Det blir typ "ingen Kalle i arkiv hackare". "ingen Kalle-post
> i arkiv hackare" känns dock inte så bra. Kanske "ingen
> post Kalle i arkiv hackare"? Egentligen skulle det nog vara
> citattecken runt 'Kalle'. Jag ändrar till "ingen post %s i
> arkiv %s".

Låter bra.


> > #: arsup.c:120
> > #, c-format
> > msgid "Can't open file %s\n"
> > msgstr "Kan inte öppna fil %s\n"
> > 
> > "filen" kanske? Det där med bestämd form gäller på fler
> > ställen, om du nu delar den åsikten.
> 
> Å, det blir så mycket tänkande i sådana här frågor. Det går
> att läsa både 'på sida 3 i boken' och 'på sidan 3 i boken'.
> Man går till 'restaurang Sandra' men åker till 'planeten
> Pluto'. Vad är skillnaden mellan 'bagare Bengtson' och
> 'bagaren Bengtson'? Jag tror att i det första fallet är
> objektet 'Bengtson' som har "typen" 'bagare', och i det
> andra fallet är objektet 'bagaren' som har namnet 'Bengtson'.
> Det samma skulle kunna gälla för 'sida 3' som är objektet '3'
> av typen 'sida', och 'sidan 3' som är objektet 'sidan' med
> nummer '3'. Men i så fall är det endast en konstruktionsfråga,
> eftersom betydelsen i de båda fallen är densamma. Jag väljer
> att konstruera meddelandet med fokus på 'foo', som är en fil,
> och inte gick att öppna, eftersom det blir två tecken kortare.

Jag upplever att "buss 3" fungerar bra när det finns ett begränsat
utbud, dvs antalet objekt är begränsade. Men en fil kan ju heta vad som
helst¹, så i mitt tycke fungerar det inte lika bra.

¹Nja, men det är en jäkligt stor mängd kombinationer i alla fall om man
räknar med 256 tecken i filnamnet och alla tillåtna 8-bitarstecken (allt
utom / och NULL).


> > # module file är detsamma som member
> > #: arsup.c:306 arsup.c:375 arsup.c:454
> > #, c-format
> > msgid "%s: can't find module file %s\n"
> > msgstr "%s: hittar inte medlem %s\n"
> > 
> > Man kanske ska behålla en variant på originalets formulering
> > ändå? "modulfilen".
> 
> Det blir många olika sätt att beskriva samma sak på: 'post
> foo', 'medlem foo', 'modulfil foo'. Jag vet inte om det är
> bra eller bara förvirrande. Men det kan ju inte bli värre
> än i originalet, så jag ändrar till 'modulfil'.

Om du tycker att det är inkonsekvent, felrapportera då originalet. Du
gör dig själv en tjänst i det långa loppet då. Det är en pina att idka
långtidsunderhåll på en översättning som är väldigt "fri" och avviker
mycket i stil från originalet.


> Jag antar att FIXME i koden betyder att det ska skrivas om
> förr eller senare, och då skulle kanske meddelandena inte
> markerats för översättning över huvud taget. Jag ska se
> om jag orkar plita ihop ett mejl till dem. Jag fick mycket
> positiv respons på mitt förra mejl och det kändes bra.

Låter mycket bra.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.