Re: uppdaterad balsa

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-06-03 14:56:42

>
>
>>>"relä-service" -> "vidarebefordranstjänsten" ?
>>>   
>>>
>>Jag tror att det skapar förvirring om man använder vidarebefordran på
>>svenska även i det här sammanhanget, eftersom forward också översätts
>>dit. Dessutom är det mer tekniskt korrekt, eftersom vi pratar om smtp.
>>  
>>
>Men säger man "relä"?
> 
>
Inom armén kan man sätta upp relästation och relänät, för att just 
översända/-föra meddelande mellan nät som inte når varandra direkt, 
eller bara som förstärkning. Jag kommer givetvis inte ihåg exakt vad man 
kallade vad, men säger jag det kanske jag avslöjat alldeles för mycket 
försvarshemligheter :)

Relä är ett helt ok ord, och jag tycker inte att det behöver avskiljas 
med bindestreck.

Relästation (relävärd, reläserver), reläserverice.

Nu var det visserligen redan löst, och jag har inget problem med att det 
står reläserver, även om relästation är en mer generell (och därmed 
kanske oftare använd) benämning.

>Jag tycker "definierad" blir olyckligt på svenska.
>Kanske "MIME-typ är inte deklarerad"? Men det är nog smaksak.
> 
>
Nej. Definierad kan ju innebära att den är deklarerad i meddelandet, men 
att den inte är definierat i RFC:er eller liknande dokument. Deklarerad 
känns bättre imho.

>>>> #: libmutt/mutt_ssl_nss.c:261
>>>> #, c-format
>>>> msgid "Unable to find ip for host %s"
>>>>G msgstr ""
>>>>N msgstr "Kunde inte hitta ip för datorn %s"
>>>>    
>>>>
>>>värden?
>>>   
>>>
>>Man skulle kunna ta bort det helt och bara använda "ip för %s", det är
>>ju precis lika förklarande.
>>  
>>
>Nä, var du hellre konsekvent, och skicka en felrapport om du tycker att
>"host" inte behöver vara med.
> 
>
Borde det inte vara IP? eller t.o.m. IP-adress? Om den inte hittar 
internetprotokollet så gäller det nog för alla värdar/servrar (eller 
ingen, det är väl den egna datorn som har problem (situationen för 
kluster obetraktat)).

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.