Re: gnome-utils

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-03 00:43:36

sön 2002-06-02 klockan 22.45 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
> > N msgid ""
> > N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
> > N "database</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/database</applyto> "
> > N "<owner>gnome-dictionary</owner> <type>string</type> <default>!</default> "
> > N "<locale name=\"C\"> <short>Default database. ! indicates all databases</"
> > N "short> <long>"
> > N msgstr ""
> > N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
> > N "database</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/database</applyto> "
> > N "<owner>gnome-dictionary</owner> <type>string</type> <default>!</default> "
> > N "<locale name=\"C\"> <short>Standarddatabas. ! betyder alla databaser</short> "
> > N "<long>"
> 
> Jag är inte säker på vad det här är, skall inte "C" i "locale-taggen
> bytas ut mot "sv" när du översätter innehållet?

Nej. Detta beror på en bugg i intltool. Detta ska inte alls översättas
egentligen och det är en bugg att det finns med, men jag har översatt
det ändå så att jag vet att allt annat som ska vara översatt är översatt
när jag tar status på filen.

intltool plockar alla översättningar ur po-filer av innehållet i
.schemas.in och gör en ny fil, .schemas, som innehåller ett element för
varje lokal. Så "C"-lokalen ska finnas kvar oförändrad.


> >   #: gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
> > N msgid ""
> > N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
> > N "port</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/port</applyto> <owner>gnome-"
> > N "dictionary</owner> <type>int</type> <default>2628</default> <locale name=\"C"
> > N "\"> <short>Port used to connect to server</short> <long>"
> > N msgstr ""
> > N "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/gnome-dictionary/"
> > N "port</key> <applyto>/apps/gnome-dictionary/port</applyto> <owner>gnome-"
> > N "dictionary</owner> <type>int</type> <default>2628</default> <locale name=\"C"
> > N "\"> <short>Port som används för att ansluta till servern</short> <long>"
> 
> D:o?

D:o


> >   # Sun vill ha "konsolen"
> >   # Jag vill ha "konsollen"
> 
> Personligen har jag aldrig förstått varför konsolen skall heta
> konsoll.  (Men jag vet inte om jag vågar mig på att dra upp den
> debatten, egentligen.)

Det har alltid (iaf så länge jag kommer ihåg) hetat "konsoll" både i TP
och GNOME, och alla jag pratat med uttalar det (i betydelsen
datorterminal) som "konsoll" och inte "konsol", så jag vill inte gärna
ändra.

Massor av tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.