gnome-applets

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-31 02:43:35

Här är uppdateringen av gnome-applets. Här finns dock en del ändringar
gjorda av Sun. Ta gärna en titt! Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-applets.sv.po.


Christian # Swedish messages for gnome-applets.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.ser>, 2000, 2001.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.76 2002/05/31 00:38:39 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-04-16 19:25-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-03-30 21:56+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-05-31 02:38+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-05-31 02:38+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #. The long name of the applet in the About dialog.
 #: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:1 battstat/battstat_applet.c:831
N msgid "Battery Charge Monitor"
N msgstr "Batteriövervakare"
N 
 #: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:2
N msgid "Battstat Factory"
N msgstr "Battstat-fabrik"
N 
 #: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:3
N msgid "Monitor a laptop's remaining power"
N msgstr "Övervaka batterispänningen i en bärbar dator"
N 
 #: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:4
 #: charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.h:4
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:5
 #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:5
 #: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:4
 #: multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.h:3
 #: panel-menu/GNOME_PanelMenuApplet.server.in.h:4
N msgid "Utility"
N msgstr "Verktyg"
N 
 #: battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:1 cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.xml.h:1
 #: charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:1
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:1 geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:1
 #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet.xml.h:1 gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:1
 #: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:1
 #: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:1
 #: mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:1 modemlights/GNOME_ModemlightsApplet.xml.h:1
 #: multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:1
N msgid "_About..."
N msgstr "_Om..."
N 
 #: battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:2 cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.xml.h:2
 #: charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:2
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:4 geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:2
 #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet.xml.h:2 gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:2
 #: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:3
 #: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:2
 #: mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:2 modemlights/GNOME_ModemlightsApplet.xml.h:2
N msgid "_Help"
N msgstr "_Hjälp"
N 
 #: battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:3 cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.xml.h:3
 #: charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:3
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:5 geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:3
 #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet.xml.h:3 gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:3
 #: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
 #: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:3
 #: modemlights/GNOME_ModemlightsApplet.xml.h:3
 #: multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:2
N msgid "_Preferences..."
N msgstr "_Inställningar..."
N 
 #: battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:4
N msgid "_Suspend Computer..."
N msgstr "_Pausa datorn..."
N 
 #. Message displayed if user tries to run applet
 #. on unsupported platform
 #: battstat/battstat_applet.c:284
 
G msgid "Battery status utility"
G msgstr "Batteriövervakare"
 #. if your charset supports it, please replace the "o" in
 #. * "Jorgen" into U00F6
 #: battstat/battstat_applet.c:808
N msgid "Jorgen Pehrson <jp@spektr.eu.org>"
N msgstr "Jörgen Pehrson <jp@spektr.eu.org>"
N 
 #: battstat/battstat_applet.c:818 cdplayer/cdplayer.c:438
 #: charpick/charpick.c:372 drivemount/drivemount.c:426 geyes/geyes.c:213
 #: gkb-new/gkb.c:593 gtik/gtik.c:714 gweather/gweather-about.c:43
 #: mini-commander/src/about.c:44 mixer/mixer.c:766
 #: modemlights/modemlights.c:206 multiload/main.c:54
 #: panel-menu/panel-menu.c:672
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Martin Norbäck\n"
N "Andreas Hydén\n"
N "Martin Wahlén\n"
N "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"
 
 
 #: battstat/battstat_applet.c:834
 msgid "This utility show the status of your laptop battery."
G msgstr ""
G "Detta verktyg visar laddningsnivån på batteriet i din bärbara dator."
G 
G msgid "Battery Charge Monitor"
G msgstr "Batteriövervakare"
G 
G msgid "Battstat Factory"
G msgstr "Battstat-fabrik"
N msgstr "Detta verktyg visar laddningsnivån på batteriet i din bärbara dator."
 
G msgid "Monitor a laptop's remaining power"
G msgstr "Övervaka batterispänningen i en bärbar dator"
G 
G msgid "Utility"
G msgstr "Verktyg"
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:2
 #, no-c-format
N msgid "100%"
N msgstr "100%"
 
G msgid "About..."
G msgstr "Om..."
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:3
N msgid "Apperance"
N msgstr "Utseende"
 
G msgid "Help"
G msgstr "Hjälp"
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:4
N msgid "Applet layout"
N msgstr "Layout på panelprogrammet"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:5
N msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
N msgstr "Inställningar för batteriladdningsövervakare"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:7
 #, no-c-format
N msgid "Battery color levels (%)"
N msgstr "Nivåfärger för batteri (%)"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:8
N msgid "Beep when either of the above is true"
N msgstr "Pip till när något av ovanstående händer"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:9
N msgid "General"
N msgstr "Allmänt"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:10
N msgid "Hide"
N msgstr "Dölj"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:11
N msgid "Move towards bottom"
N msgstr "Gå mot botten"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:12
N msgid "Move towards top"
N msgstr "Gå mot toppen"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:13
N msgid "Notify me when battery charge is low"
N msgstr "Informera mig när laddningen på batteriet är låg"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:14
N msgid "Notify me when battery is fully re-charged"
N msgstr "Informera mig när batteriet är helt uppladdat"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:15
N msgid "Orange:"
N msgstr "Orange:"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:16
N msgid "Preview:"
N msgstr "Förhandsgranskning:"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:17
N msgid "Progress bar direction"
N msgstr "Riktning på mätare"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:18
N msgid "Red:"
N msgstr "Röd:"
 
G msgid "Preferences..."
G msgstr "Inställningar"
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:19
N msgid "Show"
N msgstr "Visa"
 
G msgid "Suspend Computer..."
G msgstr "Pausa datorn..."
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:20
N msgid "Suspend"
N msgstr "Paus"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:21
N msgid "Suspend command:"
N msgstr "Pauskommando:"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:22
N msgid "Warnings"
N msgstr "Varningar"
N 
 #: battstat/battstat_applet.glade.h:23
N msgid "Yellow:"
N msgstr "Gul:"
 
 
 #: battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:2
 msgid "Battery fully re-charged"
G msgstr "Batteriet är nu helt uppladdat!"
N msgstr "Batteriet helt uppladdat"
 
 #: battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:3
 msgid "Battery power low"
G msgstr "Färg för låg batteriladdning i grafen:"
N msgstr "Låg batteriladdning"
N 
 #: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:1 cdplayer/cdplayer.c:161
 #: cdplayer/cdplayer.c:456 cdplayer/cdplayer.c:876
N msgid "CD Player"
N msgstr "CD-spelare"
N 
 #: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:2
N msgid "CD Player Applet Factory"
N msgstr "Fabrik för CD-spelarpanelprogram"
N 
 #: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:3
N msgid "Factory for CD player applet"
N msgstr "Fabrik för CD-spelarpanelprogram"
N 
 #: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:4
 #: mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.h:2
N msgid "Multimedia"
N msgstr "Multimedia"
 
 #: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:5
N msgid "Panel applet for playing audio CDs"
N msgstr "Panelprogram för spelning av ljud-cd"
N 
 #: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.xml.h:4
N msgid "_Run External CD Player"
N msgstr "_Kör extern CD-spelare"
N 
 #: cdplayer/cdplayer.c:149 cdplayer/cdplayer.c:866
 
 #: cdplayer/cdplayer.c:353
 msgid "CD Player Preferences"
G msgstr "Egenskaper för CD-spelare"
N msgstr "Inställningar för CD-spelare"
 
 
G msgid "CD Player Applet Factory"
G msgstr "Fabrik för CD-spelarpanelprogram"
G 
G msgid "Factory for CD player applet"
G msgstr "Fabrik för CD-spelarpanelprogram"
G 
G msgid "Multimedia"
G msgstr "Multimedia"
 #: charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.h:1 charpick/charpick.c:390
 #: charpick/charpick.c:481
N msgid "Character Palette"
N msgstr "Teckenpalett"
 
G msgid "Panel applet for playing audio CDs"
G msgstr "Panelprogram för spelning av ljud-cd"
 #: charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.h:2
N msgid "Charpicker Applet Factory"
N msgstr "Fabrik för teckenväljarpanelprogram"
 
G msgid "Run External CD Player"
G msgstr "Kör extern CD-spelare"
 #: charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.h:3
N msgid "Insert characters"
N msgstr "Infoga tecken"
 
G msgid "Character Picker"
G msgstr "Teckenväljare"
 #. If your charset supports it, please use U00F1 to replace the "n"
 #. * in "Muniz".
 #: charpick/charpick.c:364
N msgid "Alexandre Muniz <munizao@xprt.net>"
N msgstr "Alexandre Muñiz <munizao@xprt.net>"
 
 
 #: charpick/properties.c:91
 msgid ""
 "These characters will appear when the panel is started. To return to this "
 "list, hit <d> while the applet has focus."
 msgstr ""
G "Dessa tecken kommer att visas när panelen startas. För att gå tillbaka "
G "till denna lista trycker du <mellanslag> när panelprogrammet har fokus."
N "Dessa tecken kommer att visas när panelen startas. För att gå tillbaka till "
N "denna lista trycker du <d> när panelprogrammet har fokus."
 
 #: charpick/properties.c:152
 msgid "Character Palette Preferences"
G msgstr "Egenskaper för teckenpalett"
N msgstr "Inställningar för teckenpalett"
 
G msgid "Drive Mount Applet"
G msgstr "Panelprogram för enhetsmontering"
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:1 drivemount/drivemount.c:443
N msgid "Disk Mounter"
N msgstr "Diskmonterare"
 
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:2
N msgid "Drive Mount Applet Factory"
N msgstr "Fabrik för enhetsmonteringspanelprogram"
N 
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:3
N msgid "Factory for drive mount applet"
N msgstr "Fabrik för enhetsmonteringspanelprogram"
N 
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:4
N msgid "Mount local disks and devices"
N msgstr "Montera lokala hårddiskar och enheter"
N 
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:2
N msgid "_Browse..."
N msgstr "_Bläddra..."
N 
 #: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:3
N msgid "_Eject"
N msgstr "_Mata ut"
N 
 #: drivemount/drivemount.c:444
 
 #: drivemount/properties.c:251
 msgid "Disk Mounter Preferences"
G msgstr "Egenskaper för enhetsmontören"
N msgstr "Inställningar för enhetsmontören"
 
 #: drivemount/properties.c:270
 msgid "_Mount point:"
G msgstr "Monteringspunkt:"
N msgstr "_Monteringspunkt:"
 
 #: drivemount/properties.c:288
 msgid "_Update interval (seconds):"
G msgstr "Uppdateringsintervall (sekunder):"
N msgstr "_Uppdateringsintervall (sekunder):"
 
 #: drivemount/properties.c:304 panel-menu/panel-menu-properties.c:108
 msgid "_Icon :"
G msgstr "Ikon:"
N msgstr "_Ikon:"
 
 
 #: drivemount/properties.c:360
 msgid "Custom icon for moun_ted:"
G msgstr "Anpassad ikon för monterad:"
N msgstr "Anpassad ikon för mon_terad:"
 
 
 #: drivemount/properties.c:376
 msgid "Custom icon for not mou_nted:"
G msgstr "Anpassad ikon för avmonterad:"
N msgstr "Anpassad ikon för avmo_nterad:"
 
 #: drivemount/properties.c:386
 msgid "_Scale size to panel"
G msgstr "Anpassa storlek till panelen"
N msgstr "An_passa storlek till panelen"
 
 #: drivemount/properties.c:393
 msgid "_Eject on unmount"
G msgstr "Mata ut vid avmontering"
N msgstr "_Mata ut vid avmontering"
 
 #: drivemount/properties.c:400
 msgid "Use _automount friendly status test"
G msgstr "Använd automount-vänlig statustest"
G 
G msgid "Dave Camp <campd@oit.edu>"
G msgstr "Dave Camp <campd@oit.edu>"
G 
G msgid "gEyes"
G msgstr "gÖgon"
G 
G msgid "Copyright (C) 1999 Dave Camp"
G msgstr "Copyright © 1999 Dave Camp"
G 
G msgid "A goofy little xeyes clone for the GNOME panel."
G msgstr "En knäpp liten xeyes-klon för GNOME-panelen."
N msgstr "Använd _automount-vänlig statustest"
 
 
 #: geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.h:3 geyes/geyes.c:231 geyes/geyes.c:416
 #: geyes/geyes.c:418
 msgid "Geyes"
G msgstr "gÖgon"
N msgstr "Geyes"
 
 
 #: geyes/geyes.c:232
N msgid "Copyright (C) 1999 Dave Camp"
N msgstr "Copyright © 1999 Dave Camp"
N 
 #: geyes/geyes.c:233
N msgid "A goofy little xeyes clone for the GNOME panel."
N msgstr "En knäpp liten xeyes-klon för GNOME-panelen."
N 
 #: geyes/geyes.c:419
N msgid "The eyes look in the direction of the mouse pointer"
N msgstr "Ögonen tittar i muspekarens riktning"
N 
 #: geyes/themes.c:215
 msgid "Geyes Preferences"
G msgstr "Inställningar"
N msgstr "Inställningar för Geyes"
 
 #: geyes/themes.c:229
 msgid "T_heme Name"
G msgstr "Temanamn"
N msgstr "_Temanamn"
 
 #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:1
N msgid "Change the keyboard layout"
N msgstr "Ändra tangentbordslayouten"
N 
 #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:2
N msgid "GKB Factory"
N msgstr "GKB-fabrik"
N 
 #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:3 gkb-new/gkb.c:604
N msgid "Keyboard Layout Switcher"
N msgstr "GKB-tangentbordsbytare"
N 
 #: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:4
N msgid "Produces keyboard layout switcher applets."
N msgstr "Producerar panelprogram för byte av tangentbordslayout."
N 
 #: gkb-new/gkb.c:112
 
 #: gkb-new/gkb.c:607
 msgid ""
G "This applet switches between keyboard maps using setxkbmap, or xmodmap.\n"
N "This applet switches between keyboard maps using setxkbmap or xmodmap.\n"
 "Mail me your flag and keyboard layout if you want support for your locale "
 "(my email address is shooby@gnome.hu).\n"
 "So long, and thanks for all the fish.\n"
 "Thanks for Balazs Nagy (Kevin) <julian7@iksz.hu> for his help and Emese "
 "Kovacs <emese@gnome.hu> for her solidarity, help from guys like KevinV.\n"
 "Shooby Ban <shooby@gnome.hu>"
 msgstr ""
 "Detta panelprogram växlar mellan olika tangentbordstabeller. Det använder "
 "setxkbmap eller xmodmap.\n"
 "Skicka din flagga och tangentbordslayout om du vill ha stöd för din lokal "
 "(min e-postadress är shooby@gnome.hu).\n"
 "Ajöss, och tack för all fisk.\n"
 "Tack till Balazs Nagy (Kevin) <julian7@iksz.hu> för hans hjälp och Emese "
G "Kovacs <emese@gnome.hu> för hennes solidaritet, och för hjälp från folk "
G "som KevinV.\n"
N "Kovacs <emese@gnome.hu> för hennes solidaritet, och för hjälp från folk som "
N "KevinV.\n"
 "Shooby Ban <shooby@gnome.hu>"
 
 
 #: gkb-new/prop-add.c:86
 msgid "Keyboards (select and press add)"
G msgstr "Tangentbordstabeller (välj och tryck Lägg till)"
N msgstr "Tangentbord (välj och tryck Lägg till)"
 
 #: gkb-new/prop-add.c:371
 msgid "Select Keyboard"
G msgstr "Välj layout"
G 
G msgid "Normal"
G msgstr "Normal"
G 
G msgid "Big"
G msgstr "Stor"
N msgstr "Välj tangentbord"
 
 
 #: gkb-new/prop-map.c:211
N msgid "Greece"
N msgstr "Grekland"
N 
 #: gkb-new/prop-map.c:212
 
 #: gkb-new/prop-map.c:257
N msgid "Greek"
N msgstr "Grekiska"
N 
 #: gkb-new/prop-map.c:258
 
 #: gkb-new/prop-map.c:315
N msgid "iso-8859-7"
N msgstr "iso-8859-7"
N 
 #: gkb-new/prop-map.c:316
 
G msgid "sun"
G msgstr "sun"
 #: gkb-new/prop-map.c:341
N msgid "Sun"
N msgstr "Sun"
 
 
 #: gkb-new/prop-map.c:582
 msgid "Edit Keyboard"
G msgstr "Redigera tangentbordstabell"
N msgstr "Redigera tangentbord"
 
 #. Add the labels and entries/combos/icon_entry
 #: gkb-new/prop-map.c:610 panel-menu/panel-menu-directory.c:668
 #: panel-menu/panel-menu-documents.c:398 panel-menu/panel-menu-documents.c:434
 #: panel-menu/panel-menu-links.c:404 panel-menu/panel-menu-links.c:440
 msgid "_Name:"
G msgstr "_Namn"
N msgstr "_Namn:"
 
 #: gkb-new/prop-map.c:614
 msgid "_Label:"
G msgstr "_Etikett"
N msgstr "_Etikett:"
 
 #: gkb-new/prop-map.c:618
 msgid "Lan_guage:"
G msgstr "Spr_åk"
N msgstr "Spr_åk:"
 
 #: gkb-new/prop-map.c:624
 msgid "Count_ry:"
G msgstr "_Land"
N msgstr "_Land:"
 
 
 #: gkb-new/prop-map.c:635
 msgid "Arc_hitecture:"
G msgstr "Ar_kitektur"
N msgstr "Ar_kitektur:"
 
 #: gkb-new/prop-map.c:641
 msgid "_Type:"
G msgstr "_Typ"
N msgstr "_Typ:"
 
 #: gkb-new/prop-map.c:647
 msgid "Code_page:"
G msgstr "Kod_sida"
N msgstr "T_eckentabell:"
 
 #: gkb-new/prop-map.c:654
 msgid "Co_mmand:"
G msgstr "Ko_mmando"
N msgstr "Ko_mmando:"
 
 
 #: gkb-new/prop.c:130 gkb-new/prop.c:198
N msgid "Normal"
N msgstr "Normal"
N 
 #: gkb-new/prop.c:131 gkb-new/prop.c:202
N msgid "Big"
N msgstr "Stor"
N 
 #: gkb-new/prop.c:149 gkb-new/util.c:41 gkb-new/util.c:48 gkb-new/util.c:74
N msgid "Flag"
N msgstr "Flagga"
N 
 #: gkb-new/prop.c:150 gkb-new/util.c:38 gkb-new/util.c:71
N msgid "Label"
N msgstr "Etikett"
N 
 #: gkb-new/prop.c:151 gkb-new/util.c:44 gkb-new/util.c:77
N msgid "Flag and Label"
N msgstr "Flagga och etikett"
N 
 #: gkb-new/prop.c:287 modemlights/properties.c:381
N msgid "Display"
N msgstr "Visa"
N 
 #. Labels and option Menus
 #: gkb-new/prop.c:307
N msgid "_Appearance: "
N msgstr "_Utseende: "
N 
 #: gkb-new/prop.c:314
N msgid "Applet _size: "
N msgstr "_Storlek på panelprogram: "
N 
 #: gkb-new/prop.c:340
N msgid "Hotkey for switching between layouts"
N msgstr "Snabbtangent för att byta mellan layouter"
N 
 #: gkb-new/prop.c:352
N msgid "Grab hotkey"
N msgstr "Hämta snabbtangent"
N 
 #. Create property box
 #: gkb-new/prop.c:413
N msgid "Keyboard Layout Switcher Preferences"
N msgstr "Inställningar för tangentbordsbytare"
N 
 #: gkb-new/prop.c:428
N msgid "_Keymaps"
N msgstr "_Tangentbordstabeller"
N 
 #: gkb-new/prop.c:440
N msgid "_Options"
N msgstr "Alternati_v"
N 
 #: gkb-new/system.c:45
 
G msgid "Refresh"
G msgstr "Ladda om"
 #: gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:4
N msgid "_Refresh"
N msgstr "_Uppdatera"
 
 
 #: gtik/gtik.c:732
 msgid ""
 "This program connects to a popular site and downloads current stock quotes. "
 "The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes with "
 "ABSOLUTELY NO WARRANTY. Do not use the GNOME Stock Ticker for making "
 "investment decisions; it is for informational purposes only."
 msgstr ""
 "Detta programmet ansluter till en populär webbplats och hämtar de aktuella "
 "aktienoteringarna. GNOME aktieövervakare är ett fritt, internetbaserat "
 "program. Det kommer med UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. Använd inte GNOME "
G "aktieövervakare för att göra beslut om investeringar; det är endast till "
G "för att informera."
N "aktieövervakare för att göra beslut om investeringar; det är endast till för "
N "att informera."
 
 #: gtik/gtik.c:1126
 msgid "_New Symbol:"
G msgstr "Ny symbol:"
N msgstr "_Ny symbol:"
 
 
 #: gtik/gtik.c:1224
 msgid "Stock Ticker Preferences"
G msgstr "Egenskaper för aktieövervakare"
N msgstr "Inställningar för aktieövervakare"
 
 #: gtik/gtik.c:1247
 msgid "Update Fre_quency in minutes:"
G msgstr "Uppdateringsfrekvens i minuter:"
N msgstr "Uppdateringsfre_kvens i minuter:"
 
 #: gtik/gtik.c:1265
 msgid "Enter symbols delimited with \"+\" in the box below."
G msgstr "Ange symboler begränsade med \"+\" i rutan nedan."
N msgstr "Ange symboler avgränsade med \"+\" i rutan nedan."
 
 #: gtik/gtik.c:1272
 msgid "Displa_y only symbols and price"
G msgstr "Visa endast symboler och pris"
N msgstr "Visa endast s_ymboler och pris"
 
 #: gtik/gtik.c:1275
 msgid "Scroll _left to right"
G msgstr "Rulla från vänster till höger"
N msgstr "Rulla från _vänster till höger"
 
 #: gtik/gtik.c:1278
 msgid "_Enable scroll buttons"
G msgstr "Aktivera rullningsknappar"
N msgstr "_Aktivera rullningsknappar"
 
 #: gtik/gtik.c:1302
 msgid "+ C_olor"
G msgstr "+ Färger"
N msgstr "+ F_ärg"
 
 #: gtik/gtik.c:1322
 msgid "- Colo_r"
G msgstr "- Färger"
N msgstr "- Fä_rg"
N 
 #: gtik/gtik.c:1339
N msgid "_Unchanged Color"
N msgstr "_Oförändrad färg"
N 
 #: gtik/gtik.c:1356
N msgid "Back_ground Color"
N msgstr "Bak_grundsfärg"
 
 #: gtik/gtik.c:1378
 msgid "Stock Sy_mbol:"
G msgstr "Aktiesymbol:"
N msgstr "Aktiesy_mbol:"
 
 #: gtik/gtik.c:1392
 msgid "Stock C_hange:"
G msgstr "Aktieändring:"
N msgstr "Aktie_ändring:"
 
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gtik/gtik.c:1495
 msgid "Skip forward"
G msgstr ""
N msgstr "Hoppa framåt"
 
 # SUN NEW TRANSLATION
 #: gtik/gtik.c:1496
 msgid "Skip backword"
N msgstr "Hoppa bakåt"
N 
 #: gtik/gtik.c:1497
N msgid ""
N "Stock Ticker\n"
N "Get continuously updated stock quotes"
 msgstr ""
N "Aktieövervakare\n"
N "Få kontinuerligt uppdaterade aktiekurser"
 
 
 #: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:2 gweather/gweather-dialog.c:302
N msgid "_Forecast"
N msgstr "_Prognos"
N 
 #: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5
N msgid "_Update"
N msgstr "_Uppdatera"
N 
 #: gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.h:2
 
 #: gweather/gweather-applet.c:196
N msgid "GNOME Weather"
N msgstr "GNOME Weather"
N 
 #: gweather/gweather-applet.c:324
 
 #: gweather/gweather-dialog.c:75
N msgid "Forecast"
N msgstr "Prognos"
N 
 #: gweather/gweather-dialog.c:108
 
 #: gweather/gweather-dialog.c:279
 msgid "C_urrent conditions"
G msgstr "Nuvarande förhållanden"
N msgstr "_Nuvarande förhållanden"
 
 
 #: gweather/gweather-dialog.c:327
 msgid "_Visit Weather.com"
G msgstr "Besök Weather.com"
N msgstr "_Besök Weather.com"
 
 
 #: gweather/gweather-dialog.c:336
 msgid "_Radar map"
G msgstr "Radarkarta"
N msgstr "_Radarkarta"
 
 
 #: gweather/gweather-dialog.c:410
 msgid ""
 "State forecast not available for this location.\n"
 "Please try the detailed forecast; note that IWIN forecasts are available "
 "only for US cities."
 msgstr ""
 "Det finns ingen statsprognos för den valda platsen.\n"
G "Var vänlig och prova den detaljerade prognosen. Observera att "
G "IWIN-prognoser är bara tillgängliga för städer i USA."
N "Var vänlig och prova den detaljerade prognosen. Observera att IWIN-prognoser "
N "är bara tillgängliga för städer i USA."
 
 
 #: gweather/gweather-pref.c:528
 msgid "Weather Preferences"
G msgstr "Väderegenskaper"
N msgstr "Väderinställningar"
 
 
 #: gweather/gweather-pref.c:606
 msgid "_Automatically update every"
G msgstr "Uppdatera automatiskt var"
N msgstr "_Uppdatera automatiskt var"
 
 #: gweather/gweather-pref.c:612
 msgid "Use _metric system units"
G msgstr "Använd metriska systemenheter"
N msgstr "Använd _metriska systemenheter"
 
 #: gweather/gweather-pref.c:618
 msgid "Enable _detailed forecast"
G msgstr "Använd detaljerad prognos"
N msgstr "Använd _detaljerad prognos"
 
 #: gweather/gweather-pref.c:625
 msgid "Enable _radar map"
G msgstr "Använd radarkarta"
N msgstr "Använd _radarkarta"
 
 #: gweather/gweather-pref.c:631
 msgid "Use cus_tom address for radar map"
G msgstr "Använd anpassad adress för radarkarta"
N msgstr "Använd an_passad adress för radarkarta"
 
 #: gweather/gweather-pref.c:642
 msgid "A_ddress :"
G msgstr "Adress:"
N msgstr "A_dress:"
 
 
 #: gweather/gweather-pref.c:660
 msgid "_Automatically update every "
G msgstr "Uppdatera automatiskt var "
N msgstr "_Uppdatera automatiskt var "
 
 
 #: gweather/weather.c:57
N msgid "knots"
N msgstr "knop"
N 
 #: gweather/weather.c:57
N msgid "kph"
N msgstr "km/h"
N 
 #: gweather/weather.c:62
N msgid "inHg"
N msgstr "inHg"
N 
 #: gweather/weather.c:62
N msgid "hPa"
N msgstr "hPa"
N 
 #: gweather/weather.c:66
N msgid "miles"
N msgstr "engelska mil"
N 
 #: gweather/weather.c:66
N msgid "kilometers"
N msgstr "kilometer"
N 
 #: gweather/weather.c:132
 
 #: gweather/weather.c:133
 msgid "East - NorthEast"
G msgstr "Öst - nordöst"
N msgstr "Ost - nordost"
 
 
 #: gweather/weather.c:134
 msgid "East - Southeast"
G msgstr "East - sydväst"
N msgstr "Ost - sydost"
 
 
G msgid "Mini-Commander Applet"
G msgstr "Panelprogrammet Mini-Commander"
 #: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:1
 #: mini-commander/src/about.c:62
 #: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:317
N msgid "Command Line"
N msgstr "Kommandorad"
N 
 #: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:2
N msgid "Mini-Commander"
N msgstr "Mini-Commander"
N 
 #: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:3
N msgid "MiniCommander Applet Factory"
N msgstr "Fabrik för panelprogrammet MiniCommander"
 
 
 #: mini-commander/src/preferences.c:702
 msgid "Command Line Preferences"
G msgstr "Kommandoradsegenskaper"
N msgstr "Kommandoradsinställningar"
 
 
 #. prefix
 #: mini-commander/src/preferences.c:1000
 #, c-format
 msgid "Regex _%.2d:"
G msgstr "Regex %.2d:"
N msgstr "Regex _%.2d:"
 
 #. command
 #: mini-commander/src/preferences.c:1020
 #, c-format
 msgid "  Macro _%.2d:"
G msgstr "  Makro %.2d:"
N msgstr "  Makro _%.2d:"
 
 
 #: mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:3
G msgid "Mute"
G msgstr "Tysta"
N msgid "_Mute"
N msgstr "_Tysta"
 
 #: mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:4
G msgid "Run Audio Mixer..."
G msgstr "Kör ljudmixer..."
N msgid "_Run Volume Control..."
N msgstr "_Kör volymkontroll..."
 
 
 #: mixer/mixer.c:195
 #, c-format
 msgid "Querying available channels of mixer device %s failed\n"
G msgstr ""
G "Undersökning av tillgängliga kanaler på mixerenheten %s misslyckades\n"
N msgstr "Undersökning av tillgängliga kanaler på mixerenheten %s misslyckades\n"
 
 
 #: modemlights/properties.c:318
 msgid "Modem Lights Preferences"
G msgstr "Egenskaper för modemlampor"
N msgstr "Inställningar för modemlampor"
 
 
 #: modemlights/properties.c:344
 msgid "Co_nnect command:"
G msgstr "Anslutningskommando:"
N msgstr "_Anslutningskommando:"
 
 #: modemlights/properties.c:361
 msgid "_Disconnect command:"
G msgstr "Nedkopplingskommando:"
N msgstr "_Frånkopplingskommando:"
 
 #. confirmation checkbox
 #: modemlights/properties.c:374
 msgid "Con_firm connection"
G msgstr "Bekräfta anslutningen?"
N msgstr "_Bekräfta anslutningen"
 
 #: modemlights/properties.c:395
 msgid "U_pdates per second"
G msgstr "Uppdateringar per sekund"
N msgstr "U_ppdateringar per sekund"
 
 #. extra info checkbox
 #: modemlights/properties.c:409
 msgid "Sho_w connect time and throughput"
G msgstr "Visa anslutningstid och bandbredd"
N msgstr "_Visa anslutningstid och bandbredd"
 
 
 #: modemlights/properties.c:428
 msgid "_Foreground"
G msgstr "Förgrund"
N msgstr "_Förgrund"
 
 #: modemlights/properties.c:429
 msgid "_Background"
G msgstr "Bakgrund"
N msgstr "_Bakgrund"
 
 
 #: modemlights/properties.c:433
 msgid "Foregroun_d"
G msgstr "Förgrund"
N msgstr "Förgrun_d"
 
 #: modemlights/properties.c:434
 msgid "Backg_round"
G msgstr "Bakgrund"
N msgstr "Bakg_rund"
 
 
 #: modemlights/properties.c:438
 msgid "Co_nnected"
G msgstr "Ansluten"
N msgstr "A_nsluten"
 
 #: modemlights/properties.c:439
 msgid "No_t connected"
G msgstr "Inte ansluten"
N msgstr "In_te ansluten"
 
 #: modemlights/properties.c:440
 msgid "A_waiting connection"
G msgstr "Väntar på anslutning"
N msgstr "_Väntar på anslutning"
 
 #: modemlights/properties.c:443
 msgid "B_link"
G msgstr "Blink"
N msgstr "B_link"
 
 
 #: modemlights/properties.c:452
 msgid "For_eground"
G msgstr "Förgrund"
N msgstr "F_örgrund"
 
 #: modemlights/properties.c:453
 msgid "Bac_kground"
G msgstr "Bakgrund"
N msgstr "Ba_kgrund"
 
 #: modemlights/properties.c:454
 msgid "O_utline"
G msgstr "Ram"
N msgstr "_Ram"
 
 #: modemlights/properties.c:456
 msgid "C_olors"
G msgstr "Färger"
N msgstr "F_ärger"
 
 
 #: modemlights/properties.c:479
 msgid "_Modem lock file:"
G msgstr "Låsfil för modemet:"
N msgstr "Låsfil för _modemet:"
 
 #: modemlights/properties.c:491
 msgid "_Verify owner of lock file"
G msgstr "Verifiera ägaren av låsfilen"
N msgstr "_Verifiera ägaren av låsfilen"
 
 #: modemlights/properties.c:503
 msgid "_Device:"
G msgstr "Enhet:"
N msgstr "_Enhet:"
 
 #. ISDN checkbox
 #: modemlights/properties.c:516
 msgid "U_se ISDN"
G msgstr "Använd ISDN"
N msgstr "A_nvänd ISDN"
 
 
 #: modemlights/properties.c:542
 msgid "_Advanced"
G msgstr "Avancerat"
G 
G msgid "CPU Load"
G msgstr "Processorbelastning"
N msgstr "_Avancerat"
 
 
 #: multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:3
G msgid "Run detailed system monitor"
G msgstr "Kör detaljerad systemövervakare"
N msgid "_Run detailed system monitor"
N msgstr "_Kör detaljerad systemövervakare"
N 
 #: multiload/cpuload.c:50
N msgid "CPU Load"
N msgstr "Processorbelastning"
 
 
 #: multiload/properties.c:324
 msgid "System m_onitor width: "
G msgstr "Systemövervakarbredd: "
N msgstr "System_övervakarbredd: "
 
 #: multiload/properties.c:326
 msgid "System m_onitor height: "
G msgstr "Systemövervakarhöjd: "
N msgstr "System_övervakarhöjd: "
 
 
 #: multiload/properties.c:346
 msgid "Sys_tem monitor update interval: "
G msgstr "Systemövervakarhastighet: "
N msgstr "Uppdateringsintervall för sys_temövervakare: "
 
 
 #: multiload/properties.c:371
 msgid "P_rocessor"
G msgstr "Processor"
N msgstr "P_rocessor"
 
 #: multiload/properties.c:372
 msgid "_User"
G msgstr "Användare"
N msgstr "_Användare"
 
 #: multiload/properties.c:373
 msgid "S_ystem"
G msgstr "System"
N msgstr "S_ystem"
 
 #: multiload/properties.c:374
 msgid "N_ice"
G msgstr "\"Nice\""
N msgstr "\"N_ice\""
 
 #: multiload/properties.c:375
 msgid "I_dle"
G msgstr "Tomgång (idle)"
N msgstr "_Tomgång (idle)"
 
 #: multiload/properties.c:377
 msgid "M_emory"
G msgstr "Minne"
N msgstr "_Minne"
 
 #: multiload/properties.c:378
 msgid "Ot_her"
G msgstr "Annat"
N msgstr "A_nnat"
 
 #: multiload/properties.c:379
 msgid "Sh_ared"
G msgstr "Delat"
N msgstr "_Delat"
 
 #: multiload/properties.c:380
 msgid "_Buffers"
G msgstr "Buffertar"
N msgstr "_Buffertar"
 
 #: multiload/properties.c:381
 msgid "F_ree"
G msgstr "Ledigt"
N msgstr "Ledi_gt"
 
 #: multiload/properties.c:383
 msgid "Net_work"
G msgstr "Nätverk"
N msgstr "Nät_verk"
 
 #: multiload/properties.c:384
 msgid "S_LIP"
G msgstr "SLIP"
N msgstr "S_LIP"
 
 #: multiload/properties.c:385
 msgid "PL_IP"
G msgstr "PLIP"
N msgstr "PL_IP"
 
 #: multiload/properties.c:386
 msgid "Et_hernet"
G msgstr "Ethernet"
N msgstr "Et_hernet"
 
 #: multiload/properties.c:387
 msgid "_Other"
G msgstr "Annat"
N msgstr "_Annat"
 
 #: multiload/properties.c:389
 msgid "Swap _File"
G msgstr "Växlingsfil"
N msgstr "Växlings_fil"
 
 #: multiload/properties.c:390
 msgid "_Used"
G msgstr "Utnyttjat"
N msgstr "Anv_änt"
 
 #: multiload/properties.c:391
 msgid "_Free"
G msgstr "Ledigt"
N msgstr "_Ledigt"
 
 #: multiload/properties.c:411
 msgid "System Monitor Preferences"
G msgstr "Egenskaper för systemövervakare"
N msgstr "Inställningar för systemövervakare"
 
 
 #: panel-menu/panel-menu-common.c:727
 msgid ""
G "The Panel Menu Applet allows you to display customized menubars on your "
G "panels."
N "Removing this entry is not allowed as this will cause the Menu Bar applet to "
N "be removed from GNOME Panel"
 msgstr ""
G "Panelmenypanelprogrammet låter dig visa anpassade menyrader på dina "
G "paneler."
N "Att ta bort denna post är inte tillåtet då det kommer att göra så att "
N "menyradspanelprogrammet tas bort från GNOME-panelen"
 
 
 #: panel-menu/panel-menu-directory.c:680 panel-menu/panel-menu-path.c:728
 msgid "_Path:"
G msgstr "Sökväg:"
N msgstr "_Sökväg:"
 
 #: panel-menu/panel-menu-directory.c:688
 msgid "..."
G msgstr "Hjälp..."
N msgstr "..."
 
 #: panel-menu/panel-menu-directory.c:698
 msgid "_Depth level:"
G msgstr "Djupnivå:"
N msgstr "_Djupnivå:"
N 
 #: panel-menu/panel-menu-directory.c:795
N msgid "Path specified is currently not a valid directory."
N msgstr "Sökvägen som angivits är för närvarande inte en giltig katalog."
 
 
 #: panel-menu/panel-menu-properties.c:71
 msgid "Menu Bar Preferences"
G msgstr "Egenskaper för menyrad"
N msgstr "Inställningar för menyrad"
 
 
 #: panel-menu/panel-menu-properties.c:90
 msgid "_Applications Menu"
G msgstr "Programmeny"
N msgstr "_Programmeny"
 
 
 #: panel-menu/panel-menu-properties.c:131
 msgid "_Preferences Menu"
G msgstr "Inställningsmeny"
N msgstr "_Inställningsmeny"
 
 #: panel-menu/panel-menu-properties.c:142
 msgid "Ac_tions Menu"
G msgstr "Åtgärdsmeny"
N msgstr "_Åtgärdsmeny"
 
 #: panel-menu/panel-menu-properties.c:153
 msgid "_Windows Menu"
G msgstr "Fönstermeny"
N msgstr "_Fönstermeny"
 
 #: panel-menu/panel-menu-properties.c:164
 msgid "W_orkspaces Menu"
G msgstr "Arbetsytemeny"
N msgstr "_Arbetsytemeny"
 
 
 #: panel-menu/panel-menu.c:690
N msgid "Menu Bar"
N msgstr "Menyrad"
 
 #: panel-menu/panel-menu.c:691
N msgid "(c) 2001 Chris Phelps"
N msgstr "© 2001 Chris Phelps"
 
 #: panel-menu/panel-menu.c:692
N msgid "The Menu Bar allows you to display customized menubars on your panels."
N msgstr "Menyraden låter dig visa anpassade menyrader på dina paneler."

# Swedish messages for gnome-applets.
# Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.ser>, 2000, 2001.
#
# $Id: sv.po,v 1.76 2002/05/31 00:38:39 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-applets\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-31 02:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-31 02:38+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. The long name of the applet in the About dialog.
#: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:1 battstat/battstat_applet.c:831
msgid "Battery Charge Monitor"
msgstr "Batteriövervakare"

#: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:2
msgid "Battstat Factory"
msgstr "Battstat-fabrik"

#: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:3
msgid "Monitor a laptop's remaining power"
msgstr "Övervaka batterispänningen i en bärbar dator"

#: battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.h:4
#: charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.h:4
#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:5
#: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:5
#: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:4
#: multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.h:3
#: panel-menu/GNOME_PanelMenuApplet.server.in.h:4
msgid "Utility"
msgstr "Verktyg"

#: battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:1 cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.xml.h:1
#: charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:1
#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:1 geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:1
#: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet.xml.h:1 gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:1
#: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:1
#: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:1
#: mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:1 modemlights/GNOME_ModemlightsApplet.xml.h:1
#: multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:1
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:2 cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.xml.h:2
#: charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:2
#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:4 geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:2
#: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet.xml.h:2 gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:2
#: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:3
#: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:2
#: mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:2 modemlights/GNOME_ModemlightsApplet.xml.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:3 cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.xml.h:3
#: charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:3
#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:5 geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:3
#: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet.xml.h:3 gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:3
#: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
#: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:3
#: modemlights/GNOME_ModemlightsApplet.xml.h:3
#: multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:2
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Inställningar..."

#: battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:4
msgid "_Suspend Computer..."
msgstr "_Pausa datorn..."

#. Message displayed if user tries to run applet
#. on unsupported platform
#: battstat/battstat_applet.c:284
msgid "Your platform is not supported!\n"
msgstr "Din plattform stöds inte!\n"

#: battstat/battstat_applet.c:285
msgid "The applet will not work properly (if at all).\n"
msgstr "Panelprogrammet kommer inte att fungera ordentligt (om alls).\n"

#. The following four messages will be displayed as tooltips over
#. the battery meter.
#. High = The APM BIOS thinks that the battery charge is High.
#: battstat/battstat_applet.c:316 battstat/battstat_applet.c:859
msgid "High"
msgstr "Hög"

#. Low = The APM BIOS thinks that the battery charge is Low.
#: battstat/battstat_applet.c:318 battstat/battstat_applet.c:861
msgid "Low"
msgstr "Låg"

#. Critical = The APM BIOS thinks that the battery charge is Critical.
#: battstat/battstat_applet.c:320 battstat/battstat_applet.c:863
msgid "Critical"
msgstr "Kritisk"

#. Charging = The APM BIOS thinks that the battery is recharging.
#: battstat/battstat_applet.c:322 battstat/battstat_applet.c:865
msgid "Charging"
msgstr "Laddar"

#: battstat/battstat_applet.c:403
#, c-format
msgid "Battery low (%d%%) and AC is offline"
msgstr "Batterinivån är låg (%d%%) och nätspänningen är frånkopplad"

#: battstat/battstat_applet.c:427
msgid "Battery is now fully re-charged!"
msgstr "Batteriet är nu helt uppladdat!"

#. This string will display as a tooltip over the status frame
#. when the computer is using battery power and the battery meter
#. and percent meter is hidden by the user.
#: battstat/battstat_applet.c:446 battstat/battstat_applet.c:1022
#, c-format
msgid ""
"System is running on battery power\n"
"Battery: %d%% (%s)"
msgstr ""
"Systemet körs på batteri\n"
"Batteri: %d%% (%s)"

#. This string will display as a tooltip over the status frame
#. when the computer is using AC power and the battery meter
#. and percent meter is hidden by the user.
#: battstat/battstat_applet.c:450 battstat/battstat_applet.c:1030
#, c-format
msgid ""
"System is running on AC power\n"
"Battery: %d%% (%s)"
msgstr ""
"Systemet körs på nätspänning\n"
"Batteri: %d%% (%s)"

#. This string will display as a tooltip over the status frame
#. when the computer is using battery power.
#: battstat/battstat_applet.c:456 battstat/battstat_applet.c:954
#: battstat/battstat_applet.c:1043
msgid "System is running on battery power"
msgstr "Systemet körs på batteri"

#. This string will display as a tooltip over the status frame
#. when the computer is using AC power.
#: battstat/battstat_applet.c:459 battstat/battstat_applet.c:960
#: battstat/battstat_applet.c:1049
msgid "System is running on AC power"
msgstr "Systemet körs på nätspänning"

#: battstat/battstat_applet.c:473
msgid "N/A"
msgstr "--"

#. This string will display as a tooltip over the battery frame
#. when the computer is using battery power.
#: battstat/battstat_applet.c:597 battstat/battstat_applet.c:934
#, c-format
msgid "System is running on battery power. Battery: %d%% (%s)"
msgstr "Systemet körs på batteri. Batteri: %d%% (%s)"

#. This string will display as a tooltip over the battery frame
#. when the computer is using AC power.
#: battstat/battstat_applet.c:604 battstat/battstat_applet.c:941
#, c-format
msgid "System is running on AC power. Battery: %d%% (%s)"
msgstr "Systemet körs på nätspänning. Batteri: %d%% (%s)"

#. This string will display as a tooltip over the
#. battery frame when the computer is using battery
#. power and the battery isn't present. Not a
#. possible combination, I guess... :)
#: battstat/battstat_applet.c:615
msgid "System is running on battery power. Battery: Not present"
msgstr "Systemet körs på batteri. Batteri: Inte tillgängligt"

#. This string will display as a tooltip over the
#. battery frame when the computer is using AC
#. power and the battery isn't present.
#: battstat/battstat_applet.c:621
msgid "System is running on AC power. Battery: Not present"
msgstr "Systemet körs på nätspänning. Batteri: Inte tillgängligt"

#. Displayed as a tooltip over the battery meter when there is
#. a battery present. %d will hold the current charge and %s will
#. hold the status of the battery, (High, Low, Critical, Charging.
#: battstat/battstat_applet.c:630
#, c-format
msgid "Battery: %d%% (%s)"
msgstr "Batteri: %d%% (%s)"

#. Displayed as a tooltip over the battery meter when no
#. battery is present.
#: battstat/battstat_applet.c:637
msgid "Battery: Not present"
msgstr "Batteri: Inte tillgängligt"

#. Displayed if the APM device couldn't be opened. (Used under *BSD)
#: battstat/battstat_applet.c:712
msgid ""
"Can't open the APM device!\n"
"\n"
"Make sure you have read permission to the\n"
"APM device."
msgstr ""
"Kan inte öppna APM-enheten!\n"
"\n"
"Se till att du har läsrättigheter för\n"
"APM-enheten."

#. Displayed if the APM system is disabled (Used under *BSD)
#: battstat/battstat_applet.c:720
msgid ""
"The APM Management subsystem seems to be disabled.\n"
"Try executing \"apm -e 1\" (FreeBSD) and see if \n"
"that helps.\n"
msgstr ""
"Undersystemet för APM-hantering ser ut att vara\n"
"avstängt. Prova att köra \"apm -e 1\" (under\n"
"FreeBSD) och se om det hjälper.\n"

#: battstat/battstat_applet.c:768
#, c-format
msgid ""
"An error occured while launching the Suspend command: %s\n"
"Please try to correct this error"
msgstr ""
"Ett fel uppstod vid körning av pauskommandot: %s\n"
"Försök att rätta till detta fel"

#. Probably because the shell_ret is != 0
#: battstat/battstat_applet.c:771
#, c-format
msgid ""
"An error occured while launching the Suspend command, the command returned "
"\"%d\"\n"
"Please try to correct this error"
msgstr ""
"Ett fel uppstod vid start av pauskommandot, kommandot returnerade \"%d\"\n"
"Försök att rätta till detta fel"

#: battstat/battstat_applet.c:779
msgid ""
"Suspend command wasn't setup correctly in the preferences.\n"
"Please change the preferences and try again."
msgstr ""
"Pauskommandot har inte ställts in korrekt i inställningarna.\n"
"Ändra inställningarna och försök igen."

#. if your charset supports it, please replace the "o" in
#. * "Jorgen" into U00F6
#: battstat/battstat_applet.c:808
msgid "Jorgen Pehrson <jp@spektr.eu.org>"
msgstr "Jörgen Pehrson <jp@spektr.eu.org>"

#: battstat/battstat_applet.c:818 cdplayer/cdplayer.c:438
#: charpick/charpick.c:372 drivemount/drivemount.c:426 geyes/geyes.c:213
#: gkb-new/gkb.c:593 gtik/gtik.c:714 gweather/gweather-about.c:43
#: mini-commander/src/about.c:44 mixer/mixer.c:766
#: modemlights/modemlights.c:206 multiload/main.c:54
#: panel-menu/panel-menu.c:672
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Martin Norbäck\n"
"Andreas Hydén\n"
"Martin Wahlén\n"
"Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"

#: battstat/battstat_applet.c:833
msgid "(C) 2000 The Gnulix Society, (C) 2002 Free Software Foundation"
msgstr "© 2000 Gnulix Society, © 2002 Free Software Foundation"

#: battstat/battstat_applet.c:834
msgid "This utility show the status of your laptop battery."
msgstr "Detta verktyg visar laddningsnivån på batteriet i din bärbara dator."

#: battstat/battstat_applet.glade.h:2
#, no-c-format
msgid "100%"
msgstr "100%"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:3
msgid "Apperance"
msgstr "Utseende"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:4
msgid "Applet layout"
msgstr "Layout på panelprogrammet"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:5
msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
msgstr "Inställningar för batteriladdningsövervakare"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:7
#, no-c-format
msgid "Battery color levels (%)"
msgstr "Nivåfärger för batteri (%)"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:8
msgid "Beep when either of the above is true"
msgstr "Pip till när något av ovanstående händer"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:9
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:10
msgid "Hide"
msgstr "Dölj"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:11
msgid "Move towards bottom"
msgstr "Gå mot botten"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:12
msgid "Move towards top"
msgstr "Gå mot toppen"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:13
msgid "Notify me when battery charge is low"
msgstr "Informera mig när laddningen på batteriet är låg"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:14
msgid "Notify me when battery is fully re-charged"
msgstr "Informera mig när batteriet är helt uppladdat"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:15
msgid "Orange:"
msgstr "Orange:"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:16
msgid "Preview:"
msgstr "Förhandsgranskning:"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:17
msgid "Progress bar direction"
msgstr "Riktning på mätare"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:18
msgid "Red:"
msgstr "Röd:"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:19
msgid "Show"
msgstr "Visa"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:20
msgid "Suspend"
msgstr "Paus"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:21
msgid "Suspend command:"
msgstr "Pauskommando:"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:22
msgid "Warnings"
msgstr "Varningar"

#: battstat/battstat_applet.glade.h:23
msgid "Yellow:"
msgstr "Gul:"

#: battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:1
msgid "Battery Status Utility"
msgstr "Batteristatusövervakare"

#: battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:2
msgid "Battery fully re-charged"
msgstr "Batteriet helt uppladdat"

#: battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:3
msgid "Battery power low"
msgstr "Låg batteriladdning"

#: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:1 cdplayer/cdplayer.c:161
#: cdplayer/cdplayer.c:456 cdplayer/cdplayer.c:876
msgid "CD Player"
msgstr "CD-spelare"

#: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:2
msgid "CD Player Applet Factory"
msgstr "Fabrik för CD-spelarpanelprogram"

#: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:3
msgid "Factory for CD player applet"
msgstr "Fabrik för CD-spelarpanelprogram"

#: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:4
#: mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.h:2
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"

#: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:5
msgid "Panel applet for playing audio CDs"
msgstr "Panelprogram för spelning av ljud-cd"

#: cdplayer/GNOME_CDPlayerApplet.xml.h:4
msgid "_Run External CD Player"
msgstr "_Kör extern CD-spelare"

#: cdplayer/cdplayer.c:149 cdplayer/cdplayer.c:866
msgid "Stop"
msgstr "Stopp"

#: cdplayer/cdplayer.c:151 cdplayer/cdplayer.c:868
msgid "Play / Pause"
msgstr "Spela / Paus"

#: cdplayer/cdplayer.c:153 cdplayer/cdplayer.c:870
msgid "Eject"
msgstr "Mata ut"

#: cdplayer/cdplayer.c:155 cdplayer/cdplayer.c:872
msgid "Previous Track"
msgstr "Föregående spår"

#: cdplayer/cdplayer.c:157 cdplayer/cdplayer.c:874
msgid "Next Track"
msgstr "Nästa spår"

#: cdplayer/cdplayer.c:353
msgid "CD Player Preferences"
msgstr "Inställningar för CD-spelare"

#: cdplayer/cdplayer.c:369
msgid "Disc Image"
msgstr "Skivbild"

#: cdplayer/cdplayer.c:369
msgid "An image of a cd-rom disc"
msgstr "En bild av en cdromskiva"

#: cdplayer/cdplayer.c:371
msgid "Device _Path:"
msgstr "Enhetss_ökväg:"

#: cdplayer/cdplayer.c:380
msgid "Device Path"
msgstr "Enhetssökväg"

#: cdplayer/cdplayer.c:380
msgid "Set the device path here"
msgstr "Ställ in enhetssökvägen här"

#: cdplayer/cdplayer.c:383
msgid "Use _Default"
msgstr "Använd _standard"

#: cdplayer/cdplayer.c:457
msgid ""
"(C) 1997 The Free Software Foundation\n"
"(C) 2001 Chris Phelps (GNOME 2 Port)"
msgstr ""
"© 1997 Free Software Foundation\n"
"© 2001 Chris Phelps (port till GNOME 2)"

#: cdplayer/cdplayer.c:459 cdplayer/cdplayer.c:877
msgid "The CD Player applet is a simple audio CD player for your panel"
msgstr "CD-spelarpanelprogrammet är en enkel ljud-CD-spelare för din panel"

#: cdplayer/cdplayer.c:743 cdplayer/cdplayer.c:754
msgid "Elapsed time"
msgstr "Förlupen tid"

#: cdplayer/cdplayer.c:746 cdplayer/cdplayer.c:756
msgid "Track number"
msgstr "Spårnummer"

#: cdplayer/cdplayer.c:867
msgid "Click this button to Stop playing the CD"
msgstr "Klicka på denna knapp för att stoppa spelandet av cd-skivan"

#: cdplayer/cdplayer.c:869
msgid "Click this button to Play or Pause the CD"
msgstr "Klicka på denna knapp för att spela eller pausa cd-skivan"

#: cdplayer/cdplayer.c:871
msgid "Click this button to eject the CD"
msgstr "Klicka på denna knapp för att mata ut cd-skivan"

#: cdplayer/cdplayer.c:873
msgid "Click this button to Play the previous track in the CD"
msgstr "Klicka på denna knapp för att spela föregående spår på cd-skivan"

#: cdplayer/cdplayer.c:875
msgid "Click this button to Play the next track in the CD"
msgstr "Klicka på denna knapp för att spela nästa spår på cd-skivan"

#: charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.h:1 charpick/charpick.c:390
#: charpick/charpick.c:481
msgid "Character Palette"
msgstr "Teckenpalett"

#: charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.h:2
msgid "Charpicker Applet Factory"
msgstr "Fabrik för teckenväljarpanelprogram"

#: charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.h:3
msgid "Insert characters"
msgstr "Infoga tecken"

#. If your charset supports it, please use U00F1 to replace the "n"
#. * in "Muniz".
#: charpick/charpick.c:364
msgid "Alexandre Muniz <munizao@xprt.net>"
msgstr "Alexandre Muñiz <munizao@xprt.net>"

#: charpick/charpick.c:392
msgid "Copyright (C) 1998"
msgstr "Copyright © 1998"

#: charpick/charpick.c:393
msgid ""
"Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
"keyboard. Released under GNU General Public Licence."
msgstr ""
"Gnome-panelprogram för att välja underliga tecken som inte finns på mitt "
"tangentbord. Släppt under GNU General Public License."

#: charpick/charpick.c:480
msgid "Insert special characters"
msgstr "Infoga specialtecken"

#: charpick/properties.c:79
msgid "_Default character list:"
msgstr "_Standardteckenlista:"

#: charpick/properties.c:88
msgid "Default list of characters"
msgstr "Standardlista med tecken"

#: charpick/properties.c:89
msgid "Set the default character list here"
msgstr "Ställ in standardteckenlistan här"

#: charpick/properties.c:91
msgid ""
"These characters will appear when the panel is started. To return to this "
"list, hit <d> while the applet has focus."
msgstr ""
"Dessa tecken kommer att visas när panelen startas. För att gå tillbaka till "
"denna lista trycker du <d> när panelprogrammet har fokus."

#: charpick/properties.c:152
msgid "Character Palette Preferences"
msgstr "Inställningar för teckenpalett"

#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:1 drivemount/drivemount.c:443
msgid "Disk Mounter"
msgstr "Diskmonterare"

#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:2
msgid "Drive Mount Applet Factory"
msgstr "Fabrik för enhetsmonteringspanelprogram"

#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:3
msgid "Factory for drive mount applet"
msgstr "Fabrik för enhetsmonteringspanelprogram"

#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.h:4
msgid "Mount local disks and devices"
msgstr "Montera lokala hårddiskar och enheter"

#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:2
msgid "_Browse..."
msgstr "_Bläddra..."

#: drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:3
msgid "_Eject"
msgstr "_Mata ut"

#: drivemount/drivemount.c:444
msgid "(C) 1999-2001 The GNOME Hackers\n"
msgstr "© 1999-2001 GNOME-hackarna\n"

#: drivemount/drivemount.c:446
msgid "Applet for mounting and unmounting block volumes."
msgstr "Panelprogram för montering och avmontering av blockvolymer."

#: drivemount/drivemount.c:642
msgid " mounted"
msgstr " monterad"

#: drivemount/drivemount.c:644
msgid " not mounted"
msgstr " inte monterad"

#: drivemount/drivemount.c:755
msgid "Drive Mount Applet Warning"
msgstr "Varning för panelprogram för enhetsmontering"

#: drivemount/drivemount.c:763
msgid "\" reported:\n"
msgstr "\" rapporterad:\n"

#: drivemount/drivemount.c:765
msgid ""
"Drivemount command failed.\n"
"\""
msgstr ""
"Enhetsmonteringskommandot misslyckades.\n"
"\""

#: drivemount/properties.c:251
msgid "Disk Mounter Preferences"
msgstr "Inställningar för enhetsmontören"

#: drivemount/properties.c:270
msgid "_Mount point:"
msgstr "_Monteringspunkt:"

#: drivemount/properties.c:288
msgid "_Update interval (seconds):"
msgstr "_Uppdateringsintervall (sekunder):"

#: drivemount/properties.c:304 panel-menu/panel-menu-properties.c:108
msgid "_Icon :"
msgstr "_Ikon:"

#: drivemount/properties.c:322
msgid "Floppy"
msgstr "Diskett"

#: drivemount/properties.c:325
msgid "Cdrom"
msgstr "Cdrom"

#: drivemount/properties.c:328
msgid "Cd Recorder"
msgstr "Cd-brännare"

#: drivemount/properties.c:331
msgid "Zip Drive"
msgstr "Zipenhet"

#: drivemount/properties.c:334
msgid "Hard Disk"
msgstr "Hårddisk"

#: drivemount/properties.c:337
msgid "Jaz Drive"
msgstr "Jazenhet"

#: drivemount/properties.c:340
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: drivemount/properties.c:353
msgid "Select icon for mounted"
msgstr "Välj en ikon för monterad"

#: drivemount/properties.c:360
msgid "Custom icon for moun_ted:"
msgstr "Anpassad ikon för mon_terad:"

#: drivemount/properties.c:369
msgid "Select icon for unmounted"
msgstr "Välj en ikon för avmonterad"

#: drivemount/properties.c:376
msgid "Custom icon for not mou_nted:"
msgstr "Anpassad ikon för avmo_nterad:"

#: drivemount/properties.c:386
msgid "_Scale size to panel"
msgstr "An_passa storlek till panelen"

#: drivemount/properties.c:393
msgid "_Eject on unmount"
msgstr "_Mata ut vid avmontering"

#: drivemount/properties.c:400
msgid "Use _automount friendly status test"
msgstr "Använd _automount-vänlig statustest"

#: geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.h:1
msgid "A set of eyeballs for your panel"
msgstr "Ett par ögon till din panel"

#: geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.h:2
msgid "Amusements"
msgstr "Underhållning"

#: geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.h:3 geyes/geyes.c:231 geyes/geyes.c:416
#: geyes/geyes.c:418
msgid "Geyes"
msgstr "Geyes"

#: geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.h:4
msgid "Geyes Applet Factory"
msgstr "Fabrik för panelprogrammet Geyes"

#: geyes/geyes.c:232
msgid "Copyright (C) 1999 Dave Camp"
msgstr "Copyright © 1999 Dave Camp"

#: geyes/geyes.c:233
msgid "A goofy little xeyes clone for the GNOME panel."
msgstr "En knäpp liten xeyes-klon för GNOME-panelen."

#: geyes/geyes.c:419
msgid "The eyes look in the direction of the mouse pointer"
msgstr "Ögonen tittar i muspekarens riktning"

#: geyes/themes.c:215
msgid "Geyes Preferences"
msgstr "Inställningar för Geyes"

#: geyes/themes.c:229
msgid "T_heme Name"
msgstr "_Temanamn"

#: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:1
msgid "Change the keyboard layout"
msgstr "Ändra tangentbordslayouten"

#: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:2
msgid "GKB Factory"
msgstr "GKB-fabrik"

#: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:3 gkb-new/gkb.c:604
msgid "Keyboard Layout Switcher"
msgstr "GKB-tangentbordsbytare"

#: gkb-new/GNOME_KeyboardApplet_Factory.server.in.h:4
msgid "Produces keyboard layout switcher applets."
msgstr "Producerar panelprogram för byte av tangentbordslayout."

#: gkb-new/gkb.c:112
msgid ""
"Press the hotkey to switch between layouts. The hotkey can be set through "
"Properties dialog"
msgstr ""
"Klicka på snabbtangenten för att byta mellan layouter. Snabbtangenten kan "
"konfigureras i egenskapsdialogen"

#: gkb-new/gkb.c:404
#, c-format
msgid "name_%d"
msgstr "namn_%d"

#: gkb-new/gkb.c:408
#, c-format
msgid "label_%d"
msgstr "etikett_%d"

#: gkb-new/gkb.c:412
#, c-format
msgid "country_%d"
msgstr "land_%d"

#: gkb-new/gkb.c:416
#, c-format
msgid "lang_%d"
msgstr "språk_%d"

#: gkb-new/gkb.c:424
#, c-format
msgid "command_%d"
msgstr "kommando_%d"

#: gkb-new/gkb.c:551 gkb-new/gkb.c:558
msgid "GKB"
msgstr "GKB"

#: gkb-new/gkb.c:606
msgid "(C) 1998-2000 Free Software Foundation"
msgstr "© 1998-2000 Free Software Foundation"

#: gkb-new/gkb.c:607
msgid ""
"This applet switches between keyboard maps using setxkbmap or xmodmap.\n"
"Mail me your flag and keyboard layout if you want support for your locale "
"(my email address is shooby@gnome.hu).\n"
"So long, and thanks for all the fish.\n"
"Thanks for Balazs Nagy (Kevin) <julian7@iksz.hu> for his help and Emese "
"Kovacs <emese@gnome.hu> for her solidarity, help from guys like KevinV.\n"
"Shooby Ban <shooby@gnome.hu>"
msgstr ""
"Detta panelprogram växlar mellan olika tangentbordstabeller. Det använder "
"setxkbmap eller xmodmap.\n"
"Skicka din flagga och tangentbordslayout om du vill ha stöd för din lokal "
"(min e-postadress är shooby@gnome.hu).\n"
"Ajöss, och tack för all fisk.\n"
"Tack till Balazs Nagy (Kevin) <julian7@iksz.hu> för hans hjälp och Emese "
"Kovacs <emese@gnome.hu> för hennes solidaritet, och för hjälp från folk som "
"KevinV.\n"
"Shooby Ban <shooby@gnome.hu>"

#: gkb-new/gkb.c:624
msgid "GKB Home Page (http://projects.gnome.hu/gkb)"
msgstr "GKB-hemsidan (http://projects.gnome.hu/gkb)"

#: gkb-new/keygrab.c:69 gkb-new/keygrab.c:144
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"

#: gkb-new/keygrab.c:292
msgid "Press a key or press Esc to cancel"
msgstr "Tryck en tangent eller tryck Esc för att avbryta"

#: gkb-new/prop-add.c:86
msgid "Keyboards (select and press add)"
msgstr "Tangentbord (välj och tryck Lägg till)"

#: gkb-new/prop-add.c:371
msgid "Select Keyboard"
msgstr "Välj tangentbord"

#: gkb-new/prop-list.c:398 gtik/gtik.c:1137
msgid "_Add"
msgstr "_Lägg till"

#: gkb-new/prop-list.c:399
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: gkb-new/prop-list.c:400
msgid "_Up"
msgstr "_Upp"

#: gkb-new/prop-list.c:401
msgid "Dow_n"
msgstr "_Ned"

#: gkb-new/prop-list.c:402
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: gkb-new/prop-map.c:199
msgid "Armenia"
msgstr "Armenien"

#: gkb-new/prop-map.c:200
msgid "Australia"
msgstr "Australien"

#: gkb-new/prop-map.c:201
msgid "Austria"
msgstr "Österrike"

#: gkb-new/prop-map.c:202
msgid "Belgium"
msgstr "Belgien"

#: gkb-new/prop-map.c:203
msgid "Brazil"
msgstr "Brasilien"

#: gkb-new/prop-map.c:204
msgid "Bulgaria"
msgstr "Bulgarien"

#: gkb-new/prop-map.c:205
msgid "Canada"
msgstr "Kanada"

#: gkb-new/prop-map.c:206
msgid "Caribic"
msgstr "Karibien"

#: gkb-new/prop-map.c:207
msgid "France"
msgstr "Frankrike"

#: gkb-new/prop-map.c:208
msgid "Georgia"
msgstr "Georgien"

#: gkb-new/prop-map.c:209
msgid "Germany"
msgstr "Tyskland"

#: gkb-new/prop-map.c:210
msgid "Great Britain"
msgstr "Storbritannien"

#: gkb-new/prop-map.c:211
msgid "Greece"
msgstr "Grekland"

#: gkb-new/prop-map.c:212
msgid "Hungary"
msgstr "Ungern"

#: gkb-new/prop-map.c:213
msgid "Jamaica"
msgstr "Jamaica"

#: gkb-new/prop-map.c:214
msgid "New Zealand"
msgstr "Nya Zeeland"

#: gkb-new/prop-map.c:215
msgid "Norway"
msgstr "Norge"

#: gkb-new/prop-map.c:216
msgid "Poland"
msgstr "Polen"

#: gkb-new/prop-map.c:217
msgid "Portugal"
msgstr "Portugal"

#: gkb-new/prop-map.c:218
msgid "Russia"
msgstr "Ryssland"

#: gkb-new/prop-map.c:219
msgid "Slovak Republic"
msgstr "Slovakien"

#: gkb-new/prop-map.c:220
msgid "Slovenia"
msgstr "Slovenien"

#: gkb-new/prop-map.c:221
msgid "South Africa"
msgstr "Sydafrika"

#: gkb-new/prop-map.c:222
msgid "Spain"
msgstr "Spanien"

#: gkb-new/prop-map.c:223
msgid "Sweden"
msgstr "Sverige"

#: gkb-new/prop-map.c:224
msgid "Switzerland"
msgstr "Schweiz"

#: gkb-new/prop-map.c:225
msgid "Thailand"
msgstr "Thailand"

#: gkb-new/prop-map.c:226
msgid "Turkey"
msgstr "Turkiet"

#: gkb-new/prop-map.c:227
msgid "United Kingdom"
msgstr "Storbritannien"

#: gkb-new/prop-map.c:228
msgid "United States"
msgstr "USA"

#: gkb-new/prop-map.c:229
msgid "Yugoslavia"
msgstr "Jugoslavien"

#: gkb-new/prop-map.c:249
msgid "Armenian"
msgstr "Armeniska"

#: gkb-new/prop-map.c:250
msgid "Basque"
msgstr "Baskiska"

#: gkb-new/prop-map.c:251
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgariska"

#: gkb-new/prop-map.c:252
msgid "Dutch"
msgstr "Holländska"

#: gkb-new/prop-map.c:253
msgid "English"
msgstr "Engelska"

#: gkb-new/prop-map.c:254
msgid "French"
msgstr "Franska"

#: gkb-new/prop-map.c:255
msgid "Georgian"
msgstr "Georgiska"

#: gkb-new/prop-map.c:256
msgid "German"
msgstr "Tyska"

#: gkb-new/prop-map.c:257
msgid "Greek"
msgstr "Grekiska"

#: gkb-new/prop-map.c:258
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungerska"

#: gkb-new/prop-map.c:259
msgid "Norwegian"
msgstr "Norska"

#: gkb-new/prop-map.c:260
msgid "Polish"
msgstr "Polska"

#: gkb-new/prop-map.c:261
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisiska"

#: gkb-new/prop-map.c:262
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"

#: gkb-new/prop-map.c:263
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"

#: gkb-new/prop-map.c:264
msgid "Slovenian"
msgstr "Slovenska"

#: gkb-new/prop-map.c:265
msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"

#: gkb-new/prop-map.c:266
msgid "Thai"
msgstr "Thailändska"

#: gkb-new/prop-map.c:267
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiska"

#: gkb-new/prop-map.c:268
msgid "Wallon"
msgstr "Wallonska"

#: gkb-new/prop-map.c:269
msgid "Yugoslavian"
msgstr "Jugoslaviska"

#: gkb-new/prop-map.c:287
msgid "105"
msgstr "105"

#: gkb-new/prop-map.c:288
msgid "101"
msgstr "101"

#: gkb-new/prop-map.c:289
msgid "102"
msgstr "102"

#: gkb-new/prop-map.c:290
msgid "450"
msgstr "450"

#: gkb-new/prop-map.c:291
msgid "84"
msgstr "84"

#: gkb-new/prop-map.c:292
msgid "mklinux"
msgstr "mklinux"

#: gkb-new/prop-map.c:293
msgid "type5"
msgstr "type5"

#: gkb-new/prop-map.c:313
msgid "iso-8859-1"
msgstr "iso-8859-1"

#: gkb-new/prop-map.c:314
msgid "iso-8859-2"
msgstr "iso-8859-2"

#: gkb-new/prop-map.c:315
msgid "iso-8859-7"
msgstr "iso-8859-7"

#: gkb-new/prop-map.c:316
msgid "iso-8859-9"
msgstr "iso-8859-9"

#: gkb-new/prop-map.c:317
msgid "am-armscii8"
msgstr "am-armscii8"

#: gkb-new/prop-map.c:318
msgid "be-latin1"
msgstr "be-latin1"

#: gkb-new/prop-map.c:319
msgid "cp1251"
msgstr "cp1251"

#: gkb-new/prop-map.c:320
msgid "georgian-academy"
msgstr "georgian-academy"

#: gkb-new/prop-map.c:321
msgid "koi8-r"
msgstr "koi8-r"

#: gkb-new/prop-map.c:322
msgid "tis620"
msgstr "tis620"

#: gkb-new/prop-map.c:340
msgid "ix86"
msgstr "ix86"

#: gkb-new/prop-map.c:341
msgid "Sun"
msgstr "Sun"

#: gkb-new/prop-map.c:342
msgid "mac"
msgstr "mac"

#: gkb-new/prop-map.c:343
msgid "sgi"
msgstr "sgi"

#: gkb-new/prop-map.c:344
msgid "dec"
msgstr "dec"

#: gkb-new/prop-map.c:345
msgid "ibm"
msgstr "ibm"

#: gkb-new/prop-map.c:582
msgid "Edit Keyboard"
msgstr "Redigera tangentbord"

#. Add the labels and entries/combos/icon_entry
#: gkb-new/prop-map.c:610 panel-menu/panel-menu-directory.c:668
#: panel-menu/panel-menu-documents.c:398 panel-menu/panel-menu-documents.c:434
#: panel-menu/panel-menu-links.c:404 panel-menu/panel-menu-links.c:440
msgid "_Name:"
msgstr "_Namn:"

#: gkb-new/prop-map.c:614
msgid "_Label:"
msgstr "_Etikett:"

#: gkb-new/prop-map.c:618
msgid "Lan_guage:"
msgstr "Spr_åk:"

#: gkb-new/prop-map.c:624
msgid "Count_ry:"
msgstr "_Land:"

#: gkb-new/prop-map.c:631
msgid ""
"Flag\n"
"Pixmap"
msgstr ""
"Flagga\n"
"Bild"

#: gkb-new/prop-map.c:635
msgid "Arc_hitecture:"
msgstr "Ar_kitektur:"

#: gkb-new/prop-map.c:641
msgid "_Type:"
msgstr "_Typ:"

#: gkb-new/prop-map.c:647
msgid "Code_page:"
msgstr "T_eckentabell:"

#: gkb-new/prop-map.c:654
msgid "Co_mmand:"
msgstr "Ko_mmando:"

#: gkb-new/prop-map.c:661
msgid ""
"Where command can be:\n"
"* xmodmap /full/path/xmodmap.hu\n"
"* gkb__xmmap hu\n"
"* setxkbmap hu"
msgstr ""
"Där kommando kan vara:\n"
"* xmodmap /sökväg/till/xmodmap.sv\n"
"* gkb__xmmap sv\n"
"* setxkbmap sv"

#: gkb-new/prop.c:130 gkb-new/prop.c:198
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: gkb-new/prop.c:131 gkb-new/prop.c:202
msgid "Big"
msgstr "Stor"

#: gkb-new/prop.c:149 gkb-new/util.c:41 gkb-new/util.c:48 gkb-new/util.c:74
msgid "Flag"
msgstr "Flagga"

#: gkb-new/prop.c:150 gkb-new/util.c:38 gkb-new/util.c:71
msgid "Label"
msgstr "Etikett"

#: gkb-new/prop.c:151 gkb-new/util.c:44 gkb-new/util.c:77
msgid "Flag and Label"
msgstr "Flagga och etikett"

#: gkb-new/prop.c:287 modemlights/properties.c:381
msgid "Display"
msgstr "Visa"

#. Labels and option Menus
#: gkb-new/prop.c:307
msgid "_Appearance: "
msgstr "_Utseende: "

#: gkb-new/prop.c:314
msgid "Applet _size: "
msgstr "_Storlek på panelprogram: "

#: gkb-new/prop.c:340
msgid "Hotkey for switching between layouts"
msgstr "Snabbtangent för att byta mellan layouter"

#: gkb-new/prop.c:352
msgid "Grab hotkey"
msgstr "Hämta snabbtangent"

#. Create property box
#: gkb-new/prop.c:413
msgid "Keyboard Layout Switcher Preferences"
msgstr "Inställningar för tangentbordsbytare"

#: gkb-new/prop.c:428
msgid "_Keymaps"
msgstr "_Tangentbordstabeller"

#: gkb-new/prop.c:440
msgid "_Options"
msgstr "Alternati_v"

#: gkb-new/system.c:45
msgid "The keymap switching command returned with error!"
msgstr "Kommandot för byte av teckentabell returnerade ett fel!"

#: gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.h:1
#: gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.h:1
msgid "Accessories"
msgstr "Tillbehör"

#: gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.h:2
msgid "Get continuously updated stock quotes"
msgstr "Få kontinuerligt uppdaterade aktiekurser"

#: gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.h:3
msgid "Gtik Applet Factory"
msgstr "Fabrik för panelprogrammet gtik"

#: gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.h:4 gtik/gtik.c:730
msgid "Stock Ticker"
msgstr "Aktieövervakare"

#: gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:4
msgid "_Refresh"
msgstr "_Uppdatera"

#: gtik/gtik.c:202
msgid "No data available or properties not set"
msgstr "Ingen data tillgänglig eller egenskaper inte inställda"

#: gtik/gtik.c:732
msgid ""
"This program connects to a popular site and downloads current stock quotes. "
"The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes with "
"ABSOLUTELY NO WARRANTY. Do not use the GNOME Stock Ticker for making "
"investment decisions; it is for informational purposes only."
msgstr ""
"Detta programmet ansluter till en populär webbplats och hämtar de aktuella "
"aktienoteringarna. GNOME aktieövervakare är ett fritt, internetbaserat "
"program. Det kommer med UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. Använd inte GNOME "
"aktieövervakare för att göra beslut om investeringar; det är endast till för "
"att informera."

#: gtik/gtik.c:1126
msgid "_New Symbol:"
msgstr "_Ny symbol:"

#: gtik/gtik.c:1148
msgid "_Remove Selected"
msgstr "_Ta bort markerad"

#: gtik/gtik.c:1224
msgid "Stock Ticker Preferences"
msgstr "Inställningar för aktieövervakare"

#: gtik/gtik.c:1247
msgid "Update Fre_quency in minutes:"
msgstr "Uppdateringsfre_kvens i minuter:"

#: gtik/gtik.c:1265
msgid "Enter symbols delimited with \"+\" in the box below."
msgstr "Ange symboler avgränsade med \"+\" i rutan nedan."

#: gtik/gtik.c:1272
msgid "Displa_y only symbols and price"
msgstr "Visa endast s_ymboler och pris"

#: gtik/gtik.c:1275
msgid "Scroll _left to right"
msgstr "Rulla från _vänster till höger"

#: gtik/gtik.c:1278
msgid "_Enable scroll buttons"
msgstr "_Aktivera rullningsknappar"

#: gtik/gtik.c:1302
msgid "+ C_olor"
msgstr "+ F_ärg"

#: gtik/gtik.c:1322
msgid "- Colo_r"
msgstr "- Fä_rg"

#: gtik/gtik.c:1339
msgid "_Unchanged Color"
msgstr "_Oförändrad färg"

#: gtik/gtik.c:1356
msgid "Back_ground Color"
msgstr "Bak_grundsfärg"

#: gtik/gtik.c:1378
msgid "Stock Sy_mbol:"
msgstr "Aktiesy_mbol:"

#: gtik/gtik.c:1392
msgid "Stock C_hange:"
msgstr "Aktie_ändring:"

#: gtik/gtik.c:1416
msgid "_Symbols"
msgstr "_Symboler"

#: gtik/gtik.c:1418
msgid "_Behavior"
msgstr "_Beteende"

#: gtik/gtik.c:1420
msgid "_Appearance"
msgstr "_Utseende"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gtik/gtik.c:1495
msgid "Skip forward"
msgstr "Hoppa framåt"

# SUN NEW TRANSLATION
#: gtik/gtik.c:1496
msgid "Skip backword"
msgstr "Hoppa bakåt"

#: gtik/gtik.c:1497
msgid ""
"Stock Ticker\n"
"Get continuously updated stock quotes"
msgstr ""
"Aktieövervakare\n"
"Få kontinuerligt uppdaterade aktiekurser"

#: gtik/gtik.c:1684
msgid "(No"
msgstr "(Inga"

#: gtik/gtik.c:1685
msgid "Change "
msgstr "Ändra "

#: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:2 gweather/gweather-dialog.c:302
msgid "_Forecast"
msgstr "_Prognos"

#: gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5
msgid "_Update"
msgstr "_Uppdatera"

#: gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.h:2
msgid "Factory for creating the weather applet."
msgstr "Fabrik för skapande av väderpanelprogrammet."

#: gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.h:3
msgid "Gweather Applet Factory"
msgstr "Fabrik för panelprogrammet Gweather"

#: gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.h:4
msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
msgstr "Övervaka aktuella väderförhållanden och väderprognoser"

#: gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.h:5
#: gweather/gweather-about.c:63
msgid "Weather Report"
msgstr "Väderrapport"

#: gweather/gweather-about.c:64
msgid "Copyright (c)1999 by S. Papadimitriou"
msgstr "Copyright ©1999 av S. Papadimitriou"

#: gweather/gweather-about.c:65
msgid ""
"Released under the GNU General Public License.\n"
"\n"
"An applet for monitoring local weather conditions."
msgstr ""
"Släppt under GNU General Public License.\n"
"\n"
"Panelprogram för övervakning av lokala väderförhållanden."

#: gweather/gweather-applet.c:196
msgid "GNOME Weather"
msgstr "GNOME Weather"

#: gweather/gweather-applet.c:324
msgid "Updating..."
msgstr "Uppdaterar..."

#: gweather/gweather-dialog.c:75
msgid "Forecast"
msgstr "Prognos"

#: gweather/gweather-dialog.c:108
msgid "Location:"
msgstr "Plats:"

#: gweather/gweather-dialog.c:116
msgid "Update:"
msgstr "Uppdatera:"

#: gweather/gweather-dialog.c:124
msgid "Conditions:"
msgstr "Förhållanden:"

#: gweather/gweather-dialog.c:132
msgid "Sky:"
msgstr "Himmel:"

#: gweather/gweather-dialog.c:140
msgid "Temperature:"
msgstr "Temperatur:"

#: gweather/gweather-dialog.c:148
msgid "Dew point:"
msgstr "Daggpunkt:"

#: gweather/gweather-dialog.c:156
msgid "Humidity:"
msgstr "Luftfuktighet:"

#: gweather/gweather-dialog.c:164
msgid "Wind:"
msgstr "Vind:"

#: gweather/gweather-dialog.c:172
msgid "Pressure:"
msgstr "Tryck:"

#: gweather/gweather-dialog.c:180
msgid "Visibility:"
msgstr "Sikt:"

#: gweather/gweather-dialog.c:279
msgid "C_urrent conditions"
msgstr "_Nuvarande förhållanden"

#: gweather/gweather-dialog.c:292
msgid "ForeCast Report"
msgstr "Väderrapport"

#: gweather/gweather-dialog.c:292
msgid "See the ForeCast Details"
msgstr "Se detaljerad väderrapport"

#: gweather/gweather-dialog.c:327
msgid "_Visit Weather.com"
msgstr "_Besök Weather.com"

#: gweather/gweather-dialog.c:328
msgid "URL link Button"
msgstr "URL-länkknapp"

#: gweather/gweather-dialog.c:328
msgid "Click to Enter Weather.com"
msgstr "Klicka för att besöka Weather.com"

#: gweather/gweather-dialog.c:336
msgid "_Radar map"
msgstr "_Radarkarta"

#: gweather/gweather-dialog.c:408
msgid ""
"Detailed forecast not available for this location.\n"
"Please try the state forecast; note that IWIN forecasts are available only "
"for US cities."
msgstr ""
"Det finns ingen detaljerad prognos för den valda platsen.\n"
"Var vänlig och prova statsprognosen. Observera att IWIN-prognoser är bara "
"tillgängliga för städer i USA."

#: gweather/gweather-dialog.c:410
msgid ""
"State forecast not available for this location.\n"
"Please try the detailed forecast; note that IWIN forecasts are available "
"only for US cities."
msgstr ""
"Det finns ingen statsprognos för den valda platsen.\n"
"Var vänlig och prova den detaljerade prognosen. Observera att IWIN-prognoser "
"är bara tillgängliga för städer i USA."

#. Accessible Name and Description for the components in Preference Dialog
#: gweather/gweather-pref.c:107
msgid "Location view"
msgstr "Platsvy"

#: gweather/gweather-pref.c:107
msgid "Select Location from the list"
msgstr "Välj plats från listan"

#: gweather/gweather-pref.c:109
msgid "Update spin button"
msgstr "Uppdatera spinnknapp"

#: gweather/gweather-pref.c:109
msgid "Spinbutton for updating"
msgstr "Spinnknapp för uppdatering"

#: gweather/gweather-pref.c:110
msgid "Address Entry"
msgstr "Adressfält"

#: gweather/gweather-pref.c:110
msgid "Enter the URL"
msgstr "Ange URL:en"

#: gweather/gweather-pref.c:528
msgid "Weather Preferences"
msgstr "Väderinställningar"

#: gweather/gweather-pref.c:575
msgid "_Location"
msgstr "_Plats"

#: gweather/gweather-pref.c:606
msgid "_Automatically update every"
msgstr "_Uppdatera automatiskt var"

#: gweather/gweather-pref.c:612
msgid "Use _metric system units"
msgstr "Använd _metriska systemenheter"

#: gweather/gweather-pref.c:618
msgid "Enable _detailed forecast"
msgstr "Använd _detaljerad prognos"

#: gweather/gweather-pref.c:625
msgid "Enable _radar map"
msgstr "Använd _radarkarta"

#: gweather/gweather-pref.c:631
msgid "Use cus_tom address for radar map"
msgstr "Använd an_passad adress för radarkarta"

#: gweather/gweather-pref.c:642
msgid "A_ddress :"
msgstr "A_dress:"

#: gweather/gweather-pref.c:654
msgid "Updates"
msgstr "Uppdateringar"

#: gweather/gweather-pref.c:660
msgid "_Automatically update every "
msgstr "_Uppdatera automatiskt var "

#: gweather/gweather-pref.c:680
msgid "minute(s)"
msgstr "minut"

#. The Miscellaneous frame
#: gweather/gweather-pref.c:691
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: gweather/gweather-pref.c:709 mini-commander/src/preferences.c:971
#: modemlights/properties.c:416
msgid "_General"
msgstr "_Allmänt"

#: gweather/weather.c:57
msgid "knots"
msgstr "knop"

#: gweather/weather.c:57
msgid "kph"
msgstr "km/h"

#: gweather/weather.c:62
msgid "inHg"
msgstr "inHg"

#: gweather/weather.c:62
msgid "hPa"
msgstr "hPa"

#: gweather/weather.c:66
msgid "miles"
msgstr "engelska mil"

#: gweather/weather.c:66
msgid "kilometers"
msgstr "kilometer"

#: gweather/weather.c:132
msgid "Variable"
msgstr "Variabel"

#: gweather/weather.c:133
msgid "North"
msgstr "Nord"

#: gweather/weather.c:133
msgid "North - NorthEast"
msgstr "Nord - nordost"

#: gweather/weather.c:133
msgid "Northeast"
msgstr "Nordost"

#: gweather/weather.c:133
msgid "East - NorthEast"
msgstr "Ost - nordost"

#: gweather/weather.c:134
msgid "East"
msgstr "Ost"

#: gweather/weather.c:134
msgid "East - Southeast"
msgstr "Ost - sydost"

#: gweather/weather.c:134
msgid "Southeast"
msgstr "Sydost"

#: gweather/weather.c:134
msgid "South - Southeast"
msgstr "Syd - sydost"

#: gweather/weather.c:135
msgid "South"
msgstr "Syd"

#: gweather/weather.c:135
msgid "South - Southwest"
msgstr "Syd - sydväst"

#: gweather/weather.c:135
msgid "Southwest"
msgstr "Sydväst"

#: gweather/weather.c:135
msgid "West - Southwest"
msgstr "Väst - sydväst"

#: gweather/weather.c:136
msgid "West"
msgstr "Väst"

#: gweather/weather.c:136
msgid "West - Northwest"
msgstr "Väst - nordväst"

#: gweather/weather.c:136
msgid "Northwest"
msgstr "Nordväst"

#: gweather/weather.c:136
msgid "North - Northwest"
msgstr "Nord - nordväst"

#: gweather/weather.c:143 gweather/weather.c:160 gweather/weather.c:224
msgid "Invalid"
msgstr "Ogiltig"

#: gweather/weather.c:149
msgid "Clear Sky"
msgstr "Klart"

#: gweather/weather.c:150
msgid "Broken clouds"
msgstr "Växlande molnighet"

#: gweather/weather.c:151
msgid "Scattered clouds"
msgstr "Lätt molnighet"

#: gweather/weather.c:152
msgid "Few clouds"
msgstr "Halvklart"

#: gweather/weather.c:153
msgid "Overcast"
msgstr "Mulet"

#. NONE             VICINITY               LIGHT           MODERATE           HEAVY           SHALLOW           PATCHES             PARTIAL           THUNDERSTORM          BLOWING           SHOWERS             DRIFTING           FREEZING
#. ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
#. NONE
#. DRIZZLE
#: gweather/weather.c:186
msgid "Drizzle"
msgstr "Duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Drizzle in the vicinity"
msgstr "Duggregn i närheten"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Light drizzle"
msgstr "Lätt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Moderate drizzle"
msgstr "Måttligt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Heavy drizzle"
msgstr "Kraftigt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Shallow drizzle"
msgstr "Tunt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Patches of drizzle"
msgstr "Områden med duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Partial drizzle"
msgstr "Delvis duggregn"

#: gweather/weather.c:186 gweather/weather.c:187
msgid "Thunderstorm"
msgstr "Åska"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Windy drizzle"
msgstr "Blåsigt duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Showers"
msgstr "Skurar"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Drifting drizzle"
msgstr "Drivande duggregn"

#: gweather/weather.c:186
msgid "Freezing drizzle"
msgstr "Bitande duggregn"

#. RAIN
#: gweather/weather.c:187
msgid "Rain"
msgstr "Regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Rain in the vicinity"
msgstr "Regn i närheten"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Light rain"
msgstr "Något regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Moderate rain"
msgstr "Måttligt regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Heavy rain"
msgstr "Kraftigt regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Shallow rain"
msgstr "Stänkregn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Patches of rain"
msgstr "Områden med regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Partial rainfall"
msgstr "Delvis regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Blowing rainfall"
msgstr "Blåst med regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Rain showers"
msgstr "Regnskurar"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Drifting rain"
msgstr "Drivande regn"

#: gweather/weather.c:187
msgid "Freezing rain"
msgstr "Bitande regn"

#. SNOW
#: gweather/weather.c:188
msgid "Snow"
msgstr "Snö"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Snow in the vicinity"
msgstr "Snö i närheten"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Light snow"
msgstr "Lätt snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Moderate snow"
msgstr "Måttligt snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Heavy snow"
msgstr "Kraftigt snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Shallow snow"
msgstr "Något snö"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Patches of snow"
msgstr "Områden med snö"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Partial snowfall"
msgstr "Delvis snöfall"

#: gweather/weather.c:188 gweather/weather.c:189
msgid "Snowstorm"
msgstr "Snöstorm"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Blowing snowfall"
msgstr "Blåsigt snöfall"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Snow showers"
msgstr "Snöskurar"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Drifting snow"
msgstr "Drivande snö"

#: gweather/weather.c:188
msgid "Freezing snow"
msgstr "Frysande snö"

#. SNOW_GRAINS
#: gweather/weather.c:189
msgid "Snow grains"
msgstr "Snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Snow grains in the vicinity"
msgstr "Snökorn i närheten"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Light snow grains"
msgstr "Lätta snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Moderate snow grains"
msgstr "Måttliga snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Heavy snow grains"
msgstr "Kraftiga snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Shallow snow grains"
msgstr "Tunna snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Patches of snow grains"
msgstr "Områden med snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Partial snow grains"
msgstr "Delvis snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Blowing snow grains"
msgstr "Blåsande snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Snow grain showers"
msgstr "Snökornsskurar"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Drifting snow grains"
msgstr "Drivande snökorn"

#: gweather/weather.c:189
msgid "Freezing snow grains"
msgstr "Bitande snökorn"

#. ICE_CRYSTALS
#: gweather/weather.c:190
msgid "Ice crystals"
msgstr "Iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Ice crystals in the vicinity"
msgstr "Iskristaller i närheten"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Few ice crystals"
msgstr "Få iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Moderate ice crystals"
msgstr "Måttliga iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Heavy ice crystals"
msgstr "Kraftiga iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Patches of ice crystals"
msgstr "Områden med iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Partial ice crystals"
msgstr "Delvis iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Ice crystal storm"
msgstr "Iskristallby"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Blowing ice crystals"
msgstr "Blåsande iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Showers of ice crystals"
msgstr "Skurar av iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Drifting ice crystals"
msgstr "Drivande iskristaller"

#: gweather/weather.c:190
msgid "Freezing ice crystals"
msgstr "Bitande iskristaller"

#. ICE_PELLETS
#: gweather/weather.c:191
msgid "Ice pellets"
msgstr "Ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Ice pellets in the vicinity"
msgstr "Ispellets i närheten"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Few ice pellets"
msgstr "Få ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Moderate ice pellets"
msgstr "Måttliga ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Heavy ice pellets"
msgstr "Krafiga ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Shallow ice pellets"
msgstr "Tunna ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Patches of ice pellets"
msgstr "Områden med ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Partial ice pellets"
msgstr "Delvis ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Ice pellet storm"
msgstr "Ispelletby"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Blowing ice pellets"
msgstr "Blåsande ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Showers of ice pellets"
msgstr "Skurar av ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Drifting ice pellets"
msgstr "Drivande ispellets"

#: gweather/weather.c:191
msgid "Freezing ice pellets"
msgstr "Bitande ispellets"

#. HAIL
#: gweather/weather.c:192
msgid "Hail"
msgstr "Hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Hail in the vicinity"
msgstr "Hagel i närheten"

#: gweather/weather.c:192 gweather/weather.c:193
msgid "Light hail"
msgstr "Lätt hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Moderate hail"
msgstr "Måttligt hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Heavy hail"
msgstr "Tungt hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Shallow hail"
msgstr "Tunnt hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Patches of hail"
msgstr "Områden med hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Partial hail"
msgstr "Delvis hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Hailstorm"
msgstr "Hagelby"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Blowing hail"
msgstr "Blåsande hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Hail showers"
msgstr "Hagelskurar"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Drifting hail"
msgstr "Drivande hagel"

#: gweather/weather.c:192
msgid "Freezing hail"
msgstr "Bitande hagel"

#. SMALL_HAIL
#: gweather/weather.c:193
msgid "Small hail"
msgstr "Småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Small hail in the vicinity"
msgstr "Småhagel i närheten"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Moderate small hail"
msgstr "Måttligt småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Heavy small hail"
msgstr "Kraftigt småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Shallow small hail"
msgstr "Tunnt småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Patches of small hail"
msgstr "Delar med småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Partial small hail"
msgstr "Smått småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Small hailstorm"
msgstr "Lätt småhagelby"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Blowing small hail"
msgstr "Blåsande småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Showers of small hail"
msgstr "Skurar av småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Drifting small hail"
msgstr "Drivande småhagel"

#: gweather/weather.c:193
msgid "Freezing small hail"
msgstr "Bitande småhagel"

#. PRECIPITATION
#: gweather/weather.c:194
msgid "Unknown precipitation"
msgstr "Okänd nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Precipitation in the vicinity"
msgstr "Nederbörd i närheten"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Light precipitation"
msgstr "Lätt nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Moderate precipitation"
msgstr "Måttlig nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Heavy precipitation"
msgstr "Kraftig nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Shallow precipitation"
msgstr "Tunn nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Patches of precipitation"
msgstr "Områden med nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Partial precipitation"
msgstr "Delvis nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Unknown thunderstorm"
msgstr "Okänd åskstorm"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Blowing precipitation"
msgstr "Blåsande nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Showers, type unknown"
msgstr "Skurar, okänd typ"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Drifting precipitation"
msgstr "Drivande nederbörd"

#: gweather/weather.c:194
msgid "Freezing precipitation"
msgstr "Bitande nederbörd"

#. MIST
#: gweather/weather.c:195
msgid "Mist"
msgstr "Dis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Mist in the vicinity"
msgstr "Dis i närheten"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Light mist"
msgstr "Lätt dis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Moderate mist"
msgstr "Måttligt dis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Thick mist"
msgstr "Tjock dis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Shallow mist"
msgstr "Tunn dis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Patches of mist"
msgstr "Områden med dis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Partial mist"
msgstr "Delvis dis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Mist with wind"
msgstr "Dis med vind"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Drifting mist"
msgstr "Drivande dis"

#: gweather/weather.c:195
msgid "Freezing mist"
msgstr "Bitande dis"

#. FOG
#: gweather/weather.c:196
msgid "Fog"
msgstr "Dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Fog in the vicinity"
msgstr "Dimma i närheten"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Light fog"
msgstr "Lätt dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Moderate fog"
msgstr "Måttlig dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Thick fog"
msgstr "Tjock dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Shallow fog"
msgstr "Tunn dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Patches of fog"
msgstr "Områden med dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Partial fog"
msgstr "Delvis dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Fog with wind"
msgstr "Dimma med vinden"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Drifting fog"
msgstr "Drivande dimma"

#: gweather/weather.c:196
msgid "Freezing fog"
msgstr "Bitande dimma"

#. SMOKE
#: gweather/weather.c:197
msgid "Smoke"
msgstr "Rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Smoke in the vicinity"
msgstr "Rök i närheten"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Thin smoke"
msgstr "Tunn rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Moderate smoke"
msgstr "Måttlig rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Thick smoke"
msgstr "Tjock rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Shallow smoke"
msgstr "Tunn rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Patches of smoke"
msgstr "Områden med rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Partial smoke"
msgstr "Delvis rök"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Smoke w/ thunders"
msgstr "Rök med storm"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Smoke with wind"
msgstr "Rök med vinden"

#: gweather/weather.c:197
msgid "Drifting smoke"
msgstr "Drivande rök"

#. VOLCANIC_ASH
#: gweather/weather.c:198
msgid "Volcanic ash"
msgstr "Vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Volcanic ash in the vicinity"
msgstr "Vulkanisk aska i närheten"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Moderate volcanic ash"
msgstr "Måttlig vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Thick volcanic ash"
msgstr "Tjock vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Shallow volcanic ash"
msgstr "Tunn vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Patches of volcanic ash"
msgstr "Områden med vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Partial volcanic ash"
msgstr "Delvis vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Volcanic ash w/ thunders"
msgstr "Vulkanisk aska med storm"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Blowing volcanic ash"
msgstr "Blåsande vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Showers of volcanic ash "
msgstr "Skurar av vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Drifting volcanic ash"
msgstr "Drivande vulkanisk aska"

#: gweather/weather.c:198
msgid "Freezing volcanic ash"
msgstr "Bitande vulkanisk aska"

#. SAND
#: gweather/weather.c:199
msgid "Sand"
msgstr "Sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Sand in the vicinity"
msgstr "Sand i närheten"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Light sand"
msgstr "Lätt sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Moderate sand"
msgstr "Måttlig sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Heavy sand"
msgstr "Kraftig sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Patches of sand"
msgstr "Områden med sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Partial sand"
msgstr "Delvis sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Blowing sand"
msgstr "Blåsande sand"

#: gweather/weather.c:199
msgid "Drifting sand"
msgstr "Drivande sand"

#. HAZE
#: gweather/weather.c:200
msgid "Haze"
msgstr "Lätt dimma"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Haze in the vicinity"
msgstr "Lätt dimma i närheten"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Light haze"
msgstr "Mycket lätt dimma i närheten"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Moderate haze"
msgstr "Måttlig lätt dimma"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Thick haze"
msgstr "Tjock lätt dimma"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Shallow haze"
msgstr "Tunn lätt dimma"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Patches of haze"
msgstr "Delar med lätt dimma"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Partial haze"
msgstr "Delvis lätt dimma"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Haze with wind"
msgstr "Lätt dimma med vinden"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Drifting haze"
msgstr "Drivande lätt dimma"

#: gweather/weather.c:200
msgid "Freezing haze"
msgstr "Bitande lätt dimma"

#. SPRAY
#: gweather/weather.c:201
msgid "Sprays"
msgstr "Små vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Sprays in the vicinity"
msgstr "Små vattendroppar i luften i närheten"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Light sprays"
msgstr "Lätta vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Moderate sprays"
msgstr "Måttliga vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Heavy sprays"
msgstr "Kraftiga vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Shallow sprays"
msgstr "Tuna vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Patches of sprays"
msgstr "Områden med vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Partial sprays"
msgstr "Delvis vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Blowing sprays"
msgstr "Blåsande vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Drifting sprays"
msgstr "Drivande vattendroppar i luften"

#: gweather/weather.c:201
msgid "Freezing sprays"
msgstr "Bitande vattendroppar i luften"

#. DUST
#: gweather/weather.c:202
msgid "Dust"
msgstr "Damm"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Dust in the vicinity"
msgstr "Damm i närheten"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Light dust"
msgstr "Lätt damm"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Moderate dust"
msgstr "Måttligt damm"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Heavy dust"
msgstr "Kraftigt damm"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Patches of dust"
msgstr "Områden med damm"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Partial dust"
msgstr "Delvis damm"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Blowing dust"
msgstr "Blåsande damm"

#: gweather/weather.c:202
msgid "Drifting dust"
msgstr "Drivande damm"

#. SQUALL
#: gweather/weather.c:203
msgid "Squall"
msgstr "Kastby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Squall in the vicinity"
msgstr "Kastby i närheten"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Light squall"
msgstr "Lätt kastby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Moderate squall"
msgstr "Måttlig kastby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Heavy squall"
msgstr "Kraftig kastby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Partial squall"
msgstr "Områden med kastbyar"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Thunderous squall"
msgstr "Åskande kastby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Blowing squall"
msgstr "Blåsande kastby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Drifting squall"
msgstr "Drivande kastby"

#: gweather/weather.c:203
msgid "Freezing squall"
msgstr "Bitande kastby"

#. SANDSTORM
#: gweather/weather.c:204
msgid "Sandstorm"
msgstr "Sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Sandstorm in the vicinity"
msgstr "Sandstorm i närheten"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Light standstorm"
msgstr "Lätt sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Moderate sandstorm"
msgstr "Måttlig sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Heavy sandstorm"
msgstr "Kraftig sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Shallow sandstorm"
msgstr "Tunn sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Partial sandstorm"
msgstr "Liten sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Thunderous sandstorm"
msgstr "Åska och sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Blowing sandstorm"
msgstr "Blåsande sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Drifting sandstorm"
msgstr "Drivande sandstorm"

#: gweather/weather.c:204
msgid "Freezing sandstorm"
msgstr "Bitande sandstorm"

#. DUSTSTORM
#: gweather/weather.c:205
msgid "Duststorm"
msgstr "Dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Duststorm in the vicinity"
msgstr "Dammstorm i närheten"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Light duststorm"
msgstr "Lätt dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Moderate duststorm"
msgstr "Måttlig dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Heavy duststorm"
msgstr "Kraftig dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Shallow duststorm"
msgstr "Tunn dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Partial duststorm"
msgstr "Områden med dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Thunderous duststorm"
msgstr "Åska och dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Blowing duststorm"
msgstr "Blåsande dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Drifting duststorm"
msgstr "Drivande dammstorm"

#: gweather/weather.c:205
msgid "Freezing duststorm"
msgstr "Bitande dammstorm"

#. FUNNEL_CLOUD
#: gweather/weather.c:206
msgid "Funnel cloud"
msgstr "Rökmoln"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Funnel cloud in the vicinity"
msgstr "Rökmoln i närheten"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Light funnel cloud"
msgstr "Lätta rökmoln"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Moderate funnel cloud"
msgstr "Måttliga rökmoln"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Thick funnel cloud"
msgstr "Tjocka rökmoln"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Shallow funnel cloud"
msgstr "Tunna rökmoln"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Patches of funnel clouds"
msgstr "Områden med rökmoln"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Partial funnel clouds"
msgstr "Delvis rökmoln"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Funnel cloud w/ wind"
msgstr "Rökmoln med vind"

#: gweather/weather.c:206
msgid "Drifting funnel cloud"
msgstr "Drivande rökmoln"

#. TORNADO
#: gweather/weather.c:207
msgid "Tornado"
msgstr "Tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Tornado in the vicinity"
msgstr "Tornado i närheten"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Moderate tornado"
msgstr "Måttlig tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Raging tornado"
msgstr "Våldsam tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Partial tornado"
msgstr "Områden med tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Thunderous tornado"
msgstr "Åska och tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Drifting tornado"
msgstr "Drivande tornado"

#: gweather/weather.c:207
msgid "Freezing tornado"
msgstr "Bitande tornado"

#. DUST_WHIRLS
#: gweather/weather.c:208
msgid "Dust whirls"
msgstr "Dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Dust whirls in the vicinity"
msgstr "Dammvirvlar i närheten"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Light dust whirls"
msgstr "Tunna dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Moderate dust whirls"
msgstr "Måttliga dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Heavy dust whirls"
msgstr "Kraftiga dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Shallow dust whirls"
msgstr "Tunna dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Patches of dust whirls"
msgstr "Områden med dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Partial dust whirls"
msgstr "Delvis dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Blowing dust whirls"
msgstr "Blåsande dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:208
msgid "Drifting dust whirls"
msgstr "Drivande dammvirvlar"

#: gweather/weather.c:824 gweather/weather.c:864 gweather/weather.c:1436
msgid "Failed to get METAR data.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta METAR-data.\n"

#: gweather/weather.c:856 gweather/weather.c:884 gweather/weather.c:1081
msgid "WeatherInfo missing location"
msgstr "Väderinformation-plats saknas."

#: gweather/weather.c:1047
msgid "Failed to get IWIN data.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta IWIN-data.\n"

#. forecast data is not really interesting anyway ;)
#: gweather/weather.c:1091
msgid "Failed to get IWIN forecast data.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta IWIN-prognosdata.\n"

#: gweather/weather.c:1290
msgid "Failed to get Met Office data.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta Met Office-data.\n"

#: gweather/weather.c:1324
msgid "Failed to get Met Office forecast data.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta prognosdata från Met Office.\n"

#: gweather/weather.c:1466
msgid "Failed to get radar map image.\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta radarkartbild.\n"

#: gweather/weather.c:1769
msgid "%a, %b %d / %H:%M"
msgstr "%a %d %b / %H.%M"

#: gweather/weather.c:1773
msgid "Unknown observation time"
msgstr "Okänd observationstid"

#: gweather/weather.c:1833
msgid "Calm"
msgstr "Lugnt"

#: gweather/weather.c:1859
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"

#: gweather/weather.c:1893
msgid "Retrieval failed"
msgstr "Mottagning misslyckades"

#: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:1
#: mini-commander/src/about.c:62
#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:317
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandorad"

#: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:2
msgid "Mini-Commander"
msgstr "Mini-Commander"

#: mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:3
msgid "MiniCommander Applet Factory"
msgstr "Fabrik för panelprogrammet MiniCommander"

#: mini-commander/src/about.c:65
msgid ""
"This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command "
"completion, command history, changeable macros and an optional built-in "
"clock.\n"
"\n"
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
"any later version."
msgstr ""
"Detta GNOME-panelprogram lägger en liten kommandorad på panelen. Det har "
"komplettering av kommandon, kommondohistorik, programmerbara makron och en "
"valfri inbyggd klocka.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara; du kan ge det vidare och/eller ändra det "
"under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software "
"Foundation; antingen version 2 eller någon senare version (ditt val)."

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:69
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:115
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:151
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:202
msgid "not unique"
msgstr "inte unik"

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:73
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:155
msgid "completing..."
msgstr "komplettering..."

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:113
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:200
msgid "completed"
msgstr "ifylld"

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:118
#: mini-commander/src/cmd_completion.c:205
msgid "not found"
msgstr "inte hittad"

#: mini-commander/src/cmd_completion.c:167 mini-commander/src/exec.c:117
msgid "no /bin/sh"
msgstr "ingen /bin/sh"

#: mini-commander/src/command_line.c:94 mini-commander/src/command_line.c:114
msgid "end of history list"
msgstr "slut på historik"

#. enter pressed -> exec command
#: mini-commander/src/command_line.c:124 mini-commander/src/exec.c:59
msgid "starting..."
msgstr "startar..."

#: mini-commander/src/command_line.c:153
msgid "autocompleted"
msgstr "automatiskt ifylld"

#. build file select dialog
#: mini-commander/src/command_line.c:514
msgid "Start program"
msgstr "Starta program"

#: mini-commander/src/command_line.c:553
msgid "Command line"
msgstr "Kommandorad"

#: mini-commander/src/command_line.c:554
msgid "Type a command here and Gnome will execute it for you"
msgstr "Ange ett kommando här och Gnome kommer att utföra det åt dig"

#: mini-commander/src/exec.c:61
msgid "fork error"
msgstr "greningsfel"

#: mini-commander/src/exec.c:105
msgid "child exited"
msgstr "barnprocess avslutad"

#: mini-commander/src/message.c:155
msgid "%H:%M - %d. %b"
msgstr "%H.%M - %d %b"

#: mini-commander/src/message.c:157
msgid "%H:%M"
msgstr "%H.%M"

#: mini-commander/src/message.c:159
msgid "%d. %b"
msgstr "%d %b"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:123
msgid "orient. changed"
msgstr "riktning ändrad"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:140
msgid "size changed"
msgstr "storlek ändrad"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:291
#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:294
msgid "Browser"
msgstr "Bläddra"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:295
msgid "Click this button to start the browser"
msgstr "Klicka på denna knapp för att starta webbläsaren"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:309
#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:312
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:313
msgid "Click this button for the list of previous commands"
msgstr "Klicka på denna knapp för listan med tidigare kommandon"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:314
msgid "Mini-Commander applet"
msgstr "Panelprogrammet Mini-Commander"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:315
msgid "This applet adds a command line to the panel"
msgstr "Detta panelprogran lägger till en kommandorad på panelen"

#: mini-commander/src/mini-commander_applet.c:449
msgid "ready..."
msgstr "klar..."

#: mini-commander/src/preferences.c:702
msgid "Command Line Preferences"
msgstr "Kommandoradsinställningar"

#: mini-commander/src/preferences.c:719
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"

#. show time check box
#: mini-commander/src/preferences.c:727
msgid "Show time"
msgstr "Visa tid"

#. show date check box
#: mini-commander/src/preferences.c:734
msgid "Show date"
msgstr "Visa datum"

#. appearance frame
#: mini-commander/src/preferences.c:742
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#. show handle check box
#: mini-commander/src/preferences.c:750
msgid "Show han_dle"
msgstr "Visa han_dtag"

#. show frame check box
#: mini-commander/src/preferences.c:757
msgid "Show fram_e"
msgstr "Visa _ram"

#. auto complete frame
#: mini-commander/src/preferences.c:766
msgid "Autocompletion"
msgstr "Automatisk ifyllnad"

#. show history autocomplete
#: mini-commander/src/preferences.c:774
msgid "Enable _history based autocompletion"
msgstr "Använd _historikbaserad automatisk ifyllnad"

#. Size
#: mini-commander/src/preferences.c:781
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#. applet width
#: mini-commander/src/preferences.c:793
msgid "Applet _width:"
msgstr "Panelprograms_bredd:"

#. applet height
#: mini-commander/src/preferences.c:827
msgid "Applet height:"
msgstr "Panelprogramshöjd:"

#. cmd line height
#: mini-commander/src/preferences.c:849
msgid "Command line height:"
msgstr "Kommandoradshöjd:"

#. Color
#: mini-commander/src/preferences.c:884 multiload/properties.c:363
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#. fg
#: mini-commander/src/preferences.c:906
msgid "Command line _foreground:"
msgstr "_Förgrundfärg för kommandorad:"

#. bg
#: mini-commander/src/preferences.c:940
msgid "Command line _background:"
msgstr "_Bakgrundsfärg för kommandorad:"

#. prefix
#: mini-commander/src/preferences.c:1000
#, c-format
msgid "Regex _%.2d:"
msgstr "Regex _%.2d:"

#. command
#: mini-commander/src/preferences.c:1020
#, c-format
msgid "  Macro _%.2d:"
msgstr "  Makro _%.2d:"

#: mini-commander/src/preferences.c:1040
msgid "_Macros"
msgstr "_Makron"

#: mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.h:1
msgid "Adjust the sound volume"
msgstr "Justera ljudvolymen"

#: mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.h:3 mixer/mixer.c:131 mixer/mixer.c:777
msgid "Volume Control"
msgstr "Volymkontroll"

#: mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:3
msgid "_Mute"
msgstr "_Tysta"

#: mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:4
msgid "_Run Volume Control..."
msgstr "_Kör volymkontroll..."

#: mixer/mixer.c:132
msgid "Volume Control (muted)"
msgstr "Volymkontroll (tystad)"

#: mixer/mixer.c:184
msgid ""
"warning: this version of gmix was compiled with a different version of\n"
"soundcard.h.\n"
msgstr ""
"varning: denna version av gmix kompilerades med en annan version av\n"
"soundcard.h.\n"

#: mixer/mixer.c:195
#, c-format
msgid "Querying available channels of mixer device %s failed\n"
msgstr "Undersökning av tillgängliga kanaler på mixerenheten %s misslyckades\n"

#: mixer/mixer.c:202
msgid "warning: mixer has no volume channel - using PCM instead.\n"
msgstr "varning: mixern har ingen volymkanal - använder PCM istället.\n"

#: mixer/mixer.c:205
#, c-format
msgid "Mixer device %s has neither volume nor PCM channels.\n"
msgstr "Mixerenheten %s har varken volym- eller PCM-kanaler.\n"

#: mixer/mixer.c:531
msgid "Volume Controller"
msgstr "Volymkontroll"

#: mixer/mixer.c:532
msgid "Use Up/Down arrow keys to change volume"
msgstr "Använd upp-/nertangenterna för att ändra volymen"

#: mixer/mixer.c:778
msgid "(C) 2001 Richard Hult"
msgstr "© 2001 Richard Hult"

#: mixer/mixer.c:779
msgid "The volume control lets you set the volume level for your desktop."
msgstr "Volymkontrollen låter dig ställa in volymnivån för ditt skrivbord."

#: mixer/mixer.c:958
msgid "The volume control lets you set the volume level for your desktop"
msgstr "Volymkontrollen låter dig ställa in volymnivån för ditt skrivbord"

#: modemlights/GNOME_ModemLightsApplet.server.in.h:1
msgid "Internet"
msgstr "Internet"

#: modemlights/GNOME_ModemLightsApplet.server.in.h:2
#: modemlights/modemlights.c:224
msgid "Modem Lights"
msgstr "Modemlampor"

#: modemlights/modemlights.c:226
msgid ""
"Released under the GNU general public license.\n"
"A modem status indicator and dialer.\n"
"Lights in order from the top or left are Send data and Receive data."
msgstr ""
"Släppt under GNU general public license.\n"
"En indikator för modemstatus och uppringare.\n"
"Lamporna uppifrån eller från vänster är Sänd data och Mottag Data."

#: modemlights/modemlights.c:555
msgid ""
"You are currently connected.\n"
"Do you want to disconnect?"
msgstr ""
"Du är just nu ansluten.\n"
"Vill du avbryta och koppla ner förbindelsen?"

#: modemlights/modemlights.c:570
msgid "Do you want to connect?"
msgstr "Vill du ansluta?"

#: modemlights/modemlights.c:598
#, c-format
msgid "%#.1fMb received / %#.1fMb sent / time: %.1d:%.2d"
msgstr "%#.1fMB mottaget / %#.1fMB skickat / tid: %.1d.%.2d"

#: modemlights/modemlights.c:603
msgid "not connected"
msgstr "inte ansluten"

#: modemlights/properties.c:318
msgid "Modem Lights Preferences"
msgstr "Inställningar för modemlampor"

#: modemlights/properties.c:330
msgid "Connecting"
msgstr "Ansluter"

#: modemlights/properties.c:344
msgid "Co_nnect command:"
msgstr "_Anslutningskommando:"

#: modemlights/properties.c:361
msgid "_Disconnect command:"
msgstr "_Frånkopplingskommando:"

#. confirmation checkbox
#: modemlights/properties.c:374
msgid "Con_firm connection"
msgstr "_Bekräfta anslutningen"

#: modemlights/properties.c:395
msgid "U_pdates per second"
msgstr "U_ppdateringar per sekund"

#. extra info checkbox
#: modemlights/properties.c:409
msgid "Sho_w connect time and throughput"
msgstr "_Visa anslutningstid och bandbredd"

#: modemlights/properties.c:426
msgid "Receive data"
msgstr "Mottag data"

#: modemlights/properties.c:428
msgid "_Foreground"
msgstr "_Förgrund"

#: modemlights/properties.c:429
msgid "_Background"
msgstr "_Bakgrund"

#: modemlights/properties.c:431
msgid "Send data"
msgstr "Skicka data"

#: modemlights/properties.c:433
msgid "Foregroun_d"
msgstr "Förgrun_d"

#: modemlights/properties.c:434
msgid "Backg_round"
msgstr "Bakg_rund"

#: modemlights/properties.c:436
msgid "Connection status"
msgstr "Anslutningsstatus"

#: modemlights/properties.c:438
msgid "Co_nnected"
msgstr "A_nsluten"

#: modemlights/properties.c:439
msgid "No_t connected"
msgstr "In_te ansluten"

#: modemlights/properties.c:440
msgid "A_waiting connection"
msgstr "_Väntar på anslutning"

#: modemlights/properties.c:443
msgid "B_link"
msgstr "B_link"

#: modemlights/properties.c:450
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: modemlights/properties.c:452
msgid "For_eground"
msgstr "F_örgrund"

#: modemlights/properties.c:453
msgid "Bac_kground"
msgstr "Ba_kgrund"

#: modemlights/properties.c:454
msgid "O_utline"
msgstr "_Ram"

#: modemlights/properties.c:456
msgid "C_olors"
msgstr "F_ärger"

#: modemlights/properties.c:465
msgid "Modem options"
msgstr "Modemalternativ"

#: modemlights/properties.c:479
msgid "_Modem lock file:"
msgstr "Låsfil för _modemet:"

#: modemlights/properties.c:491
msgid "_Verify owner of lock file"
msgstr "_Verifiera ägaren av låsfilen"

#: modemlights/properties.c:503
msgid "_Device:"
msgstr "_Enhet:"

#. ISDN checkbox
#: modemlights/properties.c:516
msgid "U_se ISDN"
msgstr "A_nvänd ISDN"

#: modemlights/properties.c:536
msgid "Set options as default"
msgstr "Ställ in alternativ som standard"

#: modemlights/properties.c:542
msgid "_Advanced"
msgstr "_Avancerat"

#: multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.h:1
msgid "A system load indicator"
msgstr "En systembelastningsindikator"

#: multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.h:2 multiload/main.c:75
msgid "System Monitor"
msgstr "Systemövervakare"

#: multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:3
msgid "_Run detailed system monitor"
msgstr "_Kör detaljerad systemövervakare"

#: multiload/cpuload.c:50
msgid "CPU Load"
msgstr "Processorbelastning"

#: multiload/loadavg.c:94
msgid "Load Average"
msgstr "Medelbelastning"

#: multiload/main.c:77
msgid ""
"Released under the GNU General Public License.\n"
"\n"
"A system load monitor capable of displaying graphs for CPU, ram, and swap "
"file use, plus network traffic."
msgstr ""
"Släppt under GNU General Public License.\n"
"\n"
"En systemövervakare som kan visa grafer för processor-, minnes- och "
"växlingsfilsanvändning, plus nätverkstrafik."

#: multiload/main.c:203
msgid "Processor"
msgstr "Processor"

#: multiload/main.c:205
msgid "Memory"
msgstr "Minne"

#: multiload/main.c:207
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: multiload/main.c:209
msgid "Swap File"
msgstr "Växlingsfil"

#: multiload/main.c:211
msgid "Resource"
msgstr "Resurs"

#: multiload/main.c:223
#, c-format
msgid ""
"%s:\n"
"%d%% in use"
msgstr ""
"%s:\n"
"%d%% används"

#: multiload/memload.c:50
msgid "Memory Load"
msgstr "Minnesbelastning"

#: multiload/netload.c:49
msgid "Net Load"
msgstr "Nätverksbelastning"

#: multiload/properties.c:256
msgid "Monitored Resources"
msgstr "Övervakade resurser"

#: multiload/properties.c:264
msgid "_Processor"
msgstr "_Processor"

#: multiload/properties.c:274
msgid "_Memory"
msgstr "_Minne"

#: multiload/properties.c:284
msgid "_Network"
msgstr "_Nätverk"

#: multiload/properties.c:294
msgid "_Swap File"
msgstr "_Växlingsfil"

#.
#. check_box = gtk_check_button_new_with_mnemonic(_("_Average"));
#. gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(check_box),
#. panel_applet_gconf_get_bool(multiload_applet->applet, "view_loadavg", NULL));
#. gtk_box_pack_start(GTK_BOX(hbox), check_box, FALSE, FALSE, 0);
#.
#: multiload/properties.c:311
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: multiload/properties.c:324
msgid "System m_onitor width: "
msgstr "System_övervakarbredd: "

#: multiload/properties.c:326
msgid "System m_onitor height: "
msgstr "System_övervakarhöjd: "

#: multiload/properties.c:340
msgid "pixels"
msgstr "bildpunkter"

#: multiload/properties.c:346
msgid "Sys_tem monitor update interval: "
msgstr "Uppdateringsintervall för sys_temövervakare: "

#: multiload/properties.c:358
msgid "milliseconds"
msgstr "millisekunder"

#: multiload/properties.c:371
msgid "P_rocessor"
msgstr "P_rocessor"

#: multiload/properties.c:372
msgid "_User"
msgstr "_Användare"

#: multiload/properties.c:373
msgid "S_ystem"
msgstr "S_ystem"

#: multiload/properties.c:374
msgid "N_ice"
msgstr "\"N_ice\""

#: multiload/properties.c:375
msgid "I_dle"
msgstr "_Tomgång (idle)"

#: multiload/properties.c:377
msgid "M_emory"
msgstr "_Minne"

#: multiload/properties.c:378
msgid "Ot_her"
msgstr "A_nnat"

#: multiload/properties.c:379
msgid "Sh_ared"
msgstr "_Delat"

#: multiload/properties.c:380
msgid "_Buffers"
msgstr "_Buffertar"

#: multiload/properties.c:381
msgid "F_ree"
msgstr "Ledi_gt"

#: multiload/properties.c:383
msgid "Net_work"
msgstr "Nät_verk"

#: multiload/properties.c:384
msgid "S_LIP"
msgstr "S_LIP"

#: multiload/properties.c:385
msgid "PL_IP"
msgstr "PL_IP"

#: multiload/properties.c:386
msgid "Et_hernet"
msgstr "Et_hernet"

#: multiload/properties.c:387
msgid "_Other"
msgstr "_Annat"

#: multiload/properties.c:389
msgid "Swap _File"
msgstr "Växlings_fil"

#: multiload/properties.c:390
msgid "_Used"
msgstr "Anv_änt"

#: multiload/properties.c:391
msgid "_Free"
msgstr "_Ledigt"

#: multiload/properties.c:411
msgid "System Monitor Preferences"
msgstr "Inställningar för systemövervakare"

#: multiload/swapload.c:51
msgid "Swap Load"
msgstr "Växlingsutrymmesbelastning"

#: panel-menu/GNOME_PanelMenuApplet.server.in.h:1
msgid "Factory for Panel Menu Applet"
msgstr "Fabrik för panelmenypanelprogram"

#: panel-menu/GNOME_PanelMenuApplet.server.in.h:2
msgid "Panel Menu Applet Factory"
msgstr "Fabrik för panelmenypanelprogram"

#: panel-menu/GNOME_PanelMenuApplet.server.in.h:3
msgid "Panel applet for displaying menus"
msgstr "Panelprogram för visning av menyer"

#: panel-menu/panel-menu-actions.c:99
msgid "Actions"
msgstr "Åtgärder"

#: panel-menu/panel-menu-actions.c:100
msgid "Actions Menu"
msgstr "Åtgärdsmeny"

#: panel-menu/panel-menu-add.c:76
msgid "Add items to the Menu Bar"
msgstr "Lägg till objekt till menyraden"

#: panel-menu/panel-menu-add.c:235 panel-menu/panel-menu-links.c:139
#: panel-menu/panel-menu-links.c:405
msgid "Shortcuts"
msgstr "Genvägar"

#: panel-menu/panel-menu-add.c:241
msgid "My Documents"
msgstr "Mina dokument"

#: panel-menu/panel-menu-add.c:247 panel-menu/panel-menu-documents.c:134
#: panel-menu/panel-menu-documents.c:399
msgid "Documents"
msgstr "Dokument"

#: panel-menu/panel-menu-applications.c:80
msgid "Applications"
msgstr "Program"

#: panel-menu/panel-menu-common.c:727
msgid ""
"Removing this entry is not allowed as this will cause the Menu Bar applet to "
"be removed from GNOME Panel"
msgstr ""
"Att ta bort denna post är inte tillåtet då det kommer att göra så att "
"menyradspanelprogrammet tas bort från GNOME-panelen"

#: panel-menu/panel-menu-directory.c:515
msgid "Create directory item..."
msgstr "Skapa katalogobjekt..."

#: panel-menu/panel-menu-directory.c:523
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: panel-menu/panel-menu-directory.c:594
msgid "Edit directory item..."
msgstr "Redigera katalogobjekt..."

#: panel-menu/panel-menu-directory.c:680 panel-menu/panel-menu-path.c:728
msgid "_Path:"
msgstr "_Sökväg:"

#: panel-menu/panel-menu-directory.c:688
msgid "..."
msgstr "..."

#: panel-menu/panel-menu-directory.c:698
msgid "_Depth level:"
msgstr "_Djupnivå:"

#: panel-menu/panel-menu-directory.c:795
msgid "Path specified is currently not a valid directory."
msgstr "Sökvägen som angivits är för närvarande inte en giltig katalog."

#: panel-menu/panel-menu-documents.c:397
msgid "Create documents item..."
msgstr "Skapa dokumentobjekt..."

#: panel-menu/panel-menu-documents.c:433
msgid "Rename documents item..."
msgstr "Byt namn på dokumentobjekt..."

#: panel-menu/panel-menu-links.c:323 panel-menu/panel-menu-path.c:554
msgid "KDE Menus"
msgstr "KDE-menyer"

#: panel-menu/panel-menu-links.c:326 panel-menu/panel-menu-path.c:237
#: panel-menu/panel-menu-path.c:557
msgid "Programs"
msgstr "Program"

#: panel-menu/panel-menu-links.c:403
msgid "Create links item..."
msgstr "Skapa länkobjekt..."

#: panel-menu/panel-menu-links.c:439
msgid "Rename links item..."
msgstr "Byt namn på länkobjekt..."

#: panel-menu/panel-menu-path.c:228
msgid "KDE"
msgstr "KDE"

#: panel-menu/panel-menu-path.c:655
msgid "Create menu path item..."
msgstr "Skapa menysökvägsobjekt..."

#: panel-menu/panel-menu-path.c:697
msgid "Edit path item..."
msgstr "Redigera sökvägsobjekt..."

#: panel-menu/panel-menu-preferences.c:78
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: panel-menu/panel-menu-properties.c:71
msgid "Menu Bar Preferences"
msgstr "Inställningar för menyrad"

#: panel-menu/panel-menu-properties.c:75
msgid "Layout"
msgstr "Layout"

#: panel-menu/panel-menu-properties.c:90
msgid "_Applications Menu"
msgstr "_Programmeny"

#: panel-menu/panel-menu-properties.c:114
msgid "Select an icon for the Applications menu"
msgstr "Välj en ikon för programmenyn"

#: panel-menu/panel-menu-properties.c:131
msgid "_Preferences Menu"
msgstr "_Inställningsmeny"

#: panel-menu/panel-menu-properties.c:142
msgid "Ac_tions Menu"
msgstr "_Åtgärdsmeny"

#: panel-menu/panel-menu-properties.c:153
msgid "_Windows Menu"
msgstr "_Fönstermeny"

#: panel-menu/panel-menu-properties.c:164
msgid "W_orkspaces Menu"
msgstr "_Arbetsytemeny"

#: panel-menu/panel-menu-windows.c:99
msgid "Windows"
msgstr "Fönster"

#: panel-menu/panel-menu-workspaces.c:80
msgid "Workspaces"
msgstr "Arbetsytor"

#: panel-menu/panel-menu.c:690
msgid "Menu Bar"
msgstr "Menyrad"

#: panel-menu/panel-menu.c:691
msgid "(c) 2001 Chris Phelps"
msgstr "© 2001 Chris Phelps"

#: panel-menu/panel-menu.c:692
msgid "The Menu Bar allows you to display customized menubars on your panels."
msgstr "Menyraden låter dig visa anpassade menyrader på dina paneler."

#~ msgid "_Icon:"
#~ msgstr "_Ikon:"

#~ msgid "Skip backward"
#~ msgstr "Hoppa bakåt"

#~ msgid "Battery status utility"
#~ msgstr "Batteriövervakare"

#~ msgid "CD Player Applet"
#~ msgstr "CD-spelarpanelprogram"

#~ msgid "Character Picker"
#~ msgstr "Teckenväljare"

#~ msgid "Drive Mount Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för enhetsmontering"

#~ msgid "Dave Camp <campd@oit.edu>"
#~ msgstr "Dave Camp <campd@oit.edu>"

#~ msgid "gEyes"
#~ msgstr "gEyes"

#~ msgid "The GNOME KeyBoard Switcher Applet"
#~ msgstr "GNOME-panelprogrammet för tangentbordsbyte"

#~ msgid "The GNOME Stock Ticker"
#~ msgstr "Aktieövervakare för GNOME"

#~ msgid "_Use HTTP proxy"
#~ msgstr "_Använd HTTP-proxyserver"

#~ msgid "_Location :"
#~ msgstr "_Plats:"

#~ msgid "P_ort :"
#~ msgstr "P_ort:"

#~ msgid "Pro_xy requires a uername and password"
#~ msgstr "Pro_xyservern kräver ett användarnamn och lösenord"

#~ msgid "Us_ername:"
#~ msgstr "Anv_ändarnamn:"

#~ msgid "Pass_word:"
#~ msgstr "L_ösenord:"

#~ msgid "Display a_rrows instead of -/+"
#~ msgstr "Visa _pilar istället för -/+"

#~ msgid "_Proxy"
#~ msgstr "_Proxyserver"

#~ msgid "URL Entry"
#~ msgstr "URL-fält"

#~ msgid "Enter the Location"
#~ msgstr "Ange platsen"

#~ msgid "Port Entry"
#~ msgstr "Portfält"

#~ msgid "Enter the Port number"
#~ msgstr "Ange portnumret"

#~ msgid "User Entry"
#~ msgstr "Användarfält"

#~ msgid "Enter the user name"
#~ msgstr "Ange användarnamnet"

#~ msgid "Password Entry"
#~ msgstr "Lösenordsfält"

#~ msgid "Enter the Password"
#~ msgstr "Ange lösenordet"

#~ msgid "Mini-Commander Applet"
#~ msgstr "Panelprogrammet Mini-Commander"

#~ msgid "history list empty"
#~ msgstr "historiklista tom"

#~ msgid "Command history"
#~ msgstr "Kommandohistorik"

#~ msgid "Run Audio Mixer..."
#~ msgstr "Kör ljudmixer..."

#~ msgid "Modem Lights Applet"
#~ msgstr "Panelprogram med modemlampor"

#~ msgid "System Monitor Applet"
#~ msgstr "Systemövervakarpanelprogram"

#~ msgid "PanelMenu Applet"
#~ msgstr "Panelmenypanelprogram"

#~ msgid "Battstat Settings"
#~ msgstr "Inställningar för Battstat"

#~ msgid "Properties..."
#~ msgstr "Egenskaper..."

#~ msgid "Geyes Applet"
#~ msgstr "Panelprogrammet Geyes"

#~ msgid "Properties"
#~ msgstr "Egenskaper"

#~ msgid "GKB Properties"
#~ msgstr "Egenskaper för GKB"

#~ msgid "Couldn't open mixer device %s\n"
#~ msgstr "Kunde inte öppna mixerenhet %s\n"

#~ msgid "Name:"
#~ msgstr "Namn:"

#~ msgid "Add"
#~ msgstr "Lägg till"

#~ msgid ""
#~ "Proxy URL is not of the form http://host:port/\n"
#~ "Properties remain unchanged."
#~ msgstr ""
#~ "Proxyserver-URL:en är inte på formen http://värd:port/\n"
#~ "Egenskaperna förblir oförändrade."

#~ msgid "Proxy URL:"
#~ msgstr "Proxyserver-URL:"

#~ msgid ""
#~ "Warning: Your password will be saved as\n"
#~ "unencrypted text in a private configuration\n"
#~ "file."
#~ msgstr ""
#~ "Varning: Ditt lösenord kommer att sparas som\n"
#~ "okrypterad text i en privat konfigurationsfil."

#~ msgid "still not ported"
#~ msgstr "inte portat än"

#~ msgid "Laptop battery monitor applet"
#~ msgstr "Batteriövervakningspanelprogram för bärbara datorer"

#~ msgid "Panel applet for mounting block volumes"
#~ msgstr "Panelprogram för montering av blockvolymer"

#~ msgid "Keyboard Layout Switcher Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för byte av tangentbordslayout"

#~ msgid "The GNOME weather monitor"
#~ msgstr "GNOME-väderövervakare"

#~ msgid "time & date on"
#~ msgstr "tid och datum på"

#~ msgid "time on"
#~ msgstr "tid på"

#~ msgid "date on"
#~ msgstr "datum på"

#~ msgid "clock off"
#~ msgstr "klocka av"

#~ msgid "Update failed! Maybe another update was already in progress?"
#~ msgstr ""
#~ "Uppdateringen misslyckades! Kanske en annan uppdatering var igång redan?"

#~ msgid "mmHg"
#~ msgstr "mmHg"

#~ msgid "Another update already in progress!\n"
#~ msgstr "En annan uppdatering är redan igång!\n"

#~ msgid "Character picker"
#~ msgstr "Teckenväljare"

#~ msgid "An applet that watches your mouse."
#~ msgstr "Ett panelprogram som sneglar på din muspekare."

#~ msgid "GKB Keyboard Switcher"
#~ msgstr "GKB-tangentbordsväljare"

#~ msgid "GKB, the Gnome Keyboard Layout Switcher Applet"
#~ msgstr "GKB, Gnome-panelprogrammet för att byta tangentbordslayout"

#~ msgid "GNOME Stock Ticker"
#~ msgstr "Aktieövervakare för GNOME"

#~ msgid "GNOME Stock Ticker Panel Applet"
#~ msgstr "Aktieövervakarpanelprogram för GNOME"

#~ msgid "Select Font"
#~ msgstr "Välj typsnitt"

#~ msgid "GNOME weather monitor applet"
#~ msgstr "Väderövervakningspanelprogram för GNOME"

#~ msgid "Show modem status"
#~ msgstr "Visa modemstatus"

#~ msgid "CPU Load Meter"
#~ msgstr "Mätare för processorbelastning"

#~ msgid "CPULoad"
#~ msgstr "Processorbelastning"

#~ msgid "Load Average Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för medelbelastning"

#~ msgid "MemLoad"
#~ msgstr "Minnesanvändning"

#~ msgid "Memory Load Meter"
#~ msgstr "Mätare för minnesanvänding"

#~ msgid "NetLoad"
#~ msgstr "Nätbelastning"

#~ msgid "Network Activity Meter"
#~ msgstr "Mätare för nätverksaktivitet"

#~ msgid "Swap Load Meter"
#~ msgstr "Mätare för växlingsutrymmesbelastning"

#~ msgid "SwapLoad"
#~ msgstr "Växlingsutrymmesbelastning"

#~ msgid "Screenshot Taker"
#~ msgstr "Skärmdumpstagare"

#~ msgid "Take screenshots"
#~ msgstr "Ta skärmdumpar"

#~ msgid "Screen-Shooter Settings"
#~ msgstr "Inställningar för skärmdumpare"

#~ msgid "Capture WM decorations when grabbing a window"
#~ msgstr "Ta med fönsterdekorationer vid fönsterdump"

#~ msgid "Give audio feedback using the keyboard bell"
#~ msgstr "Använd ljudsignal för att påkalla uppmärksamhet"

#~ msgid "Display Spurious Options (I got carried away)"
#~ msgstr "Visa oäkta alternativ (Jag halkade in på något)"

#~ msgid "Delay (seconds) before taking shot (only for entire desktop shots)"
#~ msgstr ""
#~ "Fördröjning (sekunder) innan skärmdump (endast för skärmdumpar av hela "
#~ "skrivbord)"

#~ msgid ""
#~ "Compressed Quality (JPEG/MIFF/PNG mode) High: good quality/large file"
#~ msgstr ""
#~ "Kvalitet på komprimering (JPEG/MIFF/PNG-läge) Hög: bra kvalitet/stora "
#~ "filer"

#~ msgid "Create monochrome image"
#~ msgstr "Skapa monokrom bild"

#~ msgid "Invert colours in image"
#~ msgstr "Invertera bilden"

#~ msgid "Directory to save images in:"
#~ msgstr "Katalog att spara bilder i:"

#~ msgid "Image filename:"
#~ msgstr "Bildfilnamn:"

#~ msgid "Show expanded filename"
#~ msgstr "Visa expanderat filnamn"

#~ msgid ""
#~ "Filetype is determined from filename suffix.\n"
#~ "Default filetype (if no extension or unrecognised extension) is miff.\n"
#~ "Recognised suffixes are:\n"
#~ "jpg, jpeg, bmp, cgm, cmyk, dib, eps, fig, fpx, gif, ico, map, miff, pcx,\n"
#~ "pict, pix, png, pnm, ppm, psd, rgb, rgba, rla, rle, tiff, tga, xbm, xpm,\n"
#~ "and several obscure ones. Try your luck with something interesting!\n"
#~ "Eg .html for a client-side image map. You'll get a .gif, .html, and a ."
#~ "shtml\n"
#~ "\n"
#~ "Recommendations:\n"
#~ "Small file, pretty good quality:  jpg, 75% quality\n"
#~ "Slightly larger file but lossless: png, as much compression as you like.\n"
#~ "- compressing pngs takes longer at higher ratios, but is still lossless"
#~ msgstr ""
#~ "Filtyperna känns igen från filnamnsuffixet.\n"
#~ "Standardfiltyp (om inget suffix eller oigenkänligt suffix) är miff.\n"
#~ "jpg, jpeg, bmp, cgm, cmyk, dib, eps, fig, fpx, gif, ico, map, miff, pcx,\n"
#~ "pict, pix, png, pnm, ppm, psd, rgb, rgba, rla, rle, tiff, tga, xbm, xpm,\n"
#~ "och flera andra skumma suffix. Testa din tur med något intressant!\n"
#~ "Tex .html för en klientsidesbildkarta. Du kommer att få en .gif-fil, ."
#~ "html-fil och en .shtml-fil\n"
#~ "\n"
#~ "Rekommendationer:\n"
#~ "Liten fil, rätt så bra kvalitet:  jpg, 75 % kvalitet\n"
#~ "Lite större fil men ickedestruktiv: png, den komprimering du vill ha.\n"
#~ "- komprimering av png:are tar längre tid vid högre tal, men är "
#~ "fortfarande ickedestruktiv"

#~ msgid "View screenshot after saving it"
#~ msgstr "Visa skärmdump efter att den sparas"

#~ msgid "App to use for displaying screenshots:"
#~ msgstr "Program att använda för att visa skärmdumpar:"

#~ msgid "Files, Apps"
#~ msgstr "Filer, Prog"

#~ msgid "Create thumbnail of image too"
#~ msgstr "Skapa även miniatyrbild av bilderna"

#~ msgid "Thumbnail Size (percentage of original)"
#~ msgstr "Storlek på miniatyrbilder (procent av originalet)"

#~ msgid ""
#~ "Thumbnail compression (JPEG/MIFF/PNG mode) High: good quality/large file"
#~ msgstr ""
#~ "Miniatyrbildskomprimering (JPEG/MIFF/PNG-läge) Hög: bra kvalitet/stora "
#~ "filer"

#~ msgid "Prefix to attach to thumbnail filename:"
#~ msgstr "Prefix att koppla till miniatyrbildsfilnamn:"

#~ msgid "Use high-quality intermediate for generating thumbnail"
#~ msgstr "Använd arbetskopia av hög kvalitet vid skapning av miniatyrbild"

#~ msgid ""
#~ "(This'll chug loads of CPU, but will prevent compressing the image twice "
#~ "if a\n"
#~ "lossy file format is used)\n"
#~ "Don't use this if you're using a lossless compression format, or if you "
#~ "cherish\n"
#~ "speed and don't mind imperfection in your thumbnails."
#~ msgstr ""
#~ "Den här tar upp en massa processortid, men kommer att undvika dubbel "
#~ "komprimering av bilden om ett inte förlustfritt filformat används)\n"
#~ "Använd det inte om du använder ett förlustfritt komprimeringsformat, "
#~ "eller om du värderar\n"
#~ "hastiget mer än bildkvalitet i dina miniatyrbilder."

#~ msgid "Thumbnails"
#~ msgstr "Miniatyrbilder"

#~ msgid ""
#~ "All post-processing, frill and spurious options will chug more CPU than "
#~ "a\n"
#~ "simple screenshot, due to the creation and then conversion of an "
#~ "intermediate\n"
#~ "image. Intensive operations may take some time on less spiffy CPUs."
#~ msgstr ""
#~ "Alla efterbehandlingar, veckningar av bilder och oäkta alternativ kommer "
#~ "att kräva mer processorkraft än en vanlig skärmdump, pga skapningen och "
#~ "sen konverteringen av en mellanliggande bild. Intensiva operationer kan "
#~ "ta en stund på långsammare datorer."

#~ msgid ""
#~ "Normalize image (Span full range of color values to enhance contrast)"
#~ msgstr ""
#~ "Normalisera bild (Sträck ut hela omfånget av färgvärden för att förbättra "
#~ "kontrasten)"

#~ msgid "Equalize image (Perform histogram equalization)"
#~ msgstr "Jämna ut bild (Utför histogramutjämning)"

#~ msgid "Enhance image (reduce noise)"
#~ msgstr "Förbättra bild (reducera brus)"

#~ msgid "Despeckle Image (reduce spots)"
#~ msgstr "Ta bort fläckar från bilden (reducera fläckar)"

#~ msgid "Sharpen Image by what factor?"
#~ msgstr "Skärp bilden med vilken faktor?"

#~ msgid "Rotate image clockwise by how many degrees?"
#~ msgstr "Rotera bilden klockvis med hur många grader?"

#~ msgid "Adjust gamma"
#~ msgstr "Anpassa gamma"

#~ msgid "Gamma value"
#~ msgstr "Gammavärde"

#~ msgid "Post Processing"
#~ msgstr "Efterbehandling"

#~ msgid "Create frame around image"
#~ msgstr "Skapa ram runt bilden"

#~ msgid "Frame Width (pixels)"
#~ msgstr "Rambredd (bildpunkter)"

#~ msgid "Mirror image vertically"
#~ msgstr "Spegla bilden vertikalt"

#~ msgid "Mirror image horizontally"
#~ msgstr "Spegla bilden horisontellt"

#~ msgid "Emboss image"
#~ msgstr "Pryd bild med reliefer"

#~ msgid ""
#~ "When finished, send image and thumbnail filenames to script/program below"
#~ msgstr ""
#~ "Skicka bild- och miniatyrbildsfilnamnen till skript/program nedan då klar"

#~ msgid "Script or program to launch:"
#~ msgstr "Skript eller program att köra:"

#~ msgid ""
#~ "Script/program will be launched after image creation with the image "
#~ "filenames\n"
#~ "specified on the commandline as follows:\n"
#~ "{Script_Name} {Image_Filename} {Thumbnail_filename_if_specified}\n"
#~ "Hint: I use a script to update my website screenshot page.\n"
#~ "An example script should've been included in the tarball, or at my "
#~ "website."
#~ msgstr ""
#~ "Skript/program som kommer att köras efter skapning av bild med "
#~ "bildfilnamnen\n"
#~ "angivna på kommandoraden enligt följande:\n"
#~ "{Skriptnamn} {Bildfilnamn} {Miniatyrbildsfilnamn_om_angiven}\n"
#~ "Tips: Jag använder ett skript för att uppdatera skärmdumparna på min "
#~ "webbsida.\n"
#~ "Ett exempelskript bör ha inkluderats i tarbollen, eller på min websida."

#~ msgid "Frills"
#~ msgstr "Vecka bild"

#~ msgid "Blur image"
#~ msgstr "Gör bilden suddig"

#~ msgid "Blur image by what factor?"
#~ msgstr "Gör bilden suddig med vilken faktor?"

#~ msgid "Create Charcoal Effect"
#~ msgstr "Skapa träkolseffekt"

#~ msgid "Charcoal by what factor?"
#~ msgstr "Träkolseffekt med vilken faktor?"

#~ msgid "Find Edges in Image"
#~ msgstr "Hitta kanter i bilden"

#~ msgid "Find edges by what factor?"
#~ msgstr "Hitta kanter med vilken faktor?"

#~ msgid "Implode Image"
#~ msgstr "Implodera bild"

#~ msgid "Implode by what factor?"
#~ msgstr "Impodera med vilken faktor?"

#~ msgid "Spurious"
#~ msgstr "Falsk"

#~ msgid "Create Painted Effect"
#~ msgstr "Skapa målad effekt"

#~ msgid "Paint what radius around each pixel?"
#~ msgstr "Vilken radie ska målas runt varje bildpunkt?"

#~ msgid "Solarise Image"
#~ msgstr "Polarisera bild "

#~ msgid "Solarize factor?"
#~ msgstr "Polariseringsfaktor?"

#~ msgid "Spread image pixels"
#~ msgstr "Sprid ut bildpunkter"

#~ msgid "Radius to around each pixel to spread?"
#~ msgstr "Radie runt varje bildpunkt att sprida ut?"

#~ msgid "Swirl pixels. My favorite :-)"
#~ msgstr "Rotera bildpunkter. Min favorit :-)"

#~ msgid "Radius to swirl pixels around?)"
#~ msgstr "Radie att rotera bildpunkter runt?)"

#~ msgid "Spurious 2"
#~ msgstr "Falsk 2"

#~ msgid ""
#~ "There was a word expansion error\n"
#~ "I think you have stuck something funny in the directory box\n"
#~ "Screenshot aborted"
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett ordexpansionsfel\n"
#~ "Jag tror att du har skrivit något konstigt i katalogfältet\n"
#~ "Skärmdump avbruten"

#~ msgid ""
#~ "There was a word expansion error\n"
#~ "I think you have stuck something funny in the filename box\n"
#~ "Screenshot aborted"
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett ordexpansionsfel\n"
#~ "Jag tror att du har skrivit något konstigt i filnamnsfältet\n"
#~ "Skärmdump avbruten"

#~ msgid ""
#~ "There was a word expansion error\n"
#~ "I think you have stuck something funny in the filename box"
#~ msgstr ""
#~ "Det uppstod ett ordexpansionsfel\n"
#~ "Jag tror att du har skrivit något konstigt i filnamnsfältet"

#~ msgid ""
#~ "The specified filename:\n"
#~ "%s\n"
#~ "expands to:\n"
#~ "%s\n"
#~ "when passed to a shell"
#~ msgstr ""
#~ "Det angivna filnamnet:\n"
#~ "%s\n"
#~ "expanderar till:\n"
#~ "%s\n"
#~ "vid passeringen av ett skal"

#~ msgid "Screen-Shooter Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för skärmdumpar"

#~ msgid "Copyright (C) 1999 Tom Gilbert"
#~ msgstr "Copyright © 1999 Tom Gilbert"

#~ msgid ""
#~ "A useful little screengrabber.\n"
#~ "The left/top button allows you to grab either:\n"
#~ "a window (click to select which one)\n"
#~ "or an area (click and drag to select a rectangle.)\n"
#~ "The right/bottom button will grab the entire desktop.\n"
#~ "Share and Enjoy ;)"
#~ msgstr ""
#~ "En användbar liten skärmdumpare.\n"
#~ "Den vänstra/översta knappen låter dig ta antingen:\n"
#~ "ett fönster (klicka för att välja ett)\n"
#~ "eller en yta (klicka och dra för att välja en rektangel.)\n"
#~ "Den högra/nedersta knappen kommer att ta hela skrivbordet.\n"
#~ "Dela med dig och njut ;)"

#~ msgid "Visit the author's Website"
#~ msgstr "Besök författarens webbsida"

#~ msgid "Grab a shot of a specific window or area"
#~ msgstr "Ta en bild av ett specifikt fönster eller yta"

#~ msgid "Grab a shot of your entire desktop"
#~ msgstr "Ta en bild av hela ditt skrivbord"

#~ msgid "Screen Shooter is a screenshot grabber"
#~ msgstr "En skärmdumpare"

#~ msgid "ScreenShooter"
#~ msgstr "Skärmdumpare"

#~ msgid "Minimum number of cells: (for autosize)"
#~ msgstr "Minsta antal celler: (för autostorlek)"

#~ msgid "Size of button: (pixels)"
#~ msgstr "Storlek på knapp: (bildpunkter)"

#~ msgid "Number of rows of buttons:"
#~ msgstr "Antal rader med knappar:"

#~ msgid "Number of columns of buttons:"
#~ msgstr "Antal kolumner med knappar:"

#~ msgid "Follow panel size"
#~ msgstr "Anpassa till panelens storlek"

#~ msgid "Default List"
#~ msgstr "Standardlista"

#~ msgid "Press a key..."
#~ msgstr "Tryck en tangent..."

#~ msgid "saving prefs..."
#~ msgstr "sparar inställningar..."

#~ msgid "Load average over 1 minute"
#~ msgstr "Medelbelastning över 1 minut"

#~ msgid "Load average over 5 minutes"
#~ msgstr "Medelbelastning över 5 minuter"

#~ msgid "Load average over 15 minutes"
#~ msgstr "Medelbelastning över 15 minuter"

#~ msgid "PPP"
#~ msgstr "PPP"

#~ msgid "ETH"
#~ msgstr "ETH"

#~ msgid "Regions"
#~ msgstr "Regioner"

#~ msgid ""
#~ "GNOME weather monitor applet.\n"
#~ "Web: http://gweather.dhs.org/"
#~ msgstr ""
#~ "GNOME-panelprogram för väderövervakning.\n"
#~ "Webben: http://gweather.dhs.org/"

#~ msgid ""
#~ "NOTICE: These is a per-applet settings\n"
#~ "If you change them here, it will only change\n"
#~ "for this applet, allowing each instance to\n"
#~ "control a different cdrom device."
#~ msgstr ""
#~ "OBSERVERA: Dessa inställningar är\n"
#~ "specifika för just detta panelprogram. Om du\n"
#~ "ändrar dem här kommer de endast att ändra just\n"
#~ "denna instans av panelprogrammet, vilket gör\n"
#~ "att varje instans kan styra en egen cdrom-enhet."

#~ msgid "Settings"
#~ msgstr "Inställningar"

#~ msgid "Character Picker Settings"
#~ msgstr "Inställningar för teckenväljare"

#~ msgid "(C) 1998-2002 Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 1998-2002 Free Software Foundation"

#~ msgid "Copyright (C) 2002"
#~ msgstr "Copyright © 2002"

#~ msgid "keymap_%d/name=US 105 key keyboard (with windows keys)"
#~ msgstr "keymap_%d/name=US 105-tangenters tangentbord (med Windows-knappar)"

#~ msgid "keymap_%d/label=us"
#~ msgstr "keymap_%d/label=us"

#~ msgid "keymap_%d/country=United States"
#~ msgstr "keymap_%d/country=USA"

#~ msgid "keymap_%d/lang=English"
#~ msgstr "keymap_%d/lang=English"

#~ msgid "keymap_%d/command=gkb_xmmap us"
#~ msgstr "keymap_%d/command=gkb_xmmap us"

#~ msgid "keymap_%d/name=Hungarian 105 keys latin2"
#~ msgstr "keymap_%d/name=Svenskt 105-tangenters tangentbord"

#~ msgid "keymap_%d/label=hu"
#~ msgstr "keymap_%d/label=se"

#~ msgid "keymap_%d/country=Hungary"
#~ msgstr "keymap_%d/country=Sverige"

#~ msgid "keymap_%d/lang=Hungarian"
#~ msgstr "keymap_%d/lang=Svenska"

#~ msgid "keymap_%d/flag=hu.png"
#~ msgstr "keymap_%d/flag=se.png"

#~ msgid "keymap_%d/command=gkb_xmmap hu"
#~ msgstr "keymap_%d/command=gkb_xmmap sv"

#~ msgid "Load monitor height"
#~ msgstr "Höjd på belastningsövervakare"

#~ msgid "Load monitor speed"
#~ msgstr "Hastighet för belastningsövervakare"

#~ msgid ""
#~ "You win!\n"
#~ "Moves"
#~ msgstr ""
#~ "Du vinner!\n"
#~ "Flyttar"

#~ msgid "Fifteen sliding pieces"
#~ msgstr "Femton glidande pjäser"

#~ msgid "Copyright (C) The Free Software Foundation"
#~ msgstr "Copyright © Free Software Foundation"

#~ msgid ""
#~ "Sam Lloyd's all-time favorite game, now for your delight in the Gnome "
#~ "Panel. Guaranteed to be a productivity buster."
#~ msgstr ""
#~ "Sam Lloyds spel, nu äntligen till din glädje i Gnomepanelen. En "
#~ "garanterad produktivitetssänkare."

#~ msgid "Odometer"
#~ msgstr "Trippmätare"

#~ msgid "(C) 1999 The Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 1999 Free Software Foundation"

#~ msgid ""
#~ "a GNOME applet that tracks and measures the movements of your mouse "
#~ "pointer across the desktop."
#~ msgstr ""
#~ "Ett GNOME-panelprogram som håller reda på och mäter flyttningar av din "
#~ "muspekare över skrivbordet."

#~ msgid "Themes:"
#~ msgstr "Teman:"

#~ msgid "Use Metric"
#~ msgstr "Använd metriska enheter"

#~ msgid "auto_reset"
#~ msgstr "nollställ_automatiskt"

#~ msgid "enabled"
#~ msgstr "aktiverad"

#~ msgid "Digits number"
#~ msgstr "Antal siffror"

#~ msgid "Theme file:"
#~ msgstr "Temafil:"

#~ msgid "Theme"
#~ msgstr "Tema"

#~ msgid "Where Am I?"
#~ msgstr "Var är jag?"

#~ msgid "Copyright 1999 John Kodis"
#~ msgstr "Copyright 1999 John Kodis"

#~ msgid ""
#~ "A cursor position reporting applet.\n"
#~ "= Clicking mouse button 1 grabs the cursor.\n"
#~ "= Dragging with mouse button 1 held down shows the size of the region."
#~ msgstr ""
#~ "Ett panelprogram som rapporterar muspekarpositionen.\n"
#~ "= Ett klick med musknapp 1 låser muspekaren.\n"
#~ "= Ett drag med musknapp 1 nertryckt visar storleken på ett område."

#~ msgid "gEyes Settings"
#~ msgstr "Inställningar för gEyes"

#~ msgid "Themes"
#~ msgstr "Teman"

#~ msgid "Odometer setting"
#~ msgstr "Inställningar för trippmätare"

#~ msgid "Clock color"
#~ msgstr "Klockfärg"

#~ msgid "Hour needle color"
#~ msgstr "Timvisarens färg"

#~ msgid "Minute needle color"
#~ msgstr "Minutvisarens färg"

#~ msgid "Second needle color"
#~ msgstr "Sekundvisarens färg"

#~ msgid "Show seconds needle"
#~ msgstr "Visa sekundvisaren"

#~ msgid "Inigo Serna <inigo@gaztelan.bi.ehu.es>"
#~ msgstr "Iñigo Serna <inigo@gaztelan.bi.ehu.es>"

#~ msgid "Another Clock Applet"
#~ msgstr "Ytterligare ett klockpanelprogram"

#~ msgid "(C) 1999 the Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 1999 Free Software Foundation"

#~ msgid "An analog clock similar to that in CDE panel."
#~ msgstr "Analog klocka, liknande den i CDE-panelen."

#~ msgid "ASClock"
#~ msgstr "AS-klocka"

#~ msgid "(C) 1998 the Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 1998 Free Software Foundation"

#~ msgid "Who said NeXT is dead?"
#~ msgstr "Vem sa att NeXT är dött?"

#~ msgid ""
#~ "Since you are root, would you like to set the system's default timezone?"
#~ msgstr "Eftersom du är root, vill du ställa in systemets standardtidszon?"

#~ msgid "My Title"
#~ msgstr "Min titel"

#~ msgid "Continent/City"
#~ msgstr "Kontinent/Stad"

#~ msgid "Clock Theme"
#~ msgstr "Klocktema"

#~ msgid "ASClock Settings"
#~ msgstr "AS-klockans inställningar"

#~ msgid "Display time in 12 hour format (AM/PM)"
#~ msgstr "Visa tid i 12-timmarsformat (AM/PM)"

#~ msgid "Blinking elements in clock"
#~ msgstr "Blinkande element på klockan"

#~ msgid "Timezone"
#~ msgstr "Tidszon"

#~ msgid "The battery is low."
#~ msgstr "Batteriladdningen är låg."

#~ msgid "The battery is fully charged."
#~ msgstr "Batteriet är fullt uppladdat."

#~ msgid "Internal error: invalid mode in battery_set_mode"
#~ msgstr "Internt fel: ogiltigt läge i battery_set_mode"

#~ msgid "The GNOME Battery Monitor Applet"
#~ msgstr "GNOME-panelprogram för batteriövervakning"

#~ msgid " (C) 1997-1998 The Free Software Foundation"
#~ msgstr " © 1997-1998 Free Software Foundation"

#~ msgid ""
#~ "This applet monitors the charge of your laptop's battery. Click on it to "
#~ "change display modes."
#~ msgstr ""
#~ "Detta panelprogram övervakar laddningen på batteriet i din bärbara dator. "
#~ "Klicka på det för att ändra vad det ska visa."

#~ msgid "Could not allocate space for graph values"
#~ msgstr "Kunde inte allokera utrymme för grafvärden"

#~ msgid "Battery Monitor Settings"
#~ msgstr "Inställnignar för batteriövervakning"

#~ msgid "Applet Height:"
#~ msgstr "Panelprogramshöjd:"

#~ msgid "Applet Width:"
#~ msgstr "Panelprogramsbredd:"

#~ msgid "Low Charge Threshold:"
#~ msgstr "Tröskel för låg laddning:"

#~ msgid "Applet Mode:"
#~ msgstr "Panelprogramsläge:"

#~ msgid "Graph"
#~ msgstr "Graf"

#~ msgid "AC-On Battery Color:"
#~ msgstr "Färg för AC på:"

#~ msgid "AC-Off Battery Color:"
#~ msgstr "Färg för AC av:"

#~ msgid "Low Battery Color:"
#~ msgstr "Färg för låg batteriladdning:"

#~ msgid "Graph Tick Color:"
#~ msgstr "Färg för graftick:"

#~ msgid "Graph Direction:"
#~ msgstr "Grafriktning:"

#~ msgid "Left to Right"
#~ msgstr "Vänster till höger"

#~ msgid "Right to Left"
#~ msgstr "Höger till vänster"

#~ msgid "Battery Charge Messages"
#~ msgstr "Batteriladdningsmeddelanden"

#~ msgid "Enable Low Battery Warning"
#~ msgstr "Använd varning för låg laddning"

#~ msgid "Warn if the battery charge dips below:"
#~ msgstr "Varna om batteriet når laddning under:"

#~ msgid "Enable Full-Charge Notification"
#~ msgstr "Använd meddelande om full laddning"

#~ msgid ""
#~ "Cannot open /proc/apm! Make sure that you built APM support into your "
#~ "kernel.\n"
#~ msgstr "Kan inte öppna /proc/apm! Kontrollera att din kernel stöder APM.\n"

#~ msgid "Could not dup() APM file descriptor: %s\n"
#~ msgstr "Kunde inte göra dup() på APM-fildeskriptor: %s\n"

#~ msgid "Cannot open /dev/apm; can't get data."
#~ msgstr "Kan inte öppna /proc/apm; får inte data."

#~ msgid "ioctl failed on /dev/apm."
#~ msgstr "ioctl misslyckades på /dev/apm."

#~ msgid "APM is disabled! Cannot read battery charge information."
#~ msgstr "APM är avstängt! Kan inte läsa batteriladdningsinformation."

#~ msgid "Clipboard Applet"
#~ msgstr "Urklippspanelprogram"

#~ msgid "Copyright (C) 1999"
#~ msgstr "Copyright © 1999"

#~ msgid ""
#~ "Gnome panel applet for copying and retrieving selections with a history "
#~ "list. Released under GNU General Public Licence."
#~ msgstr ""
#~ "Gnome-panelprogram för att kopiera och välja markeringar med en "
#~ "historiklista. Släppt under GNU General Public License."

#~ msgid "John Ellis <johne@bellatlantic.net>"
#~ msgstr "John Ellis <johne@bellatlantic.net>"

#~ msgid "Clock and Mail Notify Applet"
#~ msgstr "Panelprogram som är klocka och meddelar om e-post"

#~ msgid "(C) 2000"
#~ msgstr "© 2000"

#~ msgid ""
#~ "Released under the GNU general public license.\n"
#~ "Basic digital clock with date in a tooltip. Optional 12/24 time display. "
#~ "Mail blinking can be for any unread mail, or only briefly when new mail "
#~ "arrives."
#~ msgstr ""
#~ "Släppt under GNU general public license.\n"
#~ "Enkel digitalklocka med datum i verktygstips. Valfri 12/24-"
#~ "timmarsvisning. Blinkning kan ske när det finns några olästa brev eller "
#~ "bara kort när det kommer ny e-post."

#~ msgid "%a, %b %d"
#~ msgstr "%a %d %b"

#~ msgid " (GMT)"
#~ msgstr " (GMT)"

#~ msgid " (GMT %+d)"
#~ msgstr " (GMT %+d)"

#~ msgid "ClockMail Settings"
#~ msgstr "Inställningar för klock-/e-postpanelprogrammet"

#~ msgid "Display time relative to GMT (Greenwich Mean Time):"
#~ msgstr "Visa tiden relativt GMT (Greenwich Mean Time):"

#~ msgid "Mail"
#~ msgstr "E-post"

#~ msgid "Mail file:"
#~ msgstr "Brevlådefil:"

#~ msgid "When new mail is received run:"
#~ msgstr "Kör när ny e-post levereras:"

#~ msgid "Always blink when any mail is waiting."
#~ msgstr "Blinka alltid när det finns oläst e-post."

#~ msgid "Number of messages to consider mailbox full:"
#~ msgstr "Antal e-postmeddelanden när brevlådan anses vara full:"

#~ msgid "When clicked, run:"
#~ msgstr "När panelprogrammet klickas, kör:"

#~ msgid "Theme file (directory):"
#~ msgstr "Temafil (katalog):"

#~ msgid "CPU/Mem Usage Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för processor-/minnesanvändning"

#~ msgid "(c) 1997 the Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 1997 Free Software Foundation"

#~ msgid ""
#~ "The CPU/Mem usage applet displays your system resources with 3 colorful "
#~ "stacked bar graphs (processor, memory, swap)"
#~ msgstr ""
#~ "Panelprogrammet för processor-/minnesanvändning visar dina systemresurser "
#~ "med 3 färgrika stapeldiagram (processor, minne, växlingsutrymme)"

#~ msgid "MP: %s"
#~ msgstr "MP: %s"

#~ msgid "File Systems"
#~ msgstr "Filsystem"

#~ msgid "File System Changed!\n"
#~ msgstr "Filsystemet ändrat!\n"

#~ msgid "Disk Usage Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för diskanvändning"

#~ msgid "Update..."
#~ msgstr "Uppdatera..."

#~ msgid "Used Diskspace:"
#~ msgstr "Utnyttjat diskutrymme:"

#~ msgid "Text:"
#~ msgstr "Text:"

#~ msgid "Free Diskspace:"
#~ msgstr "Ledigt diskutrymme:"

#~ msgid "Background:"
#~ msgstr "Bakgrundsfärg:"

#~ msgid "Automatically pick best applet size"
#~ msgstr "Välj automatiskt den bästa storleken på panelprogrammet"

#~ msgid "Update Frequency (seconds):"
#~ msgstr "Uppdatera var (sekunder):"

#~ msgid "Fonts"
#~ msgstr "Typsnitt"

#~ msgid "Font:"
#~ msgstr "Typsnitt:"

#~ msgid "Diskusage Settings"
#~ msgstr "Inställningar för Diskusage"

#~ msgid ""
#~ "Released under the GNU general public license.\n"
#~ "Mounts and Unmounts drives."
#~ msgstr ""
#~ "Släppt under GNU general public license.\n"
#~ "Monterar och avmonterar enheter."

#~ msgid "Can't create fifteen applet!"
#~ msgstr "Kan inte skapa femtonpanelprogrammet!"

#~ msgid "Scramble pieces"
#~ msgstr "Blanda pjäserna"

#~ msgid "Szabolcs BAN <shooby@gnome.hu>"
#~ msgstr "Szabolcs BAN <shooby@gnome.hu>"

#~ msgid "Chema Celorio <chema@celorio.com>"
#~ msgstr "Chema Celorio <chema@celorio.com>"

#~ msgid "Raise Note"
#~ msgstr "Höj anteckning"

#~ msgid "Lower Note"
#~ msgstr "Sänk anteckning"

#~ msgid "Hide Note"
#~ msgstr "Dölj anteckning"

#~ msgid "Delete Note"
#~ msgstr "Ta bort anteckning"

#~ msgid "GNotes!"
#~ msgstr "GNotes!"

#~ msgid "Copyright (C) 1998-1999"
#~ msgstr "Copyright © 1998-1999"

#~ msgid "Create sticky notes on your screen."
#~ msgstr "Skapar anteckningar på din skärm."

#~ msgid "Can't create GNotes applet!"
#~ msgstr "Kan inte skapa GNotes-panelprogram!"

#~ msgid "Raise Notes"
#~ msgstr "Höj anteckningar"

#~ msgid "Lower Notes"
#~ msgstr "Sänk anteckningar"

#~ msgid "Hide Notes"
#~ msgstr "Dölj anteckningar"

#~ msgid "Show Notes"
#~ msgstr "Visa anteckningar"

#~ msgid "Default Height"
#~ msgstr "Standardhöjd"

#~ msgid "Default Width"
#~ msgstr "Standardbredd"

#~ msgid "Cannot create applet!\n"
#~ msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"

#~ msgid "Detailed Forecast"
#~ msgstr "Detaljerad väderprognos"

#~ msgid ""
#~ "Invalid location chosen!\n"
#~ "Properties remain unchanged."
#~ msgstr ""
#~ "Ogiltig plats vald!\n"
#~ "Inställningarna förblir oförändrade."

#~ msgid "Location vector needs to be 4 elements long"
#~ msgstr "Platsfältet måste innehålla fyra element"

#~ msgid "Jon's Binary Clock"
#~ msgstr "Jons binärklocka"

#~ msgid "(C) 1999"
#~ msgstr "© 1999"

#~ msgid ""
#~ "Released under the GNU general public license.\n"
#~ "Displays time in Binary Coded Decimal\n"
#~ "http://snoopy.net/~jon/jbc/."
#~ msgstr ""
#~ "Släppt under GNU general public license.\n"
#~ "Visar tiden i binärkodad decimalform.\n"
#~ "http://snoopy.net/~jon/jbc/."

#~ msgid "Can't create applet!\n"
#~ msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"

#~ msgid "The Game of Life"
#~ msgstr "Livets spel"

#~ msgid "A complete waste of perfectly good CPU cycles."
#~ msgstr "Ett totalt slöseri med fullgoda processorcykler."

#~ msgid "Can't create life applet!"
#~ msgstr "Kan inte skapa livpanelprogram!"

#~ msgid "Randomize"
#~ msgstr "Blanda"

#~ msgid "Main Volume and Mute"
#~ msgstr "Huvudvolym och dämpning"

#~ msgid "(c) 1998 The Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 1998 Free Software Foundation"

#~ msgid ""
#~ "The mixer applet gives you instant access to setting the master volume "
#~ "level on your soundcard device"
#~ msgstr ""
#~ "Mixerpanelprogrammet ger dig direkt åtkomst till att ändra "
#~ "huvudvolymnivån på din ljudenhet"

#~ msgid "CPU Load Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för processorbelastning"

#~ msgid ""
#~ "Released under the GNU general public license.\n"
#~ "\n"
#~ "CPU Load Meter Applet."
#~ msgstr ""
#~ "Släppt under GNU general public license.\n"
#~ "\n"
#~ "Panelprogram för mätning av processorbelastning."

#~ msgid "Default Properties..."
#~ msgstr "Standardegenskaper..."

#~ msgid "Run gtop..."
#~ msgstr "Kör gtop..."

#~ msgid ""
#~ "Released under the GNU general public license.\n"
#~ "\n"
#~ "Load Average Meter Applet."
#~ msgstr ""
#~ "Släppt under GNU general public license.\n"
#~ "\n"
#~ "Panelprogram för medelbelastning."

#~ msgid "Load Graph"
#~ msgstr "Belastningsgraf"

#~ msgid "Interval:"
#~ msgstr "Intervall:"

#~ msgid "Size:"
#~ msgstr "Storlek:"

#~ msgid "Maximum:"
#~ msgstr "Maximalt:"

#~ msgid "Speed:"
#~ msgstr "Hastighet:"

#~ msgid "Use default properties"
#~ msgstr "Använd standardinställningar"

#~ msgid "Memory Load Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för minnesbelastning"

#~ msgid ""
#~ "Released under the GNU general public license.\n"
#~ "\n"
#~ "Memory Load Applet."
#~ msgstr ""
#~ "Släppt under GNU general public license.\n"
#~ "\n"
#~ "Panelprogram för minnesbelastning."

#~ msgid "Network Load Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för nätverksbelastning"

#~ msgid "Network Load"
#~ msgstr "Nätverksbelastning"

#~ msgid "Swap Load Applet"
#~ msgstr "Panelprogram för växlingsutrymmesbelastning"

#~ msgid ""
#~ "Released under the GNU general public license.\n"
#~ "\n"
#~ "Swap Load Meter Applet."
#~ msgstr ""
#~ "Släppt under GNU general public license.\n"
#~ "\n"
#~ "Panelprogram för växlingsutrymmesbelastning (swapbelastning)."

#~ msgid "The QuickLaunch Applet"
#~ msgstr "Snabbstartspanelprogrammet"

#~ msgid ""
#~ "This applet adds some pretty small icons for your launchers to your "
#~ "panel, like the windowish QuickLaunch toolbar, avoiding that annoying "
#~ "huge GNOME launchers."
#~ msgstr ""
#~ "Det här panelprogrammet lägger till små söta ikoner till dina "
#~ "programstartare på din panel, som exempelvis den windows-lika "
#~ "snabbstartsverktygsraden, och undviker de irriterande stora GNOME-"
#~ "programstartarna."

#~ msgid "Launcher Properties"
#~ msgstr "Egenskaper för programstartare"

#~ msgid ""
#~ "drop launchers from\n"
#~ "the menu here"
#~ msgstr ""
#~ "släpp programstartare från\n"
#~ "menyn här"

#~ msgid "Launcher properties..."
#~ msgstr "Egenskaper för programstartare..."

#~ msgid "Delete launcher"
#~ msgstr "Ta bort programstartare"

#~ msgid "File '%s' does not exist"
#~ msgstr "Filen \"%s\" finns inte"

#~ msgid "Don't know how to make a launcher out of: '%s'"
#~ msgstr "Vet inte hur man gör en programstartare av: \"%s\""

#~ msgid ""
#~ "Cannot create directory:\n"
#~ "~/.gnome/quicklaunch.\n"
#~ "Aborting"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skapa katalogen:\n"
#~ "~/.gnome/quicklaunch.\n"
#~ "Avbryter"

#~ msgid "Site"
#~ msgstr "Plats"

#~ msgid "Slashdot"
#~ msgstr "Slashdot"

#~ msgid "Gnotices"
#~ msgstr "Gnotices"

#~ msgid "Articles"
#~ msgstr "Artiklar"

#~ msgid "Delay between articles (10 = 1 sec):"
#~ msgstr "Fördröjning mellan artiklar (10 = 1 sek):"

#~ msgid "Proxy Host: "
#~ msgstr "Proxyvärd: "

#~ msgid "Proxy Port: "
#~ msgstr "Proxyvärd: "

#~ msgid "(These settings do not take effect until a refresh)"
#~ msgstr "(Dessa inställningar används inte förrän en uppdatering har skett)"

#~ msgid "Scrolling"
#~ msgstr "Rullning"

#~ msgid "Smooth scroll"
#~ msgstr "Mjuk rullning"

#~ msgid "Smooth type"
#~ msgstr "Mjuk typ"

#~ msgid "Speed"
#~ msgstr "Hastighet"

#~ msgid "Delay when wrapping text:"
#~ msgstr "Fördröjning vid radbrytning:"

#~ msgid "Scroll speed between lines (Smooth scroll):"
#~ msgstr "Rullhastighet mellan rader (mjuk rullning):"

#~ msgid "Loading headlines..."
#~ msgstr "Läser in rubriker..."

#~ msgid "Unable to create user directory: %s\n"
#~ msgstr "Kunde inte skapa användarkatalog: %s\n"

#~ msgid "%d.%d.%d"
#~ msgstr "%d.%d.%d"

#~ msgid "Justin Maurer <justin@helixcode.com>"
#~ msgstr "Justin Maurer <justin@helixcode.com>"

#~ msgid "Craig Small <csmall@eye-net.com.au>"
#~ msgstr "Craig Small <csmall@eye-net.com.au>"

#~ msgid "Frederic Devernay <devernay@istar.fr>"
#~ msgstr "Frédéric Devernay <devernay@istar.fr>"

#~ msgid "SlashApp"
#~ msgstr "SlashApp"

#~ msgid "(C) 1998-2000"
#~ msgstr "© 1998-2000"

#~ msgid "A stock ticker-like applet\n"
#~ msgstr "Ett aktiebörsliknande panelprogram\n"

#~ msgid "SlashApp Article List"
#~ msgstr "SlashApp-artikellista"

#~ msgid "No articles"
#~ msgstr "Inga artiklar"

#~ msgid "Unable to parse document\n"
#~ msgstr "Kan inte förstå dokumentet\n"

#~ msgid "Can't parse XML. Net connection down?"
#~ msgstr "Kan inte tolka XML. Är nätanslutningen nere?"

#~ msgid "Unable to initialize request. Shouldn't happen\n"
#~ msgstr "Kan inte förbereda begäran. Borde inte hända\n"

#~ msgid "Unable to prepare request.\n"
#~ msgstr "Kan inte förbereda begäran.\n"

#~ msgid "Unable to process request.\n"
#~ msgstr "Kan inte bearbeta begäran.\n"

#~ msgid "No title"
#~ msgstr "Ingen titel"

#~ msgid "No url"
#~ msgstr "Ingen url"

#~ msgid "(C) 2000 John Ellis"
#~ msgstr "© 2000 John Ellis"

#~ msgid ""
#~ "Sound monitor interface to Esound\n"
#~ "\n"
#~ "Released under the GNU general public license."
#~ msgstr ""
#~ "Ljudövervakargränssnitt till Esound\n"
#~ "\n"
#~ "Släppt under GNU General Public License."

#~ msgid "Place Esound in standby"
#~ msgstr "Sätt Esound i vänteläge"

#~ msgid "Resume Esound"
#~ msgstr "Återaktivera Esound"

#~ msgid "Start Esound"
#~ msgstr "Starta Esound"

#~ msgid "Manager..."
#~ msgstr "Hanterare..."

#~ msgid "Length"
#~ msgstr "Längd"

#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Tid"

#~ msgid "Id"
#~ msgstr "Id"

#~ msgid "Rate"
#~ msgstr "Hastighet"

#~ msgid "Bits"
#~ msgstr "Bitar"

#~ msgid "Format"
#~ msgstr "Format"

#~ msgid "P"
#~ msgstr "P"

#~ msgid "L"
#~ msgstr "L"

#~ msgid "Sound Monitor - Manager"
#~ msgstr "Ljudövervakare - Hanterare"

#~ msgid "Server information:"
#~ msgstr "Serverinformation:"

#~ msgid "Server"
#~ msgstr "Server"

#~ msgid "Connected streams:"
#~ msgstr "Anslutna flöden:"

#~ msgid "Streams"
#~ msgstr "Flöden"

#~ msgid "Balance"
#~ msgstr "Balans"

#~ msgid "Cached samples: (select to play)"
#~ msgstr "Mellanlagrade prov: (markera för att spela)"

#~ msgid "Samples"
#~ msgstr "Prov"

#~ msgid ""
#~ "You have enabled the \"Monitor sound input\" option.\n"
#~ "\n"
#~ "If your sound card is not fully 100% FULL DUPLEX (can do input and output "
#~ "simultaneously),\n"
#~ "then this may touch bugs in sound drivers/esound that may hang the "
#~ "system.\n"
#~ "\n"
#~ "You have been warned!"
#~ msgstr ""
#~ "Du har aktiverat alternativet \"Monitorljudinspelning\".\n"
#~ "\n"
#~ "Om ditt ljudkort inte är 100% FULL DUPLEX (kan göra inmatning och "
#~ "utmatning samtidigt),\n"
#~ "så kan detta röra buggar i ljuddrivrutiner/esound som kan hänga "
#~ "systemet.\n"
#~ "\n"
#~ "Du har blivit varnad!"

#~ msgid "Sound Monitor Applet Settings"
#~ msgstr "Inställningar för ljudövervakarpanelprogram"

#~ msgid "off"
#~ msgstr "av"

#~ msgid "active"
#~ msgstr "aktive"

#~ msgid "smooth"
#~ msgstr "mjuk"

#~ msgid "Peak indicator falloff speed"
#~ msgstr "Fallhastighet för toppindikator "

#~ msgid "Scope (scale 1:X, where X = ? )"
#~ msgstr "Räckvidd (skala 1:X, där X = ? )"

#~ msgid "Connect points in scope"
#~ msgstr "Anslut punkter inom räckvidd"

#~ msgid "Screen refresh (frames per second)"
#~ msgstr "Skärmuppdatering (bilder per sekund)"

#~ msgid "ESD host to monitor:"
#~ msgstr "ESD-värd att övervaka:"

#~ msgid "Monitor sound input (only use if sound card is FULL DUPLEX)"
#~ msgstr "Övervaka ljudingång (använd bara om ljudkortet är FULL DUPLEX)"

#~ msgid "Tick-a-Stat event log"
#~ msgstr "Tick-a-Stat händelselogg"

#~ msgid "%Y%m%d-%H-%M-%S"
#~ msgstr "%Y%m%d-%H-%M-%S"

#~ msgid "%m-%d-%Y %H:%M:%S"
#~ msgstr "%Y-%m-%d %H.%M.%S"

#~ msgid "Tick-a-Stat"
#~ msgstr "Tick-a-Stat"

#~ msgid "(C) 1999 John Ellis"
#~ msgstr "© 1999 John Ellis"

#~ msgid "A ticker to display various information and statistics.\n"
#~ msgstr "En tickare som visar information och statistik.\n"

#~ msgid "unable to create user directory: %s\n"
#~ msgstr "kunde inte skapa användarkatalog: %s\n"

#~ msgid "The unique information and status ticker."
#~ msgstr "En unik informations- och statustickare."

#~ msgid "Event log..."
#~ msgstr "Händelselogg..."

#~ msgid "Core dump information (Tick-a-Stat)"
#~ msgstr "Core dump-information (Tick-a-Stat)"

#~ msgid "Core dump module (Tick-A-Stat)"
#~ msgstr "Core dump-modul (Tick-A-Stat)"

#~ msgid ""
#~ "The core dump module is\n"
#~ "processing a core file..."
#~ msgstr ""
#~ "Core-dump-modulen håller på att\n"
#~ "bearbeta en corefil..."

#~ msgid "Core Dump Module"
#~ msgstr "Core dump-modul"

#~ msgid "Enable this module"
#~ msgstr "Aktivera denna modul"

#~ msgid "Show backtrace dialog on new core files"
#~ msgstr "Visa tillbakaspårningsdialogen vid nya core-filer"

#~ msgid "Path to monitor:"
#~ msgstr "Sökväg till monitor:"

#~ msgid "Core dump catcher"
#~ msgstr "Coredump-uppfångare"

#~ msgid ""
#~ "This module monitors a path for core dumps, if one is\n"
#~ " found it is time stamped and a backtrace logged (using gdb)."
#~ msgstr ""
#~ "Den här modulen visar en sökväg till core-dumpar, om någon\n"
#~ " hittas är den tidsstämplad och en bakåtspårning loggas (med hjälp av "
#~ "gdb)."

#~ msgid "Load Average information (Tick-a-Stat)"
#~ msgstr "Medelbelastningsinformation (Tick-a-Stat)"

#~ msgid "The Load average is very high."
#~ msgstr "Medelbelastningen är mycket hög."

#~ msgid "Load average is at a critical point, help me!"
#~ msgstr "Medelbelastningen är vid en kritisk punkt, hjälp mig!"

#~ msgid "Load Average Module"
#~ msgstr "Medelbelastningsmodul"

#~ msgid "Check every:"
#~ msgstr "Kontrollera var:"

#~ msgid "Warning options"
#~ msgstr "Varningsalternativ"

#~ msgid "Show pop-up dialog for this event"
#~ msgstr "Visa popup-dialog för den här händelsen"

#~ msgid "Load average threshhold:"
#~ msgstr "Tröskel för låg laddning:"

#~ msgid "Text to display:"
#~ msgstr "Text att visa:"

#~ msgid "Alert options"
#~ msgstr "Varningsalternativ"

#~ msgid ""
#~ "This module monitors the system load average,\n"
#~ " and displays warning when it rises above certain points."
#~ msgstr ""
#~ "Den här modulen visar medelbelastningen av systemet,\n"
#~ " och visar varningar när den höjs över vissa gränser."

#~ msgid "script \""
#~ msgstr "skript \""

#~ msgid "Tick-a-Stat script encountered an error:\n"
#~ msgstr "Tick-a-Stat-skriptet stötte på ett fel:\n"

#~ msgid "Enabled"
#~ msgstr "Aktiverad"

#~ msgid "Line delay"
#~ msgstr "Radfördöjning"

#~ msgid "Update interval"
#~ msgstr "Uppdateringsintervall"

#~ msgid "D"
#~ msgstr "D"

#~ msgid "T"
#~ msgstr "T"

#~ msgid "I"
#~ msgstr "I"

#~ msgid "B"
#~ msgstr "B"

#~ msgid "News and Information Module"
#~ msgstr "Nyheter- och informationsmodul"

#~ msgid "Line (s):"
#~ msgstr "Rader:"

#~ msgid "Update (m):"
#~ msgstr "Uppdatera (m):"

#~ msgid "body"
#~ msgstr "kropp"

#~ msgid "image"
#~ msgstr "bild"

#~ msgid "date"
#~ msgstr "datum"

#~ msgid "Show:"
#~ msgstr "Visa:"

#~ msgid "News and information ticker"
#~ msgstr "Nyheter- och informationstickare"

#~ msgid "This module can display news and other information."
#~ msgstr "Den här modulen kan visa nyheter och annan information."

#~ msgid "File tail view file (Tick-a-Stat)"
#~ msgstr "Visa slutet av filen (Tick-a-Stat)"

#~ msgid "no file specified"
#~ msgstr "ingen fil angiven"

#~ msgid "File tail information (Tick-a-Stat)"
#~ msgstr "Filslutsinformation (Tick-a-Stat)"

#~ msgid "File tail for "
#~ msgstr "Filslut för "

#~ msgid "File Tail Module"
#~ msgstr "Filslutsmodul"

#~ msgid "Path to tail:"
#~ msgstr "Sökväg till slut:"

#~ msgid "Choose a file to tail"
#~ msgstr "Välj en fil att visa slutet på"

#~ msgid "Show pop up dialog for new lines."
#~ msgstr "Visa popupfönster för nya rader."

#~ msgid "File tailer"
#~ msgstr "Filslut"

#~ msgid ""
#~ "This module monitors a file for appended text,\n"
#~ " and prints it. Useful for log files."
#~ msgstr ""
#~ "Den här modulen visar en fil där text läggs till,\n"
#~ " och skriver ut det. Användbart för loggfiler."

#~ msgid "Testing line from test module :)"
#~ msgstr "Testrad från testmodul :)"

#~ msgid "You clicked on me"
#~ msgstr "Du klickade på mig"

#~ msgid "Test Module"
#~ msgstr "Testmodul"

#~ msgid "This is the test module's description line."
#~ msgstr "Det här är testmodulens beskrivningsrad."

#~ msgid "Modules"
#~ msgstr "Moduler"

#~ msgid "Event Log"
#~ msgstr "Händelselogg"

#~ msgid "Enable logging of events"
#~ msgstr "Aktivera loggning av händelser"

#~ msgid "Log path:"
#~ msgstr "Loggsökväg"

#~ msgid "Choose a log file"
#~ msgstr "Välj en loggfil"

#~ msgid "Height:"
#~ msgstr "Höjd:"

#~ msgid "Use panel size hint"
#~ msgstr "Använd panelens storlekstips"

#~ msgid "The Web Browser Controller"
#~ msgstr "Webbläsarkontroll"

#~ msgid "(C) 2000 the Free Software Foundation"
#~ msgstr "© 2000 Free Software Foundation"

#~ msgid ""
#~ "An applet to launch URLs in a web browser, search using various web sites "
#~ "and have a ton of fun!"
#~ msgstr ""
#~ "Ett panelprogram för att starta URL:er i en webbläsare, söka på olika "
#~ "webbsidor och ha en massa kul!"

#~ msgid "URL:"
#~ msgstr "URL:"

#~ msgid " GO "
#~ msgstr " GÅ "

#~ msgid " Clear "
#~ msgstr " Töm "

#~ msgid "Launch new window"
#~ msgstr "Öppna nytt fönster"

#~ msgid "whereami_applet"
#~ msgstr "whereami_applet"

#~ msgid "Info and status ticker"
#~ msgstr "Info- och statustickare"

#~ msgid "Clipboard"
#~ msgstr "Urklipp"

#~ msgid "Copy multiple selections into a persistant clipboard"
#~ msgstr "Kopiera flera markeringar till ett permanent urklipp"

#~ msgid "AfterStep Clock"
#~ msgstr "AfterStep-klocka"

#~ msgid "Just another clock"
#~ msgstr "Ännu en klocka"

#~ msgid "Mount and unmount drives"
#~ msgstr "Montera och avmontera enheter"

#~ msgid "CPU/MEM usage"
#~ msgstr "Processor-/minnesanvändning"

#~ msgid "CPU/MEM usage meter"
#~ msgstr "Mätare för processor-/minnesanvändning"

#~ msgid "An analog clock similar to that in CDE panel"
#~ msgstr "En analogklocka liknande den i CDE-panelen"

#~ msgid "Another Clock"
#~ msgstr "Ytterligare en klocka"

#~ msgid "Clock and Mailcheck"
#~ msgstr "Klocka och e-postkontroll"

#~ msgid "Displays new mail and time"
#~ msgstr "Visar tiden och om ny e-post kommit"

#~ msgid "Show last news from slashdot.org"
#~ msgstr "Visar de senaste nyheterna från slashdot.org"

#~ msgid "Shows Cursor Position"
#~ msgstr "Visar muspekarens position"

#~ msgid "Fifteen"
#~ msgstr "Femton"

#~ msgid "Fifteen cells game"
#~ msgstr "Femtonspel"

#~ msgid "Sound Monitor"
#~ msgstr "Ljudövervakare"

#~ msgid "Sound Monitor for Esound"
#~ msgstr "Ljudövervakare för Esound"

#~ msgid "Audio Mixer"
#~ msgstr "Ljudmixer"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mixer"

#~ msgid "QuickLaunch"
#~ msgstr "Snabbstart"

#~ msgid "Small Launchers "
#~ msgstr "Små programstartare "

#~ msgid "Mouse movements counter"
#~ msgstr "Räknar musrörelser"

#~ msgid "Disk usage meter"
#~ msgstr "Mätare för diskanvändning"

#~ msgid "Game of Life"
#~ msgstr "Game of Life"

#~ msgid "The Game of Life (to waste your time)"
#~ msgstr "Game of Life (tidsfördriv)"

#~ msgid "Displays the time in binary representation"
#~ msgstr "Visar tiden i binärrepresentation"

#~ msgid "JBC Binary Clock"
#~ msgstr "JBC-binärklocka"

#~ msgid "ESounD Persistent Volume Daemon version %s\n"
#~ msgstr "Permanenta volymdemonen ESounD version %s\n"

#~ msgid "options:\n"
#~ msgstr "flaggor:\n"

#~ msgid " -n, --noX   Allow to run without X server\n"
#~ msgstr " -n, --noX   Tillåt att köra utan X-server\n"

#~ msgid "Are you sure you want to remove this browser?"
#~ msgstr "Är du säker på att du vill ta bort denna webbläsare?"

#~ msgid "Configure Browser"
#~ msgstr "Konfigurera webbläsare"

#~ msgid "Browser Name:"
#~ msgstr "Webbläsarnamn:"

#~ msgid "Browser Command:"
#~ msgstr "Webbläsarkommando:"

#~ msgid "New Window Option:"
#~ msgstr "Alternativ för nytt fönster:"

#~ msgid "No New Window Option:"
#~ msgstr "Alternativ för inte nytt fönster:"

#~ msgid "URL bar width:"
#~ msgstr "Bredd på URL-fältet:"

#~ msgid "Display GO Button"
#~ msgstr "Visa GÅ-knapp"

#~ msgid "Display \"launch new window\" option"
#~ msgstr "Visa \"öppna nytt fönster\"-valet"

#~ msgid "Display \"Clear\" button"
#~ msgstr "Visa \"Töm\"-knapp"

#~ msgid "\"Clear\" button on top?"
#~ msgstr "\"Töm\"-knapp överst?"

#~ msgid " URL Activation "
#~ msgstr " URL-aktivering "

#~ msgid "Use default MIME handler"
#~ msgstr "Använd standardhanterare för MIME"

#~ msgid "Use custom browser:"
#~ msgstr "Använd egen webbläsare:"

#~ msgid "Remove"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "Size of URL history: "
#~ msgstr "Storlek på URL-historik:"

#~ msgid "Clear"
#~ msgstr "Töm"

#~ msgid "all entries in URL history"
#~ msgstr "alla poster i URL-historiken"

#~ msgid ""
#~ "Error querying battery charge.\n"
#~ "\n"
#~ "Make sure that your kernel was built with APM support."
#~ msgstr ""
#~ "Fel uppstod vid förfrågan om batteriladdning.\n"
#~ "\n"
#~ "Kontrollera att din kernel har stöd för APM."

#~ msgid "character picker"
#~ msgstr "Teckenväljare"

#~ msgid "keymap_%d/flag=us.png"
#~ msgstr "keymap_%d/flag=us.png"

#~ msgid "In"
#~ msgstr "Inne"

#~ msgid "Out"
#~ msgstr "Ut"

#~ msgid "You can't hide all elements of the applet!"
#~ msgstr "Du kan inte dölja alla delar i panelprogrammet!"

#~ msgid "Shows the status of the battery"
#~ msgstr "Visar laddningsnivån på batteriet"

#~ msgid ""
#~ "You have chosen to enable the Suspend function. This can potentially be a "
#~ "security risk."
#~ msgstr ""
#~ "Du har valt att aktivera pausfunktionen. Detta kan vara en säkerhetsrisk."

#~ msgid "Battery low (%d%%) and AC is online"
#~ msgstr "Batterinivån är låg (%d%%) och nätspänningen är inkopplad"

#~ msgid "Use my own font instead of the default GNOME font"
#~ msgstr "Använd mitt eget typsnitt istället för standardtypsnittet i GNOME"

#~ msgid "Percentage text:"
#~ msgstr "Procenttext:"

#~ msgid "Status dock"
#~ msgstr "Statusfält"

#~ msgid "Use the status dock"
#~ msgstr "Använd statusfältet"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.