Re: libiconv-1.8

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-31 01:02:50

fre 2002-05-31 klockan 01.00 skrev Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> > # Swedish messages for libiconv.
> > # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
> > # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
> > # This file is distributed under the same license as the libiconv package.
> > # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
> 
> Varför står du med två gånger?

Sådan var mallen i pot-filen.

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.