libiconv-1.8

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-31 01:00:50

Christian Rose writes:
> # Swedish messages for libiconv.
> # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
> # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
> # This file is distributed under the same license as the libiconv package.
> # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.

Varför står du med två gånger?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.