Re: gpsdrive

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-28 22:05:42

tis 2002-05-28 klockan 14.20 skrev Martin Sjögren:
> > >#: src/gpsdrive.c:5098
> > >msgid "Can't resolve webserver address"
> > >msgstr "Kan inte hitta webbvärdens adress"
> > 
> > Jag hade nog föredragit "webbserverns adress", värd är för mig känns mer 
> > som "host" på engelska.
> > (I all hast, något sånt här skulle motivera det:
> > The webserver on this host is acting strange. The host on this webserver 
> > is acting strange.
> > Webbservern på denna värd[dator] uppträder underligt. Värden på 
> > webbserver uppträder underligt.)
> 
> Hmm. Jag kommer inte ihåg vad vi har för standard för översättande av
> 'server', men du har ju rätt i att det är bättre för 'host' (och det har
> jag också använt nedan) och att det blir rörigt om man har både ock. Jag
> ändrar.

Server översätts med server. Det finns till och med i min svenska ordbok
(Norstedts 1999).


> > >#: src/gpsdrive.c:5203
> > >#, c-format
> > >msgid "Downloaded %d kBytes"
> > >msgstr "Hämtade %d kilobyte"
> > 
> > Kanske Kibyte?
> 
> Hmm, är det det här med "kibi" och sånt? Det låter fånigt, men om det är
> Kibyte man ska skriva på svenska så ändrar jag.

Inte "Kibyte". "KiB" eller "kibibyte" ska det i så fall vara
(http://www.nada.kth.se/cgi-bin/dataterm/ref?obj=a6)
Dataterm rekommenderar dessa enheter, men du gör naturligtvis som du
vill. Jag brukar själv hålla mig till originalets val av enheter.


> > >#: src/gpsdrive.c:5217
> > >#, c-format
> > >msgid "Download finished, got %dkB"
> > >msgstr "Hämtning klar, fick %dkB"
> > > 
> > >
> > Här med isf.
> 
> 'Kib' eller 'KiB'?
> 
> Kib låter väldigt kryptiskt för mig.

"KiB" enligt ovan. Eller "kB", som sagt.

I vilket fall som helst ska det vara ett blanksteg mellan värdet och
enheten på svenska.


> > >#: src/gpsdrive.c:7172
> > >msgid ""
> > >"-l X Select language of the voice,\n"
> > >"   X may be english, spanish or german\n"
> > >msgstr ""
> > >"-l X Välj språk för rösten,\n"
> > >"   X kan vara engelska, spanska eller tyska\n"
> > > 
> > >
> > Det är inte så att det är mening att man skall kunna skriva english, 
> > spanish eller german på kommandoraden? (Då borde det kanske framgå att 
> > det skall stå angivet på engelska.)
> 
> Oj, jo så är det ju givetvis. Jag ändrar till
> "X kan vara english (engelska), spanish (spanska) eller german (tyska)"

Du kan ju lägga till \"\" ("... kan vara \"english\" (engelska), ..."),
så blir det kanske lite tydligare om att det är dessa exakta strängar
som är giltiga alternativ.


> > >#: src/gpsdrive.c:8659
> > >msgid ""
> > >"Turn position mode on. You can move on the map with the left mouse button "
> > >"click. Clicking near the border switches to the proximate map."
> > >msgstr ""
> > >"Sätt på positionsläge. Du kan flytta på kartan med klick på vänster "
> > >"musknapp. Klickar du nära kanten flyttas du till närmaste kartan."
> > > 
> > >
> > Föreslår att du stryker "klick på".
> 
> Visst.
> 
> > Föreslår "närmaste kartan." -> "närmaste karta."
> 
> Varför det? Ska det inte vara bestämd form?

Om det ska vara bestämd form ska nog "den" vara med: "...flyttas du till
den närmaste kartan."


> > >#: src/gpsdrive.c:8683
> > >msgid "Select here a destination from the waypoint list"
> > >msgstr "Välj en destination från listan av vägpunkter"
> >
> > Föreslår s/av/med/ (lista med böcker [sammställd] av Fredrik)
> 
> Jag håller inte med i ditt exempel. Jag tycker att man kan använda 'med'
> när det handlar om konkreta saker, men 'av' är bättre för abstrakta saker,
> som en lista av boktitlar, listan _består av_ böcker. Däremot säger jag
> gärna "hylla med böcker".
> 
> Vad tycker andra?

"Med". Som någon sa, jämför "hylla av böcker" med "hylla med böcker".
Hyllan är inte konstruerad av böcker, däremot innehåller den böcker, så
många skulle nog hävda att "hylla med böcker" är mer korrekt.

Huruvida listan är konstruerad av vägpunkter eller bara innehåller
vägpunkter är kanske en knivigare fråga, men jag antar att det handlar
om någon slags listwidget som innehåller poster med vägpunkter, och då
känns det för mig som ett fall där "lista med vägpunkter" är mest
korrekt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.