Re: bash

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-28 21:46:11

tis 2002-05-28 klockan 20.39 skrev Martin Sjögren:
> > Det skadar väl inte att ändra vem som är tilldelad översättningen sålänge
> > (Joacim->Martin)? Det kanske besparar en förnyad diskussion om vem som är
> > ansvarig för den översättningen, eller åtminstone är intresserad av att
> > vara ansvarig för den översättningen, vid ett framtida tillfälle. Som jag
> > förstod det var Joacim inte längre intresserad av att vara ansvarig för
> > bash.
> 
> Iih, sen när ska jag vara ansvarig för det då? :) Är det inte bättre att
> plocka bort ansvaret helt så länge...?

Ursäkta, det var visst Gudmund som var intresserad av bash.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.