Re: printman

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-28 11:53:15

Christian Rose writes:
> Låt oss säga att du hittar på ett rockband vid namn "Spurk", som
> egentligen inte finns. Skulle du då verkligen säga "Känner du till
> rockband 'Spurk'?". Jag och många andra skulle nog fortfarande säga
> "Känner du till rockbandet 'Spurk'?".

Jag tänkte mig nog mer i termer "Känner du till [ett] rockband [som
heter] 'Spurk'"/"Kan inte öppna skrivarkö för [en] okänd skrivare [som
skulle heta] %s".

Med din formulering "Känner du till rockbandet 'Spurk'?" låter det som
att du påstår att det finns ett sådant band.  (Oavsett om du vet att
det inte finns, får din formulering det att låta som du påstår att det
finns.)  Men vad gäller skrivaren så har datorn ingen aning om det
verkligen finns någon sådan skrivare.

Mer än så tänker jag inte tjata om saken.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.