Re: printman

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-28 12:12:59

On Tue, 28 May 2002, Göran Uddeborg wrote:
> > Låt oss säga att du hittar på ett rockband vid namn "Spurk", som
> > egentligen inte finns. Skulle du då verkligen säga "Känner du till
> > rockband 'Spurk'?". Jag och många andra skulle nog fortfarande säga
> > "Känner du till rockbandet 'Spurk'?".
>
> Jag tänkte mig nog mer i termer "Känner du till [ett] rockband [som
> heter] 'Spurk'"/"Kan inte öppna skrivarkö för [en] okänd skrivare [som
> skulle heta] %s".

Det är kanske en sätt att uttyda "rockbandet 'Spurk'", men jag kan inte
påstå att jag tror det är särskilt vanligt.


> Med din formulering "Känner du till rockbandet 'Spurk'?" låter det som
> att du påstår att det finns ett sådant band.  (Oavsett om du vet att
> det inte finns, får din formulering det att låta som du påstår att det
> finns.)  Men vad gäller skrivaren så har datorn ingen aning om det
> verkligen finns någon sådan skrivare.

Åjo. Användaren har påstått att det finns en ansluten skrivare med ett
visst namn. Datorn vet, eftersom den verkligen har undersökt det hela
efter bästa förmåga, att en ansluten skrivare med det namnet inte finns.
Jag skulle vilja påstå att ofta vet datorn bättre än användaren om det
finns en ansluten skrivare med ett visst namn.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.