Re: soundtracker-0.6.5

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-26 14:26:24

tis 2002-05-21 klockan 09.17 skrev Fredrik Wendt:
> >  #: app/gui-settings.c:378
> >N msgid "Fxx command updates Tempo/BPM sliders"
> >N msgstr "Fxx-kommando uppdaterar reglage för tempo/taktslag per minut"
>
> BPM är i allra högsta grad allmänt vedertaget och jag hade hellre sett 
> att det stått kvar, men det är ju en smaksak.

Okej, jag ändrar till BPM då.


> >   #: app/menubar.c:441
> >N msgid "Transpose half-note up"
> >N msgstr "Transponera halvnot upp"
>
> Det här blir tyvärr fel. En halvnot är en not som visar att en ton skall 
> spelas en "halv takt" (två fjärdedelar).
> "Transponera halvt tonsteg upp" är korrekt.

Ah, tack så mycket! Det här borde jag ha tänkt på, men jag lade min
musikaliska bana på hyllan för åtskilliga år sedan...

Jag ändrar till ditt förslag (men gör ändringen s/upp/uppåt/).


> >   #: app/menubar.c:443
> >N msgid "Transpose half-note down"
> >N msgstr "Transponera halvnot ned"
>
> Dito.

Mm.
Du ska ha tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.