Re: Re: soundtracker-0.6.5

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-26 14:21:21

tis 2002-05-21 klockan 09.14 skrev Mattias Dahlberg:
> > > Mönster är olycklig översättning av pattern, men jag
> > > har inget bra förslag just nu. Kanske behölla pattern.
> > 
> > Då behåller jag hellre mönster. Men kan du hitta vad som
> > använts i tidigare svenska översättningar är det såklart
> > bra.
> 
> Som gammal trackermusikant (jmfr spårningsmusikant) måste 
> jag också säga att "mönster" skulle förvilla mig totalt.
> 
> Det kan mycket väl vara så att "mönster" är den korrekta 
> översättningen av termen "pattern" och att vi helt enkelt 
> får bli vana det. Men jag lutar ändå åt att behålla det 
> engelska ordet "pattern" eftersom det är så inarbetat.
> 
> Som jag ser det skulle det kunna översättas med "spår", 
> även om det rent språkligt är en felaktig översättning.

Nej, "spår" används redan som översättning av "track", så jag tror det
förvillar mer än det hjälper.
Tack ändå.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.