Re: soundtracker-0.6.5

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-21 09:17:34

>
>
>  #: app/gui-settings.c:378
>N msgid "Fxx command updates Tempo/BPM sliders"
>N msgstr "Fxx-kommando uppdaterar reglage för tempo/taktslag per minut"
>  
>
BPM är i allra högsta grad allmänt vedertaget och jag hade hellre sett 
att det stått kvar, men det är ju en smaksak.

>   #: app/menubar.c:441
>N msgid "Transpose half-note up"
>N msgstr "Transponera halvnot upp"
>  
>
Det här blir tyvärr fel. En halvnot är en not som visar att en ton skall 
spelas en "halv takt" (två fjärdedelar).
"Transponera halvt tonsteg upp" är korrekt.

>   #: app/menubar.c:443
>N msgid "Transpose half-note down"
>N msgstr "Transponera halvnot ned"
>  
>
Dito.

Det var allt på det nya.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.