Re: soundtracker-0.6.5

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-21 07:53:40

tis 2002-05-21 klockan 01.10 skrev Christian Rose:

Jag har inte tittat på programmet, men angående envelope; Handlar det om
en pappersbit med information om vad de olika spåren på en CD el dyl
innehåller? 
Är det bara jag som kallar det för konvolut?

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.