Re: binutils-2.12-pre020121, sista delen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-25 22:56:28

Har du möjlighet att podiff? Det är buggigt, men man slipper i alla fall
falska ändringar där till exempel meddelanden har flyttats runt i
po-filen eller där radnumret i källkoden ändrats.
Podiff finns länkat från http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-4.html.


Christianfre 2002-05-24 klockan 12.51 skrev Tommy Pettersson:
> Äsch, jag glömde lägga till bilagan...
> 
> -- 
> Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>
> ----
> 

> Index: binutils-2.12-pre020121.sv.po
> ===================================================================
> RCS file: /home/tommy/projekt/CVSROOT/svliorg/binutils-2.12-pre020121.sv.po,v
> retrieving revision 1.5
> diff -u -r1.5 binutils-2.12-pre020121.sv.po
> --- binutils-2.12-pre020121.sv.po	23 May 2002 17:42:38 -0000	1.5
> +++ binutils-2.12-pre020121.sv.po	23 May 2002 23:17:21 -0000
> @@ -1109,7 +1109,7 @@

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.