Re: LifeLines igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-25 22:31:28

fre 2002-05-24 klockan 17.29 skrev Jens Arvidsson:
>  #: gedlib/messages.c:287
>  #, c-format
> N msgid "Person %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till personen %s, som inte är definierad."

Jag tycker det känns knepigt att börja en så kort och ny sats med "som".
Jag föreslår att kommat tas bort.


>  #: gedlib/messages.c:288
>  #, c-format
> N msgid "Family %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till familjen %s, som inte är definierad."

Samma här.


>  #: gedlib/messages.c:289
>  #, c-format
> N msgid "Record %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till posten %s, som inte är definierad."
>
>  #: gedlib/messages.c:290
>  #, c-format
> N msgid "Source %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till källan %s, som inte är definierad."
>  
>  #: gedlib/messages.c:291
>  #, c-format
> N msgid "Event %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till händelsen %s, som inte är definierad."

D:o.
I övrigt inga kommentarer. Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.