gnomemeeting igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-25 22:16:09

Det var ett tag sedan jag skickade gnomemeeting till listan, och det har
hänt en del sedan sist. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnomemeeting.sv.po.


Christian # Swedish messages for GnomeMeeting.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.54 2002/05/20 22:51:04 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnomemeeting\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-08-24 02:13+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-08-24 02:14+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-05-21 00:50+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-05-21 00:50+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "Can't create applet!\n"
G msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"
 #: gnomemeeting.desktop.in.h:1 sounds/GnomeMeeting.soundlist.in.h:1
 #: src/main_window.cpp:275 src/main_window.cpp:279
N msgid "GnomeMeeting"
N msgstr "GnomeMeeting"
N 
 #: gnomemeeting.desktop.in.h:2
N msgid "H.323 Client"
N msgstr "H.323-klient"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:1
N msgid "1: 56Kbps, 2: ISDN, 3:DSL, 4: LAN, 5: Custom"
N msgstr "1: 56 kb/s, 2: ISDN, 3:DSL, 4: Lokalt nätverk, 5: Anpassad"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:2
N msgid "A comment that will be listed in LDAP directories"
N msgstr "En kommentar som kommer att visas i LDAP-kataloger"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:3 src/pref_window.cpp:1311
N msgid "Always forward calls to the given host"
N msgstr "Vidarebefordra alltid samtal till den angivna värden"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:4
N msgid "Audio player"
N msgstr "Ljudspelare"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:5
N msgid "Audio player Mixer"
N msgstr "Ljudspelarmixer"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:6
N msgid "Audio recorder"
N msgstr "Ljudinspelare"
N 
 #. The toggles
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:7 src/menu.cpp:380 src/pref_window.cpp:1225
N msgid "Auto Answer"
N msgstr "Svara automatiskt"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:8
N msgid "Automatic Echo Cancellation"
N msgstr "Automatisk ekoutsläckning"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:9
N msgid "Change the control panel section"
N msgstr "Ändra kontrollpanelssektionen"
 
G msgid "Connect"
G msgstr "Anslut"
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:10
N msgid ""
N "Change the control panel section (3 means that the control panel is off)"
N msgstr "Ändra kontrollpanelssektionen (3 betyder att kontrollpanelen är av)"
 
G msgid "Disconnect"
G msgstr "Koppla från"
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:11
N msgid "Color Format"
N msgstr "Färgformat"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:12
N msgid "Color Format for the video palette"
N msgstr "Färgformat föt videopaletten"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:13 src/ldap_window.cpp:651
N msgid "Comment"
N msgstr "Kommentar"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:14
N msgid "Country code"
N msgstr "Landskod"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:15
N msgid "Display a popup window every time you receive a call"
N msgstr "Visa ett popupfönster varje gång du får ett samtal"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:16
N msgid "Do not disturb"
N msgstr "Stör inte"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:17
N msgid "E-Mail address"
N msgstr "E-postadress"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:18
N msgid "Enable FPS"
N msgstr "Aktivera ramar per sekund"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:19
N msgid "Enable Silence Detection for G.711 and GSM"
N msgstr "Aktivera tystnadsdetektering för G.711 och GSM"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:20
N msgid "Enable Video Bitrate Limitation"
N msgstr "Aktivera bithastighetsbegränsning för video"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:21 src/pref_window.cpp:1756
N msgid "Enable Video Transmission"
N msgstr "Aktivera videoöverföring"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:22
N msgid "Enable registering to the LDAP server"
N msgstr "Aktivera registrering till LDAP-servern"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:23
N msgid "Enable the limit on the number of frames per second"
N msgstr "Aktivera begränsningen på antalet ramar per sekund"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:24
N msgid "Enable the video bitrate limitation for calls"
N msgstr "Aktivera bithastighetsbegränsningen på video för samtal"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:25
N msgid "Enable the video transmission for calls"
N msgstr "Aktivera videoöverföringen för samtal"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:26
N msgid "Fake Setting"
N msgstr "Falsk inställning"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:27
N msgid "Fast Start"
N msgstr "Snabbstart"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:28 src/ldap_window.cpp:615
N msgid "First Name"
N msgstr "Förnamn"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:29 src/pref_window.cpp:1317
N msgid "Forward calls to the given host if busy"
N msgstr "Vidarebefordra samtal till den angivna värden om upptagen"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:30 src/pref_window.cpp:1314
N msgid "Forward calls to the given host if no answer"
N msgstr "Vidarebefordra samtal till den angivna värden om inget svar"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:31
N msgid "Forward calls to this host"
N msgstr "Vidarebefordra samtal till denna värd"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:32
N msgid "H.245 Tunnelling"
N msgstr "H.245-tunnling"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:33 src/pref_window.cpp:1778
N msgid ""
N "Here you can choose the number of blocks (that haven't changed) transmitted "
N "with each frame. These blocks fill in the background."
N msgstr ""
N "Här kan du välja antalet (oförändrade) block som överförs med varje ram. "
N "Dessa block fyller i bakgrunden."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:34 src/pref_window.cpp:1437
N msgid ""
N "If enabled, GnomeMeeting will use the Quicknet device instead of the regular "
N "soundcard during calls."
N msgstr ""
N "Om detta är aktiverat kommer GnomeMeeting att använda Quicknet-enheten "
N "istället för det vanliga ljudkortet vid samtal."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:35
N msgid "If enabled, a sound is played on incoming calls."
N msgstr ""
N "Om detta är aktiverat kommer ett ljud att spelas då ett samtal tas emot."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:36
N msgid "If enabled, calls will be established in Fast Start mode."
N msgstr "Om detta är aktiverat kommer samtal att etableras i snabbstartsläget."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:37
N msgid "If enabled, calls will be established with H.245 Tunnelling."
N msgstr ""
N "Om detta är aktiverat kommer samtal att etableras med H.245-tunnelling."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:38 src/pref_window.cpp:1225
N msgid "If enabled, incoming calls will be automatically answered."
N msgstr ""
N "Om detta är aktiverat kommer inkommande samtal att automatiskt besvaras."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:39 src/pref_window.cpp:1227
N msgid "If enabled, incoming calls will be automatically refused."
N msgstr "Om detta är aktiverat kommer inkommande samtal automatiskt att vägras."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:40
N msgid "Incoming Call Sound"
N msgstr "Ljud för inkommande samtal"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:41
N msgid "Jitter buffer"
N msgstr "Jitter-buffert"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:42
N msgid "Jitter buffer for audio reception in ms"
N msgstr "Jitter-buffert för ljudanrop i ms"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:43
N msgid "Kind of network selected in the druid"
N msgstr "Typ av nätverk som valts i guiden"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:44
N msgid "LDAP Server"
N msgstr "LDAP-server"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:45 src/ldap_window.cpp:624
N msgid "Last Name"
N msgstr "Efternamn"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:46
N msgid "Limitation on the number of transmitted frames grabbed by the grabber"
N msgstr "Begränsning på antalet överförda ramar som fångas av fångaren"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:47
N msgid "Listen Port"
N msgstr "Lyssningsport"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:48 src/ldap_window.cpp:642
N msgid "Location"
N msgstr "Plats"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:49
N msgid "Maximum Video Bandwidth"
N msgstr "Maximal videobandbredd"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:50
N msgid "Number of background blocks transmitted at a time"
N msgstr "Antalet bkgrundsblock som överförs på en gång"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:51
N msgid "Number of entries to store in history boxes"
N msgstr "Antalet poster att spara i historikfälten"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:52
N msgid "Number of frames for G.711"
N msgstr "Antalet ramar för G.711"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:53
N msgid "Number of frames for GSM"
N msgstr "Antalet ramar för GSM"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:54
N msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
N msgstr ""
N "Antalet ramar som överförs i varje paket för G.711-komprimeringsmetoden"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:55
N msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
N msgstr "Antalet ramar som överförs i varje paket för GSM-komprimeringsmetoden"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:56
N msgid "Popup on incoming calls"
N msgstr "Popupfönster vid inkommande samtal"
N 
 #. The Quicknet devices related options
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:57 src/pref_window.cpp:1427
N msgid "Quicknet Device"
N msgstr "Quicknet-enhet"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:58
N msgid "Received Video Quality Hint"
N msgstr "Tips för mottagen videokvalitet"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:59
N msgid "Register"
N msgstr "Registrera"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:60
N msgid "Show a docklet in the gnome-panel or KDE systray"
N msgstr "Visa en docka i gnome-panelen eller KDE-systempanelen"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:61
N msgid "Show a nice window every time GnomeMeeting starts"
N msgstr "Visa ett trevligt fönster varje gång GnomeMeeting startar"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:62
N msgid "Show a status bar at the bottom of the main window"
N msgstr "Visa en statusrad nederst på huvudfönstret"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:63
N msgid "Show chat window"
N msgstr "Visa chattfönster"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:64
N msgid "Show docklet"
N msgstr "Visa docka"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:65
N msgid "Show left toolbar"
N msgstr "Visa vänster verktygsrad"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:66
N msgid "Show only the docklet window at startup"
N msgstr "Visa endast dockfönstret vid uppstart"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:67
N msgid "Show splash screen at startup"
N msgstr "Visa startbild vid uppstart"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:68
N msgid "Show status bar"
N msgstr "Visa statusrad"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:69
N msgid "Show the chat window in the main window"
N msgstr "Visa chattfönstret i huvudfönstret"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:70
N msgid "Show the left toolbar on the left of the main window"
N msgstr "Visa vänster verktygsrad till vänster om huvudfönstret"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:71
N msgid "The Audio Codecs List"
N msgstr "Listan med ljudkomprimeringsmetoder"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:72 src/pref_window.cpp:1431
N msgid ""
N "The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
N "Gain Compensation. Choosing Automatic Gain Compensation modulates the volume "
N "for best quality."
N msgstr ""
N "Nivån för den automatiska ekoutsläckningen: Av, Låg, Mellan, Hög, Automatisk "
N "förstärkningskompensation. Att välja automatisk förstärkningskompensation "
N "gör så att volymen moduleras för bästa kvalitet."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:73
N msgid "The E-Mail address that will be listed in the directories"
N msgstr "E-postadressen som kommer att visas i katalogerna"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:74
N msgid "The Gatekeeper to register to"
N msgstr "Portvakten att registrera till"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:75
N msgid "The ID of the Gatekeeper to register to"
N msgstr "ID för portvakten att registrera till"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:76
N msgid "The LDAP Server to register to"
N msgstr "LDAP-servern att registrera till"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:77
N msgid "The Location that will be published in the LDAP directories"
N msgstr "Platsen som kommer att publiceras i LDAP-kataloger"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:78
N msgid "The Maximum Video Bandwidth to use"
N msgstr "Maximal videobandbredd att använda"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:79
N msgid "The Method to use to register to the Gatekeeper"
N msgstr "Metoden att använda vid registrering till portvakten"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:80
N msgid "The Quicknet Device to use during calls."
N msgstr "Quicknet-enheten att använda under samtal."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:81
N msgid "The Video Channel"
N msgstr "Videokanalen"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:82
N msgid "The Video Device to use for recording"
N msgstr "Videoenheten att använda vid inspelning"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:83
N msgid "The Video Format: PAL, NTSC, SECAM, Auto"
N msgstr "Videoformatet: PAL, NTSC, SECAM, Auto"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:84
N msgid "The Video Quality to request to the remote"
N msgstr "Videokvaliteten som ska begäras från fjärrparten"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:85
N msgid "The Video Size: QCIF (0) or CIF (1)"
N msgstr "Videostorleken: QCIF (0) eller CIF (1)"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:86
N msgid "The alias to use when registering"
N msgstr "Aliaset att använda vid registrering"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:87
N msgid ""
N "The alias to use when registering. People will use this alias when calling "
N "you."
N msgstr ""
N "Aliaset att använda vid registrering. Folk kommer att använda detta alias då "
N "de kontaktar dig."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:88
N msgid "The device to use to play audio"
N msgstr "Enheten att använda för uppspelning av ljud"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:89
N msgid "The device to use to record audio"
N msgstr "Enheten att använda för inspelning av ljud"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:90
N msgid "The host to forward calls to"
N msgstr "Värden att vidarebefordra samtal till"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:91
N msgid "The hostname of the Gatekeeper to register to"
N msgstr "Värdnamnet för portvakten att registrera till"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:92
N msgid "The list of ILS servers"
N msgstr "Listan över ILS-servrar"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:93
N msgid "The list of called hosts"
N msgstr "Listan över anropade värdar"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:94
N msgid "The list of used ILS servers"
N msgstr "Listan över använda ILS-servrar"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:95
N msgid "The mixer to use for the device that is used to play audio"
N msgstr "Ljudmixern som ska användas för ljudspelarenheten"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:96
N msgid "The mixer to use for the device that is used to record audio"
N msgstr "Ljudmixern som ska användas för ljudinspelningsenheten"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:97
N msgid ""
N "The port to listen to for incoming connections. GnomeMeeting needs to be "
N "restarted for the new value to take effect."
N msgstr ""
N "Porten att lyssna på för inkommande anslutningar. GnomeMeeting måste startas "
N "om för att detta nya värde ska börja gälla."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:98
N msgid ""
N "The prefix that will be used to save pictures of the conversation. That "
N "prefix is followed by the snapshot number."
N msgstr ""
N "Prefixet som kommer att användas för sparande av bilder på konversationen. "
N "Det prefixet följs av numret på ögonblicksbilden."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:99
N msgid "The save prefix"
N msgstr "Sparandeprefixet"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:100
N msgid "The transmitted video quality hint"
N msgstr "Tipset för överförd videokvalitet"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:101 src/pref_window.cpp:1434
N msgid ""
N "The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)."
N msgstr ""
N "De två landsbokstäverna för ditt land (t.ex: SE, FI, BE, UK, FR, DE, ...)."
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:102
N msgid "The user's first name that will be used in the directories"
N msgstr "Användarens förnamn som kommer att användas i katalogerna"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:103
N msgid "This need the show_docklet option set to true to have effect"
N msgstr ""
N "Detta kräver att alternativet show_docklet är sant för att ha någon effekt"
 
G msgid "Toggle main window"
G msgstr "Växla huvudfönstret"
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:104
N msgid "Transmitted frames per second"
N msgstr "Överförda ramar per sekund"
 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:105
N msgid "Use Quicknet Device"
N msgstr "Använd Quicknet-enhet"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:106 src/ldap_window.cpp:660
N msgid "Version"
N msgstr "Version"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:107
N msgid "Video Channel"
N msgstr "Videokanal"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:108
N msgid "Video Device"
N msgstr "Videoenhet"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:109
N msgid "Video Format"
N msgstr "Videoformat"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:110 src/pref_window.cpp:1531
N msgid "Video Preview"
N msgstr "Förhandsgranskning av video"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:111
N msgid "Video Quality"
N msgstr "Videokvalitet"
N 
 #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:112
N msgid "Video Size"
N msgstr "Videostorlek"
N 
 #. The toggles
 #: sounds/GnomeMeeting.soundlist.in.h:2 src/pref_window.cpp:1237
N msgid "Incoming Call"
N msgstr "Inkommande samtal"
N 
 #: src/callbacks.cpp:126
N msgid "Code Contributors:"
N msgstr "Kodbidragsgivare:"
N 
 #: src/callbacks.cpp:132
 
G msgid "(C) 2000, 2001 Damien Sandras"
G msgstr "© 2000, 2001 Damien Sandras"
 #: src/callbacks.cpp:149
N msgid "Internationalisation Maintainer:"
N msgstr "Översättningsansvarig:"
N 
 #. Translators: Please write translator credits here, and
 #. * seperate names with \n
 #: src/callbacks.cpp:166
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"
N 
 #. Translators: Please change the (C) to a real
 #. copyright character if your character set allows
 #. it (Hint: iso-8859-1 is one of the character sets
 #. that has this symbol).
 #: src/callbacks.cpp:178
N msgid "Copyright (C) 2000, 2002 Damien Sandras"
N msgstr "Copyright © 2000, 2002 Damien Sandras"
N 
 #. Translators: Please test to see if your translation
 #. * looks OK and fits within the box
 #: src/callbacks.cpp:181
N msgid ""
N "GnomeMeeting is a full-featured H.323\n"
N "video conferencing application."
N msgstr ""
N "GnomeMeeting är ett komplett\n"
N "H.323-videokonferensprogram."
N 
 #: src/callbacks.cpp:220
N msgid ""
N "An error has happened in the configuration backend\n"
N "Maybe some of your settings won't be stored"
N msgstr ""
N "Ett fel inträffade i konfigurationsbackenden\n"
N "En del av dina inställningar kommer kanske inte att lagras"
N 
 #: src/chat_window.cpp:349 src/menu.cpp:278
N msgid "Text Chat"
N msgstr "Textchatt"
N 
 #: src/chat_window.cpp:394
N msgid "Send Message:"
N msgstr "Skicka meddelande:"
N 
 #: src/cleaner.cpp:78 src/cleaner.cpp:79
N msgid "Quit in progress..."
N msgstr "Programmet avslutas..."
N 
 #: src/cleaner.cpp:95
N msgid ""
N "Warning! GnomeMeeting can't disconnect from the remote party due to a bug in "
N "OpenH323.\n"
N "Forcing the exit in 3 seconds!\n"
N msgstr ""
N "Varning! GnomeMeeting kan inte koppla från fjärrparten på grund av ett fel i "
N "OpenH323.\n"
N "Tvingar fram avslutande inom 3 sekunder!\n"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:1
N msgid "YES"
N msgstr "JA"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:2
N msgid "Sorry, this script won't work while GnomeMeeting is running"
N msgstr "Tyvärr, detta skript fungerar inte när GnomeMeeting körs"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:3
N msgid " WARNING!!!"
N msgstr " VARNING!!!"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:4
N msgid ""
N " This script will delete all user GnomeMeeting configuration,\n"
N " including preferences that may be important! \n"
N " The GConf daemon will be shut down, so make sure you have no\n"
N " applications depending on it running.\n"
N "\n"
N " Do you really want to do this?\n"
N "\n"
N " If so, say \"YES\".\n"
N "\n"
N msgstr ""
N " Detta skript kommer att ta bort all användarkonfiguration av \n"
N " GnomeMeeting, inklusive inställningar som kan vara viktiga!\n"
N " GConf-demonen kommer att stängas ner, så försäkra dig om att du\n"
N " inte har några program som kräver det körandes.\n"
N "\n"
N " Vill du verkligen göra detta?\n"
N "\n"
N " Om ja, svara \"JA\".\n"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:5
N msgid "Removing $HOME/.gconf/apps/gnomemeeting"
N msgstr "Tar bort $HOME/.gconf/apps/gnomemeeting"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:6 src/config-tool-i18n.h:11
 #: src/config-tool-i18n.h:13
N msgid "Shutting down GConf daemon"
N msgstr "Stänger ner GConf-demonen"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:7
N msgid "...Done."
N msgstr "...Klar."
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:8
N msgid "Leaving configuration alone."
N msgstr "Lämnar konfigurationen orörd."
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:9
N msgid "Have a nice day."
N msgstr "Ha en trevlig dag."
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:10
N msgid ""
N " The GConf daemon will be shut down, so make sure you have no\n"
N " applications depending on it running.\n"
N "\n"
N " Do you really want to do this?\n"
N "\n"
N " If so, say \"YES\".\n"
N "\n"
N msgstr ""
N " GConf-demonen kommer att stängas ner, så försäkra dig om att du\n"
N " inte har några program som beror på det körandes.\n"
N "\n"
N " Vill du verkligen göra detta?\n"
N "\n"
N " Om ja, svara \"JA\".\n"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:12
N msgid "Removing schemas"
N msgstr "Tar bort scheman"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:14
N msgid "Installing schemas"
N msgstr "Installerar scheman"
 
 #: src/config-tool-i18n.h:15
 msgid ""
G "GnomeMeeting is an H.323 compliant program for GNOME.\n"
G "This program is not supported by Microsoft(C)."
N "CRITICAL ERROR -- Schema installation failed.\n"
N "Most probably you have the GConf daemon running as root.\n"
N "\n"
N "Run \"gnomemeeting-config-tool --install-schemas\" as root.\n"
 msgstr ""
G "GnomeMeeting är ett H.323-kompatibelt program för GNOME.\n"
G "Detta program stöds inte av Microsoft©."
N "ALLVARLIGT FEL -- Installation av schema misslyckades.\n"
N "Troligtvis har du GConf-demonen körandes som root.\n"
N "\n"
N "Kör \"gnomemeeting-config-tool --install-schemas\" som root.\n"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:16
N msgid "Usage: gnomemeeting-config-tool OPTION"
N msgstr "Användning: gnomemeeting-config-tool FLAGGA"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:17
N msgid "Fixes problems with the GnomeMeeting settings"
N msgstr "Fixar problem med GnomeMeeting-inställningarna"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:18
N msgid " --clean        remove all user settings"
N msgstr " --clean        ta bort alla användarinställningar"
 
G msgid "Sorry, no ldap server specified!"
G msgstr "Tyvärr, ingen ldap-server är angiven!"
 #: src/config-tool-i18n.h:19
N msgid ""
N " --install-schemas   install schemas with default settings (run as root)"
N msgstr ""
N " --install-schemas   installera scheman med standardinställningar (kör "
N "som root)"
N 
 #: src/config-tool-i18n.h:20
N msgid ""
N " --clean-schemas    remove schemas with default settings (run as root)"
N msgstr ""
N " --clean-schemas    ta bort scheman med standardinställningar (kör som "
N "root)"
 
G msgid "Sorry, invalid ldap server port!"
G msgstr "Tyvärr, ogiltig ldap-serverport!"
 #: src/config-tool-i18n.h:21
N msgid ""
N " --fix-permissions   fix permissions of GConf repository (run as root)"
N msgstr ""
N " --fix-permissions   fixa rättigheter på GConf-lagret (kör som root)"
 
G msgid "Please provide your first name!"
G msgstr "Ange ditt förnamn!"
 #. Set recording source and set micro to record
 #. Translators: This is shown in the history.
 #: src/config.cpp:406
 #, c-format
N msgid "Set Audio Mixer for player to %s"
N msgstr "Ställde in ljudmixerenhet för spelaren till %s"
N 
 #. Translators: This is shown in the history.
 #: src/config.cpp:412
 #, c-format
N msgid "Set Audio Mixer for recorder to %s"
N msgstr "Ställde in ljudmixerenhet för inspelningsenhet till %s"
N 
 #: src/config.cpp:442
N msgid "Changing this setting will only affect new calls"
N msgstr "Att ändra denna inställning kommer endast att påverka nya samtal"
N 
 #: src/config.cpp:555
N msgid "Disabled Silence Detection"
N msgstr "Inaktiverade tystnadsdetektering"
N 
 #: src/config.cpp:560
N msgid "Enabled Silence Detection"
N msgstr "Aktiverade tystnadsdetektering"
 
G msgid "Please provide a valid e-mail!"
G msgstr "Ange en giltig e-postadress!"
 #: src/config.cpp:956
N msgid ""
N "You need to specify an host to forward calls to!\n"
N "Disabling forwarding."
N msgstr ""
N "Du måste ange en värd att vidarebefordra samtalen till!\n"
N "Inaktiverar vidarebefordran."
 
G msgid "Impossible to open the mixer."
G msgstr "Omöjligt att öppna mixern."
 #: src/config.cpp:1024
N msgid ""
N "Not Registering because there is no LDAP server specified!\n"
N "Disabling registering."
N msgstr ""
N "Registrerar inte eftersom ingen LDAP-server är angiven!\n"
N "Inaktiverar registrering."
 
 #: src/config.cpp:1049
 msgid ""
G "It is impossible to open the selected video device, but the video "
G "transmission is enabled.\n"
G "GnomeMeeting will transmit a test image to the remote party during "
G "communications."
N "Please provide your first name, last name, comment, e-mail and location "
N "details in the Personal Data section in order to be able to register to the "
N "XDAP server!\n"
N "Disabling registering."
 msgstr ""
G "Det är omöjligt att öppna den valda videoenheten, men videoöverföring är "
G "aktiverad.\n"
G "GnomeMeeting kommer att skicka en testbild till fjärrparten vid "
G "kommunikation."
N "Ange ditt förnamn, efternamn, en kommentar, din e-postadress och "
N "platsdetaljer i sektionen med personlig data för att kunna registrera i XDAP-"
N "servern!\n"
N "Inaktiverar registrering."
 
 
G msgid "Sending "
G msgstr "Skickar "
G 
G msgid "Receiving "
G msgstr "Tar emot "
 #: src/connection.cpp:99
 #, c-format
N msgid "Sending %s"
N msgstr "Skickar %s"
N 
 #: src/connection.cpp:113
 #, c-format
N msgid "Enabled silence detection for %s"
N msgstr "Aktiverade tystnadsdetektering för %s"
N 
 #: src/connection.cpp:116
 #, c-format
N msgid "Disabled silence detection for %s"
N msgstr "Inaktiverade tystnadsdetektering för %s"
N 
 #: src/connection.cpp:131
 #, c-format
N msgid "Receiving %s"
N msgstr "Tar emot %s"
N 
 #: src/connection.cpp:156
 #, c-format
N msgid "Requesting remote to send video quality: %d%%"
N msgstr "Begär att fjärrparten ska skicka videokvalitet: %d%%"
 
 
G msgid "Added H.261 CIF capability"
G msgstr "Lade till H.261 CIF-kapabilitet"
G 
G msgid "Added H.261 QCIF capability"
G msgstr "Lade till H.261 QCIF-kapabilitet"
G 
G msgid "Reinitialize the capabilities"
G msgstr "Initiera om kapabiliteterna"
G 
G msgid "Added MS-GSM capability"
G msgstr "Lade till MS-GSM-kapabilitet"
G 
G msgid "Added G.711-uLaw capability"
G msgstr "Lade till G.711-uLaw-kapabilitet"
G 
G msgid "Added G.711-ALaw capability"
G msgstr "Lade till G.711-ALaw-kapabilitet"
G 
G msgid "Added GSM-06.10 capability"
G msgstr "Lade till GSM-06.10-kapabilitet"
G 
G msgid "Added LPC10 capability"
G msgstr "Lade till LPC10-kapabilitet"
G 
G msgid "Registering to ILS directory"
G msgstr "Registrerar i ILS-katalogen"
G 
G msgid "Adding Audio Capabilities"
G msgstr "Lägger till ljudkapabiliteter"
G 
G msgid "Adding Video Capabilities"
G msgstr "Lägger till videokapabiliteter"
G 
G msgid "Starting Listener"
G msgstr "Startar lyssnare"
G 
G msgid "Impossible to start listener"
G msgstr "Omöjligt att starta lyssnare"
G 
G msgid "Listener started"
G msgstr "Lyssnare startad"
G 
G msgid "Call from: "
G msgstr "Samtal från: "
G 
G msgid "Connected with "
G msgstr "Ansluten till "
G 
G msgid " using "
G msgstr " med "
 #: src/docklet.cpp:137 src/endpoint.cpp:1060
N msgid "Connect"
N msgstr "Anslut"
N 
 #: src/docklet.cpp:137 src/menu.cpp:357
N msgid "Create A New Connection"
N msgstr "Skapa en ny anslutning"
N 
 #: src/docklet.cpp:144 src/endpoint.cpp:1062
N msgid "Disconnect"
N msgstr "Koppla från"
N 
 #: src/docklet.cpp:144 src/menu.cpp:364
N msgid "Close The Current Connection"
N msgstr "Stäng den nuvarande anslutningen"
N 
 #: src/docklet.cpp:152
N msgid "Show/Hide Main Window"
N msgstr "Visa/dölj huvudfönstret"
N 
 #: src/docklet.cpp:152
N msgid "Show/hide The Main Window"
N msgstr "Visa/dölj huvudfönstret"
N 
 #: src/druid.cpp:206
N msgid ""
N "You chose to NOT use the GnomeMeeting ILS directory. Other users will not be "
N "able to contact you if you don't register to a directory service."
N msgstr ""
N "Du valde att INTE använda GnomeMeetings ILS-katalog. Andra användare kommer "
N "inte att kunna kontakta dig om du inte registrerar dig i en katalogtjänst."
N 
 #: src/druid.cpp:382
N msgid "Personal Data - Page 2/4"
N msgstr "Personlig data - Sida 2/4"
N 
 #: src/druid.cpp:390
N msgid ""
N "Please enter information about yourself. This information will be used when "
N "connecting to remote H.323 software, and to register in the directory of "
N "GnomeMeeting users. The directory is used to register users when they are "
N "using GnomeMeeting so that you can call them, and they can call you."
N msgstr ""
N "Ange information om dig själv. Denna information kommer att användas när du "
N "ansluter till H.323-fjärrprogramvara, och för att registrera i GnomeMeetings "
N "katalog över användare. Katalogen används för att registrera användare när "
N "de använder GnomeMeeting så att du kan ringa dem och de kan ringa dig."
N 
 #: src/druid.cpp:398 src/pref_window.cpp:1169
N msgid "First Name:"
N msgstr "Förnamn:"
N 
 #: src/druid.cpp:401 src/pref_window.cpp:1172
N msgid "Last Name:"
N msgstr "Efternamn:"
N 
 #: src/druid.cpp:403 src/pref_window.cpp:1177
N msgid "E-mail Address:"
N msgstr "E-postadress:"
N 
 #: src/druid.cpp:405 src/pref_window.cpp:1179
N msgid "Comment:"
N msgstr "Kommentar:"
N 
 #: src/druid.cpp:407 src/pref_window.cpp:1181
N msgid "Location:"
N msgstr "Plats:"
N 
 #: src/druid.cpp:410
N msgid "Do not register me to the GnomeMeeting ILS directory"
N msgstr "Registrera mig inte i GnomeMeetings ILS-katalog"
N 
 #: src/druid.cpp:455
N msgid "Connection Type- Page 3/4"
N msgstr "Anslutningstyp - Sida 3/4"
N 
 #: src/druid.cpp:465
N msgid ""
N "Please enter your connection type. This setting is used to set default "
N "settings following your bandwidth. It will set good global settings but it "
N "is however possible to tweak and change some of them to obtain a better "
N "result in each particular case."
N msgstr ""
N "Ange din anslutningstyp. Denna inställning används för att ställa in "
N "standardinställningar för din bandbredd. Det kommer att ställa in globala "
N "inställningar men det är möjligt att ändra och anpassa en del av dem för att "
N "få bättre resultat i varje enskilt fall."
N 
 #: src/druid.cpp:473
N msgid "56K modem"
N msgstr "56 kb/s-modem"
N 
 #: src/druid.cpp:481
N msgid "ISDN"
N msgstr "ISDN"
N 
 #: src/druid.cpp:489
N msgid "DSL/Cable"
N msgstr "DSL/Kabel"
N 
 #: src/druid.cpp:497
N msgid "T1/LAN"
N msgstr "T1/Lokalt nätverk"
N 
 #: src/druid.cpp:505
N msgid "Custom"
N msgstr "Anpassad"
N 
 #: src/druid.cpp:556
N msgid "First Time Configuration Druid"
N msgstr "Förstagångsguide för konfiguration"
N 
 #: src/druid.cpp:566
N msgid "GnomeMeeting Configuration Assistant - Page 1/4"
N msgstr "GnomeMeetings konfigurationsassistent - Sida 1/4"
N 
 #: src/druid.cpp:569
N msgid ""
N "Welcome to the GnomeMeeting general configuration druid. The following steps "
N "will set up GnomeMeeting by asking a few simple questions. Once you have "
N "completed these steps, you can always change them later in the preferences. "
N msgstr ""
N "Välkommen till GnomeMeetings allmänna konfigurationsguide. De följande "
N "stegen kommer att konfigurera GnomeMeeting genom att ställa en del enkla "
N "frågor. När du har gjort dessa steg kan du alltid ändra dem senare i "
N "inställningarna."
N 
 #: src/druid.cpp:575
N msgid ""
N "You have successfully set up GnomeMeeting. Enjoy!\n"
N "  -- The GnomeMeeting development team"
N msgstr ""
N "Du har nu konfigurerat GnomeMeeting. Hoppas du uppskattar programmet!\n"
N "  -- Utvecklarna av GnomeMeeting"
N 
 #: src/druid.cpp:605
N msgid "Done! - Page 4/4"
N msgstr "Klar! - Sida 4/4"
N 
 #: src/endpoint.cpp:108
 #, c-format
N msgid "Forwarding Call to %s (No Answer)"
N msgstr "Vidarebefordrar samtal till %s (inget svar)"
N 
 #. GM is started
 #: src/endpoint.cpp:178
 #, c-format
N msgid "Started GnomeMeeting V%d.%d for %s\n"
N msgstr "Startade GnomeMeeting v%d.%d för %s\n"
N 
 #: src/endpoint.cpp:266 src/endpoint.cpp:272
 #, c-format
N msgid "Set Audio player device to %s"
N msgstr "Ställde in ljudspelarenhet till %s"
N 
 #. Translators: This is shown in the history.
 #: src/endpoint.cpp:288 src/endpoint.cpp:298
 #, c-format
N msgid "Set Audio recorder device to %s"
N msgstr "Ställde in ljudinspelningsenhet till %s"
N 
 #: src/endpoint.cpp:313
N msgid "Disabling H.245 Tunnelling"
N msgstr "Inaktiverar H.245-tunnling"
N 
 #: src/endpoint.cpp:315
N msgid "Enabling H.245 Tunnelling"
N msgstr "Aktiverar H.245-tunnling"
N 
 #: src/endpoint.cpp:329
N msgid "Disabling Fast Start"
N msgstr "Inaktiverar snabbstart"
N 
 #: src/endpoint.cpp:331
N msgid "Enabling Fast Start"
N msgstr "Aktiverar snabbstart"
N 
 #: src/endpoint.cpp:359
 #, c-format
N msgid "Using Quicknet device %s"
N msgstr "Använder Quicknet-enheten %s"
N 
 #: src/endpoint.cpp:423
N msgid "Error while opening the Quicknet device"
N msgstr "Fel vid öppnande av Quicknet-enheten"
N 
 #: src/endpoint.cpp:848
 #, c-format
N msgid "Forwarding Call to %s"
N msgstr "Vidarebefordrar samtal till %s"
N 
 #: src/endpoint.cpp:860
 #, c-format
N msgid "Error forwarding call to %s"
N msgstr "Fel vid vidarebefordrande av samtal till %s"
N 
 #: src/endpoint.cpp:925
 #, c-format
N msgid "Forwarding Call from %s to %s (Forward All Calls)"
N msgstr "Vidarebefordrar samtal från %s till %s (vidarebefordrar alla samtal)"
N 
 #: src/endpoint.cpp:946
 #, c-format
N msgid "Forwarding Call from %s to %s (Busy)"
N msgstr "Vidarbefordrar samtal från %s till %s (upptagen)"
N 
 #: src/endpoint.cpp:963
 #, c-format
N msgid "Auto Rejecting Incoming Call from %s (Busy)"
N msgstr "Vägrar automatiskt inkommande samtal från %s (upptagen)"
N 
 #. Update the history and status bar
 #: src/endpoint.cpp:1029
 #, c-format
N msgid "Call from %s"
N msgstr "Samtal från %s"
N 
 #: src/endpoint.cpp:1054
 #, c-format
N msgid ""
N "Call from %s\n"
N "using %s"
N msgstr ""
N "Samtal från %s\n"
N "använder %s"
N 
 #. Connected
 #: src/endpoint.cpp:1150
 #, c-format
N msgid "Connected with %s using %s"
N msgstr "Ansluten till %s med %s"
 
 
 #: src/endpoint.cpp:1161
 msgid "Fast start disabled"
G msgstr "Snabbstart deaktiverad"
N msgstr "Snabbstart inaktiverad"
 
 
 #: src/endpoint.cpp:1166
 msgid "H.245 Tunnelling disabled"
G msgstr "H.245-tunnling deaktiverad"
N msgstr "H.245-tunnling inaktiverad"
 
 
 #: src/endpoint.cpp:1262
N msgid "Remote party was busy"
N msgstr "Fjärrparten var upptagen"
N 
 #: src/endpoint.cpp:1267
N msgid "Congested link to remote party"
N msgstr "Överbelastad länk till fjärrparten"
N 
 #: src/endpoint.cpp:1272
 
 #: src/endpoint.cpp:1282
 msgid "Could not find common codec with remote party"
G msgstr "Kunde inte hitta en codec gemensam med fjärrparten"
N msgstr "Kunde inte hitta en komprimeringsmetod gemensam med fjärrparten"
 
 
 #: src/endpoint.cpp:1302
 msgid "Call ended: insufficient bandwidth"
G msgstr "Samtalet slutade: otillräcklig bandbredd"
N msgstr "Samtalet avslutades: otillräcklig bandbredd"
 
 
G msgid "Remote party is not online"
 #: src/endpoint.cpp:1312
N msgid "Remote party is offline"
 msgstr "Fjärrparten är inte ansluten"
 
G msgid "No phone running for remote party"
G msgstr "Ingen telefon är på hos fjärrparten"
G 
G msgid "Transport error calling"
 #: src/endpoint.cpp:1317
N msgid "Transport Error calling"
 msgstr "Transportfel vid anrop"
 
 
G msgid "Impossible to open the video device."
G msgstr "Omöjligt att öppna vidoeenheten."
G 
G msgid "Transmitted FPS: "
G msgstr "Överförda ramar per sekund: "
G 
G msgid "Received FPS: "
G msgstr "Mottagna ramar per sekund: "
 #: src/endpoint.cpp:1496
N msgid "Attaching lid hardware to codec"
N msgstr "Fäster bländarhårdvara vid komprimeringsmetoden"
 
G msgid "A"
G msgstr "L"
G 
G msgid "V"
G msgstr "V"
 #: src/gatekeeper.cpp:110
N msgid ""
N "Please provide a hostname to use for the gatekeeper.\n"
N "Disabling registering."
N msgstr ""
N "Ange ett värdnamn som ska användas som portvakt.\n"
N "Inaktiverar registrering."
 
G msgid "First Name"
G msgstr "Förnamn"
 #: src/gatekeeper.cpp:128 src/gatekeeper.cpp:195 src/gatekeeper.cpp:235
 #, c-format
N msgid "Gatekeeper set to %s"
N msgstr "Portvakt angiven till %s"
N 
 #: src/gatekeeper.cpp:140
 #, c-format
N msgid "Error while registering with Gatekeeper at %s."
N msgstr "Fel vid registrering med portvakt på %s."
 
G msgid "Last name"
G msgstr "Efternamn"
 #: src/gatekeeper.cpp:178
N msgid ""
N "Please provide a valid ID for the gatekeeper.\n"
N "Disabling registering."
N msgstr ""
N "Ange ett giltigt ID för portvakten.\n"
N "Inaktiverar registrering."
 
G msgid "E-mail"
G msgstr "E-post"
 #: src/gatekeeper.cpp:207
N msgid "Error while registering with Gatekeeper."
N msgstr "Fel vid registrering med portvakten."
N 
 #: src/gatekeeper.cpp:253
N msgid "No gatekeeper found"
N msgstr "Ingen portvakt hittades"
N 
 #: src/gnomemeeting.cpp:137
 #, c-format
N msgid "%.2ld:%.2ld:%.2ld A:%.2f/%.2f  V:%.2f/%.2f"
N msgstr "%.2ld:%.2ld:%.2ld L:%.2f/%.2f  V:%.2f/%.2f"
 
G msgid "Location"
G msgstr "Plats"
 #: src/gnomemeeting.cpp:212
N msgid "Answering incoming call"
N msgstr "Svarar på inkommande samtal"
 
G msgid "Comment"
G msgstr "Kommentar"
 #: src/gnomemeeting.cpp:253
 #, c-format
N msgid "Call %d: calling %s"
N msgstr "Samtal %d: ringer upp %s"
 
G msgid "IP"
G msgstr "IP"
 #: src/gnomemeeting.cpp:281 src/toolbar.cpp:104
N msgid "Trying to stop calling"
N msgstr "Försöker stoppa uppringning"
 
G msgid "Search filter by name"
G msgstr "Sökfilter efter namn"
G 
G msgid "Apply Filter On"
G msgstr "Tillämpa filter på"
 #: src/gnomemeeting.cpp:293
N msgid "Stopping current call"
N msgstr "Stoppar aktuellt samtal"
 
G msgid "ILS Users List"
G msgstr "ILS-användarlista"
 #: src/gnomemeeting.cpp:301
N msgid "Refusing Incoming call"
N msgstr "Vägrar inkommande samtal"
 
G msgid "Please provide an ILS directory in Settings"
G msgstr "Ange en ILS-katalog i Inställningar"
 #: src/ils.cpp:235
 #, c-format
N msgid "Connecting to ILS directory %s, port %s"
N msgstr "Ansluter till ILS-katalogen %s, port %s"
N 
 #: src/ils.cpp:253 src/ils.cpp:450
 #, c-format
N msgid "Error while connecting to ILS directory %s, port %s"
N msgstr "Fel vid anslutning till ILS-katalogen %s, port %s"
N 
 #: src/ils.cpp:466
 #, c-format
N msgid "Sucessfully registered to ILS directory %s, port %s"
N msgstr "Lyckades registrera i ILS-katalogen %s, port %s"
N 
 #: src/ils.cpp:467
N msgid "Succesfully registered to ILS server"
N msgstr "Lyckades registrera i ILS-servern"
N 
 #: src/ils.cpp:471
 #, c-format
N msgid "Sucessfully unregistered from ILS directory %s, port %s"
N msgstr "Lyckades avregistrera från ILS-katalogen %s, port %s"
N 
 #: src/ils.cpp:472
N msgid "Succesfully unregistered from ILS server"
N msgstr "Lyckades avregistrera från ILS-servern"
N 
 #: src/ils.cpp:567
N msgid "Please provide an ILS directory in the window"
N msgstr "Ange en ILS-katalog i fönstret"
 
 #: src/ils.cpp:585
 msgid "Connecting to ILS directory... Please Wait."
G msgstr "Ansluter till ILS-katalogen... var vänlig vänta."
N msgstr "Ansluter till ILS-katalogen... Var vänlig vänta."
 
 
G msgid "Searching for users... Please Wait."
G msgstr "Söker efter användare... var vänlig vänta."
 #: src/ils.cpp:645
N msgid "Fetching users' information... Please Wait."
N msgstr "Hämtar användarinformation... Var vänlig vänta."
 
 
G msgid "Connecting to ILS directory"
G msgstr "Ansluter till ILS-katalogen"
G 
G msgid "Error while registering to ILS directory"
G msgstr "Fel vid registrering i ILS-katalogen"
G 
G msgid "Successfully initiated registering to ILS directory"
G msgstr "Lyckades initiera registrering i ILS-katalogen"
 #. if it was the first "No directory" page, destroy it
 #: src/ldap_window.cpp:224 src/ldap_window.cpp:512
N msgid "No directory"
N msgstr "Ingen katalog"
N 
 #: src/ldap_window.cpp:408
N msgid "XDAP Server Browser"
N msgstr "XDAP-serverbläddrare"
N 
 #: src/ldap_window.cpp:447
N msgid "Refresh"
N msgstr "Uppdatera"
N 
 #: src/ldap_window.cpp:458
N msgid "Find"
N msgstr "Sök"
N 
 #: src/ldap_window.cpp:467
N msgid "first name"
N msgstr "förnamn"
N 
 #: src/ldap_window.cpp:470
N msgid "last name"
N msgstr "efternamn"
N 
 #: src/ldap_window.cpp:473
N msgid "e-mail"
N msgstr "e-post"
N 
 #: src/ldap_window.cpp:476
N msgid "location"
N msgstr "plats"
 
G msgid "Answering incoming call"
G msgstr "Svarar på inkommande samtal"
 #. Ldap users list
 #: src/ldap_window.cpp:501
N msgid "ILS Users List"
N msgstr "ILS-användarlista"
 
G msgid "Calling..."
G msgstr "Ringer upp..."
 #: src/ldap_window.cpp:595 src/pref_window.cpp:1605
N msgid "A"
N msgstr "L"
 
G msgid "Trying to stop calling"
G msgstr "Försöker stoppa uppringning"
 #: src/ldap_window.cpp:605
N msgid "V"
N msgstr "V"
 
G msgid "Stopping current call"
G msgstr "Stoppar aktuellt samtal"
 #: src/ldap_window.cpp:633
N msgid "E-Mail"
N msgstr "E-post"
 
G msgid "Refusing incoming call"
G msgstr "Vägrar inkommande samtal"
 #: src/ldap_window.cpp:670
N msgid "IP"
N msgstr "IP"
 
G msgid "Startup without applet support"
G msgstr "Starta utan panelprogramstöd"
G 
G msgid "Building main interface"
G msgstr "Bygger huvudgränssnittet"
G 
G msgid "Remote host to contact"
G msgstr "Fjärrvärd att kontakta"
G 
G msgid "Host:"
G msgstr "Värd:"
 #: src/main_window.cpp:261
N msgid "Prints debug messages in the console"
N msgstr "Skriv ut felsökningsmeddelanden på konsollen"
 
G msgid "Info"
G msgstr "Info"
 #: src/main_window.cpp:292
 #, c-format
N msgid ""
N "GnomeMeeting got %s for the GConf key \"/apps/gnomemeeting/gconf_test\", but "
N "%s was expected.\n"
N "\n"
N "That key represents the build date of GnomeMeeting. If it is not correct, it "
N "means that your GConf schemas have not been correctly installed or the that "
N "permissions are not correct.\n"
N "\n"
N "Please check the FAQ (http://www.gnomemeeting.org/faq.php), the "
N "throubleshoot section of the GConf site (http://www.gnome.org/projects/"
N "gconf/) or the mailing list archives for more information (http://mail.gnome."
N "org).\n"
N "\n"
N "Using 'gnomemeeting-config-tool' could help you fix these problem."
N msgstr ""
N "GnomeMeeting fick %s för GConf-nyckeln \"/apps/gnomemeeting/gconf_test\", "
N "men %s förväntades.\n"
N "\n"
N "Den nyckeln representerar datumet då GnomeMeeting byggdes. Om det inte "
N "stämmer betyder det att dina GConf-scheman inte har installerats korrekt "
N "eller att rättigheterna är felaktiga.\n"
N "\n"
N "Kontrollera frågorna och svaren på http://www.gnomemeeting.org/faq.php, "
N "felsökningsstycket på GConf-webbplatsen (http://www.gnome.org/projects/"
N "gconf/) eller sändlistearkiven för mer information (http://mail.gnome.org).\n"
N "\n"
N "Att använda \"gnomemeeting-config-tool\" kan hjälpa dig fixa problemen."
 
G msgid "Remote User Info"
G msgstr "Information om fjärranvändare"
 #: src/main_window.cpp:434
N msgid ""
N "Could not start the listener thread. You will not be able to receive "
N "incoming calls."
N msgstr ""
N "Kunde inte starta lyssnartråden. Du kommer inte att kunna ta emot inkommande "
N "samtal."
 
 
 #. Webcam Control Frame
 #: src/main_window.cpp:676
 msgid "Video Settings"
G msgstr "Grafikinställningar"
N msgstr "Videoinställningar"
 
 
 #: src/main_window.cpp:796
N msgid "Video"
N msgstr "Video"
N 
 #: src/main_window.cpp:828
 
G msgid "_Connect"
G msgstr "_Anslut"
G 
G msgid "Create A New Connection"
G msgstr "Skapa en ny anslutning"
G 
G msgid "_Disconnect"
G msgstr "_Koppla från"
 #: src/main_window.cpp:883
N msgid "Audio"
N msgstr "Ljud"
 
G msgid "Close The Current Connection"
G msgstr "Stäng den nuvarande anslutningen"
 #: src/menu.cpp:171
N msgid "_Save"
N msgstr "_Spara"
N 
 #: src/menu.cpp:171
N msgid "Save A Snapshot of the Current Video"
N msgstr "Spara en ögonblicksbild av den aktuella videobilden"
 
 #: src/menu.cpp:179
 msgid "_Quit"
G msgstr "A_vsluta"
N msgstr "_Avsluta"
 
 
 #: src/menu.cpp:208
 msgid "_Video Settings"
G msgstr "_Bildinställningar"
N msgstr "_Videoinställningar"
 
 #: src/menu.cpp:208
 msgid "View Video Settings"
G msgstr "Visa bildinställningar"
N msgstr "Visa videoinställningar"
N 
 #: src/menu.cpp:216 src/pref_window.cpp:1353
N msgid "Off"
N msgstr "Av"
N 
 #: src/menu.cpp:216
N msgid "Hide the control panel"
N msgstr "Dölj kontrollpanelen"
N 
 #: src/menu.cpp:230
N msgid "Local Video"
N msgstr "Lokal video"
 
G msgid "_Status Bar"
G msgstr "_Statusrad"
 #: src/menu.cpp:230
N msgid "Local Video Image"
N msgstr "Lokal videobild"
 
G msgid "View / hide the Status Bar"
G msgstr "Visa/göm statusraden"
 #: src/menu.cpp:237
N msgid "Remote Video"
N msgstr "Fjärrvideo"
N 
 #: src/menu.cpp:237
N msgid "Remote Video Image"
N msgstr "Fjärrvideobild"
 
G msgid "_Notebook"
G msgstr "_Flikhäfte"
 #: src/menu.cpp:244
N msgid "Both"
N msgstr "Både och"
 
G msgid "View / hide the Notebook"
G msgstr "Visa/göm flikhäftet"
 #: src/menu.cpp:244
N msgid "Both Video Images"
N msgstr "Båda videobilder"
 
G msgid "_Settings"
G msgstr "_Inställningar"
 #: src/menu.cpp:270
N msgid "Toolbar"
N msgstr "Verktygsrad"
N 
 #: src/menu.cpp:270
N msgid "View/Hide the Toolbar"
N msgstr "Visa/Dölj vertygsraden"
N 
 #: src/menu.cpp:278
N msgid "View/Hide the Text Chat Window"
N msgstr "Visa/Dölj textchattfönstret"
N 
 #: src/menu.cpp:284 src/toolbar.cpp:217
N msgid "Control Panel"
N msgstr "Kontrollpanel"
N 
 #: src/menu.cpp:287
N msgid "Status Bar"
N msgstr "Statusrad"
N 
 #: src/menu.cpp:287
N msgid "View/Hide the Status Bar"
N msgstr "Visa/Dölj statusraden"
N 
 #: src/menu.cpp:295
N msgid "Docklet"
N msgstr "Docka"
N 
 #: src/menu.cpp:295
N msgid "View/Hide the Docklet"
N msgstr "Visa/Dölj dockan"
N 
 #: src/menu.cpp:311
N msgid "Zoom In"
N msgstr "Zooma in"
N 
 #: src/menu.cpp:317
N msgid "Zoom Out"
N msgstr "Zooma ut"
N 
 #: src/menu.cpp:323
N msgid "Normal Size"
N msgstr "Normal storlek"
N 
 #: src/menu.cpp:336
N msgid "Configuration Assistant"
N msgstr "Konfigurationsassistent"
N 
 #: src/menu.cpp:336
N msgid "Start The Configuration Assistant"
N msgstr "Starta konfigurationsassistenten"
N 
 #: src/menu.cpp:344
N msgid "_Preferences..."
N msgstr "_Inställningar..."
 
 
G msgid "_Audio Transmission"
G msgstr "_Ljudöverföring"
G 
G msgid "Pause the Audio Transmission"
G msgstr "Pausa ljudöverföringen"
G 
G msgid "_Video Transmission"
G msgstr "_Bildöverföring"
G 
G msgid "Pause the Video Transmission"
G msgstr "Pausa bildöverföringen"
G 
G msgid "_About"
G msgstr "_Om"
G 
G msgid "About GnomeMeeting"
G msgstr "Om GnomeMeeting"
 #: src/menu.cpp:357
N msgid "_Connect"
N msgstr "_Anslut"
N 
 #: src/menu.cpp:364
N msgid "_Disconnect"
N msgstr "_Koppla från"
 
 #: src/menu.cpp:372
N msgid "Do _Not Disturb"
N msgstr "Stör i_nte"
N 
 #: src/menu.cpp:372 src/pref_window.cpp:1227
N msgid "Do Not Disturb"
N msgstr "Stör inte"
N 
 #: src/menu.cpp:380
N msgid "Aut_o Answer"
N msgstr "Svara aut_omatiskt"
N 
 #: src/menu.cpp:389
N msgid "_Audio Mute"
N msgstr "Tysta _ljud"
N 
 #: src/menu.cpp:389
N msgid "Mute the audio transmission"
N msgstr "Tysta ljudöverföringen"
N 
 #: src/menu.cpp:396
N msgid "_Video Mute"
N msgstr "Tysta _video"
N 
 #: src/menu.cpp:396
N msgid "Mute the video transmission"
N msgstr "Tysta videoöverföringen"
N 
 #: src/menu.cpp:409
N msgid "_About GnomeMeeting"
N msgstr "_Om GnomeMeeting"
N 
 #: src/menu.cpp:409
N msgid "View information about GnomeMeeting"
N msgstr "Visa information om GnomeMeeting"
N 
 #: src/menu.cpp:420
 
 #: src/menu.cpp:421
N msgid "_Edit"
N msgstr "_Redigera"
N 
 #: src/menu.cpp:422
 
G msgid "_Pause"
G msgstr "_Pausa"
 #: src/menu.cpp:423
N msgid "C_all"
N msgstr "_Samtal"
 
 
G msgid "Local"
G msgstr "Lokal"
 #: src/misc.cpp:395
 #, c-format
N msgid "Error: %s\n"
N msgstr "Fel: %s\n"
N 
 #: src/misc.cpp:398
N msgid "GnomeMeeting Error"
N msgstr "GnomeMeeting-fel"
N 
 #: src/misc.cpp:401
N msgid "Ignore"
N msgstr "Ignorera"
N 
 #: src/misc.cpp:453
N msgid "Do not show this dialog again"
N msgstr "Visa inte denna dialog igen"
 
G msgid "Local Video Image"
G msgstr "Lokal videobild"
 #: src/pref_window.cpp:567
N msgid "Okay"
N msgstr "Okej"
 
G msgid "Remote"
G msgstr "Fjärr"
 #: src/pref_window.cpp:572 src/pref_window.cpp:577 src/pref_window.cpp:582
 #: src/pref_window.cpp:587 src/pref_window.cpp:592 src/pref_window.cpp:597
N msgid "Good Quality"
N msgstr "Bra kvalitet"
 
G msgid "Remote Video Image"
G msgstr "Fjärrvideobild"
 #: src/pref_window.cpp:1163
N msgid "Personnal Information"
N msgstr "Personlig information"
 
G msgid "Both"
G msgstr "Både och"
 #: src/pref_window.cpp:1169
N msgid "Enter your first name."
N msgstr "Ange ditt förnamn."
 
G msgid "Both Video Images"
G msgstr "Båda videobilder"
 #: src/pref_window.cpp:1172
N msgid "Enter your last name."
N msgstr "Ange ditt efternamn."
 
G msgid "Impossible to open this device."
G msgstr "Omöjligt att öppna denna enhet."
G 
G msgid "These settings are correct."
G msgstr "Dessa inställningar stämmer."
G 
G msgid "Settings"
G msgstr "Inställningar"
 #: src/pref_window.cpp:1175
N msgid "Gatekeeper alias: "
N msgstr "Portvaktsalias: "
 
G msgid "GnomeMeeting Preferences"
G msgstr "Inställningar för GnomeMeeting"
 #: src/pref_window.cpp:1175
N msgid ""
N "The Gatekeeper Alias to use when registering (string, or E164 ID if only "
N "0123456789#)."
N msgstr ""
N "Portvaktsaliaset att använda vid registrering (sträng, eller E164 ID om "
N "endast 0123456789#)."
 
G msgid "General"
G msgstr "Allmänt"
 #: src/pref_window.cpp:1177
N msgid "Enter your e-mail address."
N msgstr "Ange din e-postadress."
 
G msgid "General Settings"
G msgstr "Allmänna inställningar"
 #: src/pref_window.cpp:1179
N msgid "Here you can fill in a comment about yourself for ILS directories."
N msgstr "Här kan du fylla i en kommentar om dig själv för ILS-kataloger."
 
G msgid "User Settings"
G msgstr "Användarinställningar"
G 
G msgid "Advanced Settings"
G msgstr "Avancerade inställningar"
G 
G msgid "ILS Settings"
G msgstr "ILS-inställningar"
G 
G msgid "Device Settings"
G msgstr "Enhetsinställningar"
 #: src/pref_window.cpp:1181
N msgid "Where do you call from?"
N msgstr "Var ringer du ifrån?"
 
G msgid "Codecs"
G msgstr "Codecar"
 #: src/pref_window.cpp:1186
N msgid ""
N "Click here to update the LDAP server you are registered to with the new "
N "First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location or to update your alias "
N "on the Gatekeeper."
N msgstr ""
N "Klicka här för att uppdatera den LDAP-server som du är registrerad i med det "
N "nya förnamnet, efternamnet, den nya e-postadressen, kommentaren och platsen, "
N "eller för att uppdatera ditt alias på portvakten."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1213
N msgid "GnomeMeeting GUI"
N msgstr "Användargränssnittet för GnomeMeeting"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1215
N msgid "Show Splash Screen"
N msgstr "Visa startbild"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1215
N msgid "If enabled, the splash screen will be displayed at startup time."
N msgstr "Om detta är aktiverat kommer startbilden att visas vid uppstart."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1217
N msgid "Start Hidden"
N msgstr "Starta dold"
 
G msgid "Audio Codecs"
G msgstr "Ljudcodecar"
 #: src/pref_window.cpp:1217
N msgid ""
N "If enabled, GnomeMeeting will start hidden. The docklet must be enabled."
N msgstr ""
N "Om detta är aktiverat kommer GnomeMeeting att startas dold. Dockan måste "
N "vara aktiverad."
 
G msgid "Video Codecs"
G msgstr "Grafikcodecar"
 #. Packing widget
 #: src/pref_window.cpp:1221
N msgid "Behavior"
N msgstr "Uppförande"
 
G msgid "Name"
G msgstr "Namn"
 #: src/pref_window.cpp:1229
N msgid "Popup window"
N msgstr "Popupfönster"
 
G msgid "Bandwidth"
G msgstr "Bandbredd"
 #: src/pref_window.cpp:1229
N msgid "If enabled, a popup will be displayed when receiving an incoming call"
N msgstr ""
N "Om detta är aktiverat kommer ett popupfönster att visas då ett samtal tas "
N "emot"
 
G msgid "Available Codecs"
G msgstr "Tillgängliga codecar"
 #. Packing widget
 #: src/pref_window.cpp:1233
N msgid "Sound"
N msgstr "Ljud"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1237
N msgid ""
N "If enabled, GnomeMeeting will play a sound when receiving an incoming call "
N "(the sound to play is chosen in the Gnome Control Center)."
N msgstr ""
N "Om detta är aktiverat kommer GnomeMeeting att spela ett ljud då ett samtal "
N "kommer in (ljudet väljs i Gnomes kontrollpanel)."
 
G msgid "_Add"
G msgstr "_Lägg till"
 #: src/pref_window.cpp:1249
N msgid "Do not register"
N msgstr "Registrera inte"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1250
N msgid "Gatekeeper host"
N msgstr "Portvaktsvärd"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1251
N msgid "Gatekeeper ID"
N msgstr "Portvakts-ID"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1252
N msgid "Automatic Discover"
N msgstr "Upptäck automatiskt"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1262
N msgid "XDAP Directory"
N msgstr "XDAP-katalog"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1267
N msgid "XDAP Directory:"
N msgstr "XDAP-katalog:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1267
N msgid "The XDAP server to register to."
N msgstr "XDAP-servern att registrera i."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1270
N msgid "Enable Registering"
N msgstr "Aktivera registrering"
 
G msgid "Use this button to add the selected codec to the available codecs list"
 #: src/pref_window.cpp:1270
N msgid "If enabled, permit to register to the selected LDAP directory"
 msgstr ""
G "Använd denna knapp för att lägga till den valda codecen i listan "
G "övertillgängliga codecar"
N "Om detta är aktiverat är registrering i den valda LDAP-katalogen tillåten"
 
G msgid "_Delete"
G msgstr "_Ta bort"
 #. Add fields for the gatekeeper
 #: src/pref_window.cpp:1274
N msgid "Gatekeeper"
N msgstr "Portvakt"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1277
N msgid "Gatekeeper ID:"
N msgstr "Portvakts-ID:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1277
N msgid "The Gatekeeper identifier to register to."
N msgstr "Portvaktsidentifieraren att registrera till."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1280
N msgid "Gatekeeper host:"
N msgstr "Portvaktsvärd:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1280
N msgid "The Gatekeeper host to register to."
N msgstr "Portvaktsvärden att registrera till."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1283
N msgid "Registering method:"
N msgstr "Registreringsmetod:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1283
N msgid "Registering method to use"
N msgstr "Registreringsmetod att använda"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1302
N msgid "H.323 Call Forwarding"
N msgstr "H.323-samtalsvidarebefordran"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1308
N msgid "Forward calls to host:"
N msgstr "Vidarebefordra samtal till värd:"
 
 #: src/pref_window.cpp:1308
 msgid ""
G "Use this button to remove the selected codec from the available codecs list"
N "Enter here the host where calls should be forwarded in the cases selected "
N "below"
 msgstr ""
G "Använd denna knapp för att ta bort den valda codecen från listan "
G "övertillgängliga codecar"
N "Ange här den värd där samtal ska vidarebefordras i de fall som anges nedan"
 
G msgid "_Up"
G msgstr "_Upp"
G 
G msgid "Use this button to move down the selected codec in the preference order"
 #: src/pref_window.cpp:1311
N msgid ""
N "If enabled, all incoming calls will always be forwarded to the host that is "
N "specified in the field below."
 msgstr ""
G "Använd denna knapp för att flytta ner den valda codecen i prioritetsordning"
N "Om detta är aktiverat kommer inkommande samtal alltid att vidarebefordras "
N "till den värd som är angiven i fältet nedan."
 
G msgid "D_own"
G msgstr "_Ned"
 #: src/pref_window.cpp:1314
N msgid ""
N "If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
N "specified in the field below if you don't answer the call."
N msgstr ""
N "Om detta är aktiverat kommer alla inkommande samtal att vidarebefordras till "
N "den värd som är angiven nedan om du inte svarar på samtalet."
 
G msgid "Use this button to move up the selected codec in the preference order"
 #: src/pref_window.cpp:1317
N msgid ""
N "If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
N "specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
N "Do Not Disturb mode."
 msgstr ""
G "Använd denna knapp för att flytta upp den valda codecen i prioritetsordning"
N "Om detta är aktiverat kommer alla inkommande samtal att vidarebefordras till "
N "den värd som är angiven nedan om du redan befinner dig i ett samtal eller om "
N "du är i \"Stör inte\"-läge."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1322
N msgid "H.323 V2 Settings"
N msgstr "H.323 V2-inställningar"
N 
 #. The toggles
 #: src/pref_window.cpp:1327
N msgid "Enable H.245 Tunnelling"
N msgstr "Aktivera H.245-tunnling"
 
G msgid "Show S_plash Screen"
G msgstr "Visa s_tartbild"
 #: src/pref_window.cpp:1327
N msgid ""
N "This enables H.245 Tunnelling mode. In H.245 Tunnelling mode H.245 messages "
N "are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This permits "
N "sparing one random TCP port during calls. H.245 Tunnelling was introduced in "
N "H.323v2 and Netmeeting doesn't support it. Using both Fast Start and H.245 "
N "Tunnelling can crash some versions of Netmeeting."
N msgstr ""
N "Detta aktiverar H.245-tunnlingsläge. I H.245-tunnlingsläge kapslas H.245-"
N "meddelanden in i H.225-kanalen (port 1720). Detta möjliggör att en "
N "slumpmässig TCP-port sparas under samtal. H.245-tunnling introducerades i "
N "H.323v2 och Netmeeting stöder inte det. Att använda både snabbstart och "
N "H.245-tunnling kan krascha en del versioner av Netmeeting."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1329
N msgid "Enable Fast Start"
N msgstr "Använd snabbstart"
 
G msgid "If enabled, the splash screen will be displayed at startup time"
G msgstr "Om detta är aktiverat kommer startbilden att visas vid uppstart"
 #: src/pref_window.cpp:1329
N msgid ""
N "Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
N "to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
N "Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunnelling can crash some "
N "versions of Netmeeting."
N msgstr ""
N "Anslutning kommer att etableras i snabbstartläge. Snabbstart är en ny metod "
N "att starta samtal snabbare som introducerades i H.323v2. Den stöds inte av "
N "Netmeeting och att använda både snabbstart och H.245-tunnling kan krascha en "
N "del versioner av Netmeeting."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1354
N msgid "Low"
N msgstr "Låg"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1355
N msgid "Medium"
N msgstr "Mellan"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1356
N msgid "High"
N msgstr "Hög"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1357
N msgid "Automatic Gain Compensation"
N msgstr "Automatisk förstärkningskompensation"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1373 src/pref_window.cpp:1917
N msgid "Audio Devices"
N msgstr "Ljudenheter"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1390
N msgid "Audio Player:"
N msgstr "Ljudspelare:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1390
N msgid "Enter the audio player device to use."
N msgstr "Ange den ljudspelarenhet som ska användas."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1398
N msgid "Player Mixer:"
N msgstr "Spelarmixer:"
 
G msgid "Show _Notebook"
G msgstr "Visa _flikhäfte"
 #: src/pref_window.cpp:1398
N msgid "The audio mixer to use to setup the volume of the audio player device."
N msgstr ""
N "Ljudmixern som ska användas för konfiguration av volymen på "
N "ljudspelarenheten."
 
G msgid "If enabled, the notebook is displayed"
G msgstr "Om detta är aktiverat visas flikhäftet"
 #: src/pref_window.cpp:1414
N msgid "Audio Recorder:"
N msgstr "Ljudinspelare:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1414
N msgid "Enter the audio recorder device to use."
N msgstr "Ange den ljudinspelningsenhet som ska användas."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1422
N msgid "Recorder Mixer:"
N msgstr "Inspelningsmixer:"
 
G msgid "Show _Status Bar"
G msgstr "Visa _statusrad"
 #: src/pref_window.cpp:1422
N msgid ""
N "The audio mixer to use to setup the volume of the audio recorder device."
N msgstr ""
N "Ljudmixern som ska användas för konfiguration av volymen på "
N "ljudinspelningsenheten."
 
G msgid "If enabled, the statusbar is displayed"
G msgstr "Om detta är aktiverat visas statusraden"
 #: src/pref_window.cpp:1431
N msgid "Automatic Echo Cancellation:"
N msgstr "Automatisk ekoutsläckning:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1434
N msgid "Country Code:"
N msgstr "Landskod:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1437
N msgid "Use the Quicknet Device"
N msgstr "Använd Quicknet-enheten"
 
G msgid "Behavior"
G msgstr "Uppförande"
 #: src/pref_window.cpp:1471
N msgid "Small"
N msgstr "Liten"
 
G msgid "_Auto Answer"
G msgstr "Svara _automatiskt"
G 
G msgid "If enabled, incoming calls will be automatically answered"
G msgstr ""
G "Om detta är aktiverat kommer inkommande samtal att automatiskt besvaras"
G 
G msgid "_Do Not Disturb"
G msgstr "St_ör inte"
G 
G msgid "If enabled, incoming calls will be automatically refused"
G msgstr "Om detta är aktiverat kommer inkommande samtal automatiskt att vägras"
 #: src/pref_window.cpp:1472
N msgid "Large"
N msgstr "Stor"
 
G msgid "Sound"
G msgstr "Ljud"
 #: src/pref_window.cpp:1474
N msgid "PAL"
N msgstr "PAL"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1475
N msgid "NTSC"
N msgstr "NTSC"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1476
N msgid "SECAM"
N msgstr "SECAM"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1477
N msgid "auto"
N msgstr "automatiskt"
N 
 #. The video devices related options
 #: src/pref_window.cpp:1495 src/pref_window.cpp:1922
N msgid "Video Devices"
N msgstr "Videoenheter"
 
G msgid "_Incoming Call"
G msgstr "_Inkommande samtal"
 #: src/pref_window.cpp:1510
N msgid "Video Device:"
N msgstr "Videoenhet:"
 
 #: src/pref_window.cpp:1510
 msgid ""
G "If enabled, GnomeMeeting will play a sound when receiving an incoming call "
G "(the sound to play is choosen in the Gnome Control Center)"
N "Enter the video device to use. Using an invalid video device for video "
N "transmission will transmit a test picture."
 msgstr ""
G "Om detta är aktiverat kommer GnomeMeeting att spela ett ljud då ett samtal "
G "kommer in (ljudet väljs i GNOME:s kontrollpanel)"
G 
G msgid "Transmitted Video Codecs"
G msgstr "Överförda videocodecar"
N "Ange den videoenhet som ska användas. Att använda en felaktig videoenhet för "
N "videoöverföring kommer att göra att en testbild skickas."
 
G msgid "Video Size:"
G msgstr "Bildstorlek:"
 #: src/pref_window.cpp:1519
N msgid "Video Channel:"
N msgstr "Videokanal:"
 
G msgid "Small"
G msgstr "Liten"
 #: src/pref_window.cpp:1521
N msgid "The video channel number to use (camera, tv, ...)."
N msgstr "Videokanalnumret att använda (kamera, tv, ...)."
 
G msgid "Large"
G msgstr "Stor"
 #: src/pref_window.cpp:1525
N msgid "Video Size:"
N msgstr "Videostorlek:"
 
G msgid "Here you can choose the transmitted video size"
G msgstr "Här kan du välja storleken på de överförda videobilderna"
 #: src/pref_window.cpp:1525
N msgid "Choose the transmitted video size: QCIF (small) or CIF (large)."
N msgstr "Välj den överförda videostorleken: QCIF (liten) eller CIF (stor)."
 
 
G msgid "Here you can choose the transmitted video format"
G msgstr "Här kan du välja det överförda videoformatet"
G 
G msgid "Video Quality:"
G msgstr "Videokvalitet:"
 #: src/pref_window.cpp:1528
N msgid "Here you can choose the transmitted video format."
N msgstr "Här kan du välja det överförda videoformatet."
 
 #: src/pref_window.cpp:1531
 msgid ""
G "Here you can choose the transmitted video quality: choose 1 on a LAN for "
G "the best quality, 31 being the worst quality"
N "If enabled, the video preview mode will be set activated and you will be "
N "able to see yourself without being in a call."
 msgstr ""
G "Här kan du välja den överförda videokvaliteten: välj 1 på ett lokalt nätverk "
G "för bästa kvalitet, 31 är sämst kvalitet"
N "Om detta är aktiverat kommer videoförhandsgranskningsläget att användas och "
N "du kommer att kunna se dig själv utan att genomföra ett samtal."
 
G msgid "Updated blocks:"
G msgstr "Uppdaterade block:"
 #: src/pref_window.cpp:1581
N msgid "Available Audio Codecs"
N msgstr "Tillgängliga ljudkomprimeringsmetoder"
 
G msgid ""
G "Here you can choose the number of blocks (that haven't changed) transmitted "
G "with each frame. These blocks fill in the background."
G msgstr ""
G "Här kan du välja antalet (oförändrade) block som överförs med varje ram. "
G "Dessa block fyller i bakgrunden."
 #: src/pref_window.cpp:1617
N msgid "Name"
N msgstr "Namn"
 
G msgid "Transmitted FPS:"
G msgstr "Överförda ramar per sekund:"
G 
G msgid "Here you can choose the number of frames transmitted by second"
G msgstr "Här kan du välja antalet ramar som överförs per sekund"
G 
G msgid "Video Transmission"
G msgstr "Bildöverföring"
G 
G msgid "_Enable Video Transmission"
G msgstr "_Aktivera bildöverföring"
G 
G msgid "Here you can choose to enable or disable video transmission"
G msgstr "Här kan du välja att aktivera eller deaktivera videoöverföring"
 #: src/pref_window.cpp:1625
N msgid "Info"
N msgstr "Info"
 
G msgid "First Name:"
G msgstr "Förnamn:"
 #: src/pref_window.cpp:1633
N msgid "Bandwidth"
N msgstr "Bandbredd"
 
G msgid "Simply enter your first name."
G msgstr "Ange ditt förnamn."
 #. Here we add the audio codecs options
 #: src/pref_window.cpp:1697
N msgid "Audio Codecs Settings"
N msgstr "Inställningar för ljudkomprimeringsmetoder"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1701
N msgid "Jitter Buffer:"
N msgstr "Jitter-buffert:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1703
N msgid "The jitter buffer delay to buffer audio calls (in ms)."
N msgstr "Jitter-buffertfördröjningen att buffra ljudanrop (i ms)."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1707
N msgid "GSM Frames per packet:"
N msgstr "GSM-ramar per paket:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1709
N msgid "The number of frames in each transmitted GSM packet."
N msgstr "Antalet ramar i varje skickat GSM-paket."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1713
N msgid "G.711 Frames per packet:"
N msgstr "G.711-ramar per paket:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1715
N msgid "The number of frames in each transmitted G.711 packet."
N msgstr "Antalet ramar i varje skickat G.711-paket."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1719
N msgid "Enable Silence Detection"
N msgstr "Aktivera tystnadsdetektering"
 
G msgid "Last name:"
G msgstr "Efternamn:"
 #: src/pref_window.cpp:1721
N msgid "Enable/disable the silence detection for the GSM and G.711 codecs."
N msgstr ""
N "Aktivera/inaktivera tystnadsdetektering för GSM- och G.711-"
N "komprimeringsmetoderna."
 
G msgid "Simply enter your last name."
G msgstr "Ange ditt efternamn."
 #: src/pref_window.cpp:1742 src/pref_window.cpp:1897
N msgid "General Settings"
N msgstr "Allmänna inställningar"
 
G msgid "E-mail address:"
G msgstr "E-postadress:"
 #: src/pref_window.cpp:1747
N msgid "Maximum Transmitted FPS:"
N msgstr "Maximalt antal överförda ramar per sekund:"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1749
N msgid "The number of video frames transmitted each second."
N msgstr "Antalet videoramar som överförs varje sekund."
N 
 #: src/pref_window.cpp:1753
N msgid "Enable FPS Limitation"
N msgstr "Använd begränsning på antalet ramar per sekund"
 
G msgid "Simply enter your e-mail address."
G msgstr "Ange din e-postadress."
 #: src/pref_window.cpp:1753
N msgid "Enable/disable the limit on the transmitted FPS."
N msgstr ""
N "Aktivera/inaktivera begränsningen på antalet ramar som överförs per sekund."
 
G msgid "Comment:"
G msgstr "Kommentar:"
 #: src/pref_window.cpp:1756
N msgid "Enable/disable the video transmission."
N msgstr "Aktivera/inaktivera videoöverföringen."
N 
 #. H.261 Settings
 #: src/pref_window.cpp:1760
N msgid "H.261 Settings"
N msgstr "Inställningar för H.261"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1764
N msgid "Transmitted Video Quality:"
N msgstr "Överförd videokvalitet:"
 
G msgid "Here you can fill in a comment about yourself for ILS directories."
G msgstr "Här kan du fylla i en kommentar om dig själv för ILS-kataloger."
 #: src/pref_window.cpp:1766
N msgid ""
N "The transmitted video quality: choose 100% on a LAN for the best quality, "
N "1% being the worst quality."
N msgstr ""
N "Den överförda videokvaliteten: välj 100% på ett lokalt nätverk för bästa "
N "kvalitet. 1% är sämst kvalitet."
 
G msgid "Location:"
G msgstr "Plats:"
 #: src/pref_window.cpp:1770
N msgid "Received Video Quality:"
N msgstr "Mottagen videokvalitet:"
 
G msgid "Where do you call from?"
G msgstr "Var ringer du ifrån?"
 #: src/pref_window.cpp:1772
N msgid ""
N "The received video quality: choose 100% on a LAN for the best quality, 1% "
N "being the worst quality."
N msgstr ""
N "Den mottagna videokvaliteten: välj 100% på ett lokalt nätverk för bästa "
N "kvalitet. 1% är sämst kvalitet."
 
G msgid "Listen Port:"
G msgstr "Lyssningsport:"
G 
G msgid "The port that GnomeMeeting should listen on"
G msgstr "Porten som GnomeMeeting ska lyssna på"
G 
G msgid "Enable _H.245 Tunnelling"
G msgstr "Aktivera _H.245-tunnling"
G 
G msgid "This enables H.245 Tunnelling mode"
G msgstr "Detta aktiverar H.245-tunnlingsläget"
G 
G msgid "Enable _Fast Start"
G msgstr "Använd _snabbstart"
G 
G msgid "Connection will be established in Fast Start mode"
G msgstr "Anlutningen kommer att etableras i snabbstartsläget"
G 
G msgid "Maximum Bandwidth:"
G msgstr "Maximal bandbredd:"
G 
G msgid "The maximum bandwidth that should be used for the communication"
G msgstr "Den maximala bandbredden som ska användas för kommunikation"
G 
G msgid "Enable _Silence Detection"
G msgstr "Aktivera _tystnadsdetektering"
G 
G msgid ""
G "Enable or disable silence detection. If silence detection is enabled, "
G "silences will not be transmitted over the Internet."
G msgstr ""
G "Aktivera eller deaktivera tystnadsdetektering. Om tystnadsdetektering är "
G "aktiverad kommer inte tystnad att skickas över Internet."
G 
G msgid "Received Video Codecs"
G msgstr "Mottagna videocodecar"
 #: src/pref_window.cpp:1776
N msgid "Transmitted Background Blocks:"
N msgstr "Överförda bakgrundsblock:"
 
G msgid "The video quality to request from the remote party"
G msgstr "Videokvaliteten som ska begäras från fjärrparten"
 #: src/pref_window.cpp:1819
N msgid "GnomeMeeting Settings"
N msgstr "Inställningar för GnomeMeeting"
 
G msgid "ILS Directory:"
G msgstr "ILS-katalog:"
G 
G msgid "The ILS directory to connect to"
G msgstr "ILS-katalogen att ansluta till"
G 
G msgid "ILS Port:"
G msgstr "ICS-port:"
G 
G msgid "The corresponding port: 389 is the standard port"
G msgstr "Motsvarande port: 389 är standardporten"
G 
G msgid "_Register to ILS directory"
G msgstr "_Registera i ILS-katalogen"
G 
G msgid "If enabled, permit to register to the selected ILS directory"
G msgstr ""
G "Om detta är aktiverat är registrering i den valda ILS-katalogen tillåten"
G 
G msgid "Audio Device"
G msgstr "Ljudenhet"
G 
G msgid "Audio Device:"
G msgstr "Ljudenhet:"
G 
G msgid "Simply enter the audio device to use"
G msgstr "Ange den ljudenhet som ska användas"
G 
G msgid "Audio Mixer:"
G msgstr "Ljudmixer:"
G 
G msgid "Simply enter the audio mixer to use"
G msgstr "Ange den ljudmixer som ska användas"
 #: src/pref_window.cpp:1888
N msgid "General"
N msgstr "Allmänt"
 
G msgid "Video Device"
G msgstr "Videoenhet"
 #: src/pref_window.cpp:1892
N msgid "Personal Data"
N msgstr "Personlig data"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1902
N msgid "H.323 Advanced"
N msgstr "Avancerade H.323-inställningar"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1907
N msgid "Directory Settings"
N msgstr "Kataloginställningar"
N 
 #: src/pref_window.cpp:1913
N msgid "Devices"
N msgstr "Enheter"
 
G msgid "Video Device:"
G msgstr "Videoenhet:"
 #: src/pref_window.cpp:1928
N msgid "Codecs"
N msgstr "Komprimeringsmetoder"
 
G msgid "Simply enter the video device to use"
G msgstr "Ange den videoenhet som ska användas"
 #: src/pref_window.cpp:1932
N msgid "Audio Codecs"
N msgstr "Ljudkomprimeringsmetoder"
 
G msgid "Video Channel:"
G msgstr "Videokanal:"
 #: src/pref_window.cpp:1938
N msgid "Video Codecs"
N msgstr "Videokomprimeringsmetoder"
 
G msgid "The video channel number to use (camera, tv, ...)"
G msgstr "Videokanalnumret att använda (kamera, tv, ...)"
G 
G msgid "Video _Test"
G msgstr "Video_test"
 #: src/pref_window.cpp:1944
N msgid "Section"
N msgstr "Sektion"
 
G msgid "Okay"
G msgstr "Okej"
 #: src/toolbar.cpp:70
N msgid "Speakerphone enabled"
N msgstr "Högtalartelefon aktiverad"
 
G msgid "Good Quality"
G msgstr "Bra kvalitet"
 #: src/toolbar.cpp:81
N msgid "Speakerphone disabled"
N msgstr "Högtalartelefon inaktiverad"
 
N 
 #: src/toolbar.cpp:209
N msgid "Chat"
N msgstr "Chatt"
N 
 #: src/toolbar.cpp:210
N msgid "Make a text chat with your friend"
N msgstr "Skapa en textchatt med din kompis"
N 
 #: src/toolbar.cpp:218
N msgid "Display the control panel"
N msgstr "Visa kontrollpanelen"
N 
 #: src/toolbar.cpp:298
N msgid "Click here to begin to display images from your camera device."
N msgstr "Klicka här för att börja visa bilder från din kameraenhet."
N 
 #: src/toolbar.cpp:318
N msgid "Click here to activate the speaker phone device of your Quicknet card."
N msgstr ""
N "Klicka här för att aktivera högtalartelefonsenheten på ditt Quicknet-kort."
N 
 #: src/toolbar.cpp:339
N msgid ""
N "Audio Transmission Status. During a call, click here to pause the audio "
N "transmission."
N msgstr ""
N "Ljudöverföringsstatus. Under ett samtal kan du klicka här för att pausa "
N "ljudöverföringen."
N 
 #: src/toolbar.cpp:361
N msgid ""
N "Video Transmission Status. During a call, click here to pause the video "
N "transmission."
N msgstr ""
N "Videoöverföringsstatus. Under ett samtal kan du klicka här för att pausa "
N "videoöverföringen."
N 
 #: src/videograbber.cpp:455 src/videograbber.cpp:456
N msgid "Opening Video device"
N msgstr "Öppnar videoenhet"
N 
 #: src/videograbber.cpp:496
 #, c-format
N msgid "Successfully opened video device %s, channel %d"
N msgstr "Lyckades öppna videoenheten %s, kanal %d"
N 
 #: src/videograbber.cpp:499
N msgid "Video Device Opened"
N msgstr "Videoenhet öppnad"
N 
 #: src/videograbber.cpp:507
 #, c-format
N msgid ""
N "Error while opening video device %s, channel %d.\n"
N "A test image will be transmitted."
N msgstr ""
N "Fel vid öppnande av videoenheten %s, kanal %d.\n"
N "En testbild kommer att överföras."
N 
 #: src/videograbber.cpp:509
N msgid "Can't open the Video Device"
N msgstr "Kan inte öppna vidoeenheten"
N 
 #: src/videograbber.cpp:514
N msgid "Error while opening the device."
N msgstr "Fel vid öppnande av enheten."
N 
 #: src/videograbber.cpp:519
N msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
N msgstr "Din videodrivrutin stöder inte det begärda videoformatet."
N 
 #: src/videograbber.cpp:523
N msgid "Could not open the chosen channel with the chosen video format."
N msgstr "Kunde inte öppna den valda kanalen med det valda videoformatet."
N 
 #: src/videograbber.cpp:527
 #, c-format
N msgid ""
N "Your driver doesn't support the %s format.\n"
N " Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
N "Palette is supported. Set it as GnomeMeeting default with:\n"
N " gconftool --set \"/apps/gnomemeeting/devices/color_format\" YOURPALETTE --"
N "type string"
N msgstr ""
N "Din drivrutin stöder inte formatet %s.\n"
N " Undersök dokumentationen för din kärndrivrutin så att vilken palett som "
N "stöds kan avgöras. Ställ in det som standardalternativet för GnomeMeeting "
N "med:\n"
N " gconftool --set \"/apps/gnomemeeting/devices/color_format\" DINPALETT --"
N "type string"
N 
 #: src/videograbber.cpp:531
N msgid "Error with the frame rate."
N msgstr "Fel med ramhastigheten."
N 
 #: src/videograbber.cpp:535
N msgid "Error with the frame size."
N msgstr "Fel med ramhastigheten."
N 
 #: src/videograbber.cpp:650
N msgid "Video Device Closed"
N msgstr "Videoenhet stängd"
N 
 #~ msgid "Device Settings"
 #~ msgstr "Enhetsinställningar"
N 
 #~ msgid "Always forward to the given host"
 #~ msgstr "Vidarebefordra alltid till den angivna värden"
N 
 #~ msgid "Forward to the given host if busy"
 #~ msgstr "Vidarebefordra till den angivna värden om upptagen"
N 
 #~ msgid "Forward to the given host if no answer"
 #~ msgstr "Vidarebefordra till den angivna värden om inget svar"
N 
 #~ msgid "Forward to this host"
 #~ msgstr "Vidarebefordra till denna värd"
N 
 #~ msgid "Connection Type - Page 3/4"
 #~ msgstr "Anslutningstyp - Sida 3/4"
N 
 #~ msgid "Miguel Rodriguez Perez <migrax@terra.es>"
 #~ msgstr "Miguel Rodríguez Pérez <migrax@terra.es>"
N 
 #~ msgid "Welcome to GnomeMeeting!"
 #~ msgstr "Välkommen till GnomeMeeting!"
N 
 #~ msgid "Done!"
 #~ msgstr "Klar!"
N 
 #~ msgid "This enables H.245 Tunnelling mode."
 #~ msgstr "Detta aktiverar H.245-tunnlingsläget."
N 
 # Detta är felrapporterat som
 # http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=82191
 #~ msgid "   This script will delete all user GnomeMeeting configuration"
 #~ msgstr ""
 #~ "   Detta skript kommer att ta bort all användarkonfiguration av "
 #~ "GnomeMeeting"
N 
 #~ msgid "   including preferences that may be important!"
 #~ msgstr "   inklusive inställningar som kan vara viktiga!"
N 
 #~ msgid "   depending on it running"
 #~ msgstr "   som beror på det körandes"
N 
 #~ msgid "   Do you really want to do this?"
 #~ msgstr "   Vill du verkligen göra detta?"
N 
 #~ msgid "   If so, say \"YES\""
 #~ msgstr "   Om ja, svara \"YES\""
N 
 #~ msgid "CRITICAL ERROR -- Schema installation is failed."
 #~ msgstr "ALLVARLIGT FEL -- Installation av scheman misslyckades."
N 
 #~ msgid "I18n Maintainer:"
 #~ msgstr "Internationaliseringsansvarig:"
N 
 #~ msgid "English Translation:"
 #~ msgstr "Svensk översättning:"
N 
 #~ msgid "Damien Sandras <dsandras@seconix.com>"
 #~ msgstr "Christian Rose <menthos@gnu.org>"
N 
 #~ msgid "This setting change will only apply to the next call."
 #~ msgstr "Denna inställningsändring kommer endast att påverka nästa samtal."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The new video quality hint for the received video stream will only apply "
 #~ "to the next call."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ett nytt videokvalitetstips för mottaget videoflöde kommer endast att "
 #~ "börja gälla för nästa samtal."
N 
 #~ msgid "This change will only affect new calls."
 #~ msgstr "Denna ändring kommer endast att påverka nya samtal."
N 
 #~ msgid "This change will only affect new calls"
 #~ msgstr "Denna ändring kommer endast att påverka nya samtal"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Preview can't be changed during calls. Changes will take effect after "
 #~ "this call."
 #~ msgstr ""
 #~ "Förhandsgranskning kan inte ändras under samtal. Ändringar kommer att "
 #~ "börja gälla efter detta samtal."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Video transmission can't be changed during calls. Changes will take "
 #~ "effect after this call."
 #~ msgstr ""
 #~ "Videoöverföring kan inte ändras under samtal. Ändringar kommer att börja "
 #~ "gälla efter detta samtal."
N 
 #~ msgid "Incoming call"
 #~ msgstr "Inkommande samtal"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Error while connecting to ILS directory %s, port %s:\n"
 #~ "No answer from server."
 #~ msgstr ""
 #~ "Fel vid anslutning till ILS-katalogen %s, port %s:\n"
 #~ "Inget svar från servern."
N 
 #~ msgid "The GNOME text editor"
 #~ msgstr "GNOME-textredigeraren"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Please check your gconf settings and permissions, it seems that gconf is "
 #~ "not properly setup on your system"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kontrollera dina gconf-inställningar och gconf-rättigheter, det verkar "
 #~ "som om gconf inte är korrekt installerat på ditt system"
N 
 #~ msgid "_History"
 #~ msgstr "_Historik"
N 
 #~ msgid "Control _Panel"
 #~ msgstr "Kontroll_panel"
N 
 #~ msgid "_Chat Window"
 #~ msgstr "_Chattfönster"
N 
 #~ msgid "_Settings"
 #~ msgstr "_Inställningar"
N 
 #~ msgid "1:2"
 #~ msgstr "1:2"
N 
 #~ msgid "Zoom 1/2x"
 #~ msgstr "Zooma 1/2×"
N 
 #~ msgid "1:1"
 #~ msgstr "1:1"
N 
 #~ msgid "2:1"
 #~ msgstr "2:1"
N 
 #~ msgid "Local"
 #~ msgstr "Lokal"
N 
 #~ msgid "Remote"
 #~ msgstr "Fjärr"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Error: %s \n"
 #~ "You can choose to ignore and continue, or to close GnomeMeeting."
 #~ msgstr ""
 #~ "Fel: %s\n"
 #~ "Du kan välja att ignorera och fortsätta, eller att stänga GnomeMeeting."
N 
 #~ msgid "Continue"
 #~ msgstr "Fortsätt"
N 
 #~ msgid "Update"
 #~ msgstr "Uppdatera"
N 
 #~ msgid "If enabled, the chat window will be displayed at startup time."
 #~ msgstr "Om detta är aktiverat kommer chattfönstret att visas vid uppstart."
N 
 #~ msgid "Show Control Panel"
 #~ msgstr "Visa kontrollpanel"
N 
 #~ msgid "If enabled, the control panel is displayed."
 #~ msgstr "Om detta är aktiverat visas kontrollpanelen."
N 
 #~ msgid "If enabled, the statusbar is displayed."
 #~ msgstr "Om detta är aktiverat visas statusraden."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "If enabled, there is support for a docklet in the Gnome or KDE panel."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om detta är aktiverat aktiveras stöd för en docka i Gnome- eller KDE-"
 #~ "panelen."
N 
 #~ msgid "GnomeMeeting Preferences"
 #~ msgstr "Inställningar för GnomeMeeting"
N 
 #~ msgid "Codecs Settings"
 #~ msgstr "Inställningar för komprimeringsmetoder"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Use this button to add the selected codec to the available codecs list"
 #~ msgstr ""
 #~ "Använd denna knapp för att lägga till den valda komprimeringsmetoden i "
 #~ "listan över tillgängliga komprimeringsmetoder"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Use this button to remove the selected codec from the available codecs "
 #~ "list"
 #~ msgstr ""
 #~ "Använd denna knapp för att ta bort den valda komprimeringsmetoden från "
 #~ "listan över tillgängliga komprimeringsmetoder"
N 
 #~ msgid "Up"
 #~ msgstr "Upp"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Use this button to move up the selected codec in the preference order"
 #~ msgstr ""
 #~ "Använd denna knapp för att flytta upp den valda komprimeringsmetoden i "
 #~ "prioritetsordning"
N 
 #~ msgid "Down"
 #~ msgstr "Ned"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Use this button to move down the selected codec in the preference order"
 #~ msgstr ""
 #~ "Använd denna knapp för att flytta ner den valda komprimeringsmetoden i "
 #~ "prioritetsordning"
N 
 #~ msgid "Silence Detection"
 #~ msgstr "Tystnadsdetektering"
N 
 #~ msgid "GSM Codec Settings"
 #~ msgstr "Inställningar för GSM-komprimeringsmetoder"
N 
 #~ msgid "G.711 Codec Settings"
 #~ msgstr "Inställningar för G.711-komprimeringsmetod"
N 
 #~ msgid "Video Codecs Settings"
 #~ msgstr "Inställningar för videokomprimeringsmetoder"
N 
 #~ msgid "Limit the video transmission to"
 #~ msgstr "Begränsa videoöverföringen till"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Here you can set a limit to the number of frames that will be transmitted "
 #~ "each second. This limit is set on the Video Grabber."
 #~ msgstr ""
 #~ "Här kan du ställa in en begränsning för antalet ramar som kommer att "
 #~ "skickas varje sekund. Begränsningen ställs in på videofångaren."
N 
 #~ msgid "Video Transmission"
 #~ msgstr "Videoöverföring"
N 
 #~ msgid "Here you can choose to enable or disable video transmission"
 #~ msgstr "Här kan du välja att aktivera eller inaktivera videoöverföring"
N 
 #~ msgid "%"
 #~ msgstr "%"
N 
 #~ msgid "Received Video Quality should be"
 #~ msgstr "Mottagen videokvalitet bör vara"
N 
 #~ msgid "Limit the bandwidth to"
 #~ msgstr "Begränsa bandbredden till"
N 
 #~ msgid "kb/s"
 #~ msgstr "kb/s"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Here you can choose the maximum bandwidth that can be used by the H.261 "
 #~ "video codec (in kbytes/s)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Här kan du välja den maximala bandbredden som kan användas av H.261-"
 #~ "videokomprimeringsmetoden (i kilobyte/sekund)."
N 
 #~ msgid "Here you can choose to enable or disable video bandwidth limitation"
 #~ msgstr ""
 #~ "Här kan du välja att aktivera eller inaktivera begränsning av "
 #~ "videobandbredd"
N 
 #~ msgid "Enter the video device to use"
 #~ msgstr "Ange den videoenhet som ska användas"
N 
 #~ msgid "Here you can choose the transmitted video size"
 #~ msgstr "Här kan du välja storleken på de överförda videobilderna"
N 
 #~ msgid "OKay"
 #~ msgstr "OKej"
N 
 #~ msgid "Removed Current Gatekeeper"
 #~ msgstr "Tog bort nuvarande portvakt"
N 
 #~ msgid "Not Registering: Please provide your first name!"
 #~ msgstr "Registrerar inte: Ange ditt förnamn!"
N 
 #~ msgid "Not Registering: Please provide your last name!"
 #~ msgstr "Registrerar inte: Ange ditt efternamn!"
N 
 #~ msgid "Not Registering: Please provide a comment!"
 #~ msgstr "Registrerar inte: Ange en kommentar!"
N 
 #~ msgid "Not Registering: Please provide a location!"
 #~ msgstr "Registrerar inte: Ange en plats!"
N 
 #~ msgid "Not Registering: Please provide a valid e-mail!"
 #~ msgstr "Registrerar inte: Ange en giltig e-postadress!"
N 
 #~ msgid "ILS directories to browse"
 #~ msgstr "ILS-kataloger att bläddra i"
N 
 #~ msgid "ILS directory:"
 #~ msgstr "ILS-katalog:"
N 
 #~ msgid "Apply filter on"
 #~ msgstr "Tillämpa filter på"
N 
 #~ msgid "Search Filter"
 #~ msgstr "Sökfilter"
N 
 #~ msgid "Last name"
 #~ msgstr "Efternamn"
N 
 #~ msgid "Call This User"
 #~ msgstr "Ring upp denna användare"
N 
 #~ msgid "Call the selected user"
 #~ msgstr "Ring upp den markerade användaren"
N 
 #~ msgid "If enabled, the left toolbar will be displayed at startup time"
 #~ msgstr ""
 #~ "Om detta är aktiverat kommer den vänstra verktygsraden att visas vid "
 #~ "uppstart"
N 
 #~ msgid "GnomeMeeting General Data"
 #~ msgstr "Allmän GnomeMeeting-data"
N 
 #~ msgid "Directories Settings"
 #~ msgstr "Kataloginställningar"
N 
 #~ msgid "ILS Directory:"
 #~ msgstr "ILS-katalog:"
N 
 #~ msgid "H.323 Gatekeeper Settings"
 #~ msgstr "H.323-portvaktsinställningar"
N 
 #~ msgid "The Gatekeeper identifier."
 #~ msgstr "Portvaktens identifierare."
N 
 #~ msgid "Maximum Bandwidth:"
 #~ msgstr "Maximal bandbredd:"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The maximum bandwidth that should be used for the communication. This "
 #~ "bandwidth limitation will be transmitted to the gatekeeper."
 #~ msgstr ""
 #~ "Den maximala bandbredden som ska användas för kommunikation. Denna "
 #~ "bandbreddsbegränsning kommer att skickas till portvakten."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Click here to try your new settings and update the gatekeeper server you "
 #~ "are registered to"
 #~ msgstr ""
 #~ "Klicka här för att prova dina nya inställningar och uppdatera den "
 #~ "portvaktsserver som du är registrerad i"
N 
 #~ msgid "ILS Settings"
 #~ msgstr "ILS-inställningar"
N 
 #~ msgid "_About"
 #~ msgstr "_Om"
N 
 #~ msgid "%s doesn't seem to be a valid mixer, please fix this!"
 #~ msgstr "%s verkar inte vara en giltig mixerenhet, fixa detta!"
N 
 #~ msgid "Added hardware audio capabilities"
 #~ msgstr "Lade till hårdvaruljudkapabiliteter"
N 
 #~ msgid "_Control Panel"
 #~ msgstr "_Kontrollpanelen"
N 
 #~ msgid "Add"
 #~ msgstr "Lägg till"
N 
 #~ msgid "Delete"
 #~ msgstr "Ta bort"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "GnomeMeeting is an H.323 compliant program for GNOME.\n"
 #~ "This program is not supported by Microsoft."
 #~ msgstr ""
 #~ "GnomeMeeting är ett H.323-kompatibelt program för GNOME.\n"
 #~ "Detta program stöds inte av Microsoft."
N 
 #~ msgid "Connect call"
 #~ msgstr "Koppla upp samtal"
N 
 #~ msgid "Drop call"
 #~ msgstr "Koppla från samtal"
N 
 #~ msgid "Alias:"
 #~ msgstr "Alias:"
N 
 #~ msgid "Your driver doesn't support the YUV420P format."
 #~ msgstr "Din drivrutin stöder inte YUV420P-formatet."
N 
 #~ msgid "Register using the Gatekeeper host"
 #~ msgstr "Registrera genom att använda portvaktsvärden"
N 
 #~ msgid "Try to discover the Gatekeeper"
 #~ msgstr "Försök att upptäcka portvakten"
N 
 #~ msgid "Set Audio Player to %s"
 #~ msgstr "Ställde in ljudspelarenhet till %s"
N 
 #~ msgid "Set Audio Recorder to %s"
 #~ msgstr "Ställde in ljudinspelningsenhet till %s"
N 
 #~ msgid "%s doesn't seem to be a valid device, please fix this!"
 #~ msgstr "%s verkar inte vara en giltig enhet, fixa detta!"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "%d. H.261\n"
 #~ " (CIF size)"
 #~ msgstr ""
 #~ "%d. H.261\n"
 #~ " (CIF-storlek)"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "%d. H.261\n"
 #~ " (QCIF size)"
 #~ msgstr ""
 #~ "%d. H.261\n"
 #~ " (QCIF-storlek)"
N 
 #~ msgid "Usable codecs table:"
 #~ msgstr "Tabell över användbara komprimeringsmetoder:"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "%d. MS-GSM\n"
 #~ "(%d frames/packet)"
 #~ msgstr ""
 #~ "%d. MS-GSM\n"
 #~ "(%d ramar/paket)"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "%d. G.711-uLaw\n"
 #~ " (%d frames/packet)"
 #~ msgstr ""
 #~ "%d. G.711-uLaw\n"
 #~ " (%d ramar/paket)"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "%d. G.711-ALaw\n"
 #~ " (%d frames/packet)"
 #~ msgstr ""
 #~ "%d. G.711-ALaw\n"
 #~ " (%d ramar/paket)"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "%d. GSM-06.10\n"
 #~ " (%d frames/packet)"
 #~ msgstr ""
 #~ "%d. GSM-06.10\n"
 #~ " (%d ramar/paket)"
N 
 #~ msgid "%d. LPC10"
 #~ msgstr "%d. LPC10"
N 
 #~ msgid "Could not find audio channel"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta ljudkanal"
N 
 #~ msgid "Remote host to contact"
 #~ msgstr "Fjärrvärd att kontakta"
N 
 #~ msgid "Host:"
 #~ msgstr "Värd:"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "This button permits enabling/disabling of silence detection during calls."
 #~ msgstr ""
 #~ "Denna knapp tillåter att tystnadsdetektering under samtal aktiveras/"
 #~ "inaktiveras."
N 
 #~ msgid "Click here to display the previous section of the Control Panel."
 #~ msgstr "Klicka här för att visa föregående sektion i kontrollpanelen."
N 
 #~ msgid "Click here to display the next section of the Control Panel."
 #~ msgstr "Klicka här för att visa föregående sektion i kontrollpanelen."
N 
 #~ msgid "Remote User"
 #~ msgstr "Fjärranvändare"
N 
 #~ msgid "_Remote User Info"
 #~ msgstr "_Information om fjärranvändare"
N 
 #~ msgid "View Remote User Info"
 #~ msgstr "Visa information om fjärranvändare"
N 
 #~ msgid "_Quick Access Bar"
 #~ msgstr "S_nabbåtkomstrad"
N 
 #~ msgid "View/Hide the Quick Access Bar"
 #~ msgstr "Visa/Dölj snabbåtkomstraden"
N 
 #~ msgid "Show Quick Access Bar"
 #~ msgstr "Visa snabbåtkomstrad"
N 
 #~ msgid "If enabled, the quick access bar is displayed"
 #~ msgstr "Om detta är aktiverat visas snabbåtkomstraden"
N 
 #~ msgid "Connection Time: %.2ld:%.2ld:%.2ld"
 #~ msgstr "Anslutningstid: %.2ld.%.2ld.%.2ld"
N 
 #~ msgid "Could not open the player mixer."
 #~ msgstr "Kunde inte öppna spelarmixern."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Cannot register to an empty host. Please specify the host to contact to "
 #~ "register with the gatekeeper."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte registrera till en tom värd. Ange värden att kontakta för att "
 #~ "registrera med portvakten."
N 
 #~ msgid "Please specify a Gatekeeper ID to contact to register."
 #~ msgstr "Ange ett portvakts-ID att kontakta för att registrera."
N 
 #~ msgid "Added H.261 CIF capability"
 #~ msgstr "Lade till H.261 CIF-kapabilitet"
N 
 #~ msgid "Added H.261 QCIF capability"
 #~ msgstr "Lade till H.261 QCIF-kapabilitet"
N 
 #~ msgid "Reinitializing the capabilities"
 #~ msgstr "Initierar om kapabiliteterna"
N 
 #~ msgid "Added MS-GSM capability with %d frames transmitted with each packet"
 #~ msgstr "Lade till MS-GSM-kapabilitet med %d ramar överförda med varje paket"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Added G.711-uLaw capability with %d frames transmitted with each packet"
 #~ msgstr ""
 #~ "Lade till G.711-uLaw-kapabilitet med %d ramar överförda med varje paket"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Added G.711-ALaw capability with %d frames transmitted with each packet"
 #~ msgstr ""
 #~ "Lade till G.711-ALaw-kapabilitet med %d ramar överförda med varje paket"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Added GSM-06.10 capability with %d frames transmitted with each packet"
 #~ msgstr ""
 #~ "Lade till GSM-06.10-kapabilitet med %d ramar överförda med varje paket"
N 
 #~ msgid "Added LPC10 capability"
 #~ msgstr "Lade till LPC10-kapabilitet"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Welcome to the new %s release of GnomeMeeting.\n"
 #~ "Default settings for the new options\n"
 #~ "have been stored in the configuration."
 #~ msgstr ""
 #~ "Välkommen till den nya %s-versionen av GnomeMeeting.\n"
 #~ "Standardinställningar för de nya alternativen\n"
 #~ "har sparats i konfigurationen."
N 
 #~ msgid "Transmitted FPS Limit"
 #~ msgstr "Begränsning för antal ramar per sekund"
N 
 #~ msgid "Updated blocks:"
 #~ msgstr "Uppdaterade block:"
N 
 #~ msgid "Bandwidth Limitation"
 #~ msgstr "Bandbreddsbegränsning"
N 
 #~ msgid "LDAP Port:"
 #~ msgstr "LDAP-port:"
N 
 #~ msgid "The corresponding port: 389 is the standard port"
 #~ msgstr "Motsvarande port: 389 är standardporten"
N 
 #~ msgid "Detecting available audio and video devices"
 #~ msgstr "Detekterar tillgängliga ljud- och videoenheter"
N 
 #~ msgid "Building main interface"
 #~ msgstr "Bygger huvudgränssnittet"
N 
 #~ msgid "Adding Video Capabilities"
 #~ msgstr "Lägger till videokapabiliteter"
N 
 #~ msgid "Registering to ILS directory"
 #~ msgstr "Registrerar i ILS-katalogen"
N 
 #~ msgid "Starting the listener thread"
 #~ msgstr "Startar lyssnartråden"
N 
 #~ msgid "Sorry, no ldap server specified!"
 #~ msgstr "Tyvärr, ingen ldap-server är angiven!"
N 
 #~ msgid "Sorry, invalid ldap server port!"
 #~ msgstr "Tyvärr, ogiltig ldap-serverport!"
N 
 #~ msgid "Advanced Settings"
 #~ msgstr "Avancerade inställningar"
N 
 #~ msgid "Gatekeeper Settings"
 #~ msgstr "Portvaktsinställningar"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Welcome to the new 0.12.2 release of GnomeMeeting.\n"
 #~ "Default settings for the new options\n"
 #~ "have been stored in the configuration."
 #~ msgstr ""
 #~ "Välkommen till den nya 0.12.2-versionen av GnomeMeeting.\n"
 #~ "Standardinställningar för de nya alternativen\n"
 #~ "har sparats i konfigurationen."
N 
 #~ msgid "The port that GnomeMeeting should listen on"
 #~ msgstr "Porten som GnomeMeeting ska lyssna på"
N 
 #~ msgid "ILS Directory to register to"
 #~ msgstr "ILS-katalog att registrera i"
N 
 #~ msgid "Gatekeeper Registering Method"
 #~ msgstr "Portvaktsregistreringsmetod"
N 
 #~ msgid "Gatekeeper Bandwidth"
 #~ msgstr "Portvaktsbandbredd:"
N 
 #~ msgid "Failed to stop current call"
 #~ msgstr "Misslyckades med att stoppa aktuellt samtal"
N 
 #~ msgid "Added MS-GSM capability"
 #~ msgstr "Lade till MS-GSM-kapabilitet"
N 
 #~ msgid "Added G.711-uLaw capability"
 #~ msgstr "Lade till G.711-uLaw-kapabilitet"
N 
 #~ msgid "Added G.711-ALaw capability"
 #~ msgstr "Lade till G.711-ALaw-kapabilitet"
N 
 #~ msgid "Added GSM-06.10 capability"
 #~ msgstr "Lade till GSM-06.10-kapabilitet"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Enable or disable silence detection. If silence detection is enabled, "
 #~ "silences will not be transmitted over the Internet."
 #~ msgstr ""
 #~ "Aktivera eller inaktivera tystnadsdetektering. Om tystnadsdetektering är "
 #~ "aktiverad kommer inte tystnad att skickas över Internet."
N 
 #~ msgid "Preview Video Settings"
 #~ msgstr "Förhandsgranska videoinställningar"
N 
 #~ msgid "Error with the video format."
 #~ msgstr "Fel med videoformatet."
N 
 #~ msgid "ILS directories list:"
 #~ msgstr "Lista över ILS-kataloger:"
N 
 #~ msgid "Can't create applet!\n"
 #~ msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"
N 
 #~ msgid "Startup without applet support"
 #~ msgstr "Starta utan panelprogramstöd"
N 
 #~ msgid "Register to ILS directory"
 #~ msgstr "Registrera i ILS-katalogen"
N 
 #~ msgid "These settings are correct."
 #~ msgstr "Dessa inställningar stämmer."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "A call is currently in progress, please disconnect before trying to quit."
 #~ msgstr "Ett samtal pågår redan, koppla ifrån innan du försöker avsluta."
N 
 #~ msgid "Are you sure you want to quit?"
 #~ msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"
N 
 #~ msgid "Error while registering to ILS directory"
 #~ msgstr "Fel vid registrering i ILS-katalogen"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Could not open the selected video device, but video transmission is "
 #~ "enabled.\n"
 #~ "GnomeMeeting will transmit a test image to the remote party during "
 #~ "communications."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte öppna den valda videoenheten, men videoöverföring är "
 #~ "aktiverad.\n"
 #~ "GnomeMeeting kommer att skicka en testbild till fjärrparten vid "
 #~ "kommunikation."
N 
 #~ msgid "Calling..."
 #~ msgstr "Ringer upp..."
N 
 #~ msgid "_Notebook"
 #~ msgstr "_Flikhäfte"
N 
 #~ msgid "Show Notebook"
 #~ msgstr "Visa flikhäfte"
N 
 #~ msgid "Could not start listener."
 #~ msgstr "Kunde inte starta lyssnare."
N 
 #~ msgid "Simply enter the audio mixer to use"
 #~ msgstr "Ange den ljudmixer som ska användas"
N 
 #~ msgid "Listener started"
 #~ msgstr "Lyssnare startad"
N 
 #~ msgid "_Audio Transmission"
 #~ msgstr "_Ljudöverföring"
N 
 #~ msgid "_Video Transmission"
 #~ msgstr "_Videoöverföring"
N 
 #~ msgid "_Pause"
 #~ msgstr "_Pausa"

# Swedish messages for GnomeMeeting.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.54 2002/05/20 22:51:04 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnomemeeting\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-21 00:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-21 00:50+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gnomemeeting.desktop.in.h:1 sounds/GnomeMeeting.soundlist.in.h:1
#: src/main_window.cpp:275 src/main_window.cpp:279
msgid "GnomeMeeting"
msgstr "GnomeMeeting"

#: gnomemeeting.desktop.in.h:2
msgid "H.323 Client"
msgstr "H.323-klient"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:1
msgid "1: 56Kbps, 2: ISDN, 3:DSL, 4: LAN, 5: Custom"
msgstr "1: 56 kb/s, 2: ISDN, 3:DSL, 4: Lokalt nätverk, 5: Anpassad"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:2
msgid "A comment that will be listed in LDAP directories"
msgstr "En kommentar som kommer att visas i LDAP-kataloger"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:3 src/pref_window.cpp:1311
msgid "Always forward calls to the given host"
msgstr "Vidarebefordra alltid samtal till den angivna värden"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:4
msgid "Audio player"
msgstr "Ljudspelare"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:5
msgid "Audio player Mixer"
msgstr "Ljudspelarmixer"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:6
msgid "Audio recorder"
msgstr "Ljudinspelare"

#. The toggles
#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:7 src/menu.cpp:380 src/pref_window.cpp:1225
msgid "Auto Answer"
msgstr "Svara automatiskt"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:8
msgid "Automatic Echo Cancellation"
msgstr "Automatisk ekoutsläckning"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:9
msgid "Change the control panel section"
msgstr "Ändra kontrollpanelssektionen"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:10
msgid ""
"Change the control panel section (3 means that the control panel is off)"
msgstr "Ändra kontrollpanelssektionen (3 betyder att kontrollpanelen är av)"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:11
msgid "Color Format"
msgstr "Färgformat"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:12
msgid "Color Format for the video palette"
msgstr "Färgformat föt videopaletten"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:13 src/ldap_window.cpp:651
msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:14
msgid "Country code"
msgstr "Landskod"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:15
msgid "Display a popup window every time you receive a call"
msgstr "Visa ett popupfönster varje gång du får ett samtal"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:16
msgid "Do not disturb"
msgstr "Stör inte"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:17
msgid "E-Mail address"
msgstr "E-postadress"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:18
msgid "Enable FPS"
msgstr "Aktivera ramar per sekund"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:19
msgid "Enable Silence Detection for G.711 and GSM"
msgstr "Aktivera tystnadsdetektering för G.711 och GSM"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:20
msgid "Enable Video Bitrate Limitation"
msgstr "Aktivera bithastighetsbegränsning för video"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:21 src/pref_window.cpp:1756
msgid "Enable Video Transmission"
msgstr "Aktivera videoöverföring"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:22
msgid "Enable registering to the LDAP server"
msgstr "Aktivera registrering till LDAP-servern"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:23
msgid "Enable the limit on the number of frames per second"
msgstr "Aktivera begränsningen på antalet ramar per sekund"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:24
msgid "Enable the video bitrate limitation for calls"
msgstr "Aktivera bithastighetsbegränsningen på video för samtal"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:25
msgid "Enable the video transmission for calls"
msgstr "Aktivera videoöverföringen för samtal"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:26
msgid "Fake Setting"
msgstr "Falsk inställning"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:27
msgid "Fast Start"
msgstr "Snabbstart"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:28 src/ldap_window.cpp:615
msgid "First Name"
msgstr "Förnamn"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:29 src/pref_window.cpp:1317
msgid "Forward calls to the given host if busy"
msgstr "Vidarebefordra samtal till den angivna värden om upptagen"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:30 src/pref_window.cpp:1314
msgid "Forward calls to the given host if no answer"
msgstr "Vidarebefordra samtal till den angivna värden om inget svar"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:31
msgid "Forward calls to this host"
msgstr "Vidarebefordra samtal till denna värd"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:32
msgid "H.245 Tunnelling"
msgstr "H.245-tunnling"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:33 src/pref_window.cpp:1778
msgid ""
"Here you can choose the number of blocks (that haven't changed) transmitted "
"with each frame. These blocks fill in the background."
msgstr ""
"Här kan du välja antalet (oförändrade) block som överförs med varje ram. "
"Dessa block fyller i bakgrunden."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:34 src/pref_window.cpp:1437
msgid ""
"If enabled, GnomeMeeting will use the Quicknet device instead of the regular "
"soundcard during calls."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer GnomeMeeting att använda Quicknet-enheten "
"istället för det vanliga ljudkortet vid samtal."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:35
msgid "If enabled, a sound is played on incoming calls."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer ett ljud att spelas då ett samtal tas emot."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:36
msgid "If enabled, calls will be established in Fast Start mode."
msgstr "Om detta är aktiverat kommer samtal att etableras i snabbstartsläget."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:37
msgid "If enabled, calls will be established with H.245 Tunnelling."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer samtal att etableras med H.245-tunnelling."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:38 src/pref_window.cpp:1225
msgid "If enabled, incoming calls will be automatically answered."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer inkommande samtal att automatiskt besvaras."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:39 src/pref_window.cpp:1227
msgid "If enabled, incoming calls will be automatically refused."
msgstr "Om detta är aktiverat kommer inkommande samtal automatiskt att vägras."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:40
msgid "Incoming Call Sound"
msgstr "Ljud för inkommande samtal"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:41
msgid "Jitter buffer"
msgstr "Jitter-buffert"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:42
msgid "Jitter buffer for audio reception in ms"
msgstr "Jitter-buffert för ljudanrop i ms"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:43
msgid "Kind of network selected in the druid"
msgstr "Typ av nätverk som valts i guiden"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:44
msgid "LDAP Server"
msgstr "LDAP-server"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:45 src/ldap_window.cpp:624
msgid "Last Name"
msgstr "Efternamn"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:46
msgid "Limitation on the number of transmitted frames grabbed by the grabber"
msgstr "Begränsning på antalet överförda ramar som fångas av fångaren"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:47
msgid "Listen Port"
msgstr "Lyssningsport"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:48 src/ldap_window.cpp:642
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:49
msgid "Maximum Video Bandwidth"
msgstr "Maximal videobandbredd"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:50
msgid "Number of background blocks transmitted at a time"
msgstr "Antalet bkgrundsblock som överförs på en gång"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:51
msgid "Number of entries to store in history boxes"
msgstr "Antalet poster att spara i historikfälten"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:52
msgid "Number of frames for G.711"
msgstr "Antalet ramar för G.711"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:53
msgid "Number of frames for GSM"
msgstr "Antalet ramar för GSM"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:54
msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
msgstr ""
"Antalet ramar som överförs i varje paket för G.711-komprimeringsmetoden"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:55
msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
msgstr "Antalet ramar som överförs i varje paket för GSM-komprimeringsmetoden"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:56
msgid "Popup on incoming calls"
msgstr "Popupfönster vid inkommande samtal"

#. The Quicknet devices related options
#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:57 src/pref_window.cpp:1427
msgid "Quicknet Device"
msgstr "Quicknet-enhet"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:58
msgid "Received Video Quality Hint"
msgstr "Tips för mottagen videokvalitet"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:59
msgid "Register"
msgstr "Registrera"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:60
msgid "Show a docklet in the gnome-panel or KDE systray"
msgstr "Visa en docka i gnome-panelen eller KDE-systempanelen"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:61
msgid "Show a nice window every time GnomeMeeting starts"
msgstr "Visa ett trevligt fönster varje gång GnomeMeeting startar"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:62
msgid "Show a status bar at the bottom of the main window"
msgstr "Visa en statusrad nederst på huvudfönstret"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:63
msgid "Show chat window"
msgstr "Visa chattfönster"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:64
msgid "Show docklet"
msgstr "Visa docka"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:65
msgid "Show left toolbar"
msgstr "Visa vänster verktygsrad"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:66
msgid "Show only the docklet window at startup"
msgstr "Visa endast dockfönstret vid uppstart"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:67
msgid "Show splash screen at startup"
msgstr "Visa startbild vid uppstart"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:68
msgid "Show status bar"
msgstr "Visa statusrad"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:69
msgid "Show the chat window in the main window"
msgstr "Visa chattfönstret i huvudfönstret"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:70
msgid "Show the left toolbar on the left of the main window"
msgstr "Visa vänster verktygsrad till vänster om huvudfönstret"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:71
msgid "The Audio Codecs List"
msgstr "Listan med ljudkomprimeringsmetoder"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:72 src/pref_window.cpp:1431
msgid ""
"The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
"Gain Compensation. Choosing Automatic Gain Compensation modulates the volume "
"for best quality."
msgstr ""
"Nivån för den automatiska ekoutsläckningen: Av, Låg, Mellan, Hög, Automatisk "
"förstärkningskompensation. Att välja automatisk förstärkningskompensation "
"gör så att volymen moduleras för bästa kvalitet."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:73
msgid "The E-Mail address that will be listed in the directories"
msgstr "E-postadressen som kommer att visas i katalogerna"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:74
msgid "The Gatekeeper to register to"
msgstr "Portvakten att registrera till"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:75
msgid "The ID of the Gatekeeper to register to"
msgstr "ID för portvakten att registrera till"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:76
msgid "The LDAP Server to register to"
msgstr "LDAP-servern att registrera till"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:77
msgid "The Location that will be published in the LDAP directories"
msgstr "Platsen som kommer att publiceras i LDAP-kataloger"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:78
msgid "The Maximum Video Bandwidth to use"
msgstr "Maximal videobandbredd att använda"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:79
msgid "The Method to use to register to the Gatekeeper"
msgstr "Metoden att använda vid registrering till portvakten"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:80
msgid "The Quicknet Device to use during calls."
msgstr "Quicknet-enheten att använda under samtal."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:81
msgid "The Video Channel"
msgstr "Videokanalen"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:82
msgid "The Video Device to use for recording"
msgstr "Videoenheten att använda vid inspelning"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:83
msgid "The Video Format: PAL, NTSC, SECAM, Auto"
msgstr "Videoformatet: PAL, NTSC, SECAM, Auto"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:84
msgid "The Video Quality to request to the remote"
msgstr "Videokvaliteten som ska begäras från fjärrparten"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:85
msgid "The Video Size: QCIF (0) or CIF (1)"
msgstr "Videostorleken: QCIF (0) eller CIF (1)"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:86
msgid "The alias to use when registering"
msgstr "Aliaset att använda vid registrering"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:87
msgid ""
"The alias to use when registering. People will use this alias when calling "
"you."
msgstr ""
"Aliaset att använda vid registrering. Folk kommer att använda detta alias då "
"de kontaktar dig."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:88
msgid "The device to use to play audio"
msgstr "Enheten att använda för uppspelning av ljud"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:89
msgid "The device to use to record audio"
msgstr "Enheten att använda för inspelning av ljud"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:90
msgid "The host to forward calls to"
msgstr "Värden att vidarebefordra samtal till"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:91
msgid "The hostname of the Gatekeeper to register to"
msgstr "Värdnamnet för portvakten att registrera till"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:92
msgid "The list of ILS servers"
msgstr "Listan över ILS-servrar"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:93
msgid "The list of called hosts"
msgstr "Listan över anropade värdar"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:94
msgid "The list of used ILS servers"
msgstr "Listan över använda ILS-servrar"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:95
msgid "The mixer to use for the device that is used to play audio"
msgstr "Ljudmixern som ska användas för ljudspelarenheten"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:96
msgid "The mixer to use for the device that is used to record audio"
msgstr "Ljudmixern som ska användas för ljudinspelningsenheten"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:97
msgid ""
"The port to listen to for incoming connections. GnomeMeeting needs to be "
"restarted for the new value to take effect."
msgstr ""
"Porten att lyssna på för inkommande anslutningar. GnomeMeeting måste startas "
"om för att detta nya värde ska börja gälla."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:98
msgid ""
"The prefix that will be used to save pictures of the conversation. That "
"prefix is followed by the snapshot number."
msgstr ""
"Prefixet som kommer att användas för sparande av bilder på konversationen. "
"Det prefixet följs av numret på ögonblicksbilden."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:99
msgid "The save prefix"
msgstr "Sparandeprefixet"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:100
msgid "The transmitted video quality hint"
msgstr "Tipset för överförd videokvalitet"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:101 src/pref_window.cpp:1434
msgid ""
"The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)."
msgstr ""
"De två landsbokstäverna för ditt land (t.ex: SE, FI, BE, UK, FR, DE, ...)."

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:102
msgid "The user's first name that will be used in the directories"
msgstr "Användarens förnamn som kommer att användas i katalogerna"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:103
msgid "This need the show_docklet option set to true to have effect"
msgstr ""
"Detta kräver att alternativet show_docklet är sant för att ha någon effekt"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:104
msgid "Transmitted frames per second"
msgstr "Överförda ramar per sekund"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:105
msgid "Use Quicknet Device"
msgstr "Använd Quicknet-enhet"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:106 src/ldap_window.cpp:660
msgid "Version"
msgstr "Version"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:107
msgid "Video Channel"
msgstr "Videokanal"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:108
msgid "Video Device"
msgstr "Videoenhet"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:109
msgid "Video Format"
msgstr "Videoformat"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:110 src/pref_window.cpp:1531
msgid "Video Preview"
msgstr "Förhandsgranskning av video"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:111
msgid "Video Quality"
msgstr "Videokvalitet"

#: gnomemeeting.schemas.in.in.h:112
msgid "Video Size"
msgstr "Videostorlek"

#. The toggles
#: sounds/GnomeMeeting.soundlist.in.h:2 src/pref_window.cpp:1237
msgid "Incoming Call"
msgstr "Inkommande samtal"

#: src/callbacks.cpp:126
msgid "Code Contributors:"
msgstr "Kodbidragsgivare:"

#: src/callbacks.cpp:132
msgid "Contributors:"
msgstr "Bidragsgivare:"

#: src/callbacks.cpp:149
msgid "Internationalisation Maintainer:"
msgstr "Översättningsansvarig:"

#. Translators: Please write translator credits here, and
#. * seperate names with \n
#: src/callbacks.cpp:166
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"

#. Translators: Please change the (C) to a real
#. copyright character if your character set allows
#. it (Hint: iso-8859-1 is one of the character sets
#. that has this symbol).
#: src/callbacks.cpp:178
msgid "Copyright (C) 2000, 2002 Damien Sandras"
msgstr "Copyright © 2000, 2002 Damien Sandras"

#. Translators: Please test to see if your translation
#. * looks OK and fits within the box
#: src/callbacks.cpp:181
msgid ""
"GnomeMeeting is a full-featured H.323\n"
"video conferencing application."
msgstr ""
"GnomeMeeting är ett komplett\n"
"H.323-videokonferensprogram."

#: src/callbacks.cpp:220
msgid ""
"An error has happened in the configuration backend\n"
"Maybe some of your settings won't be stored"
msgstr ""
"Ett fel inträffade i konfigurationsbackenden\n"
"En del av dina inställningar kommer kanske inte att lagras"

#: src/chat_window.cpp:349 src/menu.cpp:278
msgid "Text Chat"
msgstr "Textchatt"

#: src/chat_window.cpp:394
msgid "Send Message:"
msgstr "Skicka meddelande:"

#: src/cleaner.cpp:78 src/cleaner.cpp:79
msgid "Quit in progress..."
msgstr "Programmet avslutas..."

#: src/cleaner.cpp:95
msgid ""
"Warning! GnomeMeeting can't disconnect from the remote party due to a bug in "
"OpenH323.\n"
"Forcing the exit in 3 seconds!\n"
msgstr ""
"Varning! GnomeMeeting kan inte koppla från fjärrparten på grund av ett fel i "
"OpenH323.\n"
"Tvingar fram avslutande inom 3 sekunder!\n"

#: src/config-tool-i18n.h:1
msgid "YES"
msgstr "JA"

#: src/config-tool-i18n.h:2
msgid "Sorry, this script won't work while GnomeMeeting is running"
msgstr "Tyvärr, detta skript fungerar inte när GnomeMeeting körs"

#: src/config-tool-i18n.h:3
msgid " WARNING!!!"
msgstr " VARNING!!!"

#: src/config-tool-i18n.h:4
msgid ""
" This script will delete all user GnomeMeeting configuration,\n"
" including preferences that may be important! \n"
" The GConf daemon will be shut down, so make sure you have no\n"
" applications depending on it running.\n"
"\n"
" Do you really want to do this?\n"
"\n"
" If so, say \"YES\".\n"
"\n"
msgstr ""
" Detta skript kommer att ta bort all användarkonfiguration av \n"
" GnomeMeeting, inklusive inställningar som kan vara viktiga!\n"
" GConf-demonen kommer att stängas ner, så försäkra dig om att du\n"
" inte har några program som kräver det körandes.\n"
"\n"
" Vill du verkligen göra detta?\n"
"\n"
" Om ja, svara \"JA\".\n"

#: src/config-tool-i18n.h:5
msgid "Removing $HOME/.gconf/apps/gnomemeeting"
msgstr "Tar bort $HOME/.gconf/apps/gnomemeeting"

#: src/config-tool-i18n.h:6 src/config-tool-i18n.h:11
#: src/config-tool-i18n.h:13
msgid "Shutting down GConf daemon"
msgstr "Stänger ner GConf-demonen"

#: src/config-tool-i18n.h:7
msgid "...Done."
msgstr "...Klar."

#: src/config-tool-i18n.h:8
msgid "Leaving configuration alone."
msgstr "Lämnar konfigurationen orörd."

#: src/config-tool-i18n.h:9
msgid "Have a nice day."
msgstr "Ha en trevlig dag."

#: src/config-tool-i18n.h:10
msgid ""
" The GConf daemon will be shut down, so make sure you have no\n"
" applications depending on it running.\n"
"\n"
" Do you really want to do this?\n"
"\n"
" If so, say \"YES\".\n"
"\n"
msgstr ""
" GConf-demonen kommer att stängas ner, så försäkra dig om att du\n"
" inte har några program som beror på det körandes.\n"
"\n"
" Vill du verkligen göra detta?\n"
"\n"
" Om ja, svara \"JA\".\n"

#: src/config-tool-i18n.h:12
msgid "Removing schemas"
msgstr "Tar bort scheman"

#: src/config-tool-i18n.h:14
msgid "Installing schemas"
msgstr "Installerar scheman"

#: src/config-tool-i18n.h:15
msgid ""
"CRITICAL ERROR -- Schema installation failed.\n"
"Most probably you have the GConf daemon running as root.\n"
"\n"
"Run \"gnomemeeting-config-tool --install-schemas\" as root.\n"
msgstr ""
"ALLVARLIGT FEL -- Installation av schema misslyckades.\n"
"Troligtvis har du GConf-demonen körandes som root.\n"
"\n"
"Kör \"gnomemeeting-config-tool --install-schemas\" som root.\n"

#: src/config-tool-i18n.h:16
msgid "Usage: gnomemeeting-config-tool OPTION"
msgstr "Användning: gnomemeeting-config-tool FLAGGA"

#: src/config-tool-i18n.h:17
msgid "Fixes problems with the GnomeMeeting settings"
msgstr "Fixar problem med GnomeMeeting-inställningarna"

#: src/config-tool-i18n.h:18
msgid " --clean        remove all user settings"
msgstr " --clean        ta bort alla användarinställningar"

#: src/config-tool-i18n.h:19
msgid ""
" --install-schemas   install schemas with default settings (run as root)"
msgstr ""
" --install-schemas   installera scheman med standardinställningar (kör "
"som root)"

#: src/config-tool-i18n.h:20
msgid ""
" --clean-schemas    remove schemas with default settings (run as root)"
msgstr ""
" --clean-schemas    ta bort scheman med standardinställningar (kör som "
"root)"

#: src/config-tool-i18n.h:21
msgid ""
" --fix-permissions   fix permissions of GConf repository (run as root)"
msgstr ""
" --fix-permissions   fixa rättigheter på GConf-lagret (kör som root)"

#. Set recording source and set micro to record
#. Translators: This is shown in the history.
#: src/config.cpp:406
#, c-format
msgid "Set Audio Mixer for player to %s"
msgstr "Ställde in ljudmixerenhet för spelaren till %s"

#. Translators: This is shown in the history.
#: src/config.cpp:412
#, c-format
msgid "Set Audio Mixer for recorder to %s"
msgstr "Ställde in ljudmixerenhet för inspelningsenhet till %s"

#: src/config.cpp:442
msgid "Changing this setting will only affect new calls"
msgstr "Att ändra denna inställning kommer endast att påverka nya samtal"

#: src/config.cpp:555
msgid "Disabled Silence Detection"
msgstr "Inaktiverade tystnadsdetektering"

#: src/config.cpp:560
msgid "Enabled Silence Detection"
msgstr "Aktiverade tystnadsdetektering"

#: src/config.cpp:956
msgid ""
"You need to specify an host to forward calls to!\n"
"Disabling forwarding."
msgstr ""
"Du måste ange en värd att vidarebefordra samtalen till!\n"
"Inaktiverar vidarebefordran."

#: src/config.cpp:1024
msgid ""
"Not Registering because there is no LDAP server specified!\n"
"Disabling registering."
msgstr ""
"Registrerar inte eftersom ingen LDAP-server är angiven!\n"
"Inaktiverar registrering."

#: src/config.cpp:1049
msgid ""
"Please provide your first name, last name, comment, e-mail and location "
"details in the Personal Data section in order to be able to register to the "
"XDAP server!\n"
"Disabling registering."
msgstr ""
"Ange ditt förnamn, efternamn, en kommentar, din e-postadress och "
"platsdetaljer i sektionen med personlig data för att kunna registrera i XDAP-"
"servern!\n"
"Inaktiverar registrering."

#: src/connection.cpp:92
msgid "Started New Logical Channel..."
msgstr "Startade ny logisk kanal..."

#: src/connection.cpp:99
#, c-format
msgid "Sending %s"
msgstr "Skickar %s"

#: src/connection.cpp:113
#, c-format
msgid "Enabled silence detection for %s"
msgstr "Aktiverade tystnadsdetektering för %s"

#: src/connection.cpp:116
#, c-format
msgid "Disabled silence detection for %s"
msgstr "Inaktiverade tystnadsdetektering för %s"

#: src/connection.cpp:131
#, c-format
msgid "Receiving %s"
msgstr "Tar emot %s"

#: src/connection.cpp:156
#, c-format
msgid "Requesting remote to send video quality: %d%%"
msgstr "Begär att fjärrparten ska skicka videokvalitet: %d%%"

#: src/connection.cpp:181
msgid "Request ok"
msgstr "Begäran ok"

#: src/connection.cpp:211 src/connection.cpp:213
msgid "Audio Channel: Sending"
msgstr "Ljudkanal: Skickar"

#: src/connection.cpp:219 src/connection.cpp:221
msgid "Audio Channel: Paused"
msgstr "Ljudkanal: Pausad"

#: src/connection.cpp:242 src/connection.cpp:244
msgid "Video Channel: Sending"
msgstr "Videokanal: Skickar"

#: src/connection.cpp:249 src/connection.cpp:251
msgid "Video Channel: Paused"
msgstr "Videokanal: Pausad"

#: src/connection.cpp:298 src/connection.cpp:299
msgid "Auto Rejecting Incoming Call"
msgstr "Vägrar automatiskt inkommande samtal"

#: src/connection.cpp:311 src/connection.cpp:312
msgid "Auto Answering Incoming Call"
msgstr "Svarar automatiskt på inkommande samtal"

#: src/docklet.cpp:137 src/endpoint.cpp:1060
msgid "Connect"
msgstr "Anslut"

#: src/docklet.cpp:137 src/menu.cpp:357
msgid "Create A New Connection"
msgstr "Skapa en ny anslutning"

#: src/docklet.cpp:144 src/endpoint.cpp:1062
msgid "Disconnect"
msgstr "Koppla från"

#: src/docklet.cpp:144 src/menu.cpp:364
msgid "Close The Current Connection"
msgstr "Stäng den nuvarande anslutningen"

#: src/docklet.cpp:152
msgid "Show/Hide Main Window"
msgstr "Visa/dölj huvudfönstret"

#: src/docklet.cpp:152
msgid "Show/hide The Main Window"
msgstr "Visa/dölj huvudfönstret"

#: src/druid.cpp:206
msgid ""
"You chose to NOT use the GnomeMeeting ILS directory. Other users will not be "
"able to contact you if you don't register to a directory service."
msgstr ""
"Du valde att INTE använda GnomeMeetings ILS-katalog. Andra användare kommer "
"inte att kunna kontakta dig om du inte registrerar dig i en katalogtjänst."

#: src/druid.cpp:382
msgid "Personal Data - Page 2/4"
msgstr "Personlig data - Sida 2/4"

#: src/druid.cpp:390
msgid ""
"Please enter information about yourself. This information will be used when "
"connecting to remote H.323 software, and to register in the directory of "
"GnomeMeeting users. The directory is used to register users when they are "
"using GnomeMeeting so that you can call them, and they can call you."
msgstr ""
"Ange information om dig själv. Denna information kommer att användas när du "
"ansluter till H.323-fjärrprogramvara, och för att registrera i GnomeMeetings "
"katalog över användare. Katalogen används för att registrera användare när "
"de använder GnomeMeeting så att du kan ringa dem och de kan ringa dig."

#: src/druid.cpp:398 src/pref_window.cpp:1169
msgid "First Name:"
msgstr "Förnamn:"

#: src/druid.cpp:401 src/pref_window.cpp:1172
msgid "Last Name:"
msgstr "Efternamn:"

#: src/druid.cpp:403 src/pref_window.cpp:1177
msgid "E-mail Address:"
msgstr "E-postadress:"

#: src/druid.cpp:405 src/pref_window.cpp:1179
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

#: src/druid.cpp:407 src/pref_window.cpp:1181
msgid "Location:"
msgstr "Plats:"

#: src/druid.cpp:410
msgid "Do not register me to the GnomeMeeting ILS directory"
msgstr "Registrera mig inte i GnomeMeetings ILS-katalog"

#: src/druid.cpp:455
msgid "Connection Type- Page 3/4"
msgstr "Anslutningstyp - Sida 3/4"

#: src/druid.cpp:465
msgid ""
"Please enter your connection type. This setting is used to set default "
"settings following your bandwidth. It will set good global settings but it "
"is however possible to tweak and change some of them to obtain a better "
"result in each particular case."
msgstr ""
"Ange din anslutningstyp. Denna inställning används för att ställa in "
"standardinställningar för din bandbredd. Det kommer att ställa in globala "
"inställningar men det är möjligt att ändra och anpassa en del av dem för att "
"få bättre resultat i varje enskilt fall."

#: src/druid.cpp:473
msgid "56K modem"
msgstr "56 kb/s-modem"

#: src/druid.cpp:481
msgid "ISDN"
msgstr "ISDN"

#: src/druid.cpp:489
msgid "DSL/Cable"
msgstr "DSL/Kabel"

#: src/druid.cpp:497
msgid "T1/LAN"
msgstr "T1/Lokalt nätverk"

#: src/druid.cpp:505
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: src/druid.cpp:556
msgid "First Time Configuration Druid"
msgstr "Förstagångsguide för konfiguration"

#: src/druid.cpp:566
msgid "GnomeMeeting Configuration Assistant - Page 1/4"
msgstr "GnomeMeetings konfigurationsassistent - Sida 1/4"

#: src/druid.cpp:569
msgid ""
"Welcome to the GnomeMeeting general configuration druid. The following steps "
"will set up GnomeMeeting by asking a few simple questions. Once you have "
"completed these steps, you can always change them later in the preferences. "
msgstr ""
"Välkommen till GnomeMeetings allmänna konfigurationsguide. De följande "
"stegen kommer att konfigurera GnomeMeeting genom att ställa en del enkla "
"frågor. När du har gjort dessa steg kan du alltid ändra dem senare i "
"inställningarna."

#: src/druid.cpp:575
msgid ""
"You have successfully set up GnomeMeeting. Enjoy!\n"
"  -- The GnomeMeeting development team"
msgstr ""
"Du har nu konfigurerat GnomeMeeting. Hoppas du uppskattar programmet!\n"
"  -- Utvecklarna av GnomeMeeting"

#: src/druid.cpp:605
msgid "Done! - Page 4/4"
msgstr "Klar! - Sida 4/4"

#: src/endpoint.cpp:108
#, c-format
msgid "Forwarding Call to %s (No Answer)"
msgstr "Vidarebefordrar samtal till %s (inget svar)"

#. GM is started
#: src/endpoint.cpp:178
#, c-format
msgid "Started GnomeMeeting V%d.%d for %s\n"
msgstr "Startade GnomeMeeting v%d.%d för %s\n"

#: src/endpoint.cpp:266 src/endpoint.cpp:272
#, c-format
msgid "Set Audio player device to %s"
msgstr "Ställde in ljudspelarenhet till %s"

#. Translators: This is shown in the history.
#: src/endpoint.cpp:288 src/endpoint.cpp:298
#, c-format
msgid "Set Audio recorder device to %s"
msgstr "Ställde in ljudinspelningsenhet till %s"

#: src/endpoint.cpp:313
msgid "Disabling H.245 Tunnelling"
msgstr "Inaktiverar H.245-tunnling"

#: src/endpoint.cpp:315
msgid "Enabling H.245 Tunnelling"
msgstr "Aktiverar H.245-tunnling"

#: src/endpoint.cpp:329
msgid "Disabling Fast Start"
msgstr "Inaktiverar snabbstart"

#: src/endpoint.cpp:331
msgid "Enabling Fast Start"
msgstr "Aktiverar snabbstart"

#: src/endpoint.cpp:359
#, c-format
msgid "Using Quicknet device %s"
msgstr "Använder Quicknet-enheten %s"

#: src/endpoint.cpp:423
msgid "Error while opening the Quicknet device"
msgstr "Fel vid öppnande av Quicknet-enheten"

#: src/endpoint.cpp:848
#, c-format
msgid "Forwarding Call to %s"
msgstr "Vidarebefordrar samtal till %s"

#: src/endpoint.cpp:860
#, c-format
msgid "Error forwarding call to %s"
msgstr "Fel vid vidarebefordrande av samtal till %s"

#: src/endpoint.cpp:925
#, c-format
msgid "Forwarding Call from %s to %s (Forward All Calls)"
msgstr "Vidarebefordrar samtal från %s till %s (vidarebefordrar alla samtal)"

#: src/endpoint.cpp:946
#, c-format
msgid "Forwarding Call from %s to %s (Busy)"
msgstr "Vidarbefordrar samtal från %s till %s (upptagen)"

#: src/endpoint.cpp:963
#, c-format
msgid "Auto Rejecting Incoming Call from %s (Busy)"
msgstr "Vägrar automatiskt inkommande samtal från %s (upptagen)"

#. Update the history and status bar
#: src/endpoint.cpp:1029
#, c-format
msgid "Call from %s"
msgstr "Samtal från %s"

#: src/endpoint.cpp:1054
#, c-format
msgid ""
"Call from %s\n"
"using %s"
msgstr ""
"Samtal från %s\n"
"använder %s"

#. Connected
#: src/endpoint.cpp:1150
#, c-format
msgid "Connected with %s using %s"
msgstr "Ansluten till %s med %s"

#: src/endpoint.cpp:1156
msgid "Connected"
msgstr "Ansluten"

#: src/endpoint.cpp:1159
msgid "Fast start enabled"
msgstr "Snabbstart aktiverad"

#: src/endpoint.cpp:1161
msgid "Fast start disabled"
msgstr "Snabbstart inaktiverad"

#: src/endpoint.cpp:1164
msgid "H.245 Tunnelling enabled"
msgstr "H.245-tunnling aktiverad"

#: src/endpoint.cpp:1166
msgid "H.245 Tunnelling disabled"
msgstr "H.245-tunnling inaktiverad"

#: src/endpoint.cpp:1247
msgid "Remote party has cleared the call"
msgstr "Fjärrparten har nollställt samtalet"

#: src/endpoint.cpp:1252
msgid "Remote party has stopped calling"
msgstr "Fjärrparten har slutat ringa"

#: src/endpoint.cpp:1257 src/endpoint.cpp:1287
msgid "Remote party did not accept your call"
msgstr "Fjärrparten accepterade inte ditt anrop"

#: src/endpoint.cpp:1262
msgid "Remote party was busy"
msgstr "Fjärrparten var upptagen"

#: src/endpoint.cpp:1267
msgid "Congested link to remote party"
msgstr "Överbelastad länk till fjärrparten"

#: src/endpoint.cpp:1272
msgid "Remote party did not answer your call"
msgstr "Fjärrparten svarade inte på ditt anrop"

#: src/endpoint.cpp:1277
msgid "This call ended abnormally"
msgstr "Samtalet avslutades onormalt"

#: src/endpoint.cpp:1282
msgid "Could not find common codec with remote party"
msgstr "Kunde inte hitta en komprimeringsmetod gemensam med fjärrparten"

#: src/endpoint.cpp:1292
msgid "Refused incoming call"
msgstr "Vägrade ta emot inkommande samtal"

#: src/endpoint.cpp:1297
msgid "User not found"
msgstr "Användaren kunde inte hittas"

#: src/endpoint.cpp:1302
msgid "Call ended: insufficient bandwidth"
msgstr "Samtalet avslutades: otillräcklig bandbredd"

#: src/endpoint.cpp:1307
msgid "Remote party could not be reached"
msgstr "Fjärrparten kunde inte nås"

#: src/endpoint.cpp:1312
msgid "Remote party is offline"
msgstr "Fjärrparten är inte ansluten"

#: src/endpoint.cpp:1317
msgid "Transport Error calling"
msgstr "Transportfel vid anrop"

#: src/endpoint.cpp:1322 src/endpoint.cpp:1325
msgid "Call completed"
msgstr "Samtalet färdigt"

#: src/endpoint.cpp:1496
msgid "Attaching lid hardware to codec"
msgstr "Fäster bländarhårdvara vid komprimeringsmetoden"

#: src/gatekeeper.cpp:110
msgid ""
"Please provide a hostname to use for the gatekeeper.\n"
"Disabling registering."
msgstr ""
"Ange ett värdnamn som ska användas som portvakt.\n"
"Inaktiverar registrering."

#: src/gatekeeper.cpp:128 src/gatekeeper.cpp:195 src/gatekeeper.cpp:235
#, c-format
msgid "Gatekeeper set to %s"
msgstr "Portvakt angiven till %s"

#: src/gatekeeper.cpp:140
#, c-format
msgid "Error while registering with Gatekeeper at %s."
msgstr "Fel vid registrering med portvakt på %s."

#: src/gatekeeper.cpp:178
msgid ""
"Please provide a valid ID for the gatekeeper.\n"
"Disabling registering."
msgstr ""
"Ange ett giltigt ID för portvakten.\n"
"Inaktiverar registrering."

#: src/gatekeeper.cpp:207
msgid "Error while registering with Gatekeeper."
msgstr "Fel vid registrering med portvakten."

#: src/gatekeeper.cpp:253
msgid "No gatekeeper found"
msgstr "Ingen portvakt hittades"

#: src/gnomemeeting.cpp:137
#, c-format
msgid "%.2ld:%.2ld:%.2ld A:%.2f/%.2f  V:%.2f/%.2f"
msgstr "%.2ld:%.2ld:%.2ld L:%.2f/%.2f  V:%.2f/%.2f"

#: src/gnomemeeting.cpp:212
msgid "Answering incoming call"
msgstr "Svarar på inkommande samtal"

#: src/gnomemeeting.cpp:253
#, c-format
msgid "Call %d: calling %s"
msgstr "Samtal %d: ringer upp %s"

#: src/gnomemeeting.cpp:281 src/toolbar.cpp:104
msgid "Trying to stop calling"
msgstr "Försöker stoppa uppringning"

#: src/gnomemeeting.cpp:293
msgid "Stopping current call"
msgstr "Stoppar aktuellt samtal"

#: src/gnomemeeting.cpp:301
msgid "Refusing Incoming call"
msgstr "Vägrar inkommande samtal"

#: src/ils.cpp:235
#, c-format
msgid "Connecting to ILS directory %s, port %s"
msgstr "Ansluter till ILS-katalogen %s, port %s"

#: src/ils.cpp:253 src/ils.cpp:450
#, c-format
msgid "Error while connecting to ILS directory %s, port %s"
msgstr "Fel vid anslutning till ILS-katalogen %s, port %s"

#: src/ils.cpp:466
#, c-format
msgid "Sucessfully registered to ILS directory %s, port %s"
msgstr "Lyckades registrera i ILS-katalogen %s, port %s"

#: src/ils.cpp:467
msgid "Succesfully registered to ILS server"
msgstr "Lyckades registrera i ILS-servern"

#: src/ils.cpp:471
#, c-format
msgid "Sucessfully unregistered from ILS directory %s, port %s"
msgstr "Lyckades avregistrera från ILS-katalogen %s, port %s"

#: src/ils.cpp:472
msgid "Succesfully unregistered from ILS server"
msgstr "Lyckades avregistrera från ILS-servern"

#: src/ils.cpp:567
msgid "Please provide an ILS directory in the window"
msgstr "Ange en ILS-katalog i fönstret"

#: src/ils.cpp:585
msgid "Connecting to ILS directory... Please Wait."
msgstr "Ansluter till ILS-katalogen... Var vänlig vänta."

#: src/ils.cpp:602 src/ils.cpp:621
msgid "Error while connecting to ILS directory"
msgstr "Fel vid anslutning till ILS-katalog"

#: src/ils.cpp:645
msgid "Fetching users' information... Please Wait."
msgstr "Hämtar användarinformation... Var vänlig vänta."

#: src/ils.cpp:660
msgid "Search completed!"
msgstr "Sökningen färdig!"

#. if it was the first "No directory" page, destroy it
#: src/ldap_window.cpp:224 src/ldap_window.cpp:512
msgid "No directory"
msgstr "Ingen katalog"

#: src/ldap_window.cpp:408
msgid "XDAP Server Browser"
msgstr "XDAP-serverbläddrare"

#: src/ldap_window.cpp:447
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: src/ldap_window.cpp:458
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#: src/ldap_window.cpp:467
msgid "first name"
msgstr "förnamn"

#: src/ldap_window.cpp:470
msgid "last name"
msgstr "efternamn"

#: src/ldap_window.cpp:473
msgid "e-mail"
msgstr "e-post"

#: src/ldap_window.cpp:476
msgid "location"
msgstr "plats"

#. Ldap users list
#: src/ldap_window.cpp:501
msgid "ILS Users List"
msgstr "ILS-användarlista"

#: src/ldap_window.cpp:595 src/pref_window.cpp:1605
msgid "A"
msgstr "L"

#: src/ldap_window.cpp:605
msgid "V"
msgstr "V"

#: src/ldap_window.cpp:633
msgid "E-Mail"
msgstr "E-post"

#: src/ldap_window.cpp:670
msgid "IP"
msgstr "IP"

#: src/main_window.cpp:261
msgid "Prints debug messages in the console"
msgstr "Skriv ut felsökningsmeddelanden på konsollen"

#: src/main_window.cpp:292
#, c-format
msgid ""
"GnomeMeeting got %s for the GConf key \"/apps/gnomemeeting/gconf_test\", but "
"%s was expected.\n"
"\n"
"That key represents the build date of GnomeMeeting. If it is not correct, it "
"means that your GConf schemas have not been correctly installed or the that "
"permissions are not correct.\n"
"\n"
"Please check the FAQ (http://www.gnomemeeting.org/faq.php), the "
"throubleshoot section of the GConf site (http://www.gnome.org/projects/"
"gconf/) or the mailing list archives for more information (http://mail.gnome."
"org).\n"
"\n"
"Using 'gnomemeeting-config-tool' could help you fix these problem."
msgstr ""
"GnomeMeeting fick %s för GConf-nyckeln \"/apps/gnomemeeting/gconf_test\", "
"men %s förväntades.\n"
"\n"
"Den nyckeln representerar datumet då GnomeMeeting byggdes. Om det inte "
"stämmer betyder det att dina GConf-scheman inte har installerats korrekt "
"eller att rättigheterna är felaktiga.\n"
"\n"
"Kontrollera frågorna och svaren på http://www.gnomemeeting.org/faq.php, "
"felsökningsstycket på GConf-webbplatsen (http://www.gnome.org/projects/"
"gconf/) eller sändlistearkiven för mer information (http://mail.gnome.org).\n"
"\n"
"Att använda \"gnomemeeting-config-tool\" kan hjälpa dig fixa problemen."

#: src/main_window.cpp:434
msgid ""
"Could not start the listener thread. You will not be able to receive "
"incoming calls."
msgstr ""
"Kunde inte starta lyssnartråden. Du kommer inte att kunna ta emot inkommande "
"samtal."

#: src/main_window.cpp:624
msgid "History Log"
msgstr "Historiklogg"

#: src/main_window.cpp:646 src/menu.cpp:192
msgid "History"
msgstr "Historik"

#. Webcam Control Frame
#: src/main_window.cpp:676
msgid "Video Settings"
msgstr "Videoinställningar"

#: src/main_window.cpp:708
msgid "Adjust brightness"
msgstr "Justera ljusstyrka"

#: src/main_window.cpp:735
msgid "Adjust whiteness"
msgstr "Justera vithet"

#: src/main_window.cpp:762
msgid "Adjust color"
msgstr "Justera färg"

#: src/main_window.cpp:789
msgid "Adjust contrast"
msgstr "Justera kontrast"

#: src/main_window.cpp:796
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: src/main_window.cpp:828
msgid "Audio Settings"
msgstr "Ljudinställningar"

#: src/main_window.cpp:883
msgid "Audio"
msgstr "Ljud"

#: src/menu.cpp:171
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"

#: src/menu.cpp:171
msgid "Save A Snapshot of the Current Video"
msgstr "Spara en ögonblicksbild av den aktuella videobilden"

#: src/menu.cpp:179
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#: src/menu.cpp:179
msgid "Quit GnomeMeeting"
msgstr "Avsluta GnomeMeeting"

#: src/menu.cpp:192
msgid "View the log"
msgstr "Visa loggen"

#: src/menu.cpp:200
msgid "_Audio Settings"
msgstr "_Ljudinställningar"

#: src/menu.cpp:200
msgid "View Audio Settings"
msgstr "Visa ljudinställningar"

#: src/menu.cpp:208
msgid "_Video Settings"
msgstr "_Videoinställningar"

#: src/menu.cpp:208
msgid "View Video Settings"
msgstr "Visa videoinställningar"

#: src/menu.cpp:216 src/pref_window.cpp:1353
msgid "Off"
msgstr "Av"

#: src/menu.cpp:216
msgid "Hide the control panel"
msgstr "Dölj kontrollpanelen"

#: src/menu.cpp:230
msgid "Local Video"
msgstr "Lokal video"

#: src/menu.cpp:230
msgid "Local Video Image"
msgstr "Lokal videobild"

#: src/menu.cpp:237
msgid "Remote Video"
msgstr "Fjärrvideo"

#: src/menu.cpp:237
msgid "Remote Video Image"
msgstr "Fjärrvideobild"

#: src/menu.cpp:244
msgid "Both"
msgstr "Både och"

#: src/menu.cpp:244
msgid "Both Video Images"
msgstr "Båda videobilder"

#: src/menu.cpp:270
msgid "Toolbar"
msgstr "Verktygsrad"

#: src/menu.cpp:270
msgid "View/Hide the Toolbar"
msgstr "Visa/Dölj vertygsraden"

#: src/menu.cpp:278
msgid "View/Hide the Text Chat Window"
msgstr "Visa/Dölj textchattfönstret"

#: src/menu.cpp:284 src/toolbar.cpp:217
msgid "Control Panel"
msgstr "Kontrollpanel"

#: src/menu.cpp:287
msgid "Status Bar"
msgstr "Statusrad"

#: src/menu.cpp:287
msgid "View/Hide the Status Bar"
msgstr "Visa/Dölj statusraden"

#: src/menu.cpp:295
msgid "Docklet"
msgstr "Docka"

#: src/menu.cpp:295
msgid "View/Hide the Docklet"
msgstr "Visa/Dölj dockan"

#: src/menu.cpp:311
msgid "Zoom In"
msgstr "Zooma in"

#: src/menu.cpp:317
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zooma ut"

#: src/menu.cpp:323
msgid "Normal Size"
msgstr "Normal storlek"

#: src/menu.cpp:336
msgid "Configuration Assistant"
msgstr "Konfigurationsassistent"

#: src/menu.cpp:336
msgid "Start The Configuration Assistant"
msgstr "Starta konfigurationsassistenten"

#: src/menu.cpp:344
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Inställningar..."

#: src/menu.cpp:344
msgid "Change Your Preferences"
msgstr "Ändra dina inställningar"

#: src/menu.cpp:357
msgid "_Connect"
msgstr "_Anslut"

#: src/menu.cpp:364
msgid "_Disconnect"
msgstr "_Koppla från"

#: src/menu.cpp:372
msgid "Do _Not Disturb"
msgstr "Stör i_nte"

#: src/menu.cpp:372 src/pref_window.cpp:1227
msgid "Do Not Disturb"
msgstr "Stör inte"

#: src/menu.cpp:380
msgid "Aut_o Answer"
msgstr "Svara aut_omatiskt"

#: src/menu.cpp:389
msgid "_Audio Mute"
msgstr "Tysta _ljud"

#: src/menu.cpp:389
msgid "Mute the audio transmission"
msgstr "Tysta ljudöverföringen"

#: src/menu.cpp:396
msgid "_Video Mute"
msgstr "Tysta _video"

#: src/menu.cpp:396
msgid "Mute the video transmission"
msgstr "Tysta videoöverföringen"

#: src/menu.cpp:409
msgid "_About GnomeMeeting"
msgstr "_Om GnomeMeeting"

#: src/menu.cpp:409
msgid "View information about GnomeMeeting"
msgstr "Visa information om GnomeMeeting"

#: src/menu.cpp:420
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: src/menu.cpp:421
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: src/menu.cpp:422
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: src/menu.cpp:423
msgid "C_all"
msgstr "_Samtal"

#: src/menu.cpp:424
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/misc.cpp:395
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Fel: %s\n"

#: src/misc.cpp:398
msgid "GnomeMeeting Error"
msgstr "GnomeMeeting-fel"

#: src/misc.cpp:401
msgid "Ignore"
msgstr "Ignorera"

#: src/misc.cpp:453
msgid "Do not show this dialog again"
msgstr "Visa inte denna dialog igen"

#: src/pref_window.cpp:567
msgid "Okay"
msgstr "Okej"

#: src/pref_window.cpp:572 src/pref_window.cpp:577 src/pref_window.cpp:582
#: src/pref_window.cpp:587 src/pref_window.cpp:592 src/pref_window.cpp:597
msgid "Good Quality"
msgstr "Bra kvalitet"

#: src/pref_window.cpp:1163
msgid "Personnal Information"
msgstr "Personlig information"

#: src/pref_window.cpp:1169
msgid "Enter your first name."
msgstr "Ange ditt förnamn."

#: src/pref_window.cpp:1172
msgid "Enter your last name."
msgstr "Ange ditt efternamn."

#: src/pref_window.cpp:1175
msgid "Gatekeeper alias: "
msgstr "Portvaktsalias: "

#: src/pref_window.cpp:1175
msgid ""
"The Gatekeeper Alias to use when registering (string, or E164 ID if only "
"0123456789#)."
msgstr ""
"Portvaktsaliaset att använda vid registrering (sträng, eller E164 ID om "
"endast 0123456789#)."

#: src/pref_window.cpp:1177
msgid "Enter your e-mail address."
msgstr "Ange din e-postadress."

#: src/pref_window.cpp:1179
msgid "Here you can fill in a comment about yourself for ILS directories."
msgstr "Här kan du fylla i en kommentar om dig själv för ILS-kataloger."

#: src/pref_window.cpp:1181
msgid "Where do you call from?"
msgstr "Var ringer du ifrån?"

#: src/pref_window.cpp:1186
msgid ""
"Click here to update the LDAP server you are registered to with the new "
"First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location or to update your alias "
"on the Gatekeeper."
msgstr ""
"Klicka här för att uppdatera den LDAP-server som du är registrerad i med det "
"nya förnamnet, efternamnet, den nya e-postadressen, kommentaren och platsen, "
"eller för att uppdatera ditt alias på portvakten."

#: src/pref_window.cpp:1213
msgid "GnomeMeeting GUI"
msgstr "Användargränssnittet för GnomeMeeting"

#: src/pref_window.cpp:1215
msgid "Show Splash Screen"
msgstr "Visa startbild"

#: src/pref_window.cpp:1215
msgid "If enabled, the splash screen will be displayed at startup time."
msgstr "Om detta är aktiverat kommer startbilden att visas vid uppstart."

#: src/pref_window.cpp:1217
msgid "Start Hidden"
msgstr "Starta dold"

#: src/pref_window.cpp:1217
msgid ""
"If enabled, GnomeMeeting will start hidden. The docklet must be enabled."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer GnomeMeeting att startas dold. Dockan måste "
"vara aktiverad."

#. Packing widget
#: src/pref_window.cpp:1221
msgid "Behavior"
msgstr "Uppförande"

#: src/pref_window.cpp:1229
msgid "Popup window"
msgstr "Popupfönster"

#: src/pref_window.cpp:1229
msgid "If enabled, a popup will be displayed when receiving an incoming call"
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer ett popupfönster att visas då ett samtal tas "
"emot"

#. Packing widget
#: src/pref_window.cpp:1233
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: src/pref_window.cpp:1237
msgid ""
"If enabled, GnomeMeeting will play a sound when receiving an incoming call "
"(the sound to play is chosen in the Gnome Control Center)."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer GnomeMeeting att spela ett ljud då ett samtal "
"kommer in (ljudet väljs i Gnomes kontrollpanel)."

#: src/pref_window.cpp:1249
msgid "Do not register"
msgstr "Registrera inte"

#: src/pref_window.cpp:1250
msgid "Gatekeeper host"
msgstr "Portvaktsvärd"

#: src/pref_window.cpp:1251
msgid "Gatekeeper ID"
msgstr "Portvakts-ID"

#: src/pref_window.cpp:1252
msgid "Automatic Discover"
msgstr "Upptäck automatiskt"

#: src/pref_window.cpp:1262
msgid "XDAP Directory"
msgstr "XDAP-katalog"

#: src/pref_window.cpp:1267
msgid "XDAP Directory:"
msgstr "XDAP-katalog:"

#: src/pref_window.cpp:1267
msgid "The XDAP server to register to."
msgstr "XDAP-servern att registrera i."

#: src/pref_window.cpp:1270
msgid "Enable Registering"
msgstr "Aktivera registrering"

#: src/pref_window.cpp:1270
msgid "If enabled, permit to register to the selected LDAP directory"
msgstr ""
"Om detta är aktiverat är registrering i den valda LDAP-katalogen tillåten"

#. Add fields for the gatekeeper
#: src/pref_window.cpp:1274
msgid "Gatekeeper"
msgstr "Portvakt"

#: src/pref_window.cpp:1277
msgid "Gatekeeper ID:"
msgstr "Portvakts-ID:"

#: src/pref_window.cpp:1277
msgid "The Gatekeeper identifier to register to."
msgstr "Portvaktsidentifieraren att registrera till."

#: src/pref_window.cpp:1280
msgid "Gatekeeper host:"
msgstr "Portvaktsvärd:"

#: src/pref_window.cpp:1280
msgid "The Gatekeeper host to register to."
msgstr "Portvaktsvärden att registrera till."

#: src/pref_window.cpp:1283
msgid "Registering method:"
msgstr "Registreringsmetod:"

#: src/pref_window.cpp:1283
msgid "Registering method to use"
msgstr "Registreringsmetod att använda"

#: src/pref_window.cpp:1302
msgid "H.323 Call Forwarding"
msgstr "H.323-samtalsvidarebefordran"

#: src/pref_window.cpp:1308
msgid "Forward calls to host:"
msgstr "Vidarebefordra samtal till värd:"

#: src/pref_window.cpp:1308
msgid ""
"Enter here the host where calls should be forwarded in the cases selected "
"below"
msgstr ""
"Ange här den värd där samtal ska vidarebefordras i de fall som anges nedan"

#: src/pref_window.cpp:1311
msgid ""
"If enabled, all incoming calls will always be forwarded to the host that is "
"specified in the field below."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer inkommande samtal alltid att vidarebefordras "
"till den värd som är angiven i fältet nedan."

#: src/pref_window.cpp:1314
msgid ""
"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
"specified in the field below if you don't answer the call."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer alla inkommande samtal att vidarebefordras till "
"den värd som är angiven nedan om du inte svarar på samtalet."

#: src/pref_window.cpp:1317
msgid ""
"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
"Do Not Disturb mode."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer alla inkommande samtal att vidarebefordras till "
"den värd som är angiven nedan om du redan befinner dig i ett samtal eller om "
"du är i \"Stör inte\"-läge."

#: src/pref_window.cpp:1322
msgid "H.323 V2 Settings"
msgstr "H.323 V2-inställningar"

#. The toggles
#: src/pref_window.cpp:1327
msgid "Enable H.245 Tunnelling"
msgstr "Aktivera H.245-tunnling"

#: src/pref_window.cpp:1327
msgid ""
"This enables H.245 Tunnelling mode. In H.245 Tunnelling mode H.245 messages "
"are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This permits "
"sparing one random TCP port during calls. H.245 Tunnelling was introduced in "
"H.323v2 and Netmeeting doesn't support it. Using both Fast Start and H.245 "
"Tunnelling can crash some versions of Netmeeting."
msgstr ""
"Detta aktiverar H.245-tunnlingsläge. I H.245-tunnlingsläge kapslas H.245-"
"meddelanden in i H.225-kanalen (port 1720). Detta möjliggör att en "
"slumpmässig TCP-port sparas under samtal. H.245-tunnling introducerades i "
"H.323v2 och Netmeeting stöder inte det. Att använda både snabbstart och "
"H.245-tunnling kan krascha en del versioner av Netmeeting."

#: src/pref_window.cpp:1329
msgid "Enable Fast Start"
msgstr "Använd snabbstart"

#: src/pref_window.cpp:1329
msgid ""
"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunnelling can crash some "
"versions of Netmeeting."
msgstr ""
"Anslutning kommer att etableras i snabbstartläge. Snabbstart är en ny metod "
"att starta samtal snabbare som introducerades i H.323v2. Den stöds inte av "
"Netmeeting och att använda både snabbstart och H.245-tunnling kan krascha en "
"del versioner av Netmeeting."

#: src/pref_window.cpp:1354
msgid "Low"
msgstr "Låg"

#: src/pref_window.cpp:1355
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"

#: src/pref_window.cpp:1356
msgid "High"
msgstr "Hög"

#: src/pref_window.cpp:1357
msgid "Automatic Gain Compensation"
msgstr "Automatisk förstärkningskompensation"

#: src/pref_window.cpp:1373 src/pref_window.cpp:1917
msgid "Audio Devices"
msgstr "Ljudenheter"

#: src/pref_window.cpp:1390
msgid "Audio Player:"
msgstr "Ljudspelare:"

#: src/pref_window.cpp:1390
msgid "Enter the audio player device to use."
msgstr "Ange den ljudspelarenhet som ska användas."

#: src/pref_window.cpp:1398
msgid "Player Mixer:"
msgstr "Spelarmixer:"

#: src/pref_window.cpp:1398
msgid "The audio mixer to use to setup the volume of the audio player device."
msgstr ""
"Ljudmixern som ska användas för konfiguration av volymen på "
"ljudspelarenheten."

#: src/pref_window.cpp:1414
msgid "Audio Recorder:"
msgstr "Ljudinspelare:"

#: src/pref_window.cpp:1414
msgid "Enter the audio recorder device to use."
msgstr "Ange den ljudinspelningsenhet som ska användas."

#: src/pref_window.cpp:1422
msgid "Recorder Mixer:"
msgstr "Inspelningsmixer:"

#: src/pref_window.cpp:1422
msgid ""
"The audio mixer to use to setup the volume of the audio recorder device."
msgstr ""
"Ljudmixern som ska användas för konfiguration av volymen på "
"ljudinspelningsenheten."

#: src/pref_window.cpp:1431
msgid "Automatic Echo Cancellation:"
msgstr "Automatisk ekoutsläckning:"

#: src/pref_window.cpp:1434
msgid "Country Code:"
msgstr "Landskod:"

#: src/pref_window.cpp:1437
msgid "Use the Quicknet Device"
msgstr "Använd Quicknet-enheten"

#: src/pref_window.cpp:1471
msgid "Small"
msgstr "Liten"

#: src/pref_window.cpp:1472
msgid "Large"
msgstr "Stor"

#: src/pref_window.cpp:1474
msgid "PAL"
msgstr "PAL"

#: src/pref_window.cpp:1475
msgid "NTSC"
msgstr "NTSC"

#: src/pref_window.cpp:1476
msgid "SECAM"
msgstr "SECAM"

#: src/pref_window.cpp:1477
msgid "auto"
msgstr "automatiskt"

#. The video devices related options
#: src/pref_window.cpp:1495 src/pref_window.cpp:1922
msgid "Video Devices"
msgstr "Videoenheter"

#: src/pref_window.cpp:1510
msgid "Video Device:"
msgstr "Videoenhet:"

#: src/pref_window.cpp:1510
msgid ""
"Enter the video device to use. Using an invalid video device for video "
"transmission will transmit a test picture."
msgstr ""
"Ange den videoenhet som ska användas. Att använda en felaktig videoenhet för "
"videoöverföring kommer att göra att en testbild skickas."

#: src/pref_window.cpp:1519
msgid "Video Channel:"
msgstr "Videokanal:"

#: src/pref_window.cpp:1521
msgid "The video channel number to use (camera, tv, ...)."
msgstr "Videokanalnumret att använda (kamera, tv, ...)."

#: src/pref_window.cpp:1525
msgid "Video Size:"
msgstr "Videostorlek:"

#: src/pref_window.cpp:1525
msgid "Choose the transmitted video size: QCIF (small) or CIF (large)."
msgstr "Välj den överförda videostorleken: QCIF (liten) eller CIF (stor)."

#: src/pref_window.cpp:1528
msgid "Video Format:"
msgstr "Videoformat:"

#: src/pref_window.cpp:1528
msgid "Here you can choose the transmitted video format."
msgstr "Här kan du välja det överförda videoformatet."

#: src/pref_window.cpp:1531
msgid ""
"If enabled, the video preview mode will be set activated and you will be "
"able to see yourself without being in a call."
msgstr ""
"Om detta är aktiverat kommer videoförhandsgranskningsläget att användas och "
"du kommer att kunna se dig själv utan att genomföra ett samtal."

#: src/pref_window.cpp:1581
msgid "Available Audio Codecs"
msgstr "Tillgängliga ljudkomprimeringsmetoder"

#: src/pref_window.cpp:1617
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/pref_window.cpp:1625
msgid "Info"
msgstr "Info"

#: src/pref_window.cpp:1633
msgid "Bandwidth"
msgstr "Bandbredd"

#. Here we add the audio codecs options
#: src/pref_window.cpp:1697
msgid "Audio Codecs Settings"
msgstr "Inställningar för ljudkomprimeringsmetoder"

#: src/pref_window.cpp:1701
msgid "Jitter Buffer:"
msgstr "Jitter-buffert:"

#: src/pref_window.cpp:1703
msgid "The jitter buffer delay to buffer audio calls (in ms)."
msgstr "Jitter-buffertfördröjningen att buffra ljudanrop (i ms)."

#: src/pref_window.cpp:1707
msgid "GSM Frames per packet:"
msgstr "GSM-ramar per paket:"

#: src/pref_window.cpp:1709
msgid "The number of frames in each transmitted GSM packet."
msgstr "Antalet ramar i varje skickat GSM-paket."

#: src/pref_window.cpp:1713
msgid "G.711 Frames per packet:"
msgstr "G.711-ramar per paket:"

#: src/pref_window.cpp:1715
msgid "The number of frames in each transmitted G.711 packet."
msgstr "Antalet ramar i varje skickat G.711-paket."

#: src/pref_window.cpp:1719
msgid "Enable Silence Detection"
msgstr "Aktivera tystnadsdetektering"

#: src/pref_window.cpp:1721
msgid "Enable/disable the silence detection for the GSM and G.711 codecs."
msgstr ""
"Aktivera/inaktivera tystnadsdetektering för GSM- och G.711-"
"komprimeringsmetoderna."

#: src/pref_window.cpp:1742 src/pref_window.cpp:1897
msgid "General Settings"
msgstr "Allmänna inställningar"

#: src/pref_window.cpp:1747
msgid "Maximum Transmitted FPS:"
msgstr "Maximalt antal överförda ramar per sekund:"

#: src/pref_window.cpp:1749
msgid "The number of video frames transmitted each second."
msgstr "Antalet videoramar som överförs varje sekund."

#: src/pref_window.cpp:1753
msgid "Enable FPS Limitation"
msgstr "Använd begränsning på antalet ramar per sekund"

#: src/pref_window.cpp:1753
msgid "Enable/disable the limit on the transmitted FPS."
msgstr ""
"Aktivera/inaktivera begränsningen på antalet ramar som överförs per sekund."

#: src/pref_window.cpp:1756
msgid "Enable/disable the video transmission."
msgstr "Aktivera/inaktivera videoöverföringen."

#. H.261 Settings
#: src/pref_window.cpp:1760
msgid "H.261 Settings"
msgstr "Inställningar för H.261"

#: src/pref_window.cpp:1764
msgid "Transmitted Video Quality:"
msgstr "Överförd videokvalitet:"

#: src/pref_window.cpp:1766
msgid ""
"The transmitted video quality: choose 100% on a LAN for the best quality, "
"1% being the worst quality."
msgstr ""
"Den överförda videokvaliteten: välj 100% på ett lokalt nätverk för bästa "
"kvalitet. 1% är sämst kvalitet."

#: src/pref_window.cpp:1770
msgid "Received Video Quality:"
msgstr "Mottagen videokvalitet:"

#: src/pref_window.cpp:1772
msgid ""
"The received video quality: choose 100% on a LAN for the best quality, 1% "
"being the worst quality."
msgstr ""
"Den mottagna videokvaliteten: välj 100% på ett lokalt nätverk för bästa "
"kvalitet. 1% är sämst kvalitet."

#: src/pref_window.cpp:1776
msgid "Transmitted Background Blocks:"
msgstr "Överförda bakgrundsblock:"

#: src/pref_window.cpp:1819
msgid "GnomeMeeting Settings"
msgstr "Inställningar för GnomeMeeting"

#: src/pref_window.cpp:1888
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/pref_window.cpp:1892
msgid "Personal Data"
msgstr "Personlig data"

#: src/pref_window.cpp:1902
msgid "H.323 Advanced"
msgstr "Avancerade H.323-inställningar"

#: src/pref_window.cpp:1907
msgid "Directory Settings"
msgstr "Kataloginställningar"

#: src/pref_window.cpp:1913
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"

#: src/pref_window.cpp:1928
msgid "Codecs"
msgstr "Komprimeringsmetoder"

#: src/pref_window.cpp:1932
msgid "Audio Codecs"
msgstr "Ljudkomprimeringsmetoder"

#: src/pref_window.cpp:1938
msgid "Video Codecs"
msgstr "Videokomprimeringsmetoder"

#: src/pref_window.cpp:1944
msgid "Section"
msgstr "Sektion"

#: src/toolbar.cpp:70
msgid "Speakerphone enabled"
msgstr "Högtalartelefon aktiverad"

#: src/toolbar.cpp:81
msgid "Speakerphone disabled"
msgstr "Högtalartelefon inaktiverad"

#: src/toolbar.cpp:201
msgid "ILS Directory"
msgstr "ILS-katalog"

#: src/toolbar.cpp:202
msgid "Find friends on ILS"
msgstr "Sök vänner på ILS"

#: src/toolbar.cpp:209
msgid "Chat"
msgstr "Chatt"

#: src/toolbar.cpp:210
msgid "Make a text chat with your friend"
msgstr "Skapa en textchatt med din kompis"

#: src/toolbar.cpp:218
msgid "Display the control panel"
msgstr "Visa kontrollpanelen"

#: src/toolbar.cpp:298
msgid "Click here to begin to display images from your camera device."
msgstr "Klicka här för att börja visa bilder från din kameraenhet."

#: src/toolbar.cpp:318
msgid "Click here to activate the speaker phone device of your Quicknet card."
msgstr ""
"Klicka här för att aktivera högtalartelefonsenheten på ditt Quicknet-kort."

#: src/toolbar.cpp:339
msgid ""
"Audio Transmission Status. During a call, click here to pause the audio "
"transmission."
msgstr ""
"Ljudöverföringsstatus. Under ett samtal kan du klicka här för att pausa "
"ljudöverföringen."

#: src/toolbar.cpp:361
msgid ""
"Video Transmission Status. During a call, click here to pause the video "
"transmission."
msgstr ""
"Videoöverföringsstatus. Under ett samtal kan du klicka här för att pausa "
"videoöverföringen."

#: src/videograbber.cpp:455 src/videograbber.cpp:456
msgid "Opening Video device"
msgstr "Öppnar videoenhet"

#: src/videograbber.cpp:496
#, c-format
msgid "Successfully opened video device %s, channel %d"
msgstr "Lyckades öppna videoenheten %s, kanal %d"

#: src/videograbber.cpp:499
msgid "Video Device Opened"
msgstr "Videoenhet öppnad"

#: src/videograbber.cpp:507
#, c-format
msgid ""
"Error while opening video device %s, channel %d.\n"
"A test image will be transmitted."
msgstr ""
"Fel vid öppnande av videoenheten %s, kanal %d.\n"
"En testbild kommer att överföras."

#: src/videograbber.cpp:509
msgid "Can't open the Video Device"
msgstr "Kan inte öppna vidoeenheten"

#: src/videograbber.cpp:514
msgid "Error while opening the device."
msgstr "Fel vid öppnande av enheten."

#: src/videograbber.cpp:519
msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
msgstr "Din videodrivrutin stöder inte det begärda videoformatet."

#: src/videograbber.cpp:523
msgid "Could not open the chosen channel with the chosen video format."
msgstr "Kunde inte öppna den valda kanalen med det valda videoformatet."

#: src/videograbber.cpp:527
#, c-format
msgid ""
"Your driver doesn't support the %s format.\n"
" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
"Palette is supported. Set it as GnomeMeeting default with:\n"
" gconftool --set \"/apps/gnomemeeting/devices/color_format\" YOURPALETTE --"
"type string"
msgstr ""
"Din drivrutin stöder inte formatet %s.\n"
" Undersök dokumentationen för din kärndrivrutin så att vilken palett som "
"stöds kan avgöras. Ställ in det som standardalternativet för GnomeMeeting "
"med:\n"
" gconftool --set \"/apps/gnomemeeting/devices/color_format\" DINPALETT --"
"type string"

#: src/videograbber.cpp:531
msgid "Error with the frame rate."
msgstr "Fel med ramhastigheten."

#: src/videograbber.cpp:535
msgid "Error with the frame size."
msgstr "Fel med ramhastigheten."

#: src/videograbber.cpp:650
msgid "Video Device Closed"
msgstr "Videoenhet stängd"

#~ msgid "Device Settings"
#~ msgstr "Enhetsinställningar"

#~ msgid "Always forward to the given host"
#~ msgstr "Vidarebefordra alltid till den angivna värden"

#~ msgid "Forward to the given host if busy"
#~ msgstr "Vidarebefordra till den angivna värden om upptagen"

#~ msgid "Forward to the given host if no answer"
#~ msgstr "Vidarebefordra till den angivna värden om inget svar"

#~ msgid "Forward to this host"
#~ msgstr "Vidarebefordra till denna värd"

#~ msgid "Connection Type - Page 3/4"
#~ msgstr "Anslutningstyp - Sida 3/4"

#~ msgid "Miguel Rodriguez Perez <migrax@terra.es>"
#~ msgstr "Miguel Rodríguez Pérez <migrax@terra.es>"

#~ msgid "Welcome to GnomeMeeting!"
#~ msgstr "Välkommen till GnomeMeeting!"

#~ msgid "Done!"
#~ msgstr "Klar!"

#~ msgid "This enables H.245 Tunnelling mode."
#~ msgstr "Detta aktiverar H.245-tunnlingsläget."

# Detta är felrapporterat som
# http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=82191
#~ msgid "   This script will delete all user GnomeMeeting configuration"
#~ msgstr ""
#~ "   Detta skript kommer att ta bort all användarkonfiguration av "
#~ "GnomeMeeting"

#~ msgid "   including preferences that may be important!"
#~ msgstr "   inklusive inställningar som kan vara viktiga!"

#~ msgid "   depending on it running"
#~ msgstr "   som beror på det körandes"

#~ msgid "   Do you really want to do this?"
#~ msgstr "   Vill du verkligen göra detta?"

#~ msgid "   If so, say \"YES\""
#~ msgstr "   Om ja, svara \"YES\""

#~ msgid "CRITICAL ERROR -- Schema installation is failed."
#~ msgstr "ALLVARLIGT FEL -- Installation av scheman misslyckades."

#~ msgid "I18n Maintainer:"
#~ msgstr "Internationaliseringsansvarig:"

#~ msgid "English Translation:"
#~ msgstr "Svensk översättning:"

#~ msgid "Damien Sandras <dsandras@seconix.com>"
#~ msgstr "Christian Rose <menthos@gnu.org>"

#~ msgid "This setting change will only apply to the next call."
#~ msgstr "Denna inställningsändring kommer endast att påverka nästa samtal."

#~ msgid ""
#~ "The new video quality hint for the received video stream will only apply "
#~ "to the next call."
#~ msgstr ""
#~ "Ett nytt videokvalitetstips för mottaget videoflöde kommer endast att "
#~ "börja gälla för nästa samtal."

#~ msgid "This change will only affect new calls."
#~ msgstr "Denna ändring kommer endast att påverka nya samtal."

#~ msgid "This change will only affect new calls"
#~ msgstr "Denna ändring kommer endast att påverka nya samtal"

#~ msgid ""
#~ "Preview can't be changed during calls. Changes will take effect after "
#~ "this call."
#~ msgstr ""
#~ "Förhandsgranskning kan inte ändras under samtal. Ändringar kommer att "
#~ "börja gälla efter detta samtal."

#~ msgid ""
#~ "Video transmission can't be changed during calls. Changes will take "
#~ "effect after this call."
#~ msgstr ""
#~ "Videoöverföring kan inte ändras under samtal. Ändringar kommer att börja "
#~ "gälla efter detta samtal."

#~ msgid "Incoming call"
#~ msgstr "Inkommande samtal"

#~ msgid ""
#~ "Error while connecting to ILS directory %s, port %s:\n"
#~ "No answer from server."
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid anslutning till ILS-katalogen %s, port %s:\n"
#~ "Inget svar från servern."

#~ msgid "The GNOME text editor"
#~ msgstr "GNOME-textredigeraren"

#~ msgid ""
#~ "Please check your gconf settings and permissions, it seems that gconf is "
#~ "not properly setup on your system"
#~ msgstr ""
#~ "Kontrollera dina gconf-inställningar och gconf-rättigheter, det verkar "
#~ "som om gconf inte är korrekt installerat på ditt system"

#~ msgid "_History"
#~ msgstr "_Historik"

#~ msgid "Control _Panel"
#~ msgstr "Kontroll_panel"

#~ msgid "_Chat Window"
#~ msgstr "_Chattfönster"

#~ msgid "_Settings"
#~ msgstr "_Inställningar"

#~ msgid "1:2"
#~ msgstr "1:2"

#~ msgid "Zoom 1/2x"
#~ msgstr "Zooma 1/2×"

#~ msgid "1:1"
#~ msgstr "1:1"

#~ msgid "2:1"
#~ msgstr "2:1"

#~ msgid "Local"
#~ msgstr "Lokal"

#~ msgid "Remote"
#~ msgstr "Fjärr"

#~ msgid ""
#~ "Error: %s \n"
#~ "You can choose to ignore and continue, or to close GnomeMeeting."
#~ msgstr ""
#~ "Fel: %s\n"
#~ "Du kan välja att ignorera och fortsätta, eller att stänga GnomeMeeting."

#~ msgid "Continue"
#~ msgstr "Fortsätt"

#~ msgid "Update"
#~ msgstr "Uppdatera"

#~ msgid "If enabled, the chat window will be displayed at startup time."
#~ msgstr "Om detta är aktiverat kommer chattfönstret att visas vid uppstart."

#~ msgid "Show Control Panel"
#~ msgstr "Visa kontrollpanel"

#~ msgid "If enabled, the control panel is displayed."
#~ msgstr "Om detta är aktiverat visas kontrollpanelen."

#~ msgid "If enabled, the statusbar is displayed."
#~ msgstr "Om detta är aktiverat visas statusraden."

#~ msgid ""
#~ "If enabled, there is support for a docklet in the Gnome or KDE panel."
#~ msgstr ""
#~ "Om detta är aktiverat aktiveras stöd för en docka i Gnome- eller KDE-"
#~ "panelen."

#~ msgid "GnomeMeeting Preferences"
#~ msgstr "Inställningar för GnomeMeeting"

#~ msgid "Codecs Settings"
#~ msgstr "Inställningar för komprimeringsmetoder"

#~ msgid ""
#~ "Use this button to add the selected codec to the available codecs list"
#~ msgstr ""
#~ "Använd denna knapp för att lägga till den valda komprimeringsmetoden i "
#~ "listan över tillgängliga komprimeringsmetoder"

#~ msgid ""
#~ "Use this button to remove the selected codec from the available codecs "
#~ "list"
#~ msgstr ""
#~ "Använd denna knapp för att ta bort den valda komprimeringsmetoden från "
#~ "listan över tillgängliga komprimeringsmetoder"

#~ msgid "Up"
#~ msgstr "Upp"

#~ msgid ""
#~ "Use this button to move up the selected codec in the preference order"
#~ msgstr ""
#~ "Använd denna knapp för att flytta upp den valda komprimeringsmetoden i "
#~ "prioritetsordning"

#~ msgid "Down"
#~ msgstr "Ned"

#~ msgid ""
#~ "Use this button to move down the selected codec in the preference order"
#~ msgstr ""
#~ "Använd denna knapp för att flytta ner den valda komprimeringsmetoden i "
#~ "prioritetsordning"

#~ msgid "Silence Detection"
#~ msgstr "Tystnadsdetektering"

#~ msgid "GSM Codec Settings"
#~ msgstr "Inställningar för GSM-komprimeringsmetoder"

#~ msgid "G.711 Codec Settings"
#~ msgstr "Inställningar för G.711-komprimeringsmetod"

#~ msgid "Video Codecs Settings"
#~ msgstr "Inställningar för videokomprimeringsmetoder"

#~ msgid "Limit the video transmission to"
#~ msgstr "Begränsa videoöverföringen till"

#~ msgid ""
#~ "Here you can set a limit to the number of frames that will be transmitted "
#~ "each second. This limit is set on the Video Grabber."
#~ msgstr ""
#~ "Här kan du ställa in en begränsning för antalet ramar som kommer att "
#~ "skickas varje sekund. Begränsningen ställs in på videofångaren."

#~ msgid "Video Transmission"
#~ msgstr "Videoöverföring"

#~ msgid "Here you can choose to enable or disable video transmission"
#~ msgstr "Här kan du välja att aktivera eller inaktivera videoöverföring"

#~ msgid "%"
#~ msgstr "%"

#~ msgid "Received Video Quality should be"
#~ msgstr "Mottagen videokvalitet bör vara"

#~ msgid "Limit the bandwidth to"
#~ msgstr "Begränsa bandbredden till"

#~ msgid "kb/s"
#~ msgstr "kb/s"

#~ msgid ""
#~ "Here you can choose the maximum bandwidth that can be used by the H.261 "
#~ "video codec (in kbytes/s)"
#~ msgstr ""
#~ "Här kan du välja den maximala bandbredden som kan användas av H.261-"
#~ "videokomprimeringsmetoden (i kilobyte/sekund)."

#~ msgid "Here you can choose to enable or disable video bandwidth limitation"
#~ msgstr ""
#~ "Här kan du välja att aktivera eller inaktivera begränsning av "
#~ "videobandbredd"

#~ msgid "Enter the video device to use"
#~ msgstr "Ange den videoenhet som ska användas"

#~ msgid "Here you can choose the transmitted video size"
#~ msgstr "Här kan du välja storleken på de överförda videobilderna"

#~ msgid "OKay"
#~ msgstr "OKej"

#~ msgid "Removed Current Gatekeeper"
#~ msgstr "Tog bort nuvarande portvakt"

#~ msgid "Not Registering: Please provide your first name!"
#~ msgstr "Registrerar inte: Ange ditt förnamn!"

#~ msgid "Not Registering: Please provide your last name!"
#~ msgstr "Registrerar inte: Ange ditt efternamn!"

#~ msgid "Not Registering: Please provide a comment!"
#~ msgstr "Registrerar inte: Ange en kommentar!"

#~ msgid "Not Registering: Please provide a location!"
#~ msgstr "Registrerar inte: Ange en plats!"

#~ msgid "Not Registering: Please provide a valid e-mail!"
#~ msgstr "Registrerar inte: Ange en giltig e-postadress!"

#~ msgid "ILS directories to browse"
#~ msgstr "ILS-kataloger att bläddra i"

#~ msgid "ILS directory:"
#~ msgstr "ILS-katalog:"

#~ msgid "Apply filter on"
#~ msgstr "Tillämpa filter på"

#~ msgid "Search Filter"
#~ msgstr "Sökfilter"

#~ msgid "Last name"
#~ msgstr "Efternamn"

#~ msgid "Call This User"
#~ msgstr "Ring upp denna användare"

#~ msgid "Call the selected user"
#~ msgstr "Ring upp den markerade användaren"

#~ msgid "If enabled, the left toolbar will be displayed at startup time"
#~ msgstr ""
#~ "Om detta är aktiverat kommer den vänstra verktygsraden att visas vid "
#~ "uppstart"

#~ msgid "GnomeMeeting General Data"
#~ msgstr "Allmän GnomeMeeting-data"

#~ msgid "Directories Settings"
#~ msgstr "Kataloginställningar"

#~ msgid "ILS Directory:"
#~ msgstr "ILS-katalog:"

#~ msgid "H.323 Gatekeeper Settings"
#~ msgstr "H.323-portvaktsinställningar"

#~ msgid "The Gatekeeper identifier."
#~ msgstr "Portvaktens identifierare."

#~ msgid "Maximum Bandwidth:"
#~ msgstr "Maximal bandbredd:"

#~ msgid ""
#~ "The maximum bandwidth that should be used for the communication. This "
#~ "bandwidth limitation will be transmitted to the gatekeeper."
#~ msgstr ""
#~ "Den maximala bandbredden som ska användas för kommunikation. Denna "
#~ "bandbreddsbegränsning kommer att skickas till portvakten."

#~ msgid ""
#~ "Click here to try your new settings and update the gatekeeper server you "
#~ "are registered to"
#~ msgstr ""
#~ "Klicka här för att prova dina nya inställningar och uppdatera den "
#~ "portvaktsserver som du är registrerad i"

#~ msgid "ILS Settings"
#~ msgstr "ILS-inställningar"

#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"

#~ msgid "%s doesn't seem to be a valid mixer, please fix this!"
#~ msgstr "%s verkar inte vara en giltig mixerenhet, fixa detta!"

#~ msgid "Added hardware audio capabilities"
#~ msgstr "Lade till hårdvaruljudkapabiliteter"

#~ msgid "_Control Panel"
#~ msgstr "_Kontrollpanelen"

#~ msgid "Add"
#~ msgstr "Lägg till"

#~ msgid "Delete"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid ""
#~ "GnomeMeeting is an H.323 compliant program for GNOME.\n"
#~ "This program is not supported by Microsoft."
#~ msgstr ""
#~ "GnomeMeeting är ett H.323-kompatibelt program för GNOME.\n"
#~ "Detta program stöds inte av Microsoft."

#~ msgid "Connect call"
#~ msgstr "Koppla upp samtal"

#~ msgid "Drop call"
#~ msgstr "Koppla från samtal"

#~ msgid "Alias:"
#~ msgstr "Alias:"

#~ msgid "Your driver doesn't support the YUV420P format."
#~ msgstr "Din drivrutin stöder inte YUV420P-formatet."

#~ msgid "Register using the Gatekeeper host"
#~ msgstr "Registrera genom att använda portvaktsvärden"

#~ msgid "Try to discover the Gatekeeper"
#~ msgstr "Försök att upptäcka portvakten"

#~ msgid "Set Audio Player to %s"
#~ msgstr "Ställde in ljudspelarenhet till %s"

#~ msgid "Set Audio Recorder to %s"
#~ msgstr "Ställde in ljudinspelningsenhet till %s"

#~ msgid "%s doesn't seem to be a valid device, please fix this!"
#~ msgstr "%s verkar inte vara en giltig enhet, fixa detta!"

#~ msgid ""
#~ "%d. H.261\n"
#~ " (CIF size)"
#~ msgstr ""
#~ "%d. H.261\n"
#~ " (CIF-storlek)"

#~ msgid ""
#~ "%d. H.261\n"
#~ " (QCIF size)"
#~ msgstr ""
#~ "%d. H.261\n"
#~ " (QCIF-storlek)"

#~ msgid "Usable codecs table:"
#~ msgstr "Tabell över användbara komprimeringsmetoder:"

#~ msgid ""
#~ "%d. MS-GSM\n"
#~ "(%d frames/packet)"
#~ msgstr ""
#~ "%d. MS-GSM\n"
#~ "(%d ramar/paket)"

#~ msgid ""
#~ "%d. G.711-uLaw\n"
#~ " (%d frames/packet)"
#~ msgstr ""
#~ "%d. G.711-uLaw\n"
#~ " (%d ramar/paket)"

#~ msgid ""
#~ "%d. G.711-ALaw\n"
#~ " (%d frames/packet)"
#~ msgstr ""
#~ "%d. G.711-ALaw\n"
#~ " (%d ramar/paket)"

#~ msgid ""
#~ "%d. GSM-06.10\n"
#~ " (%d frames/packet)"
#~ msgstr ""
#~ "%d. GSM-06.10\n"
#~ " (%d ramar/paket)"

#~ msgid "%d. LPC10"
#~ msgstr "%d. LPC10"

#~ msgid "Could not find audio channel"
#~ msgstr "Kunde inte hitta ljudkanal"

#~ msgid "Remote host to contact"
#~ msgstr "Fjärrvärd att kontakta"

#~ msgid "Host:"
#~ msgstr "Värd:"

#~ msgid ""
#~ "This button permits enabling/disabling of silence detection during calls."
#~ msgstr ""
#~ "Denna knapp tillåter att tystnadsdetektering under samtal aktiveras/"
#~ "inaktiveras."

#~ msgid "Click here to display the previous section of the Control Panel."
#~ msgstr "Klicka här för att visa föregående sektion i kontrollpanelen."

#~ msgid "Click here to display the next section of the Control Panel."
#~ msgstr "Klicka här för att visa föregående sektion i kontrollpanelen."

#~ msgid "Remote User"
#~ msgstr "Fjärranvändare"

#~ msgid "_Remote User Info"
#~ msgstr "_Information om fjärranvändare"

#~ msgid "View Remote User Info"
#~ msgstr "Visa information om fjärranvändare"

#~ msgid "_Quick Access Bar"
#~ msgstr "S_nabbåtkomstrad"

#~ msgid "View/Hide the Quick Access Bar"
#~ msgstr "Visa/Dölj snabbåtkomstraden"

#~ msgid "Show Quick Access Bar"
#~ msgstr "Visa snabbåtkomstrad"

#~ msgid "If enabled, the quick access bar is displayed"
#~ msgstr "Om detta är aktiverat visas snabbåtkomstraden"

#~ msgid "Connection Time: %.2ld:%.2ld:%.2ld"
#~ msgstr "Anslutningstid: %.2ld.%.2ld.%.2ld"

#~ msgid "Could not open the player mixer."
#~ msgstr "Kunde inte öppna spelarmixern."

#~ msgid ""
#~ "Cannot register to an empty host. Please specify the host to contact to "
#~ "register with the gatekeeper."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte registrera till en tom värd. Ange värden att kontakta för att "
#~ "registrera med portvakten."

#~ msgid "Please specify a Gatekeeper ID to contact to register."
#~ msgstr "Ange ett portvakts-ID att kontakta för att registrera."

#~ msgid "Added H.261 CIF capability"
#~ msgstr "Lade till H.261 CIF-kapabilitet"

#~ msgid "Added H.261 QCIF capability"
#~ msgstr "Lade till H.261 QCIF-kapabilitet"

#~ msgid "Reinitializing the capabilities"
#~ msgstr "Initierar om kapabiliteterna"

#~ msgid "Added MS-GSM capability with %d frames transmitted with each packet"
#~ msgstr "Lade till MS-GSM-kapabilitet med %d ramar överförda med varje paket"

#~ msgid ""
#~ "Added G.711-uLaw capability with %d frames transmitted with each packet"
#~ msgstr ""
#~ "Lade till G.711-uLaw-kapabilitet med %d ramar överförda med varje paket"

#~ msgid ""
#~ "Added G.711-ALaw capability with %d frames transmitted with each packet"
#~ msgstr ""
#~ "Lade till G.711-ALaw-kapabilitet med %d ramar överförda med varje paket"

#~ msgid ""
#~ "Added GSM-06.10 capability with %d frames transmitted with each packet"
#~ msgstr ""
#~ "Lade till GSM-06.10-kapabilitet med %d ramar överförda med varje paket"

#~ msgid "Added LPC10 capability"
#~ msgstr "Lade till LPC10-kapabilitet"

#~ msgid ""
#~ "Welcome to the new %s release of GnomeMeeting.\n"
#~ "Default settings for the new options\n"
#~ "have been stored in the configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Välkommen till den nya %s-versionen av GnomeMeeting.\n"
#~ "Standardinställningar för de nya alternativen\n"
#~ "har sparats i konfigurationen."

#~ msgid "Transmitted FPS Limit"
#~ msgstr "Begränsning för antal ramar per sekund"

#~ msgid "Updated blocks:"
#~ msgstr "Uppdaterade block:"

#~ msgid "Bandwidth Limitation"
#~ msgstr "Bandbreddsbegränsning"

#~ msgid "LDAP Port:"
#~ msgstr "LDAP-port:"

#~ msgid "The corresponding port: 389 is the standard port"
#~ msgstr "Motsvarande port: 389 är standardporten"

#~ msgid "Detecting available audio and video devices"
#~ msgstr "Detekterar tillgängliga ljud- och videoenheter"

#~ msgid "Building main interface"
#~ msgstr "Bygger huvudgränssnittet"

#~ msgid "Adding Video Capabilities"
#~ msgstr "Lägger till videokapabiliteter"

#~ msgid "Registering to ILS directory"
#~ msgstr "Registrerar i ILS-katalogen"

#~ msgid "Starting the listener thread"
#~ msgstr "Startar lyssnartråden"

#~ msgid "Sorry, no ldap server specified!"
#~ msgstr "Tyvärr, ingen ldap-server är angiven!"

#~ msgid "Sorry, invalid ldap server port!"
#~ msgstr "Tyvärr, ogiltig ldap-serverport!"

#~ msgid "Advanced Settings"
#~ msgstr "Avancerade inställningar"

#~ msgid "Gatekeeper Settings"
#~ msgstr "Portvaktsinställningar"

#~ msgid ""
#~ "Welcome to the new 0.12.2 release of GnomeMeeting.\n"
#~ "Default settings for the new options\n"
#~ "have been stored in the configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Välkommen till den nya 0.12.2-versionen av GnomeMeeting.\n"
#~ "Standardinställningar för de nya alternativen\n"
#~ "har sparats i konfigurationen."

#~ msgid "The port that GnomeMeeting should listen on"
#~ msgstr "Porten som GnomeMeeting ska lyssna på"

#~ msgid "ILS Directory to register to"
#~ msgstr "ILS-katalog att registrera i"

#~ msgid "Gatekeeper Registering Method"
#~ msgstr "Portvaktsregistreringsmetod"

#~ msgid "Gatekeeper Bandwidth"
#~ msgstr "Portvaktsbandbredd:"

#~ msgid "Failed to stop current call"
#~ msgstr "Misslyckades med att stoppa aktuellt samtal"

#~ msgid "Added MS-GSM capability"
#~ msgstr "Lade till MS-GSM-kapabilitet"

#~ msgid "Added G.711-uLaw capability"
#~ msgstr "Lade till G.711-uLaw-kapabilitet"

#~ msgid "Added G.711-ALaw capability"
#~ msgstr "Lade till G.711-ALaw-kapabilitet"

#~ msgid "Added GSM-06.10 capability"
#~ msgstr "Lade till GSM-06.10-kapabilitet"

#~ msgid ""
#~ "Enable or disable silence detection. If silence detection is enabled, "
#~ "silences will not be transmitted over the Internet."
#~ msgstr ""
#~ "Aktivera eller inaktivera tystnadsdetektering. Om tystnadsdetektering är "
#~ "aktiverad kommer inte tystnad att skickas över Internet."

#~ msgid "Preview Video Settings"
#~ msgstr "Förhandsgranska videoinställningar"

#~ msgid "Error with the video format."
#~ msgstr "Fel med videoformatet."

#~ msgid "ILS directories list:"
#~ msgstr "Lista över ILS-kataloger:"

#~ msgid "Can't create applet!\n"
#~ msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"

#~ msgid "Startup without applet support"
#~ msgstr "Starta utan panelprogramstöd"

#~ msgid "Register to ILS directory"
#~ msgstr "Registrera i ILS-katalogen"

#~ msgid "These settings are correct."
#~ msgstr "Dessa inställningar stämmer."

#~ msgid ""
#~ "A call is currently in progress, please disconnect before trying to quit."
#~ msgstr "Ett samtal pågår redan, koppla ifrån innan du försöker avsluta."

#~ msgid "Are you sure you want to quit?"
#~ msgstr "Är du säker på att du vill avsluta?"

#~ msgid "Error while registering to ILS directory"
#~ msgstr "Fel vid registrering i ILS-katalogen"

#~ msgid ""
#~ "Could not open the selected video device, but video transmission is "
#~ "enabled.\n"
#~ "GnomeMeeting will transmit a test image to the remote party during "
#~ "communications."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte öppna den valda videoenheten, men videoöverföring är "
#~ "aktiverad.\n"
#~ "GnomeMeeting kommer att skicka en testbild till fjärrparten vid "
#~ "kommunikation."

#~ msgid "Calling..."
#~ msgstr "Ringer upp..."

#~ msgid "_Notebook"
#~ msgstr "_Flikhäfte"

#~ msgid "Show Notebook"
#~ msgstr "Visa flikhäfte"

#~ msgid "Could not start listener."
#~ msgstr "Kunde inte starta lyssnare."

#~ msgid "Simply enter the audio mixer to use"
#~ msgstr "Ange den ljudmixer som ska användas"

#~ msgid "Listener started"
#~ msgstr "Lyssnare startad"

#~ msgid "_Audio Transmission"
#~ msgstr "_Ljudöverföring"

#~ msgid "_Video Transmission"
#~ msgstr "_Videoöverföring"

#~ msgid "_Pause"
#~ msgstr "_Pausa"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.