Re: dateconfig igen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-21 20:15:15

Kära alla: ögna igenom och lämna kommentar

>>>>>>#: ../timezone_gui.py:116
>>>>>>N msgid "System clock uses UTC"
>>>>>>N msgstr "Systemklockan använder UTC"
>>>>>>

Alternativ:
"Systemklockan visar UTC"
"Systemklockan använder UTC"
"Systemklockan går efter UTC"

>"Använder" är bättre, även om jag inte tycker det heller är riktigt
>bra.  Det ligger något i invändningen att klockan inte "använder" tid
>i samma mening som den använder ström.  Men i någon mening använder
>den en tid som referens, så helt fel är det inte.
>  
>
Jag tycker iofs att det inbjuder lika mycket till feltolkning (felaktig 
innebörd) i "klockan använder UTC" som i "klockan går efter UTC". Hela 
min argumentation grundade sig i att man behandlar systemklockan som 
vilken klocka som helst, och då är som du påpekar "visar" helt klart det 
mest naturliga alternativet (imho).

Skulle man kunna skriva något i stil med "Systemklockan [är in]ställd 
efter UTC"?

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.