Re: dateconfig igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 00:43:31

tis 2002-05-07 klockan 15.41 skrev Fredrik Wendt:
> >>> #: ../timezone_gui.py:116
> >>>N msgid "System clock uses UTC"
> >>>N msgstr "Systemklockan använder UTC"
> >>
> >>Det känns som att "använder" är fel ord om vilken tid en klocka visar. 
> >>"Min klocka går efter Londontid" känns mer rätt, således föreslår jag 
> >>"Systemklockan går efter universaltid (UTC)".
> >
> >Jag förstår inte varför "använder" är fel. "Klockan visar universaltid",
> >"systemet använder universaltid", "systemklockan använder universaltid".
> >Eller menar du att just eftersom efterledet är "klockan" är "går efter"
> >bättre?
>
> Ja precis, men jag behöver inte ha rätt :)
>     Det låter konstigt när en klocka använder något annat än ström från 
> ett batteri, eller energi från någon annan energikälla. Oavsett om 
> klockan tillhör ett system, sitter på en vägg eller min arm skulle jag 
> inte säga att den använder UTC, CET eller Internettid. Den visar kanske 
> svensk tid, går efter universaltid men använder mestadels 
> mekaniska/elektroniska komponenter/radiovågor/atomur för att gå/visa rätt.

Hmm, jag tror jag köper din argumentation, men eftersom det här påverkar
en hel del översättningar jag har gjort ser jag gärna att andra också
säger vad de tycker om detta. Så vad tycker andra?


Christian> PS. Vad använder du för MUA? Mozilla Mail lyckas inte tråda(/träda) upp 
> svar från dig som väntat, inget blir djupare än en nivå. DS

Evolution 1.0.3 (1.0.2 när jag skickade det tidigare brevet). Konstigt
att de inte trådas. Upplever andra samma problem?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.