Re: soundtracker-0.6.5

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-21 01:10:57

mån 2002-05-20 klockan 21.58 skrev Patrik Wallstrom:
> > G msgid "Use anti-aliased envelope editor"
> > G msgstr "Använd kuvertredigerare med kantutjämning"
> 
> Som musiker skulle jag bli ivägskrämd med ovanstående formulering.

Jättebra att vi har en musiker på listan! (Problemet jag har haft med
SoundTracker är att jag inte kan den speciella trackerterminologin).


> Jag måste springa iväg och se i en synth-manual för att se vad detta borde
> heta.

Gör gärna det!


> Yamaha behåller envelop för att undvika förvirring. Envelopredigering alltså.

Okej, då kallar vi det envelop genomgående då. Tack!


> > N "Unused instruments: %d (used: %d)\n"
> > N "\n"
> > N "Clear unused and reorder playlist?\n"
> > N msgstr ""
> > N "Oanvända mönster: %d (använda: %d)\n"
> > N "Oanvända instrument: %d (använda: %d)\n"
> > N "\n"
> 
> Mönster är olycklig översättning av pattern, men jag har inget bra
> förslag just nu. Kanske behölla pattern.

Då behåller jag hellre mönster. Men kan du hitta vad som använts i
tidigare svenska översättningar är det såklart bra.


> > #: app/audioconfig.c:62
> > msgid "Playback Output"
> > msgstr "Spela upp utmatning"
> > 
> > #: app/audioconfig.c:68
> > msgid "Editing Output"
> > msgstr "Redigerar utmatning"
> 
> Jag gissar att Output syftar på vilket ljudkort, eller typ OSS / ALSA,
> man vill ha i programmet. En
> konfigurationsinställning. Uppspelningsport
> är nog bättre på den första, på den andra vet jag inte.

"Uppspelningsenhet" på den första? Jag ändrar till det. Tack!
"Redigerar uppspelning" får det bli på den andra.


> > #: app/drivers/alsa-input.c:426 app/drivers/alsa-output.c:426
> > #: app/drivers/oss-input.c:261 app/drivers/oss-output.c:418
> > msgid "Required sound output format not supported.\n"
> > msgstr "Det ljudutmatningsformat som krävs stöds inte.\n"
> 
> Ljudutmatning klingar fortfarande falskt i mina öron. Ljudutgångens
> format?
> (Handlar kanske om att man vill spela upp en 5555Hz sampling på en
> port som bara stöder 11025/22050/44100...)

"Ljuduppspelningsformat" kanske? Jag ändrar till det.


> > #: app/drivers/esd-output.c:161
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Couldn't connect to ESD for sound output:\n"
> > "%s"
> > msgstr ""
> > "Kunde inte ansluta till ESD för ljudutmatning:\n"
> > "%s"
> 
> Ljuduppspelning eller uppspelning av ljud.

Ändrar till ljuduppspelning. Tack!


> > #: app/drivers/oss-output.c:385
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Couldn't open %s for sound output:\n"
> > "%s"
> > msgstr ""
> > "Kunde inte öppna %s för ljudutmatning:\n"
> > "%s"
> 
> Samma här.

Ja. Fixat.


> > #: app/envelope-box.c:985
> > msgid ""
> > "Graphical\n"
> > "Envelope\n"
> > "Editor\n"
> > "only in\n"
> > "GNOME Version"
> > msgstr ""
> > "Grafisk\n"
> > "kuvertredigerare\n"
> > "endast i\n"
> > "GNOME-versionen"
> 
> Behåll "envelop".

Mmm. Tack.


> > #: app/envelope-box.c:1000
> > msgid "Sustain"
> > msgstr "Uthållning"
> 
> Sustain syfter på "Attack / Sustain / Release / Decay". Utklangning är
> ett bättre svenskt ord, för att undvika förvirring kanske man bör
> behålla den engelska termen.

Nja, jag tycker "utklangning" förklarar bra mycket bättre vad det
handlar om, så jag ändrar till det. Tack!


> > #: app/gui-settings.c:95
> > msgid "Scopes Frequency"
> > msgstr "Skopfrekvens"
> 
> Scopes syftar på oscilloscope, skop är helfel.

Okej, då skriver jag ut "oscilloskopfrekvens" då.


> > #: app/gui-settings.c:364
> > msgid "Horizontal effect column editing"
> > msgstr "Horisontell effekt vid kolumnredigering"
> 
> Detta handlar om "effekt"-siffror i en viss kolumn, detta är en
> märklig tingest. Man bör nog titta i applikationen för att få en
> korrekt översättning.

Har du möjlighet att undersöka detta?


> > #: app/gui-settings.c:371
> > msgid "Asynchronous (IT-style) pattern editing"
> > msgstr "Asynkron mönsterredigering (IT-sätt)"
> 
> pattern, eller nåt annat. IT-sättet, eller IT-metoden vore kanske
> bättre. IT är Impulse Tracker, detta syftar alltså på att programmet
> ska imitera beteendet hos IT.

"IT-metoden" får det bli. Tack för förklaringen.


> > #: app/gui-settings.c:406
> > msgid "Scopes buffer size [MB]"
> > msgstr "Skopbuffertstorlek [MB]"
> 
> Oscilloscope.

"Oscilloskopbuffertstorlek" då :)


> > #: app/gui-settings.c:449
> > msgid "Track line format:"
> > msgstr "Spåra radformat:"
> 
> Track syftar nog inte på spåra, utan spåret. "Spårets radformat:"
> kanske är bättre, eller behålla engelskans track.

"Radformat för spår" kanske. Jag ändrar till det.


> > #: app/gui-subs.c:34
> > msgid "Playing pattern..."
> > msgstr "Spelar mönster..."
> 
> Jag blir mer och mer allergisk mot mönster nu. :)

Hmm, har du ett alternativ (förutom att behålla "pattern" oöversatt då).


> > #: app/instrument-editor.c:75
> > msgid "VolFade"
> > msgstr "Volymborttoning"
> > 
> > #: app/instrument-editor.c:76
> > msgid "VibSpeed"
> > msgstr "Vibrationshast."
> > 
> > #: app/instrument-editor.c:77
> > msgid "VibDepth"
> > msgstr "Vibrationsdjup"
> > 
> > #: app/instrument-editor.c:78
> > msgid "VibSweep"
> > msgstr "Vibrationssvep"
> 
> Vet inte om man vill behålla dessa på engelska...

Varför? Förekommer de inte översatta?


> > #: app/instrument-editor.c:229
> > msgid "Volume envelope"
> > msgstr "Volymkuvert"
> 
> Volym-envelop (egentligen amplitud-envelop, dålig engelska här)

Om vi ändå försvenskat "envelope" till "envelop" lär inte bindestreck
behövas. Ändrar till "volymenvelop".


> > #: app/instrument-editor.c:237
> > msgid "Panning envelope"
> > msgstr "Panoreringskuvert"
> 
> Panorerings-envelop

Dito. Fixat.


> > #: app/menubar.c:411
> > msgid "Increment cmd value"
> > msgstr "Öka kommandovärde"
> > 
> > #: app/menubar.c:413
> > msgid "Decrement cmd value"
> > msgstr "Minska kommandovärde"
> 
> cmd syftar kanske på något särskilt, ska man översätta detta?

Vet inte exakt vad det syftar på, men cmd brukar alltid vara kommando.


> > #: app/menubar.c:436 app/menubar.c:483
> > msgid "_Interpolate effects"
> > msgstr "_Interpolera effekter"
> 
> Interpolerings-effekter

Borde det inte ha stått "_Interpolation effects" i så fall? Jag är
osäker på om jag ska ändra.


> > #: app/sample-editor.c:328
> > msgid "Set as loop"
> > msgstr "Ställ in som slinga"
> 
> Det är inte fel att använda loop här.

Vi brukar översätta "loop" med "slinga". Ser inte varför detta skulle
vara ett undantag.


> > #: app/sample-editor.c:336
> > msgid "RelNote"
> > msgstr "Versionsinformation"
> 
> Fel.

Vad är det då?


Tackar för kommentarerna. Ser gärna svar på mina svar. :)
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/soundtracker-0.6.5.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.