Re: anaconda igen

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-13 22:56:43

>  #: ../rescue.py:189
>  msgid ""
>  "An error occured trying to mount some or all of your system. Some of it may "
>  "be mounted under /mnt/sysimage.\n"
>  "\n"
>  "Press <return> to get a shell. The system will reboot automatically when you "
>  "exit from the shell."
>  msgstr ""
>  "Ett fel inträffade vid försök att montera en del av eller hela ditt system. "
>  "En del kan ha monterats under /mnt/sysimage.\n"
>  "\n"
> G "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer att starta om "
> G "automatiskt när du avslutar skalet."
> N "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer att "
> N "automatiskt startas om när du avslutar skalet."

'startas om automatiskt' låter mer svenskt.

>  #: ../rescue.py:196
>  msgid ""
>  "You don't have any Linux partitions. Press return to get a shell. The system "
>  "will reboot automatically when you exit from the shell."
>  msgstr ""
>  "Du har inga Linuxpartitioner. Tryck på Retur för att komma till ett skal. "
> G "Systemet kommer att starta om automatiskt när du avslutar skalet."
> N "Systemet kommer att automatiskt startas om när du avslutar skalet."

dito.

>  #: ../iw/bootdisk_gui.py:54 ../textw/bootdisk_text.py:75
>  #, python-format
>  msgid ""
> G "The boot disk allows you to boot your Red Hat Linux system from a floppy "
> G "diskette.\n"
> N "The boot disk allows you to boot your %s system from a floppy diskette.\n"
>  "\n"
>  "Please remove any diskettes from the floppy drive and insert a blank "
>  "diskette. All data will be ERASED during creation of the boot disk."
>  msgstr ""
> G "Startdisketten låter dig starta ditt Red Hat Linux-system från en diskett.\n"
> N "Startdisketten låter dig starta ditt %s-system från en diskett.\n"
>  "\n"
> G "Ta bort alla disketter från diskettstationen och sätt i en tom diskett. All "
> G "data kommer att TAS BORT under skapandet av startdisketten."
> N "Ta bort eventuella disketter från diskettstationen och sätt i en tom "
> N "diskett. All data kommer att TAS BORT under skapandet av startdisketten."

'under skapandet av startdisketten' -> 'när startdisketten skapas'.

>  #: ../textw/welcome_text.py:23
>  #, python-format
>  msgid ""
> G "Welcome to Red Hat Linux!\n"
> N "Welcome to %s!\n"
>  "\n"
> G "This installation process is outlined in detail in the Official Red Hat "
> G "Linux Installation Guide available from Red Hat, Inc. If you have access to "
> G "this manual, you should read the installation section before continuing.\n"
> N "This installation process is outlined in detail in the Official %s "
> N "Installation Guide available from Red Hat, Inc. If you have access to this "
> N "manual, you should read the installation section before continuing.\n"
>  "\n"
> G "If you have purchased Official Red Hat Linux, be sure to register your "
> G "purchase through our web site, http://www.redhat.com/."
> N "If you have purchased Official %s, be sure to register your purchase through "
> N "our web site, http://www.redhat.com/."
>  msgstr ""
> G "Välkommen till Red Hat Linux!\n"
> N "Välkommen till %s!\n"
>  "\n"
> G "Denna installation är beskriven i detalj i \"Official Red Hat Linux "
> G "Installation Guide\" som finns tillgänglig från Red Hat, Inc. Om du har "
> G "tillgång till denna manual bör du läsa igenom sektionen om installation "
> G "innan du fortsätter.\n"
> N "Denna installation är beskriven i detalj i \"Official %s Installation Guide"
> N "\" som finns tillgänglig från Red Hat, Inc. Om du har tillgång till denna "
> N "manual bör du läsa igenom sektionen om installation innan du fortsätter.\n"

'the section' borde bli 'kapitlet' eller 'stycket'. På svenska
är inte text indelad i sektioner. Ordagrant översatt borde
'section' bli 'paragraf', men det käns dock fel här.

>  #: ../textw/welcome_text.py:43
>  #, python-format
>  msgid ""
> G "Welcome to the Red Hat Linux!\n"
> N "Welcome to %s!\n"
>  "\n"
>  "You have entered reconfiguration mode, which will allow you to configure "
>  "site-specific options of your computer.\n"
>  "\n"
>  "To exit without changing your setup select the Cancel button below."
>  msgstr ""
> G "Välkommen till Red Hat Linux!\n"
> N "Välkommen till %s!\n"
>  "\n"
> G "Du har kommit in i omkonfigurationsläget, som kommer att låta dig göra "
> G "lokala inställningar av din dator.\n"
> N "Du har kommit in i omkonfigurationsläget, som kommer att låta dig "
> N "konfigurera lokala inställningar av din dator.\n"

'kommit in i' blir bättre som 'kommit till', tycker jag.

>  #: ../loader/loader.c:1228
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "If you would like to test additional media, insert the next CD and press \"%s"
> N "\". You do not have to test all CDs, although it is recommended you do so at "
> N "least once.\n"
> N "\n"
> N "To begin the installation process insert CD #1 into the drive and press \"%s"
> N "\"."
> N msgstr ""
> N "Om du vill testa ytterligare media sätter du in nästa cd och trycker \"%s\". "
> N "Du behöver dock inte testa alla cdskivor, även om det rekommenderas att du "
> N "gör det minst en gång.\n"
> N "\n"
> N "För att börja installationen stoppar du in den första cdskivan i enheten och "
> N "trycker \"%s\"."

Ynf, ett litet bindestreck mellan cd och skivan kan man väl ha i alla fall?

>  #: ../loader/loader.c:1249 ../loader/loader.c:1363
>  #, c-format
>  msgid ""
> G "I could not find a Red Hat Linux CDROM in any of your CDROM drives. Please "
> G "insert the Red Hat CD and press \"OK\" to retry."
> N "The %s CD was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s CD "
> N "and press %s to retry."
>  msgstr ""
> G "Jag kunde inte hitta en Red Hat Linux-cd i någon av dina cdromenheter. Sätt "
> G "i Red Hat-cdskivan och tryck \"OK\" för att försöka igen."
> N "%s-cd:n kunde inte hittas i någon av dina cdromenheter. Sätt i %s-cd:n och "
> N "tryck %s för att försöka igen."

Samma här .'cd-rom-enheter' i minst fem år till, eller är jag
för konservativ?


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.