Re: LifeLines Obs. ompostning

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-20 23:39:19

mån 2002-05-20 klockan 22.47 skrev Jens Arvidsson:
> > >  #: gedlib/messages.c:194
> > > N msgid "There is something wrong with the data."
> > > N msgstr "Något är fel i datana."
> > 
> > Heter "data" (som ju är plural i sig) i bestämd form verkligen "datana"?
> > Jag har hört "datat" som bestämd form plural tidigare, men är inte säker
> > på att det är korrekt det heller.
> 
> Jag hoppas att jag kan skylla "datana" på att jag slagit upp det i min
> ordbok, för det låter ju inte alls bra. Det måste vara bättre med
> "data".

Jo.


> > >  #: gedlib/messages.c:233
> > >  #, c-format
> > > N msgid "(Separator is %s)"
> > > N msgstr "(Separatorn är %s)"
> > 
> > När jag hör "separator" tänker jag på en sådan där sak som en viss Laval
> > uppfann en gång i tiden. ;)
> 
> Hoppsan! Så var det ju inte tänkt. :-)
> 
> 
> > "Åtskillnadstecken" kanske? Finns säkert på fler ställen.
> 
> "Åtskillnadstecken" är ju tydligt, men känns lite otympligt
> tycker jag. Skulle "avdelare" kunna fungera?

Kanske.


> > >  #: gedlib/messages.c:269
> > > N msgid "Use original keys from GEDCOM file?"
> > > N msgstr "Använd ursprungliga nycklar från GEDCOM-filen?"
> > 
> > användA. Programmet frågar om vad programmet ska göra.
> 
> Jag kan inte förklara varför, men "använda" känns tydligt fel i
> sammanhanget. Blir inte satsen ofullständig då? "Vill du använda"
> känns i så fall bättre, iallafall i mina öron.
> 
> Men jag får erkänna att jag inte förstår varför det inte kan stå i
> imperativ? Det låter inte fel för mig, fastän jag försöker!

Det har nog att göra med att det är ett frågetecken efter. Utan
frågetecken hade det varit helt rätt med imperativ. I frågor ska dock
verbet vara i grundform (jfr "Ska jag springa?"). Visserligen har man
inte med förledet här men jag tycker det blir samma sak. Jfr "Spring?"
(fel) med "Springa?" (rätt).


> > >  #: gedlib/messages.c:317
> > > N msgid "EMT INST"
> > > N msgstr ""
> > 
> > Oöversatt?
> 
> Ja, jag förstår den inte. Jag ser att en signal "SIGEMT" omnämns i
> ordlistan, men jag är osäker på om och hur jag kan koppla den till
> ovanstående. (Bör jag märka upp sådana strängar som jag inte klarat ut
> att översätta på något särskilt sätt, förresten?)

Det kan vara bra, och typ någon kommentar om varför. Det gör att man
säkert vet att något inte är oöversatt av misstag, och enklare kan komma
med förslag direkt när man granskar.


> > >  #: gedlib/messages.c:325
> > > N msgid "TEMINATE FROM KILL"
> > > N msgstr ""
> > 
> > Oöversatt?
> 
> Ja.

Säker? :)
Du kanske förresten vill felrapportera att "TERMINATE" saknar ett R.


> > >  #. The following 5 choices look best if padded to same length (70 chars after spaces)
> > >  #: gedlib/messages.c:490
> > > N msgid "s Edit custom sort table    "
> > > N msgstr "s Redigera anp. sorteringstabell"
> > > N 
> > >  #: gedlib/messages.c:491
> > > N msgid "p Edit custom sort prefix table "
> > > N msgstr "p Red. anp. prefixsorteringstab."
> > > N 
> > >  #: gedlib/messages.c:492
> > >  #, fuzzy
> > > N msgid "c Edit custom codepage mapping "
> > > N msgstr "c Red. anp. codepage-mappning  "
> > > N 
> > >  #: gedlib/messages.c:493
> > > N msgid "l Edit custom lower case mapping"
> > > N msgstr "l Red. anp. mappning av gemener "
> > > N 
> > >  #: gedlib/messages.c:494
> > > N msgid "u Edit custom upper case mapping"
> > > N msgstr "u Red. anp. mappning av versaler"
> > 
> > Dessa får inte plats antar jag om de skrivs ut i sin helhet?
> 
> Det står ju faktiskt att det går att ha 70 tecken ovan. Jag ska kolla
> om jag har trasslat till det i onödan igen.

Okej.


> > >  #: gedlib/messages.c:568
> > > N msgid "B.C.E."
> > > N msgstr ""
> > > N 
> > >  #: gedlib/messages.c:569
> > > N msgid "BCE"
> > > N msgstr ""
> > 
> > Oöversatt?
> 
> Jo... Det rör väl sig om det här "religiöst neutrala"
> ersättningsbegreppet för fkr/ad, "common era", gissar jag. Jag har
> inte sett det användas på svenska själv, så jag vet inte riktigt hur
> jag ska göra.

Kanske översätta det till samma som e.Kr./f.Kr.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.