Re: Att översättas

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-20 17:07:39

> Göran, du kanske ska höra med honom om hur
> TP-aktiv han är?

Jag tar och hör lite med honom.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.