LifeLines

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-20 17:54:34

> Här är nya LifeLines. Det har kommit till mycket nytt, så diffen är
> stor, men i och med detta ska tydligen alla meddelanden i programmet
> finnas med i po-filen.

Jag försökte ta en titt på detta, men det verkar som det är lite
konstigt kodat.  Dels har du använt likhetestecken i avskiljaren
mellan delarna (MIME boundary), vilket förvirrade min läsare.

Men allvarligare än det var hur svenska tecken var kodade.  Det stod i
huvudet att det skulle vara UTF8, men det verkar inte stämma.  Det
verkar istället som om alla svenska tecken är kodade med EF BF BD.
Oavsett VILKET tecken det är!  Något är uppenbarligen trasigt här

> N msgstr "lines [-adkrwifmntcuFyxo] [databas]   # Anv=EF=BF=BDnd -F f=EF=BF=
> =BDr finsk databas"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.