Re: apacheconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-20 16:49:19

mån 2002-05-13 klockan 17.23 skrev Martin Norbäck:
> Svenska språknämnden föreslår "begäranden".
> 
> http://www.spraknamnden.se/fragor/fos_2.htm#ansokan

Jag har lagt till detta till vår ordlista nu
(http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.