Re: apacheconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-20 16:37:53

mån 2002-05-13 klockan 17.17 skrev Fredrik Wendt:
> >>Det jag reagerade över är att det inte finns något ord för plural av 
> >>begäran,
> >
> >Finns det inte? Jag använder en begäran, flera begäran ("regeringen
> >framställde flera begäran om deras utlämnande").
> >  
> (Med risk för att få skit för varifrån jag fått detta påstående:) SAOL 
> har ingen indikation om plural av begäran.

Mm, min ordlista har det inte heller. Men jag har ändrat apacheconf till
att använda "begäranden" som norpan påpekade att Svenska språknämnden
rekommenderade (tack norpan!).

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/redhat/apacheconf.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.