Re: Att översättas

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-20 16:35:39

> Jag borde visserligen jobba vidare med översättningen av LyX, men jag kan
> ta mig an gpsdrive också.

Bra!  Då anmäler jag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.