Re: nano-1.1.9

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-14 11:36:57

Christian Rose writes:
> Vad har du för alternativa förslag?
> Jag är medveten om skillnaden, men kunde inte komma på ett bra alternativ.

Jag hade inget på rak arm, men tänkte kolla hur du uppfattade orden
innan jag funderade alltför mycket.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.