Re: nano-1.1.9

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-14 11:26:37

On Tue, 14 May 2002, Göran Uddeborg wrote:
> >  #: files.c:1412 files.c:1418 files.c:1427
> >  #, c-format
> > N msgid "Could not open %s for prepend: %s"
> > N msgstr "Kunde inte öppna %s för infogande: %s"
> > N
> >  #. Try a rename??
> >  #: files.c:1465 files.c:1474 files.c:1479
> >  #, c-format
> >
> >  #: files.c:1544
> > N msgid "Prepend Selection to File"
> > N msgstr "Infoga markering till fil"
> > N
> >  #: files.c:1547
> >
> >  #: files.c:1556
> > N msgid "File Name to Prepend"
> > N msgstr "Filnamn att infoga"
> > N
> >  #: files.c:1559
> >
> >  #: global.c:375
> > N msgid "Prepend to the current file"
> > N msgstr "Infoga i den aktuella filen"
>
> >  #: global.c:735
> > N msgid "Prepend"
> > N msgstr "Infoga"
>
> För mig säger inte ordet "infoga" att det är före texten, vilket
> däremot "prepend" gör. Tolkar du något av orden annorlunda än jag?

Vad har du för alternativa förslag?
Jag är medveten om skillnaden, men kunde inte komma på ett bra alternativ.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.