binutils-2.12-pre020121, första delen.

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-14 17:46:40

Tommy Pettersson writes:
> "Project-Id-Version: binutils 2.11\n"

Den har du glömt uppdatera.

> #: addr2line.c:312 nm.c:447 objdump.c:2800
> #, c-format
> msgid "unknown demangling style `%s'"
> msgstr "okänd avkodningsstil \"%s\""

Jag tror vi diskuterat det någon gång, men numera brukar jag tycka att
det är bäst att använda uttrycken "mangla" och "avmangla" även på
svenska.

> #: ar.c:266
> msgid " command specific modifiers:\n"
> msgstr " modifierare för kommandona:\n"

Jag tycker du kan behålla "specifika" i översättningen, så att man
förstår att de tillhör vissa speciella kommandon.

> #: ar.c:276
> msgid " [s]     - create an archive index (cf. ranlib)\n"
> msgstr " [s]     - indexera arkivet (se ranlib)\n"

"cf" betyder väl "jämför"?

Eventuellt skulle du vara lite mer exakt trogen orginalet i din
formulering, för att förtydliga att man skapar ett index, inte stoppar
in arkivet i något existerande index. Jag vet inte om någon skulle
missförstå i praktiken, men för säkerhets skull.

> #: debug.c:1194
> msgid "debug_record_variable: no current block"
> msgstr "debug_record_variable: inget aktuell block"

aktuellT

> #: dlltool.c:1182 resrc.c:271
> #, c-format
> msgid "wait: %s"
> msgstr "wait: %s"

Är det systemanropet som avses, eftersom du inte översatt?

> #: dlltool.c:1187 dllwrap.c:455 resrc.c:276
> #, c-format
> msgid "subprocess got fatal signal %d"
> msgstr "subprocessen fick fatal signal %d"

Någon kom på att vi borde översätta "fatal" med "ödesdiger".

> #: dlltool.c:2851
> msgid "Created lib file"
> msgstr "Skapade biblioteksfilen"

Kommer det något namn på den här? Annars blir det ju fel att övergå
till bestämd form.

> #: dlltool.c:3142
> msgid "  -e --output-exp <outname> Generate an export file.\n"
> msgstr "  -e --output-exp <ut-namn> Generera en exportfil.\n"
> 
> #: dlltool.c:3143
> msgid "  -l --output-lib <outname> Generate an interface library.\n"
> msgstr "  -l --output-lib <ut-namn> Generera ett gränssnitts-bibliotek.\n"

Hmm, finns det någon anledning att ha bindestreck i "utnamn"?

> #: dlltool.c:3145
> msgid ""
> "  -D --dllname <name>    Name of input dll to put into interface lib.\n"
> msgstr ""
> "  -D --dllname <namn>    Namn på indata-dll att infoga i "
> "gränssnitts-biblioteket.\n"

I "gränssnittsbiblioteket" bör det inte vara något bindestreck.

> #: dlltool.c:3155
> msgid ""
> "  -U --add-underscore    Add underscores to symbols in interface "
> "library.\n"
> msgstr ""
> "  -U --add-underscore    Sätt dit understreck på symboler i "
> "gränssnitts-biblioteket.\n"

Ett extra bindestreck igen.

> #: dllwrap.c:532
> msgid "  --dry-run       Show what needs to be run\n"
> msgstr "  --dry-run       Visa (utan att göra) vad som behöver göras\n"

Jag tror inte du behöver parentesen.

> # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> # kolonet på alla 4 strängar.
> #: dllwrap.c:1014
> #, c-format
> msgid "DLLTOOL name  : %s\n"
> msgstr "DLLVERKTYG namn  : %s\n"
> 
> # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> # kolonet på alla 4 strängar.
> #: dllwrap.c:1015
> #, c-format
> msgid "DLLTOOL options : %s\n"
> msgstr "DLLVERKTYG flaggor : %s\n"
> 
> # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> # kolonet på alla 4 strängar.
> #: dllwrap.c:1016
> #, c-format
> msgid "DRIVER name   : %s\n"
> msgstr "ENHET namn     : %s\n"
> 
> # Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
> # kolonet på alla 4 strängar.
> #: dllwrap.c:1017
> #, c-format
> msgid "DRIVER options : %s\n"
> msgstr "ENHET flaggor   : %s\n"

Fast ett blanktecken kan du väl ta bort? Normalt har man ju inte
mellanrum före kolon. Så för den längsta strängen bör det väl kunna
följa direkt på?

> #: ieee.c:548
> msgid "unsupported IEEE expression operator"
> msgstr "ostödd IEEE-uttrycksoperatorn"

"ostödd" låter konstigt. Kanske "ej stödd" istället? (Christian som
har ett horn i sidan på ordet "ej" skulle väl sagt "inte stödd"
istället antar jag. :-)

> #: ieee.c:1381 ieee.c:1453 ieee.c:2152
> msgid "illegal variable index"
> msgstr "otillåtet variabel-index"

Här kan du nog stryka bindestrecket igen.

> #. Reserved for FORTRAN common.
> #: ieee.c:2355
> msgid "unsupported ATN11"
> msgstr "TN11 stöds inte"

Du tappade bort ett "A".

> #: ieee.c:2442
> msgid "unexpected string in C++ misc"
> msgstr "oväntad textsträng i C++-misc"

"Textsträng" skulle nog lett mig att tro att det är en sträng i
C++-mening, antingen en sådan som skrivs inom citationstecken eller
ett objekt i klassen "string". Inte något värde i objektmodulen, typ
ett namn på en funktion.

Vet du om det är det, eller vad det är för slags sträng som avses?

> #: ieee.c:3183
> msgid "undefined C++ vtable"
> msgstr "odefinierad C++-v-tabell"

Hmm, "vtable" är för mig ett fast begrepp som heter just så. Men det
kanske är dumt, v-tabell kanske inte är så dumt. Jag vet inte riktigt
vad jag tycker, men jag har pekat på det så att andra kan tycka också.

Så långt hann jag just nu. Fortsättning följer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.