nano-1.1.9

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-14 11:24:14

Christian Rose writes:
>  #: files.c:1412 files.c:1418 files.c:1427
>  #, c-format
> N msgid "Could not open %s for prepend: %s"
> N msgstr "Kunde inte öppna %s för infogande: %s"
> N 
>  #. Try a rename??
>  #: files.c:1465 files.c:1474 files.c:1479
>  #, c-format
>  
>  #: files.c:1544
> N msgid "Prepend Selection to File"
> N msgstr "Infoga markering till fil"
> N 
>  #: files.c:1547
>  
>  #: files.c:1556
> N msgid "File Name to Prepend"
> N msgstr "Filnamn att infoga"
> N 
>  #: files.c:1559
>  
>  #: global.c:375
> N msgid "Prepend to the current file"
> N msgstr "Infoga i den aktuella filen"

>  #: global.c:735
> N msgid "Prepend"
> N msgstr "Infoga"

För mig säger inte ordet "infoga" att det är före texten, vilket
däremot "prepend" gör. Tolkar du något av orden annorlunda än jag?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.