Re: redhat-config-squid

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 09:14:38

sön 2002-05-12 klockan 20.44 skrev Christian Rose:
> > > #: ../src/fileoperate.py:38 ../src/fileoperate.py:94 ../src/fileoperate.py:95
> > > msgid ""
> > > "Error:File can't be opened!Please check whether squid is properly installed!"
> > > msgstr ""
> > > "Fel:Filen kan inte öppnas!Kontrollera att squid har installerats korrekt!"
> > 
> > Är det verkligen meningen att det inte skall vara något mellanrum
> > efter första utropstecknet?  Jag skulle ju trott att det är ett
> > misstag, som du inte behöver imitera i översättningen.
> 
> Hmm, jag ska felrapportera vid tillfälle (Bugzilla är nere just nu).

https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=64820


> > > #: ../src/squidconfig_gui.py:133
> > > msgid ""
> > > "This software is distributed under the GPL.Please Report bugs to Red Hat's "
> > > "Bug TrackingSystem: http://bugzilla.redhat.com/"
> > > msgstr ""
> > > "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
> > > "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"
> > 
> > Och kommentarer om översättningen kanske?
> 
> Jag lade till "Synpunkter på översättningen kan skickas till sv@li.org".

Har även rapporterat de saknade blankstegen här nu.
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=64821


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.