Re: initscripts igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 09:22:23

mån 2002-05-13 klockan 01.39 skrev Christian Rose:
> > >   #: /etc/rc.d/init.d/functions:430
> > > N msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
> > > N msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "
> > 
> > När jag tittar i /etc/rc.d/init.d/functions verkar svaren på de här
> > frågorna vara markerade för översättning, men när jag letar i hela
> > listan hittar jag inte strängarna "yY", "nN" eller "cC".  Vet du om
> > det är något fel, eller om det hämtas från något allmänt ställe?
> 
> Ingen aning. Det är möjligt att de inte går att översätta, och då är
> formuleringen av meddelandet olyckligt (i vilket fall som helst borde
> det finnas en varning för översättare om det). Ska felrapportera när jag
> får möjlighet till det.

Gjort nu, https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=64822.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.