Re: redhat-config-squid

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-12 20:44:04

mån 2002-05-06 klockan 11.41 skrev Göran Uddeborg:
> > #: redhat-config-squid.gladestrings:142
> > msgid "Limit to day time (From *to*)"
> > msgstr "Begränsa till dagstid (från *till*)"
> 
> "Dagstid"?  Säger du så?  Jag säger "dagtid" utan något "s".

Jag säger faktiskt så, men det är möjligt att "dagtid" är det mer
korrekta. Tack.


> > #: redhat-config-squid.gladestrings:96
> > msgid "Cache admin's e-mail:"
> > msgstr "E-post till cacheadministratören:"
> 
> Hmm, skulle också kunna betyda "cacha (vad nu det heter)
> administratörens epost(-adress?)".  Vet du vad det handlar om?

Squid är en webbcache, så det är nog "Cacheadministratörens
e-postadress:". Jag lånar Peter Karlssons förtydligande där (tack!).


> > #: ../src/fileoperate.py:38 ../src/fileoperate.py:94 ../src/fileoperate.py:95
> > msgid ""
> > "Error:File can't be opened!Please check whether squid is properly installed!"
> > msgstr ""
> > "Fel:Filen kan inte öppnas!Kontrollera att squid har installerats korrekt!"
> 
> Är det verkligen meningen att det inte skall vara något mellanrum
> efter första utropstecknet?  Jag skulle ju trott att det är ett
> misstag, som du inte behöver imitera i översättningen.

Hmm, jag ska felrapportera vid tillfälle (Bugzilla är nere just nu).
Tills vidare låter jag bristen på blanksteg vara kvar.


> > #: ../src/squidconfig_gui.py:133
> > msgid ""
> > "This software is distributed under the GPL.Please Report bugs to Red Hat's "
> > "Bug TrackingSystem: http://bugzilla.redhat.com/"
> > msgstr ""
> > "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
> > "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"
> 
> Och kommentarer om översättningen kanske?

Jag lade till "Synpunkter på översättningen kan skickas till sv@li.org".
Tackar för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-squid.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.