Re: apacheconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-12 20:52:19

tis 2002-05-07 klockan 14.42 skrev Fredrik Wendt:
> >>>#: ../src/ApacheGizmo.py:929
> >>>N msgid "Authorization Required"
> >>>N msgstr "Auktorisering krävs"
> >>>      
> >>
> >>Behörighet är inte ett alternativ här? Handlar det om en metod för
> >
> >Behörighet är väl inte samma sak som authorization? Det handlar ju om
> >själva metoden för att exempelvis verifiera behörighet, inte om
> >behörighet som sådant.
>
> Min frågeställning (som var otydlig) var om det verkligen handlade om 
> just "själva metoden", till skillnad från att man inte tilldelats 
> behörighet efter att metoden tillämpats?

Behörighet är något som man tilldelats betydligt tidigare, innan
auktoriseringen. Behörighet tilldelades man i och med att man fick
användarnamn och lösenord och att webbkatalogen verkligen konfigurerades
för att släppa in en då man verifierat den identiteten. Behörighet
tilldelas inte löpande i samband med auktorisering (vore iofs ett
intressant system men jag kan inte se ett användningsområde i
praktiken).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.