Re: apacheconf igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-09 10:43:06

 • Nästa brev: Fredrik Wendt: "Re: apacheconf igen"
  Christian Rose writes:
  > tor 2002-05-02 klockan 03.54 skrev Fredrik Wendt:
  > > > #: ../src/ApacheGizmo.py:161
  > > >N msgid "Directory Deny list cannot be empty."
  > > >N msgstr "Katalognekandelistan kan inte vara tom."
  > > > 
  > > > #: ../src/ApacheGizmo.py:165
  > > >N msgid "Directory Allow list cannot be empty."
  > > >N msgstr "Katalogtillåtelselistan kan inte vara tom."
  > >
  > > Inte "Directory Deny-listan"? Är det inte så att "Directory Deny" är vad 
  > > som återfinns i själva konfigurationsfilerna?
  > 
  > Det är det nog. Men om man kör det grafiska verktyget, är det då
  > verkligen så viktigt att få reda på vad syntaxen är? Är det inte bättre
  > att det blir en förståelig översättning?
  > Jag ändrar inte så länge.
  
  Du har nog rätt i det. Den som tittar på båda ställena förstår nog
  vad det handlar om.
  
  > > > #: ../src/ApacheGizmo.py:928
  > > >N msgid "Bad Request"
  > > >N msgstr "Felaktig begäran"
  > >
  > > En ren allmän fråga: Är det praxis att översätta Request med begäran? 
  > 
  > Nej. Jag brukar översätta "request" med "begäran", men det är möjligt
  > att "förfrågan" är bättre. Det påverkar dock en hel del av mina
  > översättningar (bla analog), så jag vill gärna höra andras synpunkter
  > också innan jag gör denna ändring. Vad tycker folk?
  
  Jag tycker "begäran" motsvarar närmare vad jag tror "request"
  betyder. Det handlar inte om att man är osäker och frågar om något,
  utan att man begär att få något.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.