Re: printconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-12 20:55:22

tis 2002-05-07 klockan 14.58 skrev Fredrik Wendt:
> >>>  #: ../util/printconf_gui.py:1435 ../util/printconf_tui.py:1522
> >>>N msgid "Prerender Postscript"
> >>>  msgstr "Rendera om Postscript"
> >>
> >>Vad betyder egentligen "prerender"?  Det låter som "förrendera", men
> >>vad skulle det vara?
> >
> >Ingen aning. Någon som har en aning?
>
> Någon aning har jag inte, men en chansning: Den kan inte kalla t ex 
> omskrivning av PS -> PCL för prerender? Eller att den gör om en 
> PostScript 2 till PostScript 3 om skrivare stöder det?
> 
> Vild chansning som sagt var...

Intressant, men jag ändrar ogärna översättningen om inte någon är helt
säker på vad det verkligen är. Men tack för hjälpen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.