Re: redhat-config-network igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-06 12:40:06

 • Nästa brev: peter karlsson: "Re: redhat-config-squid"
  mån 2002-05-06 klockan 10.22 skrev Martin Sjögren:
  > > > > > > >  #: ../src/netconf.py:1112 ../src/netconf.py:1183
  > > > > > > > N msgid "The profile can't be named \"default\"!"
  > > > > > > > N msgstr "Profilen kan inte döpas till \"standard\"!"
  > > > > > > 
  > > > > > > Är det rätt? Jag skulle ju trott att det är just "default" den inte
  > > > > > > får döpas till.
  > > > > > 
  > > > > > Dessutom heter det inte "döpas". Vad sägs om "Profilen kan inte ges namnet
  > > > > > ..."?
  > > > > 
  > > > > Vad är det för fel på "döpas"?
  > > > 
  > > > "döpas" är en religiös sak som inte har något med namngivning att göra.
  > > 
  > > Konstigt, min svenska ordbok (Norstedts, 1999) har förutom den strikt
  > > religiösa betydelsen av "döpa" även med den generella betydelsen
  > > "tilldela som namn med avs. på person eller föremål".
  > > Men du hävdar alltså att denna betydelse inte finns?
  > 
  > Ja. Tyvärr har jag ingen nationalencyklopedi tillgänglig att hänvisa till,
  > och deras onlineversion är väldigt begränsad. Det enda jag fick ut (när
  > jag sökte på "dop") var "den rituella handling med nedsänkning i eller
  > ösning med vatten, varigenom någon enligt kristen tro renas från synden,
  > förnyas och upptas i den kristna gemenskapen (kyrkan)."
  
  Det är substantivet. Verbet har både en religiös betydelse och en
  allmän.
  
  
  > Jag medger att i folkmun används "döpa" mer i avseende på namngivning än
  > på den kristna riten, något jag tycker är sorgligt. Jag är inte döpt, men
  > jag har ta mig tusan fortfarande ett namn. De som tillhör andra religioner
  > har väl också namn?
  
  Hmm, även dop finns i en del andra religioner ;-)
  
  
  > Oavsett om man KAN använda "döpa" i ovanstående fras går det ju precis
  > lika bra (eller i min mening mycket bättre) att använda "kan inte ges
  > namnet", det har samma betydelse som den engelska frasen och vi slipper
  > dop. IMNSHO förstås :)
  
  Jag tycker att det verkar som en krystad omskrivning.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.