Re: redhat-config-network igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-06 11:25:37

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "redhat-config-squid"
  > "döpas" är en religiös sak som inte har något med namngivning att göra.
  
  Båda betydelserna förekommer, både den striktare religiösa och den mer
  vardagliga som en synonym för att namnge.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.