redhat-config-squid

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-06 11:41:06

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: redhat-config-network igen"
  > #: redhat-config-squid.gladestrings:142
  > msgid "Limit to day time (From *to*)"
  > msgstr "Begränsa till dagstid (från *till*)"
  
  "Dagstid"? Säger du så? Jag säger "dagtid" utan något "s".
  
  > #: redhat-config-squid.gladestrings:96
  > msgid "Cache admin's e-mail:"
  > msgstr "E-post till cacheadministratören:"
  
  Hmm, skulle också kunna betyda "cacha (vad nu det heter)
  administratörens epost(-adress?)". Vet du vad det handlar om?
  
  > #: ../src/fileoperate.py:38 ../src/fileoperate.py:94 ../src/fileoperate.py:95
  > msgid ""
  > "Error:File can't be opened!Please check whether squid is properly installed!"
  > msgstr ""
  > "Fel:Filen kan inte öppnas!Kontrollera att squid har installerats korrekt!"
  
  Är det verkligen meningen att det inte skall vara något mellanrum
  efter första utropstecknet? Jag skulle ju trott att det är ett
  misstag, som du inte behöver imitera i översättningen.
  
  > #: ../src/squidconfig_gui.py:133
  > msgid ""
  > "This software is distributed under the GPL.Please Report bugs to Red Hat's "
  > "Bug TrackingSystem: http://bugzilla.redhat.com/"
  > msgstr ""
  > "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
  > "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"
  
  Och kommentarer om översättningen kanske?
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.