Re: redhat-switch-printer

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 09:21:28

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: redhat-config-network igen"
  ons 2002-05-01 klockan 12.08 skrev Göran Uddeborg:
  > > #: ../functions.py:52
  > > msgid ""
  > > "This software is distributed under the GPL. Please Report bugs to Red Hat's "
  > > "Bug Tracking System: http://bugzilla.redhat.com/"
  > > msgstr ""
  > > "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
  > > "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"
  > 
  > En hänvisning om översättningskommentarer också, kanske?
  
  Kanske det kanske. Tack!
  
  #: ../functions.py:52
  msgid ""
  "This software is distributed under the GPL. Please Report bugs to Red Hat's "
  "Bug Tracking System: http://bugzilla.redhat.com/"
  msgstr ""
  "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
  "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/. Synpunkter på "
  "översättningen kan skickas till sv@li.org."
  
  Okej?
  Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-switch-printer.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.