Re: rhn-applet

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 09:11:32

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: redhat-switch-printer"
  ons 2002-05-01 klockan 12.07 skrev Göran Uddeborg:
  > > "Use of this applet by itself does not imply any agreement with Red Hat\n"
  > > "Network.\n"
  > 
  > > "Användande av detta panelprogram är inte att likställa med ett\n"
  > > "avtal med Red Hat Network.\n"
  > 
  > AnvändandeT, väl? Och kanske ett förtydligande i stil med "... är
  > inte i sig att likställa med ..." för att komma ännu närmare
  > andemeningen i orginalet?
  
  Fixat. Tack!
  
  
  > > "<br><br>\n"
  > > "Use of the up2date service, or use of this applet in conjunction with the\n"
  > > "up2date service, is governed by the Red Hat Network Services Use and\n"
  > > "Subscription Agreement, which may be reviewed at\n"
  > > "<a href=\"https://rhn.redhat.com/help/terms.pxt\">https://rhn.redhat.com/"
  > > "help/terms.pxt</a>.\n"
  > > "<br><br>\n"
  > > "Red Hat Network's privacy policy may be reviewed at \n"
  > > "<a href=\"https://rhn.redhat.com/help/security.pxt\">https://rhn.redhat.com/"
  > > "help/security.pxt</a>.\n"
  > 
  > > "<br><br>\n"
  > > "Användande av up2date-tjänsten eller användande av detta panelprogram\n"
  > > "tillsammans med up2date-tjänsten faller under avtalet \"Red Hat Network\n"
  > > "Services Use and Subscription Agreement\", som kan granskas på\n"
  > > "<a href=\"https://rhn.redhat.com/help/security.pxt\">https://"
  > > "rhn.redhat.com/help/security.pxt</a>.\n"
  > 
  > Du har tappat bort den första URL:en, och använt den andra där den
  > första skulle stått.
  
  Oj! Fixat nu. Tack!
  
  
  > > "lägag till det på panelen genom att välja \"Red Hat Network-\n"
  > 
  > Felstavning av "lägga".
  
  Korrigerat.
  
  
  > > "varningsnotifieringsverktyg\" från \"Lägg till i panelen|Panelprogram|"
  > > "Övervakare i panelmenyn.\n"
  > > "    "
  > 
  > Det skulle varit ett avslutande citationstecken efter "Övervakare".
  
  Fixat. Tack!
  
  
  > Blanktecknen på slutet behövs nog inte heller.
  
  Sant, men de finns i originalet, så jag låter de vara kvar.
  
  
  > > #: ../rhn_applet.py:697
  > > #, python-format
  > > msgid ""
  > > "\n"
  > > "Your system is currently has <b>%s</b> installed, but the latest\n"
  > > "available version is <b>%s</b>. It is recommended that you <b>upgrade\n"
  > > "to the latest up2date</b> before updating any other packages.\n"
  > > msgstr ""
  > > "\n"
  > > "Ditt system kör för tillfället <b>%s</b>, men den senaste tillgängliga\n"
  > > "versionen är <b>%s</b>. Det rekommenderas att du <b>uppgraderar till\n"
  > > "senaste up2date</b> innan du installerar några andra paket.\n"
  > 
  > "... innan du uppgraderar ..." står det egentligen.
  
  Fixat.
  Du ska ha många tack. Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/rhn-applet.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.