redhat-switch-printer

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-01 12:08:58

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "redhat-config-network igen"
  > #: ../functions.py:52
  > msgid ""
  > "This software is distributed under the GPL. Please Report bugs to Red Hat's "
  > "Bug Tracking System: http://bugzilla.redhat.com/"
  > msgstr ""
  > "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
  > "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"
  
  En hänvisning om översättningskommentarer också, kanske?
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.