Re: util-linux-2.11q

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 09:10:41

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: rhn-applet"
  ons 2002-05-01 klockan 21.43 skrev Göran Uddeborg:
  > >  #: sys-utils/ipcrm.c:99
  > >  #, c-format
  > > N msgid "deprecated usage: %s {shm | msg | sem} id ...\n"
  > > N msgstr "föråldrad användning: %s {shm | msg | sem} id ...\n"
  > 
  > "deprecated" betyder egentligen inte "föråldrad" utan snarare
  > "ogillad". Men det kanske är tillräckligt rätt.
  
  Jag tror det. Jag tror inte jag ändrar. Tack ändå.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.